International Business - Kennis & Studiegebied

 

      

Laatste Nieuws

 

Check en deel je voorgeschreven literatuur, de tentamendata en je TentamenTickets het komende semester op

JoHo WorldSupporter.org

 

Uitgelichte samenvattingen rond International Business

 

Inleiding tot International Business

International Business Strategy van Verbeke - Boek & JoHo's

 • Boek over de strategieën en het runnen van internationale bedrijven, vooral multinationals, grote bedrijven of bedrijven met meerdere filialen.

Business History: complexities and comparisons van Amatori - Boek & JoHo's

 • Boek over het ontstaan en de geschiedenis van het bedrijf.
 • Dit boek is niet enkel gericht op het westerse idee van het bedrijf maar behandelt ook de geschiedenis van bedrijven in onder andere de Sovjet-Unie, Japan, China, India en Argentinië.
 • Sommige landen zoals China en India hebben recent bepaalde sectoren nog verder ontwikkeld, een dergelijk onderwerp blijft echter continu in ontwikkeling en het boek blijft bruikbaar als uitleg van de basis en geschiedenis van bedrijven in verschillende landen.

 

Internationale economie en de invloed op bedrijven

International economics and business van Beugelsdijk et al - Boek & JoHo's

 • Dit boek legt uit hoe de internationale economie werkt, welke invloed globalisering hierop heeft en hoe de economie en verschillende landen en bedrijven elkaar beïnvloeden.
 • Zowel een internationaal bedrijfskundig perspectief als een internationaal economisch perspectief komen aan bod.
 • Het is een inleidend boek dat de meest voorkomende onderwerpen binnen internationale economie en bedrijfsvoering behandelt.

International Economics van Pugel - Boek & JoHo's

 • Dit lijvige boek geeft een uitgebreide uitleg van de werking en principes van de internationale economie.
 • Het boek behandelt ontwikkelingen in de economie, zoals financiële crisis en de toename van Aziatische economische grootmachten, en de invloed op internationale handel.
 • Het boek geeft een prettig leesbare maar stevige introductie in de basis van de economie en geeft begeleiding om inzicht te verwerven in de economische verhoudingen tussen landen.

 

Bedrijfsethiek

Business Ethics van Crane & Matten - Boek & JoHo's

 • Dit boek behandelt de onderwerpen die naar voren komen binnen bedrijfsethiek, zoals de impact op de samenleving, invloed van de overheid en belangen van aandeelhouders en subsidieverleners.

 

Internationale logistiek en supply chain management

Operations and Supply Chain Management, The Core van Jacobs & Chase - Boek & JoHo's

 • Handboek dat een uitgebreide uitleg geeft van logistiek, het bredere supply chain management en operations.

 

  Internationale marketing

  Principles of Marketing van Kotler - Boek & JoHo's

  • Dit handboek is het meest gebruikte boek over marketing. Het geeft een stevige introductie tot wat marketing inhoudt en legt op een begrijpelijke manier uit hoe je waarde kunt creëren om relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden.
  • Het boek reflecteert de huidige samenleving meer dan sommige andere boeken over marketing. Het laat zien hoe consumenten een product of merk onderdeel van hun leven maken en op een interactieve manier met elkaar delen.
  • Een apart hoofdstuk is gewijd aan marketing in het buitenland.

  Marketing Management van Kotler & Keller - Boek & JoHo's

  • Praktisch handboek over hoe je aan de slag kunt met marketing management.
  • Het boek is ingedeeld aan de hand van verschillende processen: marketing management begrijpen, inzicht in de markt krijgen, banden creëren met consumenten, merken bouwen, aanbod bepalen, waarde leveren, waarde communiceren en marketing managen op een duurzame manier en de lange termijn.
  • Een apart hoofdstuk is gericht op internationale markten.

  Global Marketing: A Decision-Oriented Approach van Hollensen - Boek & JoHo's

  • Boek over de invloed van globalisering op marketingstrategie.

   

  Internationale wetgeving voor bedrijven

   

  Uitgelichte samenvattingen rond internationaal samenwerken, leidinggeven en Human Resource Management

  Culturen begrijpen

  Cultural Psychology van Heine - Boek & JoHo's

  • Dit boek bevat een hoop informatie over wat cultuur inhoudt, welke invloeden cultuur heeft op allerlei aspecten van het leven en hoe je dit met methoden vanuit de culturele psychologie kunt onderzoeken.

  Social Psychology and Organizations van De Cremer, Van Dick & Murnighan - Boek & JoHo's

  • In tegenstelling tot veel bedrijfskundige boeken die organisatiepsychologie als een middel voor het behalen van winst beschouwen, gaat dit boek uit van een psychologisch perspectief.
  • Het boek bespreekt op een genuanceerde manier hoe sociale psychologie van toepassing is binnen organisaties.
  • Het boek behandelt niet alleen de onderdelen die in veel andere boeken over organisatiepsychologie ook worden behandeld, zoals leiderschap en conflicten, maar maakt ook onderwerpen bespreekbaar die minder vaak worden behandeld: overmatig zelfvertrouwen, creativiteit en sociale identiteit.
  • Een apart hoofdstuk is gewijd aan de verbanden tussen creativiteit en cultuur.

  The psychology of prejudice and discrimination van Whitley - Boek & JoHo's

  • Dit boek legt uit hoe vooroordelen en discriminatie werken, welke vormen ervan bestaan, welke cognitieve processen eraan ten grondslag liggen en hoe je het tegen kunt gaan.

  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

  • Kort overzicht van wat je zelf kunt leren van een lang verblijf in het buitenland als je ervoor open staat.

   

  Cross-cultureel management

  Cross-Cultural Management - Peterson & Thomas - Boek & JoHo's

  • Boek over hoe je cross-cultureel management en internationaal leidinggeven aan kunt pakken.

  Handbook of coaching psychology (Palmer & Whybrow) - Boek & JoHo's

  • Dit boek gaat specifiek over coaching psychologie, het behandelt een hoop facetten van het behandelen en begeleiden van mensen.
  • De auteurs handelen vanuit de positieve psychologie, de insteek is om mensen te helpen in hun verlangen naar groei en ontwikkeling, er wordt niet gewerkt vanuit een (verondersteld) psychisch probleem.
  • Het boek bespreekt zowel traditionele als moderne en alternatieve manieren van coachen.
  • Het boek is oorspronkelijk gericht op therapie maar is veel breder bruikbaar en kan ook in het algemeen worden gebruikt voor omgang waarbij mensen in hun waarde laat en tegelijkertijd stimuleert zich verder te ontwikkelen.

  Diversiteitsmanagement: de rol van sociale identiteiten van Brewer - Artikel

  • Artikel over de verschillende mogelijke identiteiten binnen groepen en hoe je groepsidentiteit kunt sturen.

   

  Internationaal Human Resource Management

  Introduction to Human Resource Management van Banfield & Kay - Boek & JoHo's

  • Veelgebruikt handboek over HRM dat niet alleen een stevige introductie in HRM geeft, maar ook een overkoepelend perspectief op HRM biedt.
  • Besproken worden de uitdagingen en mogelijke oplossingen van HRM en van de manier waarop een organisatie HRM in kan zetten.
  • Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen binnen HRM, van recruitment en selectie tot en met personeelsbeloningen.
  • Er wordt onder andere besproken hoe je een internationale HRM strategie kunt maken en hoe je met diversiteit om kunt gaan.

  Joining together: Group theory and Group skills van Johnson & Johnson - Boek & JoHo's

  • Boek over hoe groepsdynamica werkt en hoe je het op een constructieve manier kunt gebruiken.
  • Meerdere aspecten van groepsgedrag worden behandeld, onder andere diversiteit en hoe je het op een positieve manier in kunt zetten.

  De voordelen van diversiteit van Galinsky et al. - artikel

  • Artikel over hoe de voordelen van diversiteit binnen groepen het best tot hun recht komen.

   

  Aanverwante kennis & studiegebieden

   

   

  Uitgelichte samenvattingen rond accountancy & boekhouden voor internationale ondernemingen

  Internationale jaarverslaggeving

  Financial Accounting and Reporting: a global perspective van Hervé et al., - Boek & JoHo's

  • Financial Accounting & Reporting geeft een internationaal bruikbare uitleg van jaarrekeningen voor de fiscus. Het boek behandelt een grote hoeveelheid onderwerpen die met internationale boekhouding te maken hebben en plaatst het onderwerp in een breder perspectief. Ook uitgelegd worden de kenmerken van economische bedrijfsactiviteiten en mogelijke ontwikkelingen daarin.

  Externe Verslaggeving van Klaassen, Hoogendoorn & Vergoossen - Boek & JoHo's

  • Externe Verslaggeving geeft een overzicht van welke onderwerpen spelen bij externe verslaglegging voor de fiscus en andere belanghebbenden. Het behandelt nationale en internationale regelgeving voor het opstellen van een jaarrekening, de verschillende onderdelen van een jaarrekening, de plaats van de jaarrekening binnen het bredere jaarverslag en meer specialistische onderwerpen zoals vreemde valuta en consolidatie.

  Financial Accounting and Reporting van Collins en Keith

  • Financial Accounting & Reporting handboek over financial accounting geeft een uitleg op enigszins gevorderd niveau. Door de praktische inslag van het boek valt het direct toe te passen. Het gaat dieper op de behandelde onderwerpen in dan soortgelijke boeken, zo is er een apart hoofdstuk gewijd aan het omgaan met wisselkoersverschillen.

   

  Consolidatie

  Administratie van deelnemingen en consolidaties - Boek & JoHo's

  • Het onderwerp van dit boek is toegespitst op consolidatie: het samenvoegen van de financiële gegevens van moeder- en dochterondernemingen en andere filialen tot een gezamenlijke jaarrekening voor de fiscus. Zowel binnenlandse als buitenlandse filialen worden behandeld.
  • Het boek is te gebruiken door studenten, accountants, en (potentiële) ondernemers met binnenlandse en/of buitenlandse filialen.

   

  Internationale belastingassurantie

  Tax assurance - Boek & JoHo's

  • Dit boek behandelt alles wat met belastingen voor bedrijven te maken heeft. Het boek en met name het hoofdstuk over ethiek zijn vooral gericht op het puur maximaliseren van de winst voor een bedrijf. Het boek biedt echter praktische informatie over de uitdagingen en valkuilen van internationale belastingassurantie.

   

  Financiering en budgetten

  Fundamentals of Corporate Finance van Hillier, Ross, Westerfield & Jaffe - Boek & JoHo's

  • Fundamentals is internationaal het meest gebruikte boek over ondernemingsfinanciering. Het boek is intuïtief en praktisch geschreven. Een aantal onderwerpen wordt behandeld, met een focus op waardering, ook wordt er een verband gelegd tussen financiering en managementbeslissingen.

  Management and Cost accounting - Boek & JoHo's

  • Management & Cost accounting gaat redelijk diep in op allerlei aspecten van management accounting. Het boek legt verschillende methoden uit om prijs, budget, kosten etc. te berekenen.
  • Deze Europese editie is een bewerking van de Amerikaanse editie en is internationaal bruikbaar.

  Financieel management van non-profit organisaties - Boek & JoHo's

  • Dit boek behandelt aspecten van de financiën en budgetbeheer van non-profit organisaties.
  • Het boek is vooral gericht op de Nederlandse situatie en Nederlandse wetgeving voor non-profits, maar behandelt ook principes die internationaal nuttig zijn.

   

  Samenvattingen online gebruiken?
  Samenvattingen met korting in de webshop bestellen?
   

  Word JoHo abonnee!

   

  Gerelateerde bundels

  Aantekeningen maken

  Wie evalueert die evolueert

  • wil jij het meest uit je studie of cursus halen of later profiteren van je kennis en vaardigheden, begin dat op tijd met je eigen 'CV of life'. Creeër je eigen tool voor de belangrijke keuzes in je leven,  je eigen handvat voor het halen van tentamens of het bemachtigen van die door jou gewilde bijbaan
  • Lees meer (voor abonnees)

  Help jij een ander door zijn studie?

  Schrijf jij college- aantekeningen, beschik je over superhandige schema's, maak je goede samenvattingen?

  Deel ze op JoHo World Supporter

  Op zoek naar een zingevende werkgever of vacature in het buitenland of in Nederland?

  • Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken.

   

  Gratis JoHo abonnementsvoordelen (III)
   
  bij alle doorlopende reis- en zorgverzekeringen via JoHo. O.a
   

  Beste prijs-kwaliteit: JoHo World Europeesche

  • doorlopend verzekerd voor reizen tot 180 dagen.
  • stage, studie en licht vrijwilligerswerk zonder toeslag meeverzekerd
  • uitgebreide bagagedekking o.a.mobiele telefoon
  • uit te breiden met  annuleringsverzekering

  Beste prijs: JoHo Continu

   

  Openingstijden JoHo summary centers

   

  Missie

  JoHo serviceabonnement of upgrade kiezen

  Voor JoHo donateurs

  Nieuws & Nieuw bij JoHo

  Nieuw & leren

  • Donateurs & Abonnees: Abonnees kunnen nu ook eigen aantekeningen maken en bewaren bij alle content van samenvattingen en studiehulp. Voor JoHo donateurs en abonnees is het nu mogelijk om nieuwe samenvattingen en studiehulp per hoofstuk direct zelf te printen, of dat voordelig in een JoHo (summary) center te komen doen.

  • Support: word nu Summary supporter op JoHo World Supporter en deel jouw kennis en kunde

  • Donateurs & abonnees: Ga naar Nieuws & Vernieuwingen voor een volledig overzicht

  • Support: zoek je een Studentenbijbaan bij JoHo, bijvoorbeeld als centercoach in een JoHo summary center, als redacteur JoHo summaries of als webmedewerker? Lees dan meer

  • Vaccinaties: haal jij je vaccinaties of gezondheidsadvies in de Travel Clinics van Vaccinaties op reis (bijv bij JoHo Den Haag, JoHo Utrecht,  JoHo Leiden of  JoHo Amsterdam) dan kan je direct gebruik maken van extra reisapotheek & reisdrogistvouchers

  • Teach Abroad Werken als Engels docent iets voor jou? In Spanje, China en Latijns-Amerika is er veel vraag naar Engels docenten! Als abonnee ontvang je een cashback op de TEFL cursussen waaronder de 120-uur online cursus, maar ook de 4-weekse intensieve TEFL cursussen in Rome en Malaga.