Materieel strafrecht - Kennis & Studiegebied

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

 

Materieel Strafrecht

als Kennis- & Studiegebied

 

Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 fases: statussen. De 10 JoHo statussen kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het onderwerp van deze pagina.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Niet elke status zal content bevatten, en de content zal in beweging blijven

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

  Oriënteren & Verkennen

  Oriëntatie op Materieel strafrecht - Kennis & Studiegebied

  Wat zijn de kernvragen van materieel strafrecht?

  • Het studiegebied materieel strafrecht kan gedefinieerd worden als het rechtsgebied dat regelt welke gedragingen onder welke omstandigheden strafbaar zijn, waaruit de straffen bestaan en onder welke voorwaarden het strafrecht mag worden toegepast. De volgende vragen staan dan ook centraal:
  • Welke gedragingen zijn wel of niet toegestaan in Nederland en welke personen kunnen daarvoor gestraft worden?
  • Welke strafbepalingen zijn er (zoals oplichting, moord, diefstal etc.), wat is de structuur van het strafbare feit en hoe zit het bijvoorbeeld met medeplichtigheid, wederrechtelijkheid, causaliteit, opzet, culpa, poging en voorbereiding, noodweer, daderschap, deelneming of strafuitsluitingsgronden?

  Waarom is materieel strafrecht relevant?

  • Wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd, zal de overheid optreden ter bescherming van de rechtsorde. Daarbij kan de overheid ver ingrijpen op het leven van burgers, door bijvoorbeeld vrijheidsstraffen op te leggen of andere dwangmiddelen toe te passen.
  • Strafrecht vraagt derhalve om rechtspolitieke keuzes van wat rechtvaardig is, waarbij het belang tussen samenleving, verdachten en slachtoffers continu in acht genomen moet worden.

  Meer informatie

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Verzamelen & Selecteren

  Uitgelichte samenvattingen rond Materieel strafrecht & Formeel strafrecht / Strafprocesrecht

  Inleiding in materieel strafrecht

  Ons Strafrecht, deel I: Het materiële Strafrecht van Knigge en Wolswijk - Boek en JoHo's

  • Handboek dat uitgebreid het materiële strafrecht uitlegt.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, geeft dit boek meer uitleg, in verhalende stijl.

  Materieel Strafrecht van De Hullu - Boek & JoHo's

  • Lijvige introductie in (materieel) strafrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, biedt dit boek een kritische kijk en stimuleert het om zelf na te denken over de inrichting van het strafrecht.

  Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht van Kronenberg en de Wilde - Boek & JoHo's

  • Inleiding in strafrecht.
  • De focus ligt in dit boek meer op definities en opsommingen van de basisbegrippen dan op uitleg of analyse.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek toegankelijker.

  Studieboek materieel strafrecht van Kelk & de Jong - Boek & JoHo's

  • Introductie in (materieel) strafrecht, speciaal geschreven voor studenten.
  • De stof wordt op overzichtelijke wijze gepresenteerd.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, biedt dit boek een completer overzicht van bepaalde onderdelen van het materiële strafrecht, maar is er daardoor minder ruimte voor analyse.

  Strafrecht met mate van Klip - Boek & JoHo's

  • Goed leesbare uitleg van de beginselen van strafrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek smeuïger en meer verhalend geschreven, door de praktijkvoorbeelden komt het strafrecht meer tot leven.

  Beginselen van Strafrecht van Enschede - Boek & JoHo's

  • Inleidend basisboek over strafrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek zeer toegankelijk en worden slechts de hoofdbestanddelen van strafrecht behandeld.

   

  Onrechtmatige daden

  Onrechtmatige Daden van Nieuwenhuis - Boek & JoHo's

  • Uitleg van wat juridisch gezien een onrechtmatige daad precies betekent.

  Onrechtmatige daad van Verheij (Monografieën Privaatrecht deel 4) - Boek & JoHo's

  • Uitleg van wat een onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en schadevergoedingen inhouden.

   

  Formeel strafrecht & Strafprocesrecht

  Het Nederlands Strafprocesrecht van Corstens en Borgers - Boek & JoHo's

  • Dit handboek biedt een uitgebreide en gevorderde uitleg van strafprocesrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafprocesrecht, behandelt dit boek meer aspecten van en regels omtrent alle te volgen procedures en uitzonderingen.

  Ons Strafrecht, deel II: Strafprocesrecht van Keulen et al. - Boek & JoHo's

  • Dit tweede deel van de reeks over strafrecht behandelt uitgebreid een aantal aspecten van strafprocesrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafprocesrecht, biedt dit boek meer uitleg over waarom de procedures van het strafproces zijn vormgegeven zoals ze zijn.

   

  Het beslissingsmodel van 348/350

  Het beslissingsmodel van 348/350 Sv van Koopmans - Boek & JoHo's

  • Het standaardwerk over het beslissingsmodel van de rechter en de artikelen 348 en 350.

   

   

  Uitgelichte boeken en samenvattingen rond straf & recht en criminologie & maatschappij

   

  Keuzehulp

  • Interesse in de criminologie als wetenschap? 'Criminology' van Hale is dan het meest uitgebreide werk om te bestuderen
  • 'Actuele criminologie' geeft een helder overzicht van de vele definities van het vakgebied
  • 'Space, Time and Crime' is zeker aan te raden voor een frisse blik op de omgeving en criminaliteit
  • Misdaad en straf hebben vele raakvlakken met andere studiegebieden, zoals internationaal recht, psychologie, economie, maatschappijwetenschappen of geschiedenis. Per perspectief zijn hieronder boeken en samenvattingen te vinden om misdaad en straf in breder perspectief te kunnen plaatsen dan het enge juridische perspectief

  Samenvattingen

  Strafrecht & Criminologie

  Misdaad en straf in perspectief

  Selecteren & Uitlichten

   FAQ JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   3 - Selectie

   3 - Verzamelen & Selecteren

   • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
   • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
   • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

    

      

   > Vergelijken & Afwegen
   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     

   Competenties verbeteren & Contenties verhogen

   Welke vaardigheden en competenties oefen je met strafrecht?

    

   Analyseren

   • Wanneer je bezig bent met je afvragen of iets noodweer is of niet, of dat de handeling van de overheid wel of niet rechtmatig was, ben je bezig met het verbanden leggen tussen gegevens en met gegronde conclusies trekken.
   • Daarmee ontwikkel je je analyseervermogen en zo leer je complexe problemen op te delen in onderdelen en om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden
   • Meer weten? Lees meer over analyseren

   Creatief zijn

   • Bij strafrecht is jurispudentie erg belangrijk, waardoor je gedwongen wordt om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, waarbij je met nieuwe en originele ideeën en oplossingen in aanraking komt.
   • Zo oefen je om creatief te zijn en daarmee ontwikkel je het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen.
   • Meer weten? Lees meer over creatief zijn

   Integer zijn

   • Bij strafrecht ben je intensief bezig met mogelijke overtredingen op de algemeen aanvaarde normen en waarden en oefen je om mensen aan te spreken op overtredingen.
   • Daarmee wordt spelenderwijs integer gedrag gestimuleerd.
   • Meer weten? Lees meer over integer zijn

   Oordeel vormen

   • Of je het nu leuk vindt of niet, uit de beschikbare informatie zal je een realistische, onderbouwde en bruikbare conclusie moeten trekken over bijvoorbeeld schuld of onschuld, doleus of niet, en of acties überhaupt strafbaar zijn of niet.
   • Dit betekent dat je je oordeelsvermogen scherpt en daarmee alternatieve handelswijzen leert in te zien.
   • Meer weten? Lees meer over oordeelsvorming

   Meer info

   5 - Compententies

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   Crossroad: TEFL
    
   De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
   De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

     

   Voorbereiden & Checken

   Inleiding strafrecht - Proeftentamen

    

   Vrijheidsbenemende dwangmiddelen

   Voor de toepassing van welke van de volgende vrijheidsbenemende dwangmiddelen dient er meer dan een eenvoudige verdenking te bestaan?

   A) aanhouding;
   B) bewaring;
   C) ophouden voor onderzoek;
   D) inverzekeringstelling.

   Daders en medeplichtigen

   Een medeplichtige wordt niet als dader van het strafbare feit gezien, omdat zijn opzet niet is gericht op het strafbare feit dat wordt gepleegd, maar slechts op de deelneming aan dat feit.

   A) dit is correct;
   B) dit is niet correct.

   Theorieën over het opleggen van straf

   Tot welke stroming behoort de opvatting dat humane behandeling van delinquenten voorop dient te staan en dat de overheid zich zou moeten richten op resocialisatie van delinquenten?

   A) de Utrechtse School;
   B) de Klassieke School;
   C) de Nieuwe richting;
   D) de autoritaire richting.

   Causaliteitsleer

   Bij een gewapende overval op haar videotheek wordt Kim met een golfclub in haar nek en op haar hoofd geslagen. Als gevolg daarvan loopt ze een hoge dwarslaesie op. Na een aantal maanden blijkt dat er voor haar geen enkel vooruitzicht op verbetering is: ze is voor de rest van haar leven afhankelijk van hulp, lijdt aan geheugenverlies en chronische hoofdpijn. Ze besluit dat ze niet verder wil leven en doet een verzoek tot euthanasie. De overvaller wordt vervolgd voor diefstal met geweld, de dood ten gevolge hebbend (art. 312 Sr).

   • Toepassing van welke causaliteitsleer leidt waarschijnlijk tot het oordeel dat er geen causaal verband bestaat tussen het uitgeoefende geweld en het intreden van de dood?
   A) de leer van de condicio sine qua non;
   B) de leer van de adequate veroorzaking in zijn objectieve variant;
   C) de leer van de redelijke toerekening;
   D) de causa proxima-theorie.

   Strafbaarheid

   Het Nederlandse strafrecht is te kenschetsen als daadstrafrecht en schuldstrafrecht.

   • Leg uit wat met beide begrippen wordt bedoeld.

   Het beslissingsmodel

   Henk heeft al jaren ruzie met zijn buurman over de erfafscheiding. Op een dag ziet hij dat zijn buurman de dure planten die tegen de rand van de erfafscheiding staan uit Henks tuin haalt en in de kliko gooit. Henk wordt woest, loopt op de buurman af en geeft hem een paar rake klappen.

   Henk wordt vervolgd en hem wordt mishandeling (art. 300 lid 1 Sr) ten laste gelegd. Ter terechtzitting doet Henk een beroep op psychische overmacht, een schulduitsluitingsgrond.

   • Stel dat de rechter het verweer van Henk aanvaardt. Tot welke einduitspraak dient de rechter te komen?

   Casus

   Fitz en Mollie hebben al jaren een relatie. Het stel woont samen in een appartement nabij het centrum van Holt. Op 3 januari 2016 zet Mollie echter een punt achter de relatie. Mollie vindt het hoog tijd om eens van het vrijgezelle leven te genieten. Dat Mollie de relatie beëindigt, komt voor Fitz als een donderslag bij heldere hemel. Hij was dolgelukkig met Mollie. Uiteindelijk verhuist Fitz naar een studentenkamer ergens in Holt. Fitz wil graag contact houden met zijn ex-vriendin, maar dat wil zij liever niet. Met veel moeite lukt het Fitz de eerste twee weken geen contact op te nemen met Mollie. Maar hij kan aan niets anders meer denken en wil Mollie voor zich terugwinnen. Creatief als Fitz is, verzamelt hij de mooiste foto's die hij van zichzelf en Mollie kan vinden en maakt daarvan een boek. "Ik kan niet zonder je! Ik wil je terug!" schrijft hij op de laatste pagina. Fitz pakt het fotoboek met zorg in en doet het op de post. Vol verwachting kijkt hij uit naar de reactie van Mollie, maar die blijft uit. Ook op zijn talloze WhatsApp-berichten en e-mails, waarin Fitz op indringende toon schrijft de relatie te willen herstellen, reageert Mollie niet. De zevende keer dat Fitz voor Mollies deur van haar appartement staat, doet ze eindelijk open. "Ik wil je niet terug. Scheer je weg!" schreeuwt Mollie en gooit de deur met een harde klap dicht. Fitz blijft wachten en intussen belt Mollie de politie. Even later arriveren twee politieagenten die Fitz sommeren naar huis te gaan, wat hij ook doet. Fitz neemt daarna geen contact meer op met Mollie.

   Mollie dient een klacht in ter zake van belaging (art. 285b lid 1 jo. lid 2 Sr). Twee maanden later ontvangt Fitz een dagvaarding en daaruit blijkt dat hij wordt vervolgd voor belaging van zijn ex-vriendin (art. 285b lid 1 Sr). Fitz zal op 9 mei 2016 moeten verschijnen voor de rechtbank Noord, locatie Holt.

   Aan hem is tenlastegelegd dat:

   Hij in of omstreeks de periode van 17 januari tot en met 14 februari 2015 te Holt, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van Mollie met het oogmerk die Molie, te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, door het verzenden van een groot aantal (indringende) e-mail- en/of WhatsApp-berichten en een fotoboek aan die Mollie en/of zich meermalen ophouden nabij de woning van die Mollie (art. 285b lid 1 van het Wetboek van Strafrecht).

   Als bijna afgestudeerd jurist voert Fitz zijn eigen verdediging. Tijdens de terechtzitting voert hij het volgende aan:

   I. "De dagvaarding is dan wel op juiste wijze betekend, maar de dagvaarding vermeldt een verkeerde tijdsperiode waarbinnen de strafbare gedragingen zouden hebben plaatsgevonden. Een en ander zou zich namelijk dit jaar, in 2016, hebben voorgedaan. De dagvaarding moet daarom nietig worden verklaard."

   II. "Het was helemaal niet mijn bedoeling een strafbaar feit te plegen. Daarom kan de tenlastelegging niet bewezen worden."

   Vraag 1

   • Beoordeel de juridische relevantie van de verklaringen van Fitz.

   Vervolg casus

   Stel, anders dan het voorgaande, voert Fitz ter zitting het volgende aan:

   I. "Van stelstelmatigheid is geen sprake. Hoewel de jurisprudentie niet helder is over dit begrip, kunnen mijn gedragingen niet aangemerkt worden als stelselmatig. Zoveel berichtjes heb ik niet aan Mollie gestuurd. Daarom kan de tenlastelegging niet worden bewezen."

   II. "Ik doe een beroep op overmacht-noodstoestand. Ik wil Mollie zo graag terug in mijn leven. Dat moest ik haar duidelijk maken en ik had dat niet op een andere manier kunnen doen."

   Ga ervan uit dat de tenlastelegging de correcte tijdsperiode aanduidt. De rechter komt tot een veroordeling en legt een geldboete op.

   Vraag 2

   • Welke beslissingen en motiveringen dient de rechter in het vonnis op te nemen ten aanzien van het ten laste gelegde feit? Betrek in uw antwoord hetgeen Fitz bij deze tweede variant van de casus onder punt I en II heeft aangevoerd.

   Vervolg casus

   De schrik zit er behoorlijk in bij Mollie. Het gedrag van haar ex-vriend Fitz heeft haar angstig gemaakt. Ze is bang om te daten, laat staan een nieuwe relatie aan te gaan. Ze vreest met net zo een obsessief persoon als Fitz in aanraking te komen. Het maakt Mollie boos dat Fitz haar leven zo heeft beïnvloed. Daarom stuurt Mollie, voor de terechtzitting, de officier van justitie een verzoek om te mogen spreken tijdens de zitting. Mollie wil de rechter vertellen welke invleod het gedrag van Fitz in deze zaak heeft op haar privéleven. Ook wil ze tijdens de zitting de rechter op het hart drukken dat ze Fitz geen toestemming heeft gegeven contact met haar op te nemen.

   Vraag 3

   • Mag Mollie op grond van het geldend recht deze verklaringen ter terechtzitting voordragen? Ga in uw antwoord in op alle onderdelen van de verklaring die Mollie af wil leggen.

   Vervolg casus

   Stel, anders dan het voorgaande: als Fitz de dagvaarding ontvangt, doet hij nog één poging om Mollie voor zich te winnen. Hij nodigt Mollie uit om alles uit te praten. 'Ik accepteer het volledig als je niets meer met me wilt. En ik heb ook spijt van mijn eerdere acties. Maar ik wil dat we als vrienden uit elkaar gaan.' Vooruit dan maar, denkt Mollie, en ze gaat bij Fitz langs. Maar al snel gaat het fout. Het gesprek wordt zeer onaangenaam als Fitz haar vraagt het nog een keer met hem te proberen en Mollie maakt hem duidelijk dat ze daar niet voor gekomen is en bovendien sinds kort een relatie heeft met Chade, een oude bekende van Fitz. Mollie staat op om naar huis te gaan. Fitz heeft echter de kamerdeur op slot gedaan, zodat Mollie niet weg kan. 'Maak die deur open!', roept ze. 'Nee', zegt Fitz, 'jij belt Chade nu op en zegt hem dat het voorbij is tussen jullie.' Maar Mollie weigert dit te doen. Dan gaat Fitz door het lint. Hij pakt een zware vaas en slaat die op Mollies hoofd kapot. Zwaar gewond ligt Mollie op de grond. Fitz schrikt van zijn actie en belt snel 112. Maar als de ambulance arriveert, is Mollie al aan haar verwondingen overleden.

   Fitz wordt vervolgd voor 'gijzeling, de dood ten gevolge hebbend' (art. 282a lid 1 jo lid 3 Sr).

   Ter zitting stelt Fitz: 'Dat ik mij schuldig heb gemaakt aan gijzeling, is evident. Maar ik betwist wel het oorzakelijk verband tussen de gijzeling en Mollies dood. Het was ook niet mijn bedoeling haar te doden. Ze is, beter gezegd: was, nota bene de liefde van mijn leven!'

   Vraag 4

   • Zal de rechter tot een bewezenverklaring kunnen komen? U mag ervan uitgaan dat de gijzeling bewezen kan worden. Betrek in uw antwoord het verweer van Fitz.

   Vraag 5

   • Zijn de volgende stellingen juist? Motiveer (kort) uw antwoord.

   I. 'Bij voorwaardelijk opzet is de aanmerkelijke kans op het gevolg af te leiden uit algemene ervaringsregelen en de aard van het gevolg.'

   II. 'Art. 82 Sr bepaalt wat onder zwaar lichamelijk letsel wordt begrepen. Omdat art. 82 Sr in het Eerste Boek (Algemene bepalingen) van het Wetboek van Strafrecht staat, is deze bepaling ook van belang voor bijzondere wetten waarin de uitdrukking 'zwaar lichamelijk letsel' voorkomt, zoals art. 6 Wegensverkeerswet 1994.

    

   banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Crossroads: menu verzekeringen

      

   > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
   Crossroad: Menu inspiratie

       

   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   Doe je juridische stage bij een lokaal advocatenkantoor in Ghana

   Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
   • Je helpt met het oplossen van juridische klachten en specifieke problemen van mensen die benadeeld zijn.
   • Je doet onder andere administratieve werkzaamheden, maakt dossiers aan en doet onderzoek. 
   • Je werkt samen met lokale advocaten en juristen en kantoormedewerkers in een professionele omgeving.
   Land: 
   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
   Crossroads: Menu vacatures

     

   Footprints: ?

    Footprints

   • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
   • Check the JoHo tips and advice chapters
    
   Footprint: Achterlaten
   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

    

    

    

   Webshop & Services

    

   Shop: Missie & Zingeving

   JoHo Missie

   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en abonnement kiezen

   • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

   Crossroads: menu winkel
   Zoeken: Meer Thema's, Topics & Chapters

   Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien