Functies en werkzaamheden tijdens je baan, stage of vrijwilligerswerk in het buitenland

 

Functies en werkzaamheden voor je loopbaan in Nederland of baan in het buitenland

 

Functies per sector en werkveld zoals communicatie, duurzaamheid, geestelijke zorg, horeca, hospitality, maatschappelijke werk, medische zorg, onderwijs, onderzoek, recht of sport

 

Inhoud: o.a.

 • Wat zijn de startpagina's voor werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie?
 • Wat zijn de startpagina's voor sollicitaties en sollicitatieprocedures?
 • Wat kun je leren en trainen als je in het buitenland gaat studeren, stagelopen, werken of reizen?
 • Wat kan je doen om je competenties te verbeteren en je contenties te versterken als je werkt of gaat werken?
 • Wat zijn de 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werkomgeving?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

 

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

Wat is talent en wat zijn talenten?

Wat is talent en wat zijn talenten?

Wat is talent?

 • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
 • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
 • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
 • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
 • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.
Wat zijn competenties of kwaliteiten?

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

 • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
 • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

Talent en competentie

 • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen / ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!
Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

   

Eigenschappen ->  Vaardigheden -> Competenties

Wat zijn eigenschappen?

 • Eigenschappen hebben te maken met je karakter, met hoe je in elkaar zit.
 • Karaktereigenschappen zijn (verder) te ontwikkelen, maar je kunt ze moeilijk aanleren als het er helemaal niet in zit.
 • Je kunt vaak groeien binnen een bepaalde functie/ een bepaald veld maar als je kerneigenschappen mist, dan zal je groei minder zijn dan bij de persoon die die eigenschappen wel heeft. Of dat erg is, moet je vervolgens zelf beoordelen (en helaas soms je baas...).

Wat zijn dan waarden?

 • Een waarde is eigenlijk de voorkeur die een groep of samenleving heeft met betrekking tot specifiek gedrag of een specifiek doel. Vaak gebruikt men de term waarden in relatie met normen; 'normen en waarden': de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen (definitie Wikipedia).
 • Waarden zijn die 'eigenschappen' die waardevol gevonden worden door iemand zelf of door een groep mensen (bijvoorbeeld een samenleving of een bedrijf). Voorbeelden hiervan zijn tolerantie, respect en vrijheid.
 • Normen kun je zien als een handvat over hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Hoe je je zogenaamd hoort te gedragen in bepaalde omstandigheden, ongeschreven regels waar de meeste mensen zich aan houden (bijvoorbeeld opstaan voor ouderen in de tram). Men beseft bewust of onbewust dat je als samenleving, als groep of als organisatie het toch met elkaar zal moeten doen.
 • De norm geeft aan hoe je je hoort op te stellen, de waarde zegt wat meer over de motivatie die daar achter zit. In feite bepaalt de waarde de norm. Wat betekent dat nou? Als samenleving hebben we bijvoorbeeld met elkaar besloten dat we respect voor ouderen belangrijk vinden (we worden namelijk allemaal later ook oud, dan is het wel zo fijn als we zelf ook met respect behandeld worden). Deze waarde (respect) heeft ertoe geleid dat we de ongeschreven regel hebben ingevoerd dat we in de tram opstaan voor ouderen.

Persoonlijke waarden

 • Persoonlijke waarden zou je kunnen zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
 • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.) maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid).
 • Hier zou je ook kunnen spreken van je eigen idealen.

Wat zijn contenties?

 • Contenties zijn die waarden (elementen)  die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
 • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen worden komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

Wat is talent?

 • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
 • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
 • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
 • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
 • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.

Voorbeeld

 • Een erg goede voetballer moet vaak niet alleen intelligent genoeg zijn om de tactiek en strategie te begrijpen, maar moet ook over doorzettingsvermogen beschikken om voldoende conditie op te bouwen en zijn talenten verder te ontwikkelen.

Wat zijn vaardigheden?

 • Een vaardigheid betekent dat je een handeling of actie goed kan uitvoeren of bijvoorbeeld een probleem goed op kan lossen.
 • Vaardigheden leer je door oefening, in de praktijk. Iemand die zijn rijbewijs heeft gehaald, leert pas echt rijden door veel auto te rijden.

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

 • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
 • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

Talent en competentie

 • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen/ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!

Wat is talentontwikkeling?

 • Iedereen is wel ergens goed in, maar het proces om erachter te komen waar je goed in bent, kan soms heel lang op zich laten wachten. Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is een tweede. Talenten komen pas tot bloei wanneer je competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet dan talentontwikkeling. 
 • Waarom zou je je talent ontwikkelen? Je talenten kennen en herkennen leidt in het algemeen tot betere keuzes en betere keuzes leiden weer tot een beter of prettiger bestaan voor jou en je omgeving.

Talentontwikkeling kan je in het algemeen in een aantal fases opdelen:

 1. Kennis opdoen & ontdekken: eerst doe je kennis op en ga je op onderzoek uit.
 2. Verdiepen: dan verdiep je je steeds meer.
 3. Groeien: langzaam word je ergens steeds beter in.
 4. Profiteren: tot slot profiteer je van je resultaten.
 • Vaak kies je voor activiteiten die je ‘leuk’ vindt en waarmee je al bekend bent. Bij talentontwikkeling gaat het er juist om in aanraking te komen met nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en ervaringen.
 • Talent heeft een omgeving nodig waarbinnen het talent kan worden gebruikt of verder kan worden ontwikkeld. Kies je een goede omgeving, dan kan je een talent sneller ontwikkelen dan in een verkeerde omgeving.

Talent & Werk

 • Talent komt in velerlei vormen en omstandigheiden tot uiting. Binnen een werkomgeving heb je niet alleen te maken met je collega’s, je leidinggevenden, je werkzaamheden of je organisatie maar ook nog met bijvoorbeeld de werkomgeving, de werktijden e.d.
 • Net zoals in de sport vaak is terug te zien, is alleen het hebben van talent niet voldoende. Ook in een werkomgeving is er meer nodig om een talent te ontwikkelen. De ruimte krijgen, doorzettingsvermogen hebben en je eigen instelling kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
 • Vaak heeft men het hier ook over passie. Het kan zeker helpen om ergens veel plezier in te hebben. Een talent zal sneller en misschien verder worden ontwikkeld wanneer dit samen gaat met een sterk gevoel van tevrendenheid, plezier en 'passie'. Toch moet je niet snel opgeven als je niet direct (of zelfs aan het eind) nog geen geen sterk gevoel van plezier of passie hebt ontwikkeld. Niet alleen kan dit later nog komen, ook komt een ontwikkeld talent meestal goed van pas bij de ontwikkeling van je volgende talent.

Welke competenties, contenties, kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen zijn van belang voor mijn keuzes?

Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

Wat heb ik waar geleerd... en waar kan ik wat leren

 • Waardes kun je ontdekken, eigenschappen kun je ontwikkelen, competenties kun je opdoen, testen en verbeteren tijdens je studie, je baan of bijbaan maar ook tijdens je reis of je vrijwilligerswerk! 
 • Hieronder zie je de indeling van JoHo competenties waarin kernwaardes / eigenschappen zijn verwerkt en die je tijdens je verschillende activiteiten kunt opdoen.
 • Let op: het wil natuurlijk niet zeggen dat je een specifieke competentie niet ook tijdens een van de andere activiteiten zou kunnen opdoen of ergens ander voor nodig hebt!

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Betrokkenheid
 • Creativiteit
 • Inlevingsvermogen (empathisch vermogen)
 • Integer zijn
 • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
 • Organisatiebewustzijn
 • Professioneel handelen
 • Samenwerken
 • Vermogen tot aanpassen
 • Zelfvertrouwen hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je studie

 • Analytisch vermogen (Structuren aanbrengen/Observeren)
 • Netwerken
 • Oordeel vormen
 • Overtuigen
 • Resultaatgerichtheid
 • Visie hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens reizen en backpacken

 • Authenticiteit/Eigenheid 
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Durf hebben
 • Netwerken
 • Omgevingsbewust zijn
 • Ondernemen
 • Oordeel vormen
 • Plannen & Organiseren
 • Samenwerken
 • Stressbestendig zijn
 • Vermogen tot aanpassen
 • Zelfvertrouwen hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je werk en carrière

 • Analytisch vermogen/structuren aanbrengen/observeren 
 • Betrokkenheid
 • Communiceren
 • Durf hebben
 • Klantgerichtheid (klanten helpen)
 • Leidinggeven (coördineren, stimuleren)
 • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
 • Organisatiebewustzijn
 • Overtuigen
 • Plannen & organiseren
 • Professioneel handelen
 • Resultaatgerichtheid (verkopen & resultaten boeken)
 • Samenwerken
 • Visie hebben

 

  Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

  Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

   Wat is de definitie van werk ?

   • Werken is het veranderen van een omgeving via lichamelijke inspanning of activiteiten van de menselijke geest . In principe gaat het om veranderingen die door jou of je omgeving zijn gewenst.

   Was is arbeid?

   • Zodra er sprake is van werken in een economisch verband, zoals werken voor een organisatie of betaald krijgen voor je werk dan spreekt men van arbeid.

   Wat is een werknemer?

   • Een werknemer is een persoon die betaald werk doet en daarvoor door een andere persoon, of een organisatie, wordt betaald.

   Wat is de definitie van een carrière?

   • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
   • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

   Waar bestaat werk uit?

   • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
   • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
   • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
   • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
   • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.

   Op welke manier kan je naar werk kijken?

   • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
   • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
   • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
   • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.

   Is er recht op werk?

   • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
   • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
   • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
   • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

   Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

   • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
   • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn

    

   Bronnen en verder lezen

   Wat zijn functies en werkvelden?

   Wat zijn functies en werkvelden?

   Wat is een functie?

   • Een functie is de verzameling van rollen, taken, rechten en plichten en rechten van iemand die werkzaam is voor een organisatie of binnen een bepaald werkveld
   • De mate mate van verantwoordelijkheid voor die rollen en taken geeft vaak het niveau aan van die functie.
   • Een functiegebied is de verzameling van een gerelateerde functies en rollen

   Wat is een werkveld of werkgebied?

   • Een werkveld of werkgebied is de sector, de branche, de bedrijfstak of de productgroep waarbinnen een organisatie of persoon actief is

   Wat is een JoHo themapagina rond een werkveld of functie?

   • ze geven inzicht in wat een vakgebied inhoudt, hoe je werk vindt binnen het vakgebied en wat daarvoor de beste plekken zijn.
   • ze zijn te gebruiken voor werk binnen Nederland en in het buitenland.
   • ze helpen je bij de beoordeling of een vakgebied bij je past, wat de mogelijkheden zijn en hoe je werk(ervaring) kunt vinden in het buitenland.
   Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

   Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

   Inhoud: Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden

   • Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kiezen voor een carrière of werkgever?
   • Hoe leer je jezelf kennen en hou je je eigen ontwikkeling bij?
   • Hoe kom je te weten wat er het beste bij je past?
   • Wel of geen carrièrekeuzetest doen?
   • Hoe kan je inzicht krijgen in functies, sectoren en bedrijfsculturen?
   • Waarom zou je in het buitenland ervaring opdoen of aan het werk gaan?

   Log in en lees verder

   Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

   Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

   Welke weg kies jij zelf, wat is jouw weg naar je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

     • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie en strategie.
     • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
     • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
     • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

     Log in en lees hieronder verder

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo WorldSupporter: samenvattingen en studiehulp
      Recht en bestuur: De beste studieboeken samengevat - Law Supporter
      Recht en bestuur: De beste studieboeken samengevat Inhoud: Arbeidsrecht en sociaal recht: De beste studieboeken...
      De beste studieboeken samengevat per studiegebied en werkveld - Social Science Supporter
      De beste studieboeken samengevat per studiegebied en werkveld...

      Wat kun je leren en trainen als je in het buitenland gaat studeren, stagelopen, werken of reizen: vragen en antwoorden

      Wat kun je leren en trainen als je in het buitenland gaat studeren, stagelopen, werken of reizen: vragen en antwoorden

      Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

      Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?


      • Het kan leuk, leerzaam én constructief zijn om rondom het vertrek naar het buitenland, en tijdens het verblijf in het buitenland, de ontwikkeling van je competenties te monitoren en periodiek vast te leggen. Je zult versteld staan hóeveel je je stapsgewijs en soms onbewust ontwikkelt. Niet alleen de eindbestemming (opbouw van een nieuw tijdelijk of vast bestaan in je nieuwe woonland) is leuk, maar ook de reis er naar toe (het proces van vertrekken, verhuizen en settelen). Door dit voor jezelf (en anderen) regelmatig vast te leggen krijg je zelf veel nieuwe input en inzicht én inspireer je anderen die de stap nog moeten, willen maken of daar over nadenken. Gebruik bijvoorbeeld een schrift, app, dagboek of online community als World Supporter, en kies een vast moment voor periodieke reflectie.
      • Welke competenties ontwikkel je door een lang verblijf in het buitenland?
      • Eerdere reizigers, expats, emigranten en JoHo donateurs, geven hierbij onder andere aan dat het gaat om de volgende competenties:

      Resultaatgericht werken

      • de vele regelzaken tot een goed einde brengen
      • doorzetten totdat je je nieuwe baan of nieuw project hebt gerealiseerd
      • leren omgaan met heimwee

      Communiceren

      • met instanties (heldere communicatie en samenvatten, terugkoppelen, op de hoogte houden is essentieel)
      • met achterblijvers
      • met nieuwe landgenoten
      • met je medereizigers, partner of gezin

      Samenwerken

      • met instanties waar je voor allerlei regelzaken van afhankelijk bent
      • met je partner om de plannen te realiseren en leuk te houden
      • met je werkgever in Nederland (zorgvuldig afscheid nemen, of uitgezonden worden)
      • met je werkgever in het buitenland
      • met je gezelschap het verblijf tot een succes te maken
      • met andere lang-verblijvers, expats, emigranten (gezamenlijke activiteiten)

      Lef, durf hebben

      • je wensen, verlangens voor een lang verblijf in het buitenland kenbaar maken aan dierbaren
      • je moed om de stap daadwerkelijk te zetten (er zijn nog altijd meer dromers dan doeners)
      • leren leven in soms uitdagende of minder veilige/onveilige omstandigeden (of dat realiteit is of eigen interpretatie maakt weinig uit)
      • angsten overwinnen: door de 'wat als' fase heen komen, minder bang zijn voor het onbekende

      Analyseren 

      • het proces rondom visumkansen, visummogelijkheden (en onmogelijkheden) doorgronden
      • baankansen verkennen en realistisch ontdekken van mogelijkheden
      • issues doorgronden rondom juridische en fiscale aspecten van een lang verblijf in het buitenland, keuzes maken

      Authentiek zijn

      • voor jezelf kiezen en écht invloed uitoefenen op je eigen toekomst
      • jezelf blijven is essentieel, maar de kans om jezelf gedurende het traject te verliezen ligt op de loer
      • aanpassen aan nieuwe omstandigheden zonder je eigenheid te verliezen

      Flexibel zijn

      • leren omgaan met de voortdurende wijzigingen tijdens het proces van vertrekken / emigreren
      • initiële plannen durven aanpassen als de omstandigheden veranderen
      • omgaan met het besef dat niets vaststaat, veel (alles) mogelijk is, keuzes nooit definitief zijn
      • je écht zo veel als mogelijk aanpassen aan een andere cultuur: anders dan bij het maken van een reis, waarbij je slechts tijdelijk een glimp van andere culturen opvangt en na terugkeer weer vervalt in je eigen cultuur, betekent emigreren ook écht aanpassen en integreren. "De Nederlandse manier" blijkt dan niet altijd meer de enige juiste.

      Omgevingsbewust zijn

      • voortdurend anderen in je directe omgeving analyseren en monitoren
      • je behoedzaam begeven in nieuwe, onbekende omstandigheden, zonder jezelf te verliezen
      • respect houden voor anderen die anders denken
      • je voortdurend bewust zijn van gevoelens en gedachten van anderen, meeverhuizers, achterblijvers

      Creatief zijn

      • het motto "voor alles is een oplossing" is een geliefd motto onder degenen die langer in het buitenland verblijven
      • vindingrijk zijn als inboedel nog niet is aangekomen, als baan- of visumkansen veranderen
      • met handen, voeten, lef en overtuiging communiceren als je de taal nog niet voldoende machtig bent

      Ondernemen

      • doordat je letterlijk eigen ondernemer of zzp'er wordt
      • omdat je partner een eigen activiteit opstart of project(je) begint

      Leiding geven

      • duidelijke taakverdeling vaststellen tussen je medereizigers, partner of gezin
      • leiding geven aan teams rondom verbouwingen, verhuizing, klussen

      Plannen

      • de verhuizing naar het buitenland zelf is uiteraard één groot planproces
      • plannen rondom verhuizing, verbouwing, start van nieuwe banen
      • bezoek van vrienden en kennissen uit Nederland zorgvuldig inplannen & tijd nemen

      Professioneel handelen

      • leren omgaan met instanties en organisaties die je ondersteunen in een deel van het vertrek-proces
      • professioneel omgaan met teleurstellingen tijdens het proces
      • zogvuldig omgaan met belangen van oud-werkgevers, nieuwe werkgevers

      Stress-bestendig zijn

      • het proces van keuzes maken, knopen doorhakken, afscheid nemen, vertrekken, settelen kent veel stressmomenten die je stapsgewijs leert hanteren
      • leren over je eigen schaduw heen te stappen, teleurstellingen te verwerken en weer doorgaan

      Netwerken

      • voor vertrek naar het buitenland een netwerk opbouwen in je tijdelijke of definitieve nieuwe woonland
      • na aankomst relaties opbouwen met nieuwe landgenoten, collega's, buren, mede-Nederlanders
      • relaties opbouwen met instanties op je nieuwe bestemming
      • relaties in Nederland onderhouden, of zorgvuldig afscheid nemen

      "Leer"momenten vind je zowel tijdens het proces van naar het buitenland vertrekken, als tijdens het daadwerkelijk verblijf in het buitenland.

      Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

      Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

      Welke competenties komen van pas bij werken in het buitenland?

      • Elk land en elke functie is anders, maar een aantal competenties kan helpen bij een groot aantal functies in het buitenland, zowel bij vrijwilligerswerk, stages als bij betaald werk.
      • Vraag jezelf van tevoren af of je over onderstaande competenties beschikt en aan welke competenties je wilt werken.

      Aanpassingsvermogen & sociale vaardigheden

      • Realiseer je dat er wel degelijk grote verschillen zullen zijn tussen werk of stages in Nederland en het werk of stages in je nieuwe bestemming in het buitenland. Je zal hoogstwaarschijnlijk worden geconfronteerd met situaties die nieuw voor je zijn. Dit zal zeker het geval zijn indien je kiest voor een baan of stageplek in een ontwikkelingsland.
      • Als je in staat bent om gemakkelijk te schakelen, helpt dit bij de aanpassing aan een andere cultuur. Ook scheelt het als je geen tot weinig problemen hebt om je te conformeren aan de regels en de omgangsvormen die gelden binnen een andere cultuur. Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van middelen en faciliteiten.
      • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het bieden van een zo’n goed mogelijke werkkwaliteit. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
      • Dat het enige aanpassing vergt om je in te stellen op de lokale omstandigheden is vanzelfsprekend.
      • Om je makkelijker te kunnen aanpassen, is het belangrijk om met een open houding je nieuwe werkplek en collega’s te benaderen.
      • Terug in Nederland, of bij een vervolgbaan in het buitenland, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

      Samenwerken binnen een multi-disciplinair team

      • Werken in een ontwikkelingsland betekent vaak werken in samenwerking met de lokale werknemers en bevolking. Dit betekent in veel gevallen ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering.
      • Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
      • Je kunt mogelijk betrokken worden bij het organiseren en het geven van trainingen aan de bevolking.
      • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is in veel vakgebieden van vitaal belang.
      • Of er voldoende personeel, materialen en financiële middelen beschikbaar zijn, verschilt per vakgebied.

      Meerdere talen spreken

      • In veel landen is Engels de voertaal binnen internationale organisaties, dit geldt zeker als Engels een officiële taal is binnen het land.
      • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet vereist maar wel gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je met zowel collega's als cliënten kunt communiceren.
      • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt enige kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in een land waarbij Frans, Portugees of Spaans de officiële taal is.
      • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of stage contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
      • Een andere goede optie om vooraf een idee te krijgen van de gewenste of vereiste taalbeheersing, is om je vóór vertrek aan te sluiten bij een zogenaamde ‘expat club’. De mensen van zo’n club wonen en werken vaak al langer in het land en kunnen je vaak relevante informatie aanreiken betreft het plannen van je werk in het buitenland. Daarnaast kunnen ze helpen om informatie te verschaffen over de culturele gebruiken, nuttig bij het vermijden van culturele blunders voor wanneer je daadwerkelijk aan het werk gaat.
      • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis 

      Hoe kun je competenties ontwikkelen?

      Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Analyseren tijdens je reis

      • Wanneer je op reis gaat, kom je vaak op plekken of in situaties terecht waarmee je (relatief) onbekend bent.
      • Om het meeste uit zo'n tijd te halen, is het waardevol om een goed beeld van een plek te vormen, zodat je je op een correcte manier kunt aanpassen aan je omgeving.
      • Zo kun je je omgeving observeren en analyseren aan de hand van de volgende punten: hoe gaan mensen met elkaar om, wat zijn de gewoontes van de plaatselijke bevolking, hoe verloopt het dagelijkse leven, wat zijn de rollen binnen de samenleving? Je kunt je natuurlijk al voor je op reis gaat tot op zekere hoogte voorbereiden op deze vragen.
      • Als je zo'n beeld hebt kunnen vormen en een plek tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, kun je beter 'meedraaien' in een samenleving tijdens je reis en zo een diepgaandere ervaring hebben.

      Analyseren tijdens je studie

      • Tijdens je studie kan analyseren op grofweg twee manieren getest en geoefend worden: het analyseren van je studiemateriaal en het analyseren van je studieomstandigheden.
      • Elke studie vraagt op een bepaalde manier om analyseren, of dat nou tijdens een tentamen, een paper of een stage is. Je wordt gevraagd om nieuw lesmateriaal eigen te maken en deze vervolgens toe te passen, theoretisch of praktisch. Analyseren is hierbij van groot belang. Om dit te oefenen kun je klein beginnen: als je bijvoorbeeld een tekst leest kun je jezelf na een pagina afvragen wat er tot nu toe verteld is, of welk probleem gepresenteerd is. Wanneer je dit in kleine stukjes opdeelt, wordt de lesstof behapbaarder dan wanneer je alles in één keer wilt begrijpen. Ook tijdens het voorbereiden van een paper of scriptie ben je continu data aan het analyseren en weeg je af welke informatie je gebruikt voor je eigen stuk.
      • Naast een analyse van je studiemateriaal, is het observeren en analyseren van je studieomstandigheden ook van belang: wanneer heb je colleges, wanneer moet je zelfstudie doen, wanneer is er tijd voor sociale activiteiten en hoe kun je deze drie eventueel combineren? Wanneer je een correcte analyse van je situatie maakt, kun je op meerdere vlakken meer uit je studietijd halen.

      Analyseren tijdens je werk

      • Tijdens je werk kun je je analytisch vermogen gebruiken en oefenen bij zowel je werkzaamheden zelf als op je werkplek.
      • Bedenk wat er van je wordt verwacht: welke taken moet je doen, en staat er een bepaalde tijd voor? Wanneer je dit op orde hebt, kun je je beter richten op het goed afwerken van deze taken. Hierbij is het ook van belang om te analyseren welke taken prioriteit hebben, mogelijk met hulp van een collega of leidinggevende.
      • Een zekere analyse van je werkplek kan ook helpen bij het creëeren van een positieve werkomgeving. Als je bekend met met de cultuur van je werkplek, kun je hier beter op inspelen. Wanneer zich eventueel problemen voordoen, kun je deze dan ook beter oplossen.

      Analyseren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Als je aan vrijwilligerswerk of een stage begint, kom je vaak in een nieuwe situatie, een nieuwe werkplek en soms zelfs een nieuw land terecht.
      • Daarom is het goed om bij de volgende zaken stil te staan: wat wordt er van je verwacht, wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe is de lokale cultuur en werkomgeving?
      • Wanneer je dit tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, zul je je waarschijnlijk eerder thuisvoelen in je nieuwe omgeving. Helder communiceren en in gesprek gaan met je leidinggevenden en collega's is hierbij van groot belang.
      Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je reis

      • Om een betrokken reiziger te zijn, kun je je bijvoorbeeld verdiepen in de geschiedenis, cultuur en gebruiken van de plek die je gaat bezoeken. Zo kom je makkelijker in contact met de lokale gemeenschap en kun je beter rekening houden met de samenleving. Op die manier haal je meer uit je reis en kunnen jij en de mensen die je op je reis ontmoet wie weet iets van elkaar leren.
      • Naast betrokkenheid wat betreft de omgeving en de samenleving, kun je je verdiepen in duurzaam reizen om het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten.
      • Als je op deze manieren een betrokken houding aanneemt tijdens je reis, kun je veel over jezelf en de wereld leren.

      Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je studie

      • Tijdens je studie kun je op verschillende manieren betrokkenheid tonen, bijvoorbeeld op academisch of sociaal gebied.
      • Als je academisch betrokken bent, bereid je je goed voor op colleges, verdiep je je in de stof en doe je actief mee in werkgroepen en eventuele extracurriculaire activiteiten. Academische betrokkenheid kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld naar de verantwoordelijke(n) op de faculteit gaat, als je denkt dat een college niet goed verloopt.
      • Sociale betrokkenheid kun je tonen door contact te zoeken met je medestudenten, hulp te bieden als dat nodig is en open te staan voor samenwerkingen binnen studieprojecten. Je kunt ook lid worden van een studie- of studentenvereniging.
      • Om betrokkenheid al aan het begin van de studie op gang te brengen kun je tijdens de introductieweken deelnemen aan rondleidingen, introductiepraatjes, etc. Zo kweek je een samenhorigheidsgevoel met andere medestudenten en maak je ook kennis met docenten.

      Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je werk

      • In de eerste plaats is het van belang dat je je verdiept in je werkplek en de organisatie. Dat zorgt ervoor dat je tijdens je daadwerkelijke werkzaamheden beter voor ogen hebt waar de organisatie naartoe werkt, op zowel korte - als lange termijn.
      • Je kunt tijdens je werk ook betrokkenheid tonen door naast je reguliere werkzaamheden in de gaten te houden of er andere zaken zijn, waarbij je iets kunt betekenen. Dit kan gaan om zowel taken die moeten gebeuren of het in de gaten houden van de wensen en behoeftes van je collega's. Het is natuurlijk van belang dat je hierbij jezelf niet uit het oog verliest.
      • Duidelijke communicatie en het stellen van vragen tonen betrokkenheid bij de organistatie en het werk dat je doet.

      Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Vrijwilligers of stagiairs krijgen vaak (vrijwel) geen vergoeding voor het werk dat zij doen. Daarom is het essentieel dat je je als vrijwilliger of stagiair betrokken voelt bij de organisatie waar je werk voor doet en de taken die je uitvoert. Zo haal je voor jezelf voldoening uit je bezigheden.
      • Veel vrijwilligerswerk draait daarnaast om sociale of maatschappelijke bezigheden. Des te meer je betrokken bent bij het werk dat je doet, des te beter kun je de doelgroepen waarmee je werkt helpen. Je verdiepen in de organisatie waarbij je vrijwilligerswerk (of een stage) doet is in die context een een praktische en essentiële stap.
      • Als je tijdens je vrijwilligerswerk of stage ruimte voor verbetering ziet, kun je altijd betrokkenheid tonen door dit met een leidinggevende te bespreken.
      Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Communiceren tijdens je reis

      • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
      • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
      • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

      Communiceren tijdens je studie

      • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
      • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
      • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
      • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

      Communiceren tijdens je werk

      • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
      • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

      Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
      • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
      Hoe kun je de competentie ‘creativiteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘creativiteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Creativiteit tijdens je reis

      • Hoe goed je je ook voorbereidt op een reis, er kan nogal eens iets onverwachts gebeuren of misgaan. Wanneer zich zo'n situatie voordoet is het waardevol om 'out of the box' te denken, oftewel, denk na over oplossingen die misschien niet op de planning stonden of voor de hand liggen.
      • In het buitenland werken samenlevingen meestal ook niet zoals jij thuis gewend bent. Om van je reis te kunnen genieten, is het dan ook van belang om deze patronen en verwachtingen los te laten en creatief om te gaan met de manier van doen van de plek waar je je bevindt. Wie weet past deze manier van doen beter bij jou dan je van tevoren had gedacht.
      • Een reis biedt ook mogelijkheden om artistieke creativiteit te ontwikkelen, denk hierbij aan fotografie, illustreren of schrijven.

      Creativiteit tijdens je werk

      • Hoewel elke werkplek zijn eigen richtlijnen en regels heeft, kan het zijn dat er situaties voorkomen die om meer creativiteit vragen.
      • Deze situatie kan zowel werkgerelateerd zijn, als iets dat tussen collega's plaatsvindt. Wanneer er meningsverschillen ontstaan waar niet direct richtlijnen voor zijn, vraagt dat om onderlinge creativiteit om samen tot een oplossing te komen.
      • Dit geldt ook voor werkzaamheden: hoewel het natuurlijk van belang is om de regels en richtlijnen te volgen, kun je in sommige situaties juist beter met creativiteit reageren. Communiceer hierover altijd helder met leidinggevenden en collega's.
      • Voorbeeld van creativiteit tijdens werk op een boerderij: De gemiddelde biologische boerderij in minder ontwikkelde landen hebben beperkte middelen en ook veel werk. Je ontwikkelt jezelf op het gebied van creatief gebruik van materialen door hergebruik en reparatie. Op afgelegen ranches, waar reparateurs en winkels ver weg zijn, is zelfredzaamheid door creativiteit essentieel. Een kweker, teler, fokker of kaasboer heeft naast veel verstand van zijn product lang niet altijd de creatieve marketing skills die jij hebt opgedaan. Als je taak is om te helpen met de marketing, probeer dan binnen de lokale en budgetaire beperkingen en culturele verschillen het boerenproduct beter te vermarkten. Dat vergt creativiteit.

      Creativiteit tijdens je studie

      • Tijdens je studie is het vaak van belang dat je eerst basisprincipes goed onder de knie hebt, of dat nou vanuit een praktische of theoretische achtergrond is.
      • Bij theoretische studies wordt er daarnaast van je gevraagd om met eigen toevoegingen te komen. Hierbij is het essentieel om creatief te kunnen nadenken, te identificeren waar eventuele denkfouten zitten of waar meer verdieping nodig is. Vervolgens kun je creatief aan de slag met wat je tot nu toe geleerd hebt.
      • Als je studie praktisch ingesteld is, is het goed mogelijk dat je in de praktijk ziet dat de situaties niet precies verlopen zoals je uit boeken hebt geleerd. Op zulke momenten is het belangrijk om zowel creatief als professioneel te reageren. Hoe kun je wat je geleerd hebt in de praktijk toepassen, ook al is de situatie misschien onbekend?

      Creativiteit tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Tijdens je vrijwilligerswerk of stage kan je creativiteit stimuleren en ontwikkelen door innovatieve oplossingen te bedenken voor het project waaraan je werkt.
      • Jouw frisse blik kan helpen om nieuwe inzichten te geven in het project, of bijdragen aan het opstarten van een nieuw project bij de organisatie. 
      • Bij vrijwilligerswerk is het vaak het geval dat mensen van verschillende achtergronden samenwerken. Door creatief aan de slag te gaan, kun je een ieders eigen kennis en sterke punten identificeren en inzetten om doelen te behalen.
      Hoe kun je de competenties ‘durf hebben’ en 'angst overwinnen', herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competenties ‘durf hebben’ en 'angst overwinnen', herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?


      Durf hebben en angst overwinnen tijdens je reis

      • Op reis gaan is eigenlijk per definitie al durf hebben: je verlaat je vertrouwde omgeving en gaat de wijde wereld in, wetende dat je op plekken zult komen die je niet (goed) kent.
      • Onderweg kan durf hebben je de meest memorabele momenten van je reis bezorgen. Dit kan voor iedereen iets anders betekenen: de ene persoon heeft alleen een beetje durf nodig om te gaan bungeejumpen terwijl de ander durf nodig heeft om alleen de straat op te gaan in een onbekende stad. Welke beslissing voor jou ook durf vereist, wanneer je je in een voor jou onbekende situatie begeeft zul je deze nooit vergeten.
      • Zolang je risico's goed inschat en weloverwogen keuzes maakt op je reis, kan nét dat extra beetje durf hebben je levenslange herinneringen geven die jou als persoon doen groeien.

      Durf hebben en angst overwinnen tijdens je studie

      • Gaan studeren kan al durf vereisen: wie weet verhuis je naar een andere stad en ga je voor het eerst op jezelf wonen. Hoe dan ook kom je op een nieuwe school of universiteit terecht. Om het meeste uit je studietijd te halen, is het goed om durf te hebben om ervaringen op te doen.
      • Het vereist bijvoorbeeld durf om mensen te leren kennen, bekend te raken met een nieuwe manier van leren en je plek te vinden in je nieuwe omgeving. Pak zoveel mogelijk kansen aan (hou daarbij natuurlijk je eigen grenzen in de gaten) en op die manier kun je het beste ontdekken wat bij jou past en wat niet. Ook al pakt een ervaring een keer minder leuk uit, dan heb je jezelf beter leren kennen, kun je andere dingen uitproberen en wie weet wat je tegenkomt.
      • Durf hebben is ook van belang bij colleges of (groeps)opdrachten. Hierbij zijn er momenten dat het goed is om je mening te laten horen.

      Durf hebben en angst overwinnen tijdens je werk

      • Op de werkvloer kunnen zich meerdere situaties voordoen die durf vereisen. Je mening duidelijk maken kan voor sommigen al spannend zijn, of het stellen van vragen. Je kunt je als werknemer beter presenteren wanneer je op deze momenten je stem laat horen.
      • Er kunnen zich ook momenten voordoen dat een onverwachte situatie zich voordoet en er snel gehandeld moet worden. Wanneer je hier op durft in te spelen kan je persoonlijk en professioneel groeien. Het signaleren van zulke momenten en vervolgens lef hebben is hierbij van belang.

      Durf hebben en angst overwinnen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage gaat doen, kom je vaak in een onbekende omgeving terecht. Het vereist durf om je te kunnen aanpassen aan deze nieuwe situatie en je er tegelijkertijd van bewust bent wat jouw taak, identiteit en toevoeging aan de organisatie is.
      • Tijdens je werkzaamheden kun je verschillende momenten tegenkomen waarbij durf hebben nodig is: een nieuwe taak verrichten, om hulp vragen of aangeven wanneer je het ergens niet mee eens bent. Wanneer je op deze momenten een gezonde dosis durf hebt, kun je het meeste halen uit je tijd als vrijwilliger of stagiair.
      • Het kan zijn dat je in een nieuwe cultuur terechtkomt, dat betekent dat je situaties en factoren zult tegenkomen waar je nog niet zo mee bekend bent. Wanneer je durft om je eigen te maken met die nieuwe cultuur, gebruiken en misschien zelfs de plaatselijke taal leer je buiten je werkomgeving ook heel veel.
      Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Inlevingsvermogen tijdens je reis    

      • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
      • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

      Inlevingsvermogen tijdens je studie

      • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
      • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

      Inlevingsvermogen tijdens je werk

      • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
      • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
      • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

      Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
      • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
      • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
      • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
      Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Integriteit tijdens je reis

      • Als je op reis gaat, kom je vaak in aanraking met culturen of gewoontes die anders zijn dan je gewend bent. Sommige plaatselijke gebruiken kunnen zelfs tegen jouw normen en waarden ingaan. Je kunt integer omgaan met zulke situaties door bijvoorbeeld niet mee te doen met gebruiken die je kunt vermijden, zoals het eten van bepaalde dieren.
      • Het kan echter ook zo zijn dat je je echt moet aanpassen aan de plaatselijke cultuur. Als je bijvoorbeeld als vrouw een land bezoekt waar een hoofddoek verplicht is. Als je absoluut tegen het gebruik van een hoofddoek bent, moet je een keuze maken: ga je het land alsnog bezoeken en pas je je aan, of kies je een andere bestemming uit? Bij integriteit hoort namelijk ook het respecteren van de normen en waarden van een andere samenleving, wanneer je ervoor kiest deze te bezoeken.
      • Hoe dan ook zul je op reis je eigen normen en waarden beter leren kennen. Wanneer de situatie geschikt is, kun je hierover van gedachten wisselen met de plaatselijke bevolking en zo elkaar beter leren kennen.

      Integriteit tijdens je studie

      • Tijdens je studie kunnen bepaalde situaties om een mate van integriteit vragen: als je in tijdsnood zit voor een paper, pleeg je dan eerder plagiaat of ga je toch doen wat je kan en je eigen werk inleveren? Of als een studiegenoot je om hulp vraagt met een opdracht, help je diegene dan? Of toch niet, omdat je de beste van de klas wilt zijn.
      • In zulke situaties gaat het dan vaak om het kiezen van je (ogenschijnlijke) eigenbelang, of eerlijkheid en het helpen van anderen.
      • Wanneer je ervoor kiest om integer te werk te gaan, zul je merken dat je een positievere houding zult uitstralen, waardoor mensen ook weer eerder bereid zijn om jou te helpen. Zo kun je elkaar beter bijstaan wanneer dat nodig is, want dat kan zeker nodig zijn tijdens je studietijd.

      Integriteit tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Tijdens vrijwilligerswerk werk je vaak in omstandigheden die om integriteit vragen. Omdat je vaak met hulpbehoevenden werkt, is het van belang dat je situaties met fatsoen behandelt en toegewijd bent naar degenen die je helpt. Neem hierbij je eigen normen en waarden goed in acht, deze kunnen je vaak helpen tijdens je vrijwilligerswerk.
      • Wanneer je denkt dat een situatie niet goed verloopt, of opmerkt dat anderen niet correct handelen, kun je het beste integer reageren door dit eerlijk te zeggen of door te geven aan leidinggevenden. Ook wanneer je zelf een fout hebt gemaakt, kun je hier mee omgaan door eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.
      • Als je ergens als stagiair aan de slag gaat, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Wanneer je open en eerlijk communiceert, kunnen jij en je stagegever een band van vertrouwen opbouwen waardoor jullie met meer plezier en effectiviteit kunnen samenwerken.

      Integriteit tijdens je werk

      • Tijdens je werk is integriteit op vele vlakken van belang wanneer het aankomt op eerlijk en oprecht handelen en de juiste intenties hebben.
      • Als je met je werkgever duidelijke afspraken maakt die voor jullie allebei werken en wanneer beide partijen zich hieraan houden, ontstaat er een fijne werksfeer. Zo is er ook ruimte voor fouten maken en leren, en vragen stellen.
      • Het kan zijn dat je zelf getuige wordt van bijvoorbeeld ruzies, roddelen of andere negatieve gebeurtenissen op werk. Je kunt hier integer mee omgaan door in de eerste instantie er niet aan mee te doen, en het waar nodig te melden bij de juiste persoon.
      Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Netwerken tijdens je reis

      • Een reis is een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen en je (internationale) netwerk uit te breiden. Sta open voor andere reizigers tijdens je reis; wie weet wat voor goede ideëen zij hebben, hoe je geinspireerd kunt raken, wat je van elkaar kunt leren en misschien kun je samen wat plekken gaan ontdekken.
      • De plaatselijke bevolking heeft vaak de beste tips voor je tijdens je reis; van bepaalde plekken om te bezoeken en lokale specialiteiten om te proberen. Of ze kunnen je wat bijscholen in hun eigen taal (in ruil voor wat Nederlands natuurlijk).
      • Tegenwoordig is het erg makkelijk om na je reis je contacten te behouden. Als je uiteindelijk meer mensen in verschillende landen hebt leren kennen, kunnen zij je weer in contact brengen met hun andere vrienden, die je dan zelfs kan bezoeken en voor je het weet heb je een breed wereldwijd netwerk.

      Netwerken tijdens je studie

      • Tijdens je studie zijn er enorm veel mogelijkheden tot het uitbereiden van je netwerk; studie- en studentenverenigingen, bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages en natuurlijk op je studie zelf. Wanneer je je buiten studeren op deze contacten richt, kun je mogelijkheden krijgen die je anders niet had gehad.
      • Vaak zijn er ook meer specifieke netwerkmogelijkheden, gericht op een bepaald doel. Denk hierbij aan carrièrebeurzen of open dagen, waar je mensen kunt leren kennen en je je kunt orënteren op vakgebieden. Hier krijg je vaak ook tips voor bijvoorbeeld solliciteren of je CV opbouwen.
      • Na je studietijd worden er vaak alumni-evenementen georganiseerd. Als je hieraan meedoet, kun je bepaalde contacten behouden of iemand anders een helpende hand bieden.

      Netwerken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk doet, kom je vaak in een nieuwe omgeving terecht waar je misschien zowel het werk als de mensen als de locatie nog niet kent. Een ideale plek om te beginnen met netwerken en je voor te stellen.
      • Als het vakgebied waarin je vrijwilligerswerk doet je bevalt, kun je daar misschien zelfs een betaalde baan vinden op deze manier.
      • Een stage op zich is al een netwerk activiteit: vaak kom je uit je vertrouwde studieomgeving in een andere sfeer terecht waar je allemaal nieuwe mensen leert kennen. Maak hiervan gebruik door je te verdiepen in de werkwijze van je collega's. Hier heb je tijdens je stage en voor je toekomst veel aan.

      Netwerken tijdens je werk

      • Tijdens je werk kun je netwerken door goed contact met je collega's te onderhouden en naar bijvoorbeeld werkevents te gaan om meer mensen te leren kennen.
      • Deze contacten kunnen van pas komen wanneer je bijvoorbeeld een andere baan zoekt, maar helpen ook gewoon een fijne werksfeer te creëeren.
      • Wanneer je authentiek bent en open staat voor anderen, ontstaat er een netwerk waarin jij je kunt thuisvoelen. Binnen zo'n netwerk kun je hulp krijgen, en ook geven.
      Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Omgevingsbewustzijn tijdens je reis

      • Omgevingsbewustzijn is een essentiële vaardigheid wanneer je op reis gaat, al helemaal wanneer je een land gaat bezoeken waar de plaatselijke cultuur anders is dan jij gewend bent.
      • Door kennis te hebben van de geschiedenis, politiek en gebruiken van een land kun je je makkelijker bewegen en aansluiting vinden. Naast het voorbereiden van je reis, is het tijdens je reis zelf ook belangrijk om omgevingsbewust te blijven om je te kunnen blijven aanpassen waar nodig.
      • Op die manier maak je je reis ook een stuk bewuster mee dan wanneer je niet zo'n goed beeld hebt van waar je eigenlijk bent. Wanneer je je reis bewuster meemaakt, heb je er ook meer aan.

      Omgevingsbewustzijn tijdens je studie

      • Tijdens je studie kun je omgevingsbewust zijn door je bijvoorbeeld te verdiepen in je school of universiteit, je studie zelf en je medestudenten. Met deze drie factoren zul je (waarschijnlijk) een paar jaar bezig zijn. Bijkomend voordeel is wanneer je weet in wat voor omgeving je je bevindt, kun je beter meedraaien.
      • Dit hoeft niet te betekenen dat je met alles meedoet, maar alleen al een bewustzijn hebben van wat zich afspeelt in je omgeving geeft je studietijd een diepere ervaring.
      • Wees je daarnaast bewust van wat zich in de wereld afspeelt dat met jouw studie te maken heeft. Wat voor studie je ook doet, er zijn ongetwijfeld ontwikkelingen gaande, of dat nou in een bepaald land, een taal, een politieke omgeving of op een andere universiteit is. Zie je studiegebied ook als je omgeving om meer te leren en te ontwikkelen.

      Omgevingsbewustzijn tijdens je werk

      • Een werkvloer is vaak een dynamische plek waar veel tegelijkertijd gaande is; projecten, interacties met collega's, deadlines en ga zo maar door.
      • Door je bewust te zijn van je omgeving, kun je beter prioriteiten stellen, omdat je beter doorhebt wat belangrijk is. Als jij bijvoorbeeld met een langetermijn project bezig bent waar niet zo'n haast achter zit, maar je merkt dat een collega wel wat hulp kan gebruiken bij een deadline, komen je diensten daar waarschijnlijk beter van pas.
      • Door omgevingsbewust te zijn, kun je beter anticiperen op wat er nodig is, groeit je aanpassingsvermogen en kun je beter reageren op onverwachte situaties.

      Omgevingsbewustzijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Als je goed geïnformeerd bent over je toekomstige stage of je vrijwilligerswerk, en over de omgeving waar je dat gaat doen, kun je beter functioneren. Je kunt beter determineren wat jouw rol is en hoe je die het beste kunt uitvoeren, waardoor je effectiever en plezieriger te werk kunt gaan.
      • Mogelijk kom je bij een gastgezin terecht; wanneer je bewust bent van hun cultuur, gebruiken en taal zul je tot mooiere interacties komen die verdiepend kunnen werken voor jouw tijd als vrijwilliger.
      • Wanneer je stage gaat lopen, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Als je je verdiept in je nieuwe werkplek en je tijdens je werk bewust bent van de manier van doen en de sfeer, zul je eerder je plek vinden en goed kunnen meedraaien.
      Hoe kun je de competentie ‘oordeelsvorming’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘oordeelsvorming’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Oordeelsvorming tijdens je reis

      • Tijdens je reis kom je in verschillende scenario's terecht waarin je een oordeel kunt vormen, bijvoorbeeld wanneer een plan niet verloopt zoals gedacht, bij het kiezen van een bestemming, of wanneer je in aanraking komt met gebruiken die je niet gewend bent. Op zulke momenten is het van belang dat je kunt nagaan of je je oordeel voor jezelf houdt, of uit.
      • Wanneer je met een reisgezelschap bent, is het belangrijk om je oordeel af te kunnen stemmen op anderen. Wat vinden zij van de volgende bestemming, van een bepaald hostel, of hoe willen zij omgaan met een probleem dat zich voordoet? Overleg en samenwerking is dan van belang.
      • Als je op reis gaat kom je vaak in aanraking met gewoontes die je niet gewend bent, en over sommige gewoontes zul je een oordeel hebben. Bedenk op zulke momenten echter of het belangrijk is dat je je mening laat horen, of dat je die voor je houdt. Wanneer je er toch over wilt praten, sta dan open voor een gesprek en veroordeel mensen niet te snel.

      Oordeelsvorming tijdens je studie

      • Als je gaat studeren, zul je veel keuzes moeten maken over je studie zelf, je woonplek, verenigingen en activiteiten buiten je studie om. Door genoeg informatie te verzamelen en je te verdiepen kun je beter een oordeel vormen over welke keuzes voor jou de beste zijn.
      • Je studietijd zelf is een uitstekende periode om je oordeelsvorming te ontwikkelen; hoogstwaarschijnlijk heb je meer keuzevrijheid dan voorheen, wat ook meer ruimte geeft tot het verder ontwikkelen van je identiteit en meningen over je omgeving en de wereld. Pak deze kans door je bewust te zijn van waar je staat en je te verdiepen, om met een weloverwogen mening te kunnen komen.
      • Tijdens colleges wordt vaak van je gevraagd om een analyse of mening te hebben over de lesstof; leer van je docenten en studiemateriaal hoe je hier verder in kunt groeien.

      Oordeelsvorming tijdens je werk

      • Tijdens je werk moet je vaak in teamverband werken. Er zullen momenten komen dat er beslissingen genomen moeten worden, waar verschillende meningen en oordelen aan bod komen. Zorg dat jij je standpunt goed kunt presenteren maar sta ook open voor anderen om tot een gezamelijk besluit te komen.
      • Je zult ook regelmatig een oordeel moeten kunnen geven over je eigen werk; wanneer vind jij dat je een project goed hebt voltooid en waar is nog ruimte voor verbetering? Als je goed voor ogen hebt wat het doel is, kun je je eigen bijdrages ook beter beoordelen. Sta daarbij ook open voor tips van anderen.
      • Wanneer het nodig is, is het ook van belang dat je een weloverwogen oordeel kunt vormen wanneer er bijvoorbeeld conflicten op de werkvloer zijn. Door rationeel te blijven en met heldere standpunten te komen, wordt een probleem eerder opgelost.

      Oordeelsvorming tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Als je vrijwilligerswerk gaat doen, is het in de eerste instantie van belang dat je weet hoe een situatie in elkaar zit en welk doel er behaald moet worden. Zo kun je beter weten welke stappen er gezet moeten worden en kun je oordelen over de manier waarop dit verloopt, waardoor je ook beter ziet waar ruimte voor verbetering is.
      • Een beeld hebben van hoe jij zelf in elkaar zit bij het doen van vrijwilligerswerk is ook van groot belang. Je kunt dan namelijk beter kiezen welk vrijwilligerswerk bij je past en welke rol jij het beste kunt vertolken om bij te dragen aan het behalen van een doel.
      • Wanneer je stage gaat lopen, is het belangrijk om je goed te verdiepen in je nieuwe werkomgeving en je functie. Dan kun je vervolgens met weloverwogen meningen en vragen komen over bijvoorbeeld de werkwijzen en jouw rol binnen de organisatie.
      Hoe kun je de competentie ‘ondernemend zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘ondernemend zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Ondernemend zijn tijdens je reis

      • Alleen al de beslissing te maken om op reis te gaan vraagt om ondernemend zijn. Het betekent dat je in ieder geval een bestemming moet kiezen en je vervoer ernaartoe moet regelen. Dit kan al een hele stap zijn om te zetten, waar en met wie je ook ergens naartoe gaat, maar als je die stap hebt gezet vraagt dit al een zekere mate van ondernemen.
      • Op je reis zelf is het goed om voor ogen te hebben wat je wilt doen tijdens je reis, of wat je ervan wilt leren. Dit bepaalt voor een groot deel wat je moet ondernemen om dit te bereiken, of je nou wilt backpacken of een taal leren of rustig van de natuur wil genieten. Onderneem tijdens je reis de stappen die je moet zetten om te komen waar je wilt zijn.
      • Tijdens het ondernemen van deze stappen kom je ongetwijfeld momenten tegen waar iets niet gaat zoals je in gedachten hebt. Op zulke momenten is het ook van belang om ondernemend op te treden en je niet uit het veld te laten slaan. Sta open voor alternatieven en wees creatief.

      Ondernemend zijn tijdens je studie

      • Tijdens je studie kun je ondernemend zijn door actief mee te doen tijdens colleges, je bekend te maken met de studiestof en open te staan voor andere curriculaire activiteiten. Wanneer je niet passief wacht tot collegedagen voorbij gaan, maar daadwerkelijk participeert, zul je meer opsteken en meer plezier hebben.
      • Buiten studie-gerelateerde activiteiten om kun je je ondernemend opstellen door activiteiten uit te proberen bij bijvoorbeeld een studie- of studentenvereniging, een bijbaan te zoeken of vrijwilligerswerk te doen. Door verschillende dingen uit te proberen doe je meer ervaring op en leer je beter wat je wel en niet leuk vindt.
      • Door ondernemend te zijn tijdens en rondom je studie, zul je veel meer leren dan alleen je studiemateriaal. Vaak is dit juist de tijd om jezelf beter te leren kennen.

      Ondernemend zijn tijdens je werk

      • Wanneer je je tijdens je werk ondernemend en pro-actief opstelt, krijg je meer werk gedaan op een plezierige manier.
      • Door eventuele problemen aan te gaan en vragen te stellen zul je meer leren en beter in je rol zitten, dus laat je stem horen.
      • Voor effectief ondernemen is het vaak van belang om creatief te werk te kunnen gaan. Zaken kunnen niet altijd hetzelfde of via het boekje aangepakt worden, en wanneer je met innovatieve manieren van doen komt, laat dit een grote mate van ondernemerschap zien. Hou een doel voor ogen en bedenk verschillende manieren om het te bereiken.

      Ondernemend zijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • De keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen, geeft al een indicatie van ondernemendheid. Je kiest ervoor om belangrijk werk te doen waar (meestal) geen vergoeding tegenover staat.
      • Daarom is het extra van belang dat je weet waarvoor je het werk doet wat je doet, en voor wie. Dit zal motiverend werken, waardoor je ondernemend aan de slag kunt; hou dat doel dus voor ogen.
      • Als je stage gaat lopen en in een nieuwe werkomgeving terechtkomt, vraagt dat een zekere mate van ondernemendheid. Vragen stellen, nieuwe taken uitvoeren en de organisatie leren kennen horen hier allemaal bij. Wanneer je openstaat voor je omgeving en uitdagingen kunt aangaan, is de kans groot dat je je ondernemendheid goed kan ontwikkelen.
      Hoe kun je de competentie ‘organisatiebewustzijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘organisatiebewustzijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Organisatiebewustzijn tijdens je reis

      • Wanneer je op reis gaat om alleen te reizen, en niet om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen, ben je meestal niet direct bij een formele organisatie betrokken.
      • Dit ligt iets anders wanneer je op een georganiseerde reis gaat; je maakt dan wel degelijk deel uit van een georganiseerd geheel en elke reisorganisatie heeft zijn eigen cultuur en manier van doen. Wanneer je dus met een organisatie op reis gaat, is het bevorderlijk voor jezelf en de reis om goed te kunnen meebewegen met de groep, of je nou meer op jezelf bent of graag contact zoekt.
      • Het kan natuurlijk altijd dat je tijdens een reis toch bij een organisatie betrokken raakt, als je bijvoorbeeld in een hostel gaat werken of betrokken raakt bij een project. Sta dan open voor de plaatselijke manier van doen zodat je veel kunt leren en bijdragen.

      Organisatiebewustzijn tijdens je studie

      • Tijdens je studie kun je op verschillende manieren betrokken raken bij organisaties, of oefenen met de manier van doen van een organisatie.
      • Studies en studentensteden hebben altijd verenigingen. Je kunt je hierbij aansluiten om mee te gaan doen, of zelf in de organisatie van zo'n vereniging gaan. Op beide manieren kom je erachter hoe zo'n vereniging functioneert. Daarnaast kun je altijd op zoek gaan naar organisaties die bij jouw studie aansluiten en in gesprek gaan over hoe zij te werk gaan.
      • Naast het onderzoeken van formele organisaties kun je tijdens je studie zelf ook organisatiebewustzijn oefenen. Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat je moet samenwerken, iets dat je later bij een organisatie ook zeker gaat tegenkomen. Pak je kans en doe hiervoor al ervaring op tijdens je studie zelf.

      Organisatiebewustzijn tijdens je werk

      • Wanneer je werkzaam bent bij een organisatie is het van groot belang dat je je verdiept in de organisatie zelf en zijn doelen, normen en waarden. Zo weet je waar je voor werkt, raak je gemotiveerder en daar hebben zowel jij als je werkgever veel aan.
      • Naast dit grotere plaatje is de dagelijkse gang van zaken ook essentieel om je van bewust te zijn. Als je doorhebt wat er nodig is, of wie wel wat hulp kan gebruiken vind je beter je plek en vergroot je je draagvlak.
      • Als je organisatiebewust bent tijdens je werk, zul je ook beter inzicht hebben in hoe eventueel problematische situaties het best opgelost kunnen worden.

      Organisatiebewustzijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Als je stage gaat lopen, is één van de belangrijkste doelen om de organisatie goed te leren kennen zodat je je plek beter zult vinden.
      • Het is hierbij van belang dat je je verdiept in de organisatie zelf, contact hebt met je collega's, luistert naar je omgeving en vragen stelt waar nodig.
      • Vrijwilligerswerk doe je vaak zonder dat je daar een directe vergoeding voor krijgt in de vorm van salaris. Juist dan is het extra van belang om te weten voor wat voor organisatie jij je werk doet; zo ben je extra gemotiveerd en kun je je beter inzetten voor het doel waarvoor wordt gewerkt.
      Hoe kun je de competentie ‘plannen' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘plannen' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?


      Plannen tijdens je reis

      • Je kan op vele manieren reizen: alleen of samen (in een groep), met een koffer of een backpack, met de fiets of een ander vervoersmiddel, in een ho(s)tel of op de camping, over de begane paden of de road less traveled. Hoewel al deze soorten reizen hun eigen planning vereisen, zijn er een aantal basale punten die altijd van toepassing zijn.
      • Een financiële planning is een belangrijke stap. Wanneer je bedacht hebt wat voor reis je wilt gaan maken, moet je een inschatting maken hoeveel geld je dat gaat kosten.
      • Verdiep je in de praktische aspecten van je reis: hoe zit het met de valuta, heb je een visum of vaccinaties nodig en wat is het beste seizoen op jouw bestemming? Dat zijn essentiële vragen bij het plannen van een reis.
      • De mate waarin je je activiteiten tijdens je reis zelf plant, ligt voor een groot deel aan wat voor reis je maakt. Een groepsreis is van nature meer gepland dan een backpack reis. Wanneer je in gezelschap reist, moet daar ook rekening mee gehouden worden. Maak in dat geval duidelijk je wensen kenbaar aan elkaar zodat je daar allebei rekening mee kunt houden.
      • Tijdens je reis zelf is het van belang om naast de (al dan niet strakke) planning die je hebt, ook ruimte te houden voor flexibiliteit. Je weet natuurlijk nooit wat voor mooie en interessantere plekken of mogelijkheden op je pad komen, die niet op je planning stonden.

      Plannen tijdens je studie

      • Plannen tijdens je studie kan zowel op lange - als op korte termijn plaatsvinden.
      • Wanneer je aan je studie begint is het goed om na te gaan wat de nominale duur van de studie is en hoe de indeling per jaar is. Zijn er stages, of minoren die je zelf moet invullen? Hoeveel vakken volg je per jaar? Wanneer je bijvoorbeeld van tevoren al weet dat je bijvoorbeeld eerder wilt afstuderen, of een tweede studie of een uitgebreide stage wilt doen waardoor je studievertraging oploopt, kan dit handig zijn om dit van tevoren te plannen.
      • Een studiejaar is altijd in bepaalde periodes opgedeeld. Als je een realistisch beeld van deze periodes hebt en weet wanneer er bijvoorbeeld intensievere weken zijn zoals tentamenweken, kun je de activiteiten naast je studie ook beter plannen. Denk hierbij aan bijbaantjes, verenigingen of vakanties. Dit geldt ook op kleinere schaal; hoe deel je een week zo in dat zowel je studie als persoonlijk leven tot hun recht komen?
      • Hou ook ruimte voor flexibiliteit. Wat als zich een mogelijkheid voordoet die kan bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, of als je een kans krijgt die je gewoon wilt pakken, en deze niet op de planning staat? Als je je het kunt veroorloven, zou het zonde zijn om dit soort situaties aan je voorbij te laten gaan.
      • Daarnaast zal je tijdens je studie bij groepsopdrachten te maken met de agenda’s van je medestudenten. Een goede planning om gezamenlijk overlegmomenten te prikken en deadlines te halen is dan extra belangrijk. Samen hierover heldere afspraken maken over de tijdstippen en hoe te communiceren als er iets wijzigt, helpt bij het houden van overzicht.
      • Bij een scriptie vraagt vaak een goede planning, met voldoende tussendeadlines en ruimte voor flexibiliteit. Gebruik eerdere studiejaren om alvast te oefenen bij het plannen van je project en houd rekening met bijvoorbeeld feedbacktermijnen van de begeleider. Over het algemeen zal het helpen om bij grote verslagen in te bouwen dat je een aantal dagen voor de deadline klaar bent, zodat je ruimte hebt voor eventuele tegenvallers en niet direct in tijdnood raakt.

      Plannen tijdens je werk

      • Wanneer je je werkzaamheden plant, is het belangrijk om een uiteindelijk doel voor ogen te hebben waar je naartoe kunt werken. Wanneer dat zo is, kun je bijvoorbeeld ook effectiever taken verdelen met collega's en kleinere doelen stellen om een groter doel te bereiken. Dat maakt het werk vaak effectiever en plezieriger.
      • Als je samen met collega's aan een project werkt, is duidelijke communicatie van belang om een effectieve planning te maken. Hoeveel tijd heeft iedereen per persoon, wie kan welke taak het beste verrichten en wat is de globale indeling? Dan is iedereen van hetzelfde op de hoogte en ontstaan er zo min mogelijk misverstanden.
      • Als het van toepassing is, geef dan op tijd aan wanneer je op vakantie wilt zodat er een goede jaarplanning gemaakt kan worden.

      Plannen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Als je aan vrijwilligerswerk of een stage begint, is het eerst belangrijk om met je leidinggevende af te stellen wat jouw doelen zijn voor je tijd bij de organisatie en wat de organisatie zelf van je verwacht. Wanneer je deze twee zaken zo goed mogelijk op elkaar kunt afstemmen, hebben jullie allebei het meeste aan je werk. 
      • Tijdens een stage is het meestal ook nodig om naast je werk bij je stageplek ook het werk dat je voor je studie moet doen nog in te plannen.
      Hoe kun je de competentie ‘professionaliteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘professionaliteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Professionaliteit tijdens je reis

      • Wanneer je op reis gaat puur om te reizen en niet om te werken, kom je waarschijnlijk niet snel een situatie tegen waar je professioneel moet handelen.
      • Je kunt je echter wel bedenken welke vaardigheden jij van belang vindt om een reis succesvol te laten verlopen. Denk hierbij aan flexibiliteit, plannen, communiceren en samenwerken. Als je je voor je op reis gaat verdiept in zulke vaardigheden kun je ze beter toepassen zodat je reis nog beter verloopt.
      • Op die manier kun je je ook voorbereiden op de cultuur of culturen die je tijdens je reis zult tegenkomen. Wanneer je beter weet wat je kunt verwachten, is de kans groter dat je je beter kunt aanpassen en kunt meedraaien in de plaatselijke samenleving.

      Professionaliteit tijdens je studie

      • Tijdens je studie kun je professioneel handelen door je te verdiepen in het vakgebied waarover je studeert en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Daarnaast kun je je actief inzetten tijdens colleges en bijdrages leveren aan evenementen of verenigingen.
      • Je studietijd is ook erg geschikt om je te verdiepen in vakgebieden door middel van bijvoorbeeld bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages of studiegerelateerde evenementen. Zo kun je bepaalde werksferen al beter leren kennen, wat van pas kan komen als je afgestudeerd bent.
      • Verder kun je professioneel handelen tijdens je studie door je aan de algemene normen en waarden te houden zoals geen plagiaat plegen, toetsen eerlijk afleggen en genoeg aanwezig zijn bij colleges.

      Professionaliteit tijdens je werk

      • Voor professioneel handelen is het in de eerste instantie van belang dat je over de specifieke vakkennis, vaardigheden en deskundigheid beschikt die van belang zijn voor jouw werk. Het kan zijn dat informatie wordt bijgewerkt, verandert of wordt geactualiseerd. Zorg dat je hiervan op de hoogte blijft.
      • Het is dus essentieel dat je van richtlijnen op de hoogte bent. Het kan ook zomaar zo zijn dat zich situaties voordoen, die niet precies binnen die richtlijnen passen. Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek van je vak. Wat zijn de normen en waarden, hoe ga je om met onverwachte situaties?
      • Blijf dus op de hoogte van verschillende handvatten, vernieuwende informatie en oplossingsmogelijkheden zodat je het beste professioneel kunt handelen.

      Tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage gaat doen, kan je in een nieuw vakgebied terechtkomen. Zorg dat je voldoende op de hoogte bent van de kennis en ethische normen en waarden van dat vakgebied. Dan kun je je eerder goed aanpassen en je plek vinden.
      • Bij het doen van vrijwilligerswerk kom je vaak in aanraking met kwetsbare groepen. Naast het hebben van vakkennis en het volgen van procedures is het essentieel dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek, zeker wanneer je aan het werk bent in een cultuur waar je minder mee bekend bent. Wees op de hoogte van de lokale gebruiken en cultuur. Soms denk je vanuit je eigen perspectief dat je professioneel hebt gehandeld, maar is jouw gedrag in een andere cultuur niet professioneel.
      • Als je een stage gaat doen, is het van belang dat je je aanpast aan de plaastelijke werkcultuur. Zorg dat je van tevoren goed op de hoogte bent van wat er van je verwacht wordt en let daarnaast op de dagelijkse manier van doen. Zo kun je leren om zowel professioneel te handelen als je aan te passen aan de bedrijfscultuur. Hou daarbij je eigen normen en waarden goed in de gaten.
      Hoe kun je 'samenwerken' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je 'samenwerken' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Tijdens je reis

      • Tijdens een reis komt samenwerken met name aan bod als je in gezelschap reist. Of dat nou met vrienden, familie of in een groepsreis is. Het is dan eigenlijk onontkoombaar dat er verschillen in wensen en meningen ontstaan. 
      • Om zo goed mogelijk aan je reis te beginnen, kun je van tevoren met je reisgezelschap delen wat ieders plannen, wensen en verwachtingen zijn. Zo kun je op tijd beginnen met aanpassen en afstemmen zodat je voor zo min mogelijk (onprettige) verrassingen komt te staan. Wanneer deze zich toch voordoen, is het van belang om rustig te blijven. Doordat je gezamenlijk verwachtingen hebt uitgesproken, kan je ook makkelijker iemand concreet aanspreken op gedrag en refereren aan deze afspraken. Dit komt allemaal ten goede aan het positief te laten samenwerken.
      • Omdat je tijdens een reis voor een bepaalde tijd met elkaar zult optrekken, is het juist op momenten dat er een meningsverschil ontstaat van belang dat je naar alternatieven en compromissen zoekt. Sta open voor elkaars wensen en ideëen en wie weet pakken bepaalde situaties nog beter uit dan je in de eerste instantie had gedacht.

      Tijdens je studie

      • Wanneer je studeert, is er een grote kans dat je voor bepaalde projecten moet samenwerken. Begin met een goede taakverdeling en spreek duidelijke deadlines af, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Let hierbij op iedereens sterkere en zwakkere punten, deze kunnen een indicatie zijn voor wie welk onderdeel het beste kan aanpakken.
      • Naast projecten waarbij je móet samenwerken, kan het fijn en nuttig zijn om op andere momenten ook je studiegenootjes op te zoeken. Biedt elkaar hulp aan, of wissel aantekeningen uit zodat iedereen goed door studieperiodes heen komt.

      Tijdens je vrijwilligerswerk of stage?

      • Tijdens vrijwilligerswerk kom je vaak in situaties met hulpbehoevenden terecht. Om de doelgroep waarmee je werkt zo goed mogelijk te helpen, is effectieve samenwerking van essentieel belang. Hou voor ogen welk doel je deelt, en werk van hieruit om taken te verdelen en elkaar te ondersteunen waar nodig.
      • Wanneer er meningsverschillen of conflicten ontstaan, benader deze rustig en rationeel. Hou de focus op het gezamenlijke doel voor ogen, wat iedereen wilt behalen.
      • Tijdens een stage kom je meestal in een nieuwe werkomgeving terecht, wat betekent dat je moet leren samenwerken met collega's. Als je net begint, let op de werksfeer en de manier waarop zaken verlopen, zodat je je daaraan kunt aanpassen waar nodig. Stel vragen en vraag om hulp als je daar behoefte aan hebt, zo vind je beter je eigen rol binnen je nieuwe organisatie.

      Tijdens je werk

      • Tijdens je werk is het haast onmogelijk om niet samen te werken. Daarom is deze vaardigheid extra belangrijk wanneer het aankomt op omgaan met collega's. Wat verwacht iedereen van elkaar, welk doel moet er behaald worden? Wie kan welke taak het beste vervullen?
      • Wanneer er toch conflicten ontstaan, is het van belang om deze rationeel en met een bepaalde afstand te benaderen. Wanneer je merkt dat je te persoonlijk betrokken of geraakt voelt, is het wellicht verstandig om even een stapje terug te nemen. Vanaf een afstand kan je meer rust ervaren en de situatie beter inschatten en benaderen.
      • Blijf met elkaar in overleg, en hou met name voor ogen welk gezamenlijk doel er behaald moet worden en hoe dit zo prettig en effectief mogelijk kan gebeuren.
      Hoe kun je de competentie ‘servicegerichtheid’ en 'klantgerichtheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘servicegerichtheid’ en 'klantgerichtheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je reis

      • Hoewel je tijdens een reis niet snel met 'klanten' te maken zult hebben, is het wel van belang dat wanneer je in een groepsverband reist je rekening houdt met je medereizigers.
      • Dit kun je doen door onderling duidelijk te communiceren over jullie eigen wensen en behoeftes. Als je hierover duidelijk bent naar elkaar, kun je je beter op elkaar afstemmen.
      • Stel je flexibel op en zoek naar mogelijkheden en oplossingen die voor alle partijen werken. Wees soms ook bereid om te schikken, dan zullen anderen ook eerder jouw wensen in acht nemen.

      Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je studie

      • Wanneer je studeert, gebeurt dit vaak in een groepsverband. Je hebt met medestudenten colleges, je moet soms samen aan een opdracht werken en je hebt te maken met je docenten.
      • Als het duidelijk is wat er van jou verwacht wordt, kun je je taken beter uitvoeren. Dit geldt voor interactieve colleges, samenwerken met medestudenten en het contact met docenten. Zorg dat je onderling afspraken maakt over taken en manieren van doen, zodat je je het beste kunt aanpassen.
      • Weet in zulke processen ook goed wat jouw wensen en doelen zijn, zodat die niet verloren gaan in een groepsproces.

      Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je werk

      • Tijdens je werk zijn er grofweg twee situaties waarbij je servicegericht aan de slag moet; wanneer je daadwerkelijk met klanten werkt, en in verband met je leidinggevenden en collega's.
      • Als je te maken hebt met klanten, is het van belang dat je laat merken dat je in hun dienst staat en dat je hen een goede service wilt bieden. Naast je basale werkzaamheden is het van belang dat je luistert naar klachten of problemen, en samen naar een oplossing zoekt. Stel je hierbij open op, dan zullen klanten je ook positiever benaderen. Hou hierbij echter wel je grenzen in de gaten, aangezien sommigen hierover heen proberen te gaan. Zorg dat je in zo'n geval ook professioneel te werk blijft gaan en vraag zonodig hulp.
      • Verder zul je ook servicegericht moeten zijn in de context met je leidinggevenden en collega's; wat wordt er van jou verwacht, waar kun je van dienst zijn? Als je dit weet kun je positiever en effectiever aan de slag.

      Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Als je vrijwilligerswerk doet, sta je eigenlijk altijd in dienst van een groter doel. Zorg dat het helder is wat dat doel is, en wat jouw taken zijn. Wanneer dit duidelijk is, kun je gemotiveerder aan de slag, omdat je weet dat je een concrete bijdrage kunt leveren.
      • Tijdens vrijwilligerswerk heb je vaak ook te maken met hulpbehoevende mensen. Laat hen goed merken dat je er bent om te helpen en in hun dienst staat. Hou daarbij natuurlijk wel je eigen grenzen goed in de gaten.
      • Wanneer je stage loopt, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Let meteen goed op hoe de werksfeer is, wat de manier van werken is en wat de korte - en lange termijn doelen zijn. Op die manier kun je eerder je plek vinden en jouw bijdrages gaan leveren.

      Tips

      • Hoe meer je geïnteresseerd raakt in de behoeftes van klanten des te makkelijker leg je contact.
      • Hoe meer je de vraag en behoefte van de klant serieus neemt des te groter is de kans op een tevreden klant.
      • Een tevreden klant draagt bij aan je zelfvertrouwen, en zelfvertrouwen geeft de klant het gevoel dat jij verstand van zaken hebt. 
      • Gesprekstechnieken kunnen je op allerlei manieren helpen bij het versterken van je servicegerichtheid.
      Hoe kun je de competentie ‘stressbestendigheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘stressbestendigheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Stressbestendigheid tijdens je reis

      • Tijdens een reis kun je in situaties terechtkomen die ofwel niet gepland zijn, of heel anders zijn dan je in je dagelijkse leven gewend bent. Deze situaties kunnen stress of angst veroorzaken en op die momenten is het van belang dat je die stress goed kunt opvangen zodat het je reis niet verpest. Oftewel: laat een onverwachte situatie je reis niet verpesten en de stress om de situatie al helemaal niet.
      • Om goed met stress om te kunnen gaan, is het belangrijk om te werken aan je flexibiliteit als dat nodig is. Zo kun je op momenten dat iets mis gaat, of anders verloopt dan gepland, rustiger omgaan met de situatie en nadenken over oplossingen of alternatieven. Probeer de situatie ook in perspectief te zetten: in de meeste gevallen kun je achteraf luchtiger kijken naar de situatie en is het uiteindelijk minder ernstig dan het lijkt. Zet een stap terug, kijk naar het grote plaatje en probeer zo flexibel mogelijk om te gaan met wat je reis je brengt.

      Stressbestendigheid tijdens je studie

      • Je studie kan op meerdere vlakken stress veroorzaken. Wanneer je begint met studeren kom je vaak in een nieuwe omgeving terecht met allemaal mensen die je nog niet kent. Daarnaast kom je in aanraking met een nieuwe manier van leren en wie weet ga je wel voor het eerst op jezelf wonen. Als je studie eenmaal op gang komt zijn er papers en tentamens die stress kunnen geven.
      • Als je begint met studeren kan een goede voorbereiding helpen om stress te verminderen. Bereid je voor op je eerste periode door je in te lezen in je nieuwe studie, studiemateriaal op orde te hebben en rustig aan kennis te maken met je nieuwe studiegenoten. Onthoud dat zij waarschijnlijk net zo nerveus zijn als jij. Als je deze zaken op orde hebt hoef je je daar niet zo druk om te maken en kun je je helemaal richten op je nieuwe omgeving, lesstof en school of universiteit. 
      • Tijdens tentamenperiodes is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen studeren en ontspannen. Denk goed na wat voor jou het beste werkt betreft leren en aarzel niet om samen te werken met je medestudenten als je daar behoefte aan hebt. Je kunt elkaar dan waar mogelijk helpen en het studeren zelfs gezelliger maken. Spreek bijvoorbeeld af om samen te leren in de bibliotheek.
      • Neem ook tijd voor ontspanning. Als je merkt dat je te stressvol bent, gaat de kwaliteit van het werk ook achteruit. Door af en toe een break te nemen en even totaal iets anders te doen ben je weer volledig opgeladen om er tegen aan te gaan. Wat je tijdens deze break doet en hoe lang dit duurt hangt af van de situatie en persoon. De één heeft genoeg aan vijf minuten buiten een rondje lopen, terwijl de ander een uur nodig heeft. Doe hierbij wat goed voor jou voelt en waar jij energie van krijgt om na deze break er weer vol tegen aan te gaan. 
      • Wanneer je veel last hebt van stress, kun je altijd naar extra ondersteuning zoeken die jouw school of universiteit te bieden heeft. Denk aan faalangst trainingen en hulp bij studeren.

      Stressbestendigheid tijdens je werk

      • Een werkplek kan stress veroorzaken wanneer je bijvoorbeeld prestatiedruk voelt, wanneer een project niet zoals verwacht verloopt, als je in een lastige situatie zit met een klant of wanneer er conflicten ontstaan tussen medewerkers.
      • Wanneer je last hebt van prestatiedruk is het belangrijk om na te gaan waar die druk vandaan komt: komt deze van binnenuit, dus leg jij jezelf druk op, of komt de druk van buitenaf, van bijvoorbeeld een leidinggevende. Wanneer je voor jezelf die stress veroorzaakt, kun je een stapje terug zetten en doen wat voor jou helpt om stress te verminderen. Komt de druk van buitenaf en kun je minder goed functioneren, dan kun je het gesprek aangaan met je leidinggevende of waar mogelijk taken verdelen. 
      • Het is normaal om een zekere mate stress te ervaren, maar wanneer het enkel een negatieve invloed heeft op je werk of (mentale) gezondheid, dan is het belangrijk om na te gaan wat precies de stress veroorzaakt en wat je eraan kunt doen. Praten met de aangewezen persoon op je werkplek kan een eerste belangrijke stap zijn.

      Stressbestendigheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Tijdens vrijwilligerswerk of een stage kom je vaak in een andere omgeving of zelfs een ander land terecht.
      • Een goede voorbereiding kan helpen om bepaalde stressfactoren te verminderen. Voor wat voor soort organisatie ga je werk doen, wat wordt er van je verwacht, en in wat voor cultuur kom je terecht?
      • Als er tijdens je vrijwilligerswerk of stage iets mis gaat of anders verloopt, is het van belang om flexibel te kunnen reageren om de situatie goed op te vangen. Wanneer je merkt dat je gestresst raakt, zet een stap terug en kijk welke alternatieven of oplossingen mogelijk zijn en aarzel niet om om hulp te vragen waar nodig. Als je op die manier een stressmoment kunt omzetten naar een leerzame ervaring heb je meteen extra waarde toegevoegd aan je tijd als vrijwilliger of stagiair.
      Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Resultaatgerichtheid tijdens je reis

      • Om resultaatgericht op reis te gaan, is het in eerste instantie belangrijk om te weten welk resultaat je uit je reis wil halen. Wil je meer leren over een andere cultuur, wil je mensen leren kennen, wil je backpacken of wil je vooral ontspannen?
      • Als je een doel voor ogen hebt, kun je beter vaststellen welke randvoorwaarden je moet stellen om dit doel te bereiken. Als je nog geen concrete bestemming in gedachten hebt, kun je deze beter kiezen, je kunt sparen voor de reis die je wilt maken en je gaan inlezen over je bestemming zodat je zo goed mogelijk je gewenste resultaat kunt behalen. In het geval van reizen betekent dat eigenlijk: je droom realiseren.
      • Bedenk dus wat je wilt en weet welk resultaat je wilt bereiken, zodat je effectief kunt vaststellen wat hiervoor nodig is.

      Resultaatgerichtheid tijdens je studie

      • Wanneer je een studie gaat kiezen, kan je dit al doen met een bepaald resultaat in gedachten, bijvoorbeeld een beroep dat je later wilt uitoefenen. Anderen zullen eerder een studie kiezen die aansluit bij een algemene interesse.
      • Of je nou tot de eerste of de tweede groep behoort, tijdens je studie zullen er altijd eisen gesteld worden vanuit je opleiding om bepaalde resultaten te behalen. Papers, tentamens, projecten en deadlines horen erbij.
      • Om je studie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat je de manier vindt waarop je het beste met deze eisen kunt omgaan. Hoe studeer jij het meest effectief zodat je doelen kunt behalen en tegelijkertijd je studie met plezier doet? Tot een bepaalde mate hoeft stress niet slecht te zijn, maar het moet geen nadelig effect hebben op je dagelijks leven.

      Resultaatgerichtheid tijdens je werk

      • Tijdens je werk krijg je te maken met resultaten die je werkgever wilt dat je behaalt. Plan je werkzaamheden zo dat je effectief en ontspannen aan de doelstellingen van je werkgever kunt voldoen.
      • Daarnaast kan het zijn dat je persoonlijke resultaten wilt behalen door middel van je werkzaamheden, bijvoorbeeld een vaardigheid opdoen of ergens voor sparen.
      • Zorg dat je je persoonlijke doelstellingen en die van je werkgever goed op elkaar afstemt. Op die manier weet je allebei wat de ander verwacht en kun je hierop inspelen zodat zowel werkgever als werknemer tevreden zijn. Dit zorgt weer voor een positieve en effectieve werksfeer.
      • Tijdens boerderij werk: boerenhandarbeid, van fruitplukken tot geiten melken, kent veel repetitieve werkzaamheden. Door jouw persoonlijk resultaat (meer geplukt dan je buurman) en het bedrijfsresultaat (een betere oogst dan vorig jaar) centraal te stellen, kan je voldoening uit je werk blijven halen. Onkruid wieden in de jungle op een koffieplantage die werkt volgens permacultuur principes: het voelt eindeloos, maar als je je inbeeld hoe het resultaat er uit zal zien, kan je bijna niet meer stoppen. 

      Resultaatgerichtheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, krijg je daar vaak geen (of nauwelijks) financiële vergoeding voor. Daarom is het extra belangrijk dat je je kunt scharen achter de doelstellingen die de organisatie waarvoor je werkt. Zo kun je genoeg voldoening halen uit het werk dat je doet.
      • Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke persoonlijke resultaten je wilt halen uit je vrijwilligerswerk. Wil je bijvoorbeeld een taal leren, reizen, je grenzen verleggen of een bepaalde vaardigheid opdoen? Dan is het goed om je keuze (deels) daarop te baseren: zo kun je gemotiveerder aan de slag gaan waardoor zowel jij als je werkgever meer haalt uit jouw tijd als vrijwilliger.
      • Tijdens je stage moet je van je school of opleiding bepaalde resultaten behalen en aan bepaalde eisen voldoen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent als eerste stap naar het zoeken van je stage. Communiceer deze daarna duidelijk naar je stagegever toe, en stel je persoonlijke verwachtingen ook aan de orde.
      Hoe kun je de competentie ‘zelfvertrouwen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘zelfvertrouwen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Zelfvertrouwen tijdens je reis

      • Een reis maken is een goede manier om aan je zelfvertrouwen te werken; je komt in onbekende situaties terecht, leert jezelf beter kennen en ontwikkelt veel vaardigheden.
      • Als je tijdens je reis in een onverwachte situatie terechtkomt, kun je er uiteindelijk voor kiezen hoe je reageert. Ga je bij de pakken neerzitten, of zoek je naar een oplossing die misschien helemaal niet voor de hand ligt? Hierbij kun je altijd hulp vragen als dat nodig is. Als de situatie achter de rug is en je bent ermee omgegaan hoe jij dacht dat het het beste was, kan dit een enorme boost aan je zelfvertrouwen geven.
      • Tijdens je reis kun je jezelf realistische doelen stellen: knoop bijvoorbeeld één keer per dag een praatje aan met een local, eet iets dat je nog nooit gegeten hebt of ga op een dagtour die nét buiten je comfortzone ligt. Bedenk daarbij ook dat niet alles meteen een groot succes hoeft te zijn, maar alleen al het uitvoeren van zulke doelen kan je een goed gevoel geven over jezelf en bemoedigend werken in andere situaties.

      Zelfvertrouwen tijdens je studie

      • Tijdens je studie kom je in veel situaties terecht waar je je zelfvertrouwen kunt testen en ontwikkelen; nieuwe mensen leren kennen, je mening geven bij colleges, presentaties geven of het afleggen van toetsen. Naast stress kunnen deze situaties een gevoel van onzekerheid oproepen.
      • In deze situaties kun je je zelfvertrouwen vergroten door op een manier te werk te gaan die voor jou persoonlijk fijn is; helpt het om alleen in rust te studeren, of juist met medestudenten? Heb je hulp nodig van een docent? Als je nerveus bent voor een presentatie kun je bijvoorbeeld briefjes met aantekeningen maken die je kunnen helpen als je even de draad kwijtraakt. Verder kan een goede voorbereiding op toetsen je helpen om meer zelfvertrouwen op te bouwen. Oftewel, zoek manieren die jou helpen om je goed voorbereid en rustig te laten voelen.
      • Verder is het tijdens je studie van belang dat je je niet met anderen vergelijkt; iedereen zit in zijn eigen proces en het is geen wedstrijd. Wees je bewust van je kwaliteiten en zet die in waar mogelijk, en probeer op een positieve manier aan punten te werken waar jij denkt dat verbetering nodig is. Vul daarbij ook niet voor anderen in wat zij over je denken, dat kun je namelijk nooit weten.

      Zelfvertrouwen tijdens je werk

      • Op je werk kun je je onzeker voelen wanneer je niet goed weet hoe je een taak moet uitvoeren, of wanneer je een fout hebt gemaakt. Beide situaties kun je omzetten in leerzame ervaringen die je zelfvertrouwen juist vergroten.
      • Als je vastloopt bij bepaalde werkzaamheden, zorg dan dat je niet teveel in de stress raakt. Iedereen komt wel eens op zo'n punt terecht. Kijk welke handvatten en tools er beschikbaar zijn die je weer op weg kunnen helpen, en als je er echt niet uitkomt, vraag om hulp. Je collega's of leidinggevenden hebben allemaal ook wel eens hulp nodig, zorg dus dat dit niet als falen voelt. Zie het juist als een mogelijkeid om meer te leren en vaardigheden op te doen, dit geldt ook als je een keer een fout hebt gemaakt. Neem je verantwoordelijkheid en leer ervan.
      • Nieuwe taken op je nemen kan spannend zijn, maar hier zul je uiteindelijk veel van leren. Dit zal ook bijdragen aan je zelfvertrouwen omdat je aan je vaardigheden hebt gewerkt. Wees dus niet bang om zo nu en dan buiten je comfortzone te treden wanneer dit van je gevraagd wordt. Zelfs als iets helemaal niet lukt, heb je meer van jezelf geleerd en dat is altijd nuttig. Vergelijk jezelf daarbij niet met anderen en wees je bewust van je eigenwaarde. Je werkt tenslotte niet voor niets waar je werkt.

      Zelfvertrouwen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Om met een gevoel van zelfvertrouwen aan vrijwilligerswerk te beginnen, is het van belang dat je iets kiest waar je enthousiast van wordt. Dat hoeft niet te betekenen dat het ook in je comfortzone ligt, maar als het werk je aanspreekt kan je positief en gemotiveerd aan de slag gaan. Wanneer je begint, wees je dan bewust van je sterke eigenschappen en eigenschappen waar eventueel ruimte voor verbetering is. Dat betekent niet dat je onzeker bent, maar wel zelfbewust.
      • Zoek juist situaties op waar je die verbetering op gang kunt brengen; is er iemand nodig om een presentatie te geven, maar vind je dat erg spannend? Meld je juist aan om nieuwe ervaringen op te doen en wees niet bang om om hulp te vragen. Als je werk doet waar je je goed bij voelt, zul je ook eerder bereid zijn om buiten je comfortzone te treden.
      • Wanneer je gaat stage lopen kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht, en dat kan voor onzekerheid zorgen. Bedenk als je begint dat jij niet voor niets die stageplek hebt gekregen, de mensen die jou hebben gekozen hebben dus iets in je gezien. Sta open voor de nieuwe mogelijkheden, vraag ondersteuning en zie hoeveel je leert elke dag: dat kan een grote boost aan je zelfvertrouwen geven. Je kunt bijvoorbeeld voor jezelf elke dag een lijstje bijhouden met wat je hebt bijgedragen en geleerd om jezelf hieraan te herinneren.
      Hoe kun je de competentie ‘visie hebben’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Hoe kun je de competentie ‘visie hebben’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

      Visie en verbeeldingskracht tijdens je reis

      • Voor je op reis gaat, is het handig als je een bepaalde visie hebt; wat wil je uit je reis halen, waar wil je naartoe, hoe wil je je tijd daar doorbrengen?
      • Als je dit op een rijtje hebt, zal een plan maken makkelijker verlopen omdat je beter kunt anticiperen op wat je nodig hebt om de reis die je voor ogen hebt te realiseren.
      • Vervolgens kun je de stappen gaan zetten om je reis te realiseren; sparen, vakantietijd opnemen, tickets en verblijf boeken etc. Zorg daarbij ook voor enige flexibiliteit; als iets niet helemaal loopt zoals je in de eerste instantie dacht, betekent het nog niet dat je visie niet zal uitkomen. En als je je visie wat moet bijstellen, hoeft niet ook niet negatief te zijn. Sta open voor wat er op je pad komt terwijl je je doel voor ogen houdt. Dit geldt bij zowel het voorbereiden van je reis, als tijdens je reis zelf.

      Visie en verbeeldingskracht tijdens je studie

      • In verband met je studie kun je op meerdere manieren visie hebben en ontwikkelen. Als je aan je studie begint, bijvoorbeeld en tijdens je studie zelf.
      • Als je gaat studeren, hoe kies je dan een studie? Sommigen hebben al een visie van een baan die ze later willen hebben of een ander doel dat ze willen bereiken, en op basis daarvan bepalen ze hun studiekeuze. Daarbij kan visie hebben handig zijn. Anderen kiezen een studie echter uit een bredere interesse, zonder een hele concrete visie op de toekomst. Dit kan ook voordelen hebben, aangezien je dan waarschijnlijk wat meer open staat voor minder voor de hand liggende keuzes die wel goed kunnen uitpakken.
      • Tijdens je studie word je vaak geconfronteerd met de visies van anderen; wetenschappers, kenners, docenten en medestudenten. Ook wordt er regelmatig van jou gevraagd om je eigen visie te presenteren. Je studietijd biedt dus uitstekende kansen om het hebben van een visie te ontwikkelen. Als je dat lastig vindt, begin dan klein. Lees een toegankelijk paper of bestudeer een casestudy, en formuleer je gedachtes tijdens het lezen daarvan. Breidt dit proces steeds verder uit om een heldere visie te ontwikkelen. Als je nog niet weet wat je na je studie wilt doen, let dan op wat jou tijdens je studie aanspreekt en enthousiasmeert en verdiep je daarin. Wie weet brengt dat je een duidelijkere toekomstvisie.

      Visie en verbeeldingskracht tijdens je werk

      • Visie hebben in werkcontext betekent dat je niet alleen bezig bent met wat je momenteel doet, maar ook kijkt naar het grotere plaatje. In wat voor context doe je bepaald werk en wat is het uiteindelijke doel? Kan er iets verbeterd worden in de werkwijze? 
      • Als je de intentie van het werk dat je doet daarnaast goed voor ogen houdt kun je je werk effectiever uitvoeren.
      • Zo kun je ook de manier waarop iets gedaan wordt corrigeren als het niet op een goede manier verloopt. Hierin kun je jezelf en ook je collega's op een positieve manier bijsturen tijdens het proces.

      Visie en verbeeldingskracht tijdens je vrijwilligerswerk of stage

      • Wanneer je vrijwilligerswerk doet, vindt dit werk vaak plaats in een context met een duidelijke visie: het helpen van hulpbehoevenden, bijdragen aan een groter proces, het opzetten en uitvoeren van een project etc. Wanneer je goed op de hoogte bent van deze visie, weet je vaak ook beter wat jij kunt bijdragen. Dit kan voor extra motivatie zorgen die vrijwilligers zeker nodig hebben, aangezien zij vaak geen tot weinig vergoeding krijgen voor het werk dat ze doen.
      • Het is als vrijwilliger dan ook van belang dat je achter de visie en het bijbehorende doel staat waarvoor wordt gewerkt. Als je werk doet voor een doel dat je eigenlijk niet ondersteunt, is dit voor jezelf en het proces niet bevorderlijk.
      • Als je stage gaat lopen, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de visie van de organisatie; zo heb je niet alleen de taken die je uitvoert, maar weet je ook waarom en met welke intentie je ze doet. Dit draagt bij aan extra motivatie en een positieve en productieve werksfeer.
      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo aan de slag in het buitenland?

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo aan de slag in het buitenland?

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als au pair?

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als au pair?

      Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als au pair in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

       

      Argentinië

      • Heb jij altijd al naar het buitenland gewild en ben je dol op kinderen? Dan is au pair worden wellicht iets voor jou. Je maakt onderdeel uit van een gezin en draagt zorg voor de kinderen en onderdelen van het huishouden. (b)

      Australië

      • Ben je gek op kinderen en wil je graag voor langere tijd naar Australië? Word dan au pair in dit populaire land. (b)

      Brazilië

      • Ga via deze organisatie aan de slag als au pair en word onderdeel van een Braziliaans gezin. (b)

      Canada

      • Vind je het leuk om met kinderen te werken? Ga dan werken als au pair in het mooie Canada. (b)
      • Werk je graag met kinderen en wil je een andere cultuur leren kennen? Ga dan als au pair aan de slag. (b)

      Chili

      • Kom werken als au pair in dit uitgestrekte Zuid-Amerikaanse land. (b)

      China

      • Ontdek de Chinese taal en cultuur tijdens je werk als au pair bij een Chinees gezin. (b)

      Ghana

      • Ga aan de slag als au pair en ga wonen en werken bij een Ghanese familie. Een unieke manier om de levenswijze in een ander land te leren kennen. (b)

      IJsland

      • Ga voor langere tijd werken als au pair en gebruik je vrije tijd om de indrukwekkende natuur van dit eiland te bewonderen. (b)

      Italië

      • Elke dag pasta? Ga werken als au pair in het zonnige Italië. (b)

      Mexico

      • Werk je graag met kinderen en wil je Mexico op een unieke manier ervaren? Ga dan werken als au pair. (b)

      Netherlands

      • Always wanted to stay abroad for a year? Become au pair for a Dutch family. (b)
      • Are you interested in learning about the Dutch language and culture? Become an au pair and live with a Dutch family. (b)

      Nieuw-Zeeland

      • Woon en werk in een gastgezin in het buitenland als au pair. Leer op die manier de cultuur van het land, de gebruiken en gewoonten van een buitenlandse familie en de taal van het land kennen. (b)
      • Word au pair en maak zo onderdeel uit van een gezin. Je draagt onder andere zorg voor de kinderen en voert huishoudelijke taken uit. (b)

      Noorwegen

      • Wil je voor een langere tijd wonen en werken in het land van de fjorden? Je kan vanaf zes maanden tot wel twee jaar aan de slag als au pair. (b)

      Spanje

      • Voor een periode variërend van zes maanden tot twee jaar kan je aan de slag als au pair in dit geliefde vakantieland. (b)
      • Woon en werk in een gastgezin als au pair! Leer op die manier de Spaanse cultuur kennen, oefen je Spaans en ervaar hoe het is om samen te leven met een lokale familie. (b)
      • Wil je voor een langere tijd naar het buitenland? Verblijf een jaar bij een Spaans gezin als au pair. (b)

      Turkije

      • Word au pair in Turkije en leer het land achter de populaire vakantiebestemming kennen. (b)

      Verenigd Koninkrijk

      • Heb je affiniteit met kinderen? Ga dan nu aan de slag als au pair in Groot-Brittannië en leef mee in een Engels gezin. (b)

      Verenigde Staten

      • Au pairs gezocht in de Verenigde Staten. Wil je er een jaar tussen uit en ben je gek op kinderen? Word dan au pair bij een Amerikaans gezin en neem de zorg van de kinderen op je. (b)
      • Van New York tot LA en van Chicago tot Miami - Diverse au pair mogelijkheden in de VS. (b)
      • Word au pair bij een gezin in de VS en volg daarnaast vakken aan een universiteit en verken het land. (b)

      Zwitserland

      • In dit land middenin de Alpen worden regelmatig au pairs gezocht. (b)
        

      Legenda

      b = betaald werk

      v = vrijwilligerswerk

      s = stage

       

      Meer landen & regio's

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen op een boerderij, op het platteland of in de fruitteelt?

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen op een boerderij, op het platteland of in de fruitteelt?

      Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk op een boerderij, het platteland of in de fruitteelt in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

       

      Argentinië

      • Heb jij milieu en verantwoord verbouwen hoog in het vaandel staan? Ga dan werken op een boerderij een leer alles over ecologisch verbouwen. (b)

      Australië

      • Heb jij interesse in het werken met dieren en in de landbouw? Ga dan werken op een ranch en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië. (b)
      • In het Australische zonnetje fruit plukken en klaar maken voor de markt? Dat kan bij een lokaal familiebedrijf in Northern Victoria. (b)
      • Ga in West-Australië werken in de landbouw en leer hoe een agrarisch bedrijf in elkaar zit. (b)

      Bolivia

      • Heb je groene vingers? Ga aan de slag op een landgoed waar biologische kruiden en specerijen worden verbouwd. (b)

      Brazilië

      • Werk mee op een koffieplantage en leer alles over het planten en oogsten van koffie. (s)

      Canada

      • Werk jij graag met je handen? Ga dan aan de slag op een kleine biologische boerderij waar je werkt tegen kost en inwoning. (v)
      • Al wat ervaring in de landbouw? Ga aan het werk bij een landbouwbedrijf in Alberta. (b)

      Chili

      • Help mee op een biologische boerderij en krijg in ruil hiervoor kost en inwoning. (b)

      China

      • Ga aan de slag op een biologische boerderij en houd je bezig met verantwoorde- en ecologische landbouw. (v)

      Colombia

      • Je kan aan de slag op verschillende boerderijen. Promoot duurzaamheid en help met de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij in ruil voor kost en inwoning. (v)

      Costa Rica

      • Werk mee op een biologische boerderij. Je helpt mee met de dagelijkse werkzaamheden en krijgt hiervoor gratis kost en inwoning. (b)
      • Zet je in voor de biologische teelt van groenten en fruit in het plaatsje Cariari. Help mee met het planten, oogsten en onderhouden van het land. (v)

      Engeland- Verenigd Koninkrijk

      • Steek jij graag de handen uit de mouwen en ben je niet vies van hard werken? Ga dan fruit plukken in de prachtige omgeving van Herefordshire. (v)
      • Kom op een Schotse boerderij werken in de fruitteelt. Steek je handen uit de mouwen en help mee om de aardbeien te plukken, sorteren en verpakken. (b)

      Filipijnen

      • Werk mee in een duurzaam agrarisch netwerk waarbij boeren en stadsmensen elkaar helpen. Werkzaamheden zijn onder andere onder andere landarbeid, evenementen organiseren en onderzoek doen. (v)

      Frankrijk

      • Ga druiven plukken op een Franse boerderij met Nederlandse eigenaren. Je werkt in een team en haalt samen de oogst binnen. (b)
      • Voel jij je verbonden met rust, natuur, creativiteit, ruimte, ecologie en kunst? Dan zal jij je vast op je gemak voelen bij dit ecologisch alternatief centrum. Zij zoeken verschillende medewerkers in o.a. de kruidentuinen en op de geitenboerderij. (b)

      Georgië

      • Kom in de landbouw werken in een vallei in het oosten. Je kan onder andere helpen in de wijngaard, op het land of bij het maken van traditionele gerechten. (v)

      Guatemala

      • Ben jij graag buiten? Ga dan helpen op een biologische boerderij met verschillende soorten klusjes. (b)

      Hongarije

      • Heb jij interesse en/of ervaring in de landbouw? Kom dan werken op een zelfvoorzienende boerderij. Naast het verbouwen van gewassen ga jij je bezighouden met het voeden van de dieren en denk je mee aan alternatieve landbouwtechnieken. (v)

      India

      • Zet je in voor duurzame landbouw en werk tegen kost en inwoning op een biologische boerderij. (b)
      • Work on farms and ranges in exchange for free accommodation and food. (b)

      Israel en de Palestijnse gebieden

      • Kom op een boerderij werken met de dieren of in de landbouw. (b)
      • Help mee op een kibboets en oefen tegelijkertijd de Hebreeuwse taal. (v)

      Jamaica

      • Ga aan de slag bij een landbouwproject. Afhankelijk van jouw ervaring kun je helpen op de volgende gebieden: irrigatie, opslag en verpakking van producten en het schrijven van voorstellen. (v)

      Japan

      • Ga aan de slag op een biologische boerderij in een geïsoleerd dorpje. Help mee met het verbouwen van rijst en bonen en het voeden van de dieren. (v)

      Jordanië

      • Ga werken te midden van de nomadische Bedoeïenen. Je helpt een familie met een Bedoeïen grot 'klaarmaken' voor gebruik in toerisme, het verven en opknappen van het huis en je assisteert op de boerderij met het onderhouden van de fruit en olijven bomen. (v)

      Kazachstan

      • Ga aan de slag op een kleine biologische boerderij waar voornamelijk aardappels, groenten en fruit verbouwd wordt. Je helpt mee op het land en doet klusjes in en rondom het huis. (v)

      Libanon

      • Ga aan de slag met natuurbehoud en ecologische projecten op een biologische boerderij. (v)

      Malawi

      • Help mee in een groentetuin middenin het mooie Karonga District. (v)

      Namibië

      • Kom helpen op een boerderij op het platteland van dit Afrikaanse land. (v)

      Nieuw-Zeeland

      • Wil je een avontuurlijke reis maken, een tijdje in het buitenland wonen en ook nog een leuk zakcentje verdienen? Er zijn diverse "Working Holiday" opties mogelijk in het natuurbeheer, milieubeheer en de landbouw. (b)
      • Neem deel aan een landbouw programma en leer het boerenleven in Nieuw-Zeeland kennen. Van ranches tot grote wijngaarden, er is genoeg te beleven. (b)
      • Heb je groene vingers en wil je bijdragen aan een duurzame wereld? Help mee op een biologisch-dynamische boerderij met Demeter keurmerk.(v)

      Noorwegen

      • Doe ervaring op in de agrarische sector door te gaan werken op een boerderij. (s)

      Sri Lanka

      • Werk samen met lokale boeren en geef voorlichting op het gebied van duurzame landbouw. (v)

      Thailand

      • Steek je handen uit de mouwen op een zorgboerderij en ga werken in de ecologische groente, bloemen en fruittuin. (v)
      • Beleef een bijzondere ervaring en duik volledig in de cultuur van dit prachtige land door te gaan werken op kleine biologische boerderijen tegen kost en inwoning. (b)

      Turkije

      • Draag een steentje bij aan duurzame landbouw door te gaan werken op een biologische boerderij. (v)

      Verenigde Staten

      • Wil jij het platteland van Amerika ontdekken? Dan is het werken op een biologische boerderij misschien wel iets voor jou. (b)

      Zuid-Afrika (Lesotho & Swaziland)

      • Draai mee op een kleine biologische boerderij en leer zo de cultuur van dit indrukwekkende land kennen. (b)
      • Werk als vrijwilliger mee op een lokale boerderij en zet je in voor biologische landbouw (v)

      Zuid-Korea

      • Ben jij op zoek naar een organisatie die milieu en verantwoord verbouwen hoog in het vaandel heeft staan? Ga dan met deze organisatie werken op een boerderij en leer alles over ecologisch verbouwen. (v)

      Legenda

      b = betaald werk

      v = vrijwilligerswerk

      s = stage

       

      Meer landen & regio's

       

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

      In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

        Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

         

        Argentinië

        • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
        •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

        Australië

        • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
        • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
        • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

        Bolivia

        • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

        Cambodja

        • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

        China

        • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
        • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

        Costa Rica

        • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
        • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

        Curaçao

        • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
        • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

        Ecuador

        • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
        • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

        Engeland

        • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

        Filipijnen

        • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

        Guatemala

        • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

        Ghana

        • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
        • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

        India

        • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
        • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

        Kameroen

        • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

        Laos

        • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

        Madagaskar

        • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

        Maleisië

        • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

        Mongolië

        • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

        Namibië

        • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

        Panama

        • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

        Peru

        • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

        Singapore

        • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

        Spanje

        • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
        • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
        • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
        • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

        Sri Lanka

        • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

        Suriname

        • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

        Tanzania

        • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
        • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
        • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

        Verenigde Staten

        • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
        • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

        Vietnam

        • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
        • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

        Zambia

        • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

        Zuid-Afrika

        • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
        • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
        • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
        • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

        Legenda

        b = betaald werk

        v = vrijwilligerswerk

        s = stage

         

        Meer landen & regio's 

         

        In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT)?

        In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT)?

        Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de ICT in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

         

        Argentinië

        •  Ga in dit Zuid-Amerikaanse land stagelopen in de ICT. (s)

        Australië

        • Doe een ICT of webdevelopment stage. (s)
        • Een fitness school is op zoek naar een IT-student die zich bezig wil gaan houden met IT- en website ontwikkeling, inclusief design en het maximaliseren van het bereik op zoekmachines. (s)

        Benin

        • Deel je ICT vaardigheden met lokale gemeenschappen en werk nieuwe trainingsmethodes uit. (s)

        Bolivia

        • Help mee aan het inzetten van ICT als onderwijsmiddel om op deze manier het onderwijs te verbeteren. (v)

        Cambodja

        • Word software ontwikkelaar voor een organisatie die duurzame energie beschikbaar wil maken voor alle Cambodjanen. (b)

        Canada

        • Heb jij een achtergrond in de ICT? Werk mee aan de verdere ontwikkeling van een website en mobiele app voor reizigers. (b)
        • Ga aan de slag in Toronto bij een groot internationaal bedrijf op het gebied van bijvoorbeeld communicatie of ICT. (s)

        China

        • Werk samen met Chinese studenten aan het designen van een app voor een kunstproject. (s)

        Curaçao

        • Zet je ICT skills in voor een internationaal bedrijf en doe daarnaast nieuwe kennis op over informatiesystemen. (s)
        • Ga aan de slag met websites als ICT-stagiair. (s)

        Ecuador

        • Ben jij een student en bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Kom dan stage lopen bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

        Honduras

        • Help een vrijwilligersorganisatie en weeshuis in San Pedro Sula in de IT. (s)

        India

        • Ga werken als webdesigner voor een project waarbij waterfilters worden gemaakt worden voor de allerarmsten. (v)

        Kenia

        • Ondersteun een project dat hulp biedt aan vluchtelingen in de steden van Kenia met jouw ICT of communicatie skills. (s)

        Malawi

        • Zet je ICT skills in voor een hostel en sociale ontmoetingsplek in Zomba. Zo heb je de mogelijkheid om cursussen te geven aan de lokale bevolking, bijvoorbeeld over het gebruik van een computer of over webdesign. (v)

        Malta

        •  Bij diverse bedrijven op dit eiland zijn er stagemogelijkheden in de ICT. (s)

        Myanmar

        • Werk mee aan de ontwikkeling van een mobiele app voor een start-up die boeren op het platteland helpt om efficiënter te produceren. (b)
        • Gebruik je ICT-vakkennis bij projecten in ontwikkelingslanden voor onder andere beter onderwijs. (b)

        Nieuw-Zeeland

        • IT studenten gezocht voor een organisatie in Auckland met focus op IT beveiliging. Je je onder andere bezig met het maken van workflows in CRM, het analyseren van de bedrijfsprocessen en het maken van templates. (s)

        Nigeria

        • Ben jij een ervaren ICT-professional? Laat je uitzenden naar één van de projecten in ontwikkelingslanden waar jouw ICT-vakkennis ingezet kan worden voor bijvoorbeeld beter onderwijs. (b)

        Verenigd Koninkrijk

        • Internationale organisatie die computertechnologie ontwikkelt is op zoek naar IT'ers! Wil jij onderdeel zijn van de nieuwste ideeën en ontwikkelingen op het gebied van computers dan is dit je kans. (b)
        • Ga werken voor een bedrijf dat verschillende banen aanbiedt in de IT sector. (b)
        • Ben jij een IT student? Kom ervaring opdoen in de e-commerce in Londen of Kent. (s)

        Verenigde Staten

        • Doe ervaring op in de ICT of webdevelopment. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven. (s)
        • Doe jij een studie op het gebied van ICT? Doe dan werkervaring op bij een bedrijf in de VS. (s) 
        • Ben jij grafisch ontwerper met een passie voor reizen? Word digitaal ontwerper bij een bedrijf dat zich richt op reizigers. (b)
        • Draag bij aan de nieuwste ideeën en ontwikkelingen op het gebied van computers door te gaan werken bij een internationale organisatie die computertechnologie ontwikkelt. (b)

        Zuid-Afrika

        • Help mee om de ICT infrastructuur en internettoegang op scholen te verbeteren. (v)

        Legenda

        b = betaald werk

        v = vrijwilligerswerk

        s = stage

         

        Meer landen & regio's 

         

        In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de juridische sector en advocatuur?

        In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de juridische sector en advocatuur?

          Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de juridische sector of advocatuur in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

           

          Australië

          • Ben jij een juridische professional? Er zijn meerdere mogelijkheden om te gaan werken in de juridische sector of administratie 'down under'. (b)
          • Doe werkervaring op in de juridische branche in het buitenland. (s)

          China

          • Gebruik jouw juridische kennis en ga aan de slag bij een advocatenkantoor in Shanghai of Chengdu. Je gaat onder andere helpen bij het voorbereiden, corrigeren of controleren van juridische documenten. (v)

          Curaçao

          • Help als sociaal-juridisch dienstverlener mee aan de verbetering van leefomstandigheden van inwoners van Curaçao. Je draait volledig mee binnen de organisatie en zal ook bijdragen aan het opzetten van een juridisch loket. (s)
          • Ben jij een punctuele rechtenstudent? Doe ervaring op bij een advocatenkantoor en speel een rol bij het screenen en updaten van leveringsvoorwaarden, klantcontracten en inkoopcontracten. (s)
          • De financiële dienst van Curaçao heeft een adviserende en signalerende taak voor de regering. Als stagiair help je bij het opzetten van uitvoeringsbesluiten en rapportageformulieren en stem je deze af met de directie Wetgeving en juridische zaken. (s)
          • Studeer jij rechten? Ondersteun een advocatenkantoor in Curaçao met verschillende voorbereidende taken. (s)

          Frankrijk

          • Ga met je juridische ervaring aan de slag in Frankrijk. Er zijn meerdere professionele banen in de juridische sector. (b)

          Ghana

          • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met toezicht houden op verstrekte leningen. (s)
          • Leer veel over de advocatuur door mee te lopen op een advocatenkantoor in Accra. (s)
          • Doe juridisch onderzoek naar de rechten van kinderen in vluchtelingenkampen. (s)

          Marokko

          • Studeer je rechten of ben je hierin afgestudeerd? Verschillende projecten omtrent mensenrechten, vluchtelingen of kinderrechten hebben jouw kennis nodig. (v)

          Mexico

          • Draag bij aan de bescherming van mensenrechten in Mexico door als mensenrechtenwaarnemer aan de slag te gaan. (b)

          Indonesie

          • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

          Spanje

          • Wil jij juridische ervaring opdoen onder de Spaanse zon? Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan in de juridische sector. (s)

          Suriname

          • Doe ervaring op in het buitenland in de commerciële of juridische dienstverlening. (s)

          Verenigde Staten van Amerika

          • Ga aan de slag in het zonnige Miami. Er zijn meerdere mogelijkheden om op het gebied van juridische zaken te gaan werken. (s)
          • Ga werken bij de juridische afdeling van een internationale IT-organisatie. (b)

          Zuid-Afrika

          • Heb jij kennis over internationaal recht? Doe werkervaring op bij een lokale start up. (s)
          • Draag bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten bij diverse NGO’s en overheidsorganisaties. (s)
          • Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Je kan onder andere workshops organiseren, trainingen geven en persoonlijke coaching bieden op het gebied van microkredieten. (v)

          Legenda

          b = betaald werk

          v = vrijwilligerswerk

          s = stage

           

          Meer landen & regio's 

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij de kinderopvang of in jeugdwerk?

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij de kinderopvang of in jeugdwerk?

          • Hier vind je een selectie uit de JoHo services voor werk bij de kinderopvang of in jeugdwerk in het buitenland.
          • Het gaat hierbij vaak om functies waarbij een specifieke achtergrond en/of opleiding vereist is
          • Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacatures, tools en de bijbehorende organisaties (als je bent ingelogd) te bekijken.

           

          Australië

          • Enthousiaste (pedagogiek) stagiair kan aan de slag in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, stage lopen op een basisschool of op een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. (s)
           Ben jij een enthousiaste pedagogiek student? Ga dan aan de slag in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. (s)

          Bolivia

          • Kom werken in een familiehuis waar je onder andere kunt werken als kinderverzorger of leerkracht. (b)
          • Organiseer activiteiten voor kinderen zoals muziek maken, toneel spelen, sportactiviteiten of help de kinderen met huiswerkbegeleiding in een kinderopvang in La Paz. (v)

          Burkina Faso

          • Help met een groep bij het renoveren of verbouwen van een opvanghuis. (v)

          China

          • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)
          • Steek je handen uit de mouwen en ga werken in een opvangcentrum voor gehandicapte kinderen in Shanghai of Chengdu. (v)

          Costa Rica

          • Ga werken in een kinderdagverblijf in San Jose waar eigen initiatief en creativiteit belangrijk zijn. Je kan onder andere helpen met de verzorging van de kinderen, les geven of met hen spelen. (v)
          • Assisteer lokale leerkrachten met lesgeven op een kinderdagverblijf en organiseer activiteiten voor de kinderen. (v)

          Curaçao

          • Help mee met het opstarten van verschillende projecten, het verzorgen van de kinderen en het organiseren van verschillende activiteiten in één van de kinderdagverblijven op het eiland. (v)
          • Doe jij een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening? Loop dan stage of help mee bij een naschoolse kinderopvang in op Curaçao. (s)

          Ecuador

          • Ga aan de slag bij een kinderdagverblijf in Quito dat gerund wordt door drie Nederlandse vrouwen. Je helpt bij de verzorging van deze kinderen en geeft hen extra aandacht. (v)
          • Help this Dutch organisation in providing childcare to the poorest families in Ecuador. (v)

          Ethiopië

          • Assisteer lokale medewerkers in een opvanghuis, dagopvangcentrum of bij een kleuterschool door spelletjes te spelen met de kinderen en ze op een informele manier Engelse les te geven. (v)

          Filipijnen

          • Help bij de verzorging en opvoeding van kinderen in een opvanghuis. Je kan bijvoorbeeld lesgeven, helpen bij het huiswerk of spelletjes doen. (v)
          • Ga aan de slag in een weeshuis. Je kan hier helpen bij de opvang van kinderen en het organiseren van leuke activiteiten. (v)

          Ghana

          • Werk mee in een  opvanghuis in Kasoa. Help bij de verzorging, geef les en doe spelletjes met de kinderen. (v)

          Guatemala

          • Kom voor langere tijd werken met kinderen. Je kan afhankelijk van je opleiding en ervaring aan de slag als leerkracht, creatief therapeut of kinderverzorger. (v)
          • Doe een werk- en meeloopstage in de kinderopvang of bij een opvanghuis. (s)

          Haïti

          • Steek je handen uit de mouwen bij een kinderopvang. Help mee met de dagelijkse werkzaamheden zoals eten geven, spelen, lesgeven en het organiseren van activiteiten. (v)

          India

          • Help als vrijwillger mee in een opvanghuis. (v) 

          Indonesië

          • Bied ondersteuning bij een opvanghuis op Kalimantan en help met diverse werkzaamheden. (v)

          Kenia

          • Help kinderen in sloppenwijken of in een opvanghuis door te assisteren bij het geven van onderwijs. (v)

          Malawi

          • Je kan meehelpen, lesgeven en verzorging bieden in een opvanghuis in Blantyre voor kinderen met aids. (v)

          Mexico

          • Werk mee in een familiehuis voor kinderen tegen kost en inwoning. Er zijn diverse mogelijkheden onder andere als docent, onderwijsassistent, creatief therapeut of sportbegeleider. (b/v)

          Nepal

          • Werk jij graag met kinderen? Doe ervaring op bij een dagopvang voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. (v)
          • Doe ontwikkelingswerk op een school of een opvang in Kathmandu. (v)

          Nieuw-Zeeland

          • Doe ervaring op in dit veelzijdige land door te gaan werken in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. (s)

          Pakistan

          • Ga werken bij een lokaal opvang- of verzorgingstehuis dat is opgericht door een Nederlandse zuster. (b/v)

          Roemenië

          • Ga naar Oost-Europa en help mee bij een opvanghuis dat niet alleen weeskinderen een thuis wil bieden, maar ook mishandelde moeders en zwangere vrouwen die nergens anders heen kunnen. (v)
          • Ga aan de slag in een opvanghuis. Je bent van harte welkom om het lokale personeel te ondersteunen met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

          Seychellen

          • Werk mee in de kinderopvang en ervaar zo de lokale cultuur op dit tropische eiland. (s)

          Sri Lanka

          • In Colombo en Kegalle zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van sociaal vrijwilligerswerk. Help bijvoorbeeld mee in een opvanghuis of een tehuis voor gehandicapte jongeren. (v)

          Suriname

          • Kom mee helpen bij een sociaal project, waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen of kan werken bij een kinderopvang. (v)

          Tanzania

          • Geef Engelse les in een weeshuis. (v)

          Thailand

          • Ga in centraal Thailand aan de slag in een opvanghuis. Je kan onder andere lesgeven, meehelpen met het opknappen van de faciliteiten en leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. (v)
          • Zet je in voor een opvanghuis dat tevens een opvanghuis en school is voor kinderen van arme ouders. Je helpt mee met de verzorging van deze kinderen, geeft Engelse les of helpt mee met het onderhoud van de gebouwen. Een veelzijdig project! (v)

          Togo

          • Help samen met de bevolking met de renovatie van een opvanghuis. Ook kan je de dorpskinderen animeren. (v)

          Zimbabwe

          • Help in een opvanghuis of community project waar kinderen de aandacht en mogelijkheid krijgen om volwaardig op te kunnen groeien. (v)

          Zuid-Afrika

          • Werk samen met een jongerenexpeditie in een opvanghuis voor kinderen waar je kan helpen bij de verzorging en opvoeding van de kinderen. Denk hierbij aan les geven, helpen bij het huiswerk, spelletjes doen en nog veel meer. (v)
          • Werk in een tehuis waar jonge kinderen en baby's worden opgevangen. (v)
          • Kom mee helpen bij een sociaal project, waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen of kan werken bij een kinderopvang. (v)

          Legenda

          b = betaald werk

          v = vrijwilligerswerk

          s = stage

           

          Meer landen & regio's 

           

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

          Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij een klantenservice of in de sales. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

           

          Argentinië

          • Geniet van het bruisende leven dat Buenos Aires je te bieden heeft terwijl je overdag werkzaam bent als technische helpdesk-medewerk(st)er binnen een meertalig bedrijf. (b)

          Australië

          • Ga aan de slag als reisagent en assisteer klanten bij alle zaken waar zij tegenaan lopen voor en tijdens hun reis. (b)

          Bulgarije

          • Verschillende callcenters, o.a. in Sofia en Veliko Turnovo zoeken regelmatig callcenter medewerkers die Nederlands spreken. (b)

          Canada

          • Ga werken als reisagent en bezorg klanten een relaxte vakantie. (b)

          Curaçao

          • Ben je commercieel én dienstverlenend ingesteld? Ga dan aan de slag in de customerservice bij een internationale speler op het gebied van toerisme. (b)

          Filipijnen

          • Ben jij klantvriendelijk en heb je goede communicatieve vaardigheden? Ga aan de slag als callcentermedewerker binnen een internationaal team. (b)

          Griekenland

          • Work at the frontdesk of a diving school on Crete. Welcome guests, advise customers on the available activities and answer their questions. (b)

          Marokko

          • Nederlandstalige medewerkers gezocht voor een klantenservice in Rabat en Casablanca. (b)

          Nederland

          • Native speaker of German, French or Danish and looking for a job in the Netherlands? This international company with several locations in the Netherlands is looking for international callcenter agents. (b)

          Nieuw-Zeeland

          • Ga aan de slag bij een hostel in Auckland en help bij alle receptie gerelateerde werkzaamheden, zoals reserveringen maken en klanten te woord staan. (s)
          • Vind fulltime werk in Nieuw-Zeeland als klantenservice medewerker. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven in Auckland, Waikato en Wellington. (b)

          Portugal

          • Ondersteun de klantenservice van verschillende organisaties in Lissabon. (b)

          Spanje

          • Wil jij het verschil maken tussen een rampvakantie en een die vlekkeloos verloopt? Ga dan nu aan de slag bij een alarmcentrale in Barcelona en help mensen op weg bij pech, ziekte of ongeval. (b)

          Turkije

          • Ga werken in een callcenter in bijvoorbeeld Antalya of Istanbul waar aan afwisselende projecten wordt gewerkt. (b)
          • Scherp je verkoop- en klantenservicevaardigheden aan in een flexibele helpdesk- of sales job. (b)

          Zuid-Afrika

          • Toe aan een nieuwe internationale stap in jouw carrière? In Zuid-Afrika kun je na een training aan de slag als Customer Service Centre Agent. Er zijn mogelijkheden voor een langere periode op niveau conform Nederlands salaris. (b) 
          • Nederlands sprekende Help Desk Agent in Johannesburg gezocht. (b)
          • Spreek jij meerdere talen? Ga dan aan de slag als klantenservice-medewerker voor het maken van internationale vluchtreserveringen. (b)

          Verenigde Staten

          • Ga werken in een internationaal team als callcentermedewerker. (b)

          Legenda

          b = betaald werk

          v = vrijwilligerswerk

          s = stage

           

          Meer landen & regio's 

           

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

          Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

           

          Albanië

          • Assisteer kinderen en jongeren op een creatieve manier met huiswerk en activiteiten bij een gemeenschapscentrum. (v)

          Bolivia

          • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie met een stichting die werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

          Bonaire

          • Draag bij aan het behoud van de cultuur en geschiedenis van Bonaire door in een cultuurhistorisch museum op het eiland aan de slag te gaan. Je kan onder andere tours, culturele evenementen en uitwisselingsprojecten organiseren. (v)
          • Ga als stagiair dans of acrobatiek aan de slag met jongeren die op het eiland gaan performen tijdens festivals. (s)

          Canada

          • Ga als vrijwilliger aan de slag op een school in de Canadese indianengemeenschap in de provincie Ontario. Geef les op het gebied van muziek en drama en help bij een theateropvoering. (v)

          Chili

          • Doe ervaring op als media stagiair(e) bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de armste buurten van Santiago. (s)

          China

          • Loop stage bij een organisatie die mensen op zoveel mogelijk manieren kennis wil laten maken met Beijing. Van fietstochten door de hutongs, tot taalcursussen Chinees, en kookworkshops. (s)
          • Wil jij echt iets betekenen voor de Tibetaanse bevolking? Werk dan mee bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
          • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)

          Costa Rica

          • Oefen je Spaans door vrijwilligerswerk te gaan doen bij een liefdadigheidsinstelling. (v)

          Frankrijk

          • Werk mee in een opvangtehuis voor vluchtelingen. Ondersteun bij onderwijs, help in een vluchtelingencafé of bied ondersteuning bij asielaanvragen en alfabetiseringswerk in de buitenwijken van Parijs. (v)

          Gambia

          • Organiseer sportactiviteiten en/of help mee met het bedenken van creatieve activiteiten voor jongeren. (v)
          • Help mee met de dagelijkse activiteiten bij een jongerencentrum in een vissersdorp. (s)

          Ghana

          • Zet je met het hele gezin in voor een sociaal of educatief vrijwilligersproject. (v)
          • Fotografeer en film voor een non-profit organisatie de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen van projecten in de bouw en het onderwijs, zodat hun donateurs op de hoogte blijven. (v)

          Guatemala

          • Help bij een project dat kinderen met een hazenlip weer op gewicht wil brengen in een lokaal ziekenhuis. (v)
          • Zorg voor internationaal brand-awareness van handgemaakte producten door Maya-vrouwen met deze uitdagende marketing stage bij een fairtrade winkel. (s)
          • Ben je professioneel ontwerper en spreek je Spaans? Ontwerp als vrijwilliger een trendy collectie van sieraden en accessoires met een Latin-touch voor de internationale fairtrade markt. (v)

          Indonesië

          • Ga aan de slag in een kinderopvang of begeleid straatkinderen en vluchtelingen binnen een sociaal project. (v)
          • Help bij het verder ontwikkelen van de artistieke vaardigheden van de Papoea's. Het gaat om gedetailleerd houtsnijwerk, kleurige schilderijen en van boombast gemaakte beschilderde doeken. (v)

          Israel en de Palestijnse gebieden

          • Werk mee in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Je zult er onder andere eten geven, koffie/thee verzorgen, bedden opmaken, aankleden maar bovenal aandacht geven aan de bewoners. (b)
          • Doe mee met een programma in Jeruzalem dat probeert om Israëliërs en Palestijnen dichter bij elkaar te brengen. (v)

          Laos

          • Wil jij kinderen goed leren lezen? Lever je bijdrage aan een leesproject voor Laotiaanse kinderen en geef begeleiding en tools aan docenten. (v)

          Malawi

          • Help mee op een kinderspeelplaats en begeleid bij educatief spelen. (v)

          Myanmar (Burma)

          • Help de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid door te gaan werken voor een grote ontwikkelingsorganisatie. (b)

          Nicaragua

          • Wil je je op een creatieve manier inzetten voor kansarme kinderen in Ticuantepe? Ga dan aan de slag door lessen te geven in dans, circus en kunst en stimuleer zo hun ontwikkeling. (v)

          Pakistan

          • Ga werken bij een opvangtehuis voor gehandicapten en minder bedeelden in Karachi. (v)

          Peru

          • Draag een steentje bij aan de ontwikkeling van de leefomgeving van de lokale bevolking door aan de slag te gaan bij een liefdadigheidsinstelling. (v)
          • Kom kinderen helpen in lokale scholen, buurthuizen en opvangshuizen. (v)

          Roemenië

          • Met diverse projecten kan je hulp bieden aan kinderen uit arme gezinnen, ouderen of daklozen in Boekarest, Sibiu of Cluj-Napoca.

          Tanzania

          • Geef lessen Nederlandse Taal en Cultuur op verschillende locaties in Tanzania. (b)
          • Help mee bij een empowerment project voor vrouwen, die hun eigen inkomen genereren door het maken en verkopen van sieraden. (v)
          • Help bij een organisatie op Zanzibar die op een creatieve manier de problemen rondom afval en werkloosheid wil tegengaan. (v)

          Zuid-Afrika

          • Lever je bijdrage aan een wereld zonder armoede door te werken voor een ontwikkelingsorganisatie die de lokale bevolking ondersteunt op verschillende gebieden. (b)
          • Kom mee helpen bij een sociaal project waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen. (v)
          • Ondersteun een project in Kaapstad dat zich richt op het onwikkelen van sportprogramma's voor mensen met een handicap. (v)

          Verenigde Staten

          • Help bij sociale projecten met maatschappelijk achtergestelde groepen door de hele V.S. (v)

          Vietnam

          • Draag jouw steentje bij door het geven van (Engelse) lessen en het doen van spelletjes met de kinderen in een kindertehuis. (v)

          Legenda

          b = betaald werk

          v = vrijwilligerswerk

          s = stage

           

          Meer landen & regio's 

           

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de milieusector of bij natuurbeheer?

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de milieusector of bij natuurbeheer?

          Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de milieusector of natuurbeheer in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

           

          Argentinië

          • Heb jij een passie voor de natuur? Werk mee in een ecologisch centrum voor walvissen. (v)

          ​​​​Armenië

          • Werken te midden van exotische planten in een botanische tuin. (v)

          Australië

          • Ondersteun campagnes en zet projecten op om sponsorgeld binnen te halen voor een milieuorganisatie die actief is op het gebied van natuurbescherming en -behoud. (s)
          • Zet je als vrijwilliger in voor een nationaal park in Nelson. Naast het planten van bomen of opknap werkzaamheden, doe je onderzoek naar nieuwe plant- en diersoorten. (v)

          Bahama's

          • Ga mee op onderzoeksexpeditie voor het behoud van het zeemilieu op het eiland Andros. (v)

          Botswana

          • Ga helpen bij korte projecten in de natuur, zoals het aanleggen van paden voor dieren, het tellen van diersoorten of helpen bij educatieve centra in natuurparken. (v)

          Brazilië

          • Zet jij je graag in voor duurzame landbouw? Promoot duurzaamheid en assisteer bij de dagelijkse werkzaamheden op een biologische boerderij. (v)
          • Zet je in voor een community project en draag zo een steentje bij aan het beschermen van het Braziliaanse regenwoud. (v)
          • Ga aan de slag in Monte Pascoal Nationaal Park. Je helpt de lokale bevolking een duurzame economie op te bouwen door middel van het geven van voorlichting en het organiseren van programma's over bijvoorbeeld duurzaam oogsten. (v)

          Canada

          •  Doe mee aan korte projecten op het gebied van milieubescherming, duurzaamheid en klimaat. (v)
          • Help lokale organisaties met het natuurbehoud in diverse nationale parken. (v) 

          Caribisch Gebied

          • Werk mee op een ecolodge in Saba en biedt ondersteuning bijde dagelijkse werkzaamheden of help in het restaurant. (v)

          Chili

          • Wil je tijdens het werken in een hostel ook wat goeds doen voor het milieu? In dit hostel ga je naast werken ook mee helpen met duurzame, milieuvriendelijke projecten. (b)
          • Help mee met het beschermen van de natuur in dit Zuid-Amerikaanse land. (v)

          China

          • Werk mee aan bewustwordingscampagnes over natuurbehoud via een natuurbeschermingsorganisatie. (v)

          Costa Rica

          • Zet je als vrijwilliger in voor een Nationaal Park. Je ondersteunt het lokale personeel en helpt mee met onderzoek doen zoals informatie verzamelen over dieren of het ontdekken van grotten. (v)

          Curaçao

          • Ga aan de slag als manusje van alles bij één van de natuurparken op Curaçao. (v)
          • Wil je een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur en het ecologisch systeem op Curaçao? Draag actief bij door met dieren aan de slag te gaan op dit tropische eiland. (v)

          Ecuador

          • Wil jij meehelpen met het herbebossen van de Galápagos eilanden? Geef je dan op voor dit project en draag je steentje bij aan de flora en fauna van deze bijzondere eilandengroep. (v)

          Filipijnen

          • Ondersteun een lokale koraalrifbeschermingsorganisatie. Er wordt een flinke eigen bijdrage gevraagd, maar het is een unieke ervaring met heel veel duiken (en een duikcursus als je nog geen ervaring hebt). (v)

          Frankrijk

          • Voel jij je verbonden met de natuur en ben je creatief ingesteld? Dan zal jij je vast op je gemak voelen bij dit ecologisch alternatief centrum. Zij zoeken verschillende medewerkers in o.a. de kruidentuinen en op de geitenboerderij. (b)
          • Doe vrijwilligerswerk bij een groot ecologisch project in de Dordogne. (v)

          Groenland

          • Werk aan kleine projecten op het gebied van milieubescherming, duurzaamheid en klimaat op deze bijzonder locatie. (v)

          Guatemala

          • Zet je in voor verschillende natuurprojecten. Je kan onder andere werken met dieren, in de landbouw of helpen met herbebossing. (v)
          • Ga aan de slag in een natuurpark en zet je in voor de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving. (v)

          Indonesië

          • Werk mee aan diverse natuurprojecten, onder andere gericht op landbouw of herbebossing. (v)

          Ierland

          •  Ben jij graag bezig met de natuur en met mensen? Kom dan werken in het agro-toerisme. (b)

          Kenia

          • Help als vrijwilliger mee voor de bescherming van regenwouden en het behoud van biodiversiteit. (v)

          Madagaskar

          • Combi-programma waarin je als vrijwilliger meewerkt aan dier- en natuurbehoud en milieu-educatie geeft aan de lokale bevolking. (v)

          Malawi

          • Kom werken in een wildlife park met olifanten, antilopen en apen en ondersteun het project dat zich inzet voor natuurbescherming. Je kan ondere andere helpen op het gebied van onderzoek, administratie, onderhoud van het park en educatie. (v)
          • Experience living in an African Wildlife Reserve amongst local Malawians and get involved in wildlife conservation projects, wildlife release programmes, community outreach and environmental education. (v)
          • Kom ervaring opdoen op het gebied van natuurbehoud in een beschermd natuurgebied. (s)

          Malediven

          • Haal je Padi Open water en ga aan de slag als ecoduiker om de koraalriffen rondom de Maldiven te bestuderen en te beschermen. (v)

          Namibië

          • Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan werken of onderzoek te doen op het gebied van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

          Nepal

          • Help bij een trekkingorganisatie of een ecoproject nabij de grens van Tibet. (v)

          Nicaragua

          • Leer op het gebied van milieu en onderwijs door aan de slag te gaan bij een Nederlandse stichting die meerdere ontwikkelingsprojecten heeft opgezet. (s)

          Nieuw-Zeeland

          • Ga aan de slag bij een van de vele natuurprojecten en leer alles over natuurbehoud en duurzaam ondernemen. (v)
          • Houd je bezig met het tellen van vogels, het aanleggen en onderhouden van paden of met ongediertebestrijding in een nationaal park in de regio Taranaki. (v)
          • Doe mee aan een onderzoek naar kiwi’s (de vogels) op het Zuidereiland. (v)
          • Help met natuurbehoud in een nationaal park op het Zuidereiland. Je kan onder andere bomen planten, onkruid verwijderen en werken aan het creëren van een betere leefomgeving voor de dieren. (v)

          Oman

          • Haal je Padi Open Water en ga aan de slag als ecoduiker in de wateren rondom Oman voor een organisatie die zich inzet voor het behoud van koraalriffen. (v)

          Panama

          • Meehelpen bij de opbouw van een botanische tuin en een tropisch bos in de buurt van een Nationaal Park. Je werkt dichtbij zee en houdt je bijvoorbeeld bezig met het planten van bomen, het aanleggen van paden en biologische inventarisatie. (v)

          Peru

          • Help mee met verschillende natuurprojecten, onder andere met dieren, in de landbouw of bij herbebossing. (v)

          Saint Vincent en de Grenadines

          • Volg een cursus klimaatverandering en zet je op deze tropische eilanden in voor ecotoerisme en biodiversiteit. (v)

          Servië

          • Werk mee aan natuurbehoud en de opbouw van ecologische projecten. (v)

          Tanzania

          • Draag bij aan natuurprojecten die zich onder andere richten op dieren, landbouw en herbebossing. (v)
          • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)

          Thailand

          • Werk met een internationaal team in een ecologische tuin en verzorg bijvoorbeeld de kippen, vissen en paarden. (v)
          • Geef voorlichting over dier- en natuurbehoud. (v)

          Verenigde Staten

          • Ben jij een echte natuurliefhebber? Help actief mee in natuurparken in de VS, bijvoorbeeld bij Catalina Island of het El Dorado National Forest. (v)
          • Geef trainingen en voorlichting over natuurbehoud via een natuurbeschermingsorganisatie. (v)

          Zambia

          • Ga de ontbossing rond Livingstone tegen. Plant bomen met uitzicht op de prachtige Victoria Falls, geef voorlichting aan kinderen en ga samen fruitbomen planten of geef workshops aan lokale boeren over het belang van milieuvriendelijk werken. (v)

          Zuid-Afrika (Lesotho & Swaziland)

          • Werk mee op een paardenranch in een wetland park en volg trainingen over paardenverzorging. (v)

          Legenda

          b = betaald werk

          v = vrijwilligerswerk

          s = stage

           

          Meer landen & regio's 

           

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

          In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

            Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

             

            Australië

            • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

            China

            • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

            Curaçao

            • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
            • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
            • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
            • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
            • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

            Frankrijk

            • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

            Ghana

            • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

            Kenia

            • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

            India

            • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
            • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
            • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

            Indonesië

            • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

            Ivoorkust

            • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

            Nederland

            • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

            Suriname

            •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

            Verenigde Staten van Amerika

            • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
            • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

            Zuid-Afrika

            • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

            Legenda

            b = betaald werk

            v = vrijwilligerswerk

            s = stage

             

            Meer landen & regio's 

             

            In welke landen en met welk werk kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij overheden en bestuursorganisaties?

            In welke landen en met welk werk kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij overheden en bestuursorganisaties?

            Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij de overheid & bestuursorganisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

             

            Argentinië

            • Coördineer vrijwilligers in het buitenland bij een internationale vrijwilligersorganisatie. (b)

            Cambodja

            • Word accountant bij een bemiddelingsorganisatie voor vrijwilligerswerk en stages. (b)

            Caribisch gebied

            • Word beleidscoördinator op het zonnige Saba. (b)

            Curaçao

            • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van het overheidsbeleid. (s)
            • Studeer jij bestuurskunde? Er zijn mogelijkheden om ervaring op te doen als beleidsmaker op het gebied van milieu, educatie, toerisme, veiligheid, economie of migratie. (s)
            • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden. (s)

            Laos

            • Coördineer vrijwilligers die in dit land aan de slag gaan en wees hun eerste aanspreekpunt. (b)

            Mexico

            • Word mensenrechtenwaarnemer en zet je zo in voor de verbetering van mensenrechten in dit land. (b)

            Zuid-Afrika

            • Zorg als student rechten voor sociale verandering door te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse overheidsinstellingen. (s)
              

            Legenda

            b = betaald werk

            v = vrijwilligerswerk

            s = stage

             

            Meer landen & regio's 

             

            In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

            In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

              Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

               

              China

              • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
              • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

              Ecuador

              • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
              • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

              Filipijnen

              • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
              • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
              • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

              Ghana

              • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
              • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

              India

              • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

              Malawi

              • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

              Mexico

              • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

              Singapore

              • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
              • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

              Zuid-Afrika

              • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
              • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
              • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

              Legenda

              b = betaald werk

              v = vrijwilligerswerk

              s = stage

               

              Meer landen & regio's 

               

              In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de onderzoekssector of bij wetenschappelijke instellingen?

              In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de onderzoekssector of bij wetenschappelijke instellingen?

              Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de onderzoekssector of bij wetenschappelijke instellingen in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

               

              Belize

              • Onderzoek de gedragspatronen en levenswijze van verschillende haaiensoorten in de Caribische zee. Je zult de haaien gaan traceren en o.a. weefselmonsters afnemen. (v)
              • Hou jij van het onderwaterleven en wil je je daar graag voor inzetten? Help dan mee bij dit onderzoek naar behoud van het rif en leer daarnaast diepzeeduiken. (v)

              Bahama's

              • Ga mee op een onderzoeksexpeditie voor het behoud van het zeemilieu op het eiland Andros. (v)

              Benin

              • Ben jij een student in de richting milieu of biologie? Kom dan meehelpen met een onderzoek naar de leefomstandigheden rondom een meer. (s)

              Botswana

              • Doe onderzoek naar de bescherming van de cheetah. (s)

              Curaçao

              • Onderzoek hoe het dagprogramma van de cliënten van een gezondheidsorganisatie verbeterd kan worden. (s)

              Ecuador

              • Ga aan de slag als onderzoeker bij een opvangcentrum van wilde dieren in het Amazoneregenwoud. (s)

              Ghana

              • Werk mee aan een juridisch onderzoek naar de rechten van kinderen in vluchtelingenkampen. (s)
              • Doe onderzoek en help mee bij een sociale werkplaats in Ghana waar bamboefietsen worden geproduceerd. (s)

              Guinee-Bisseau

              • Doe onderzoek naar de invloed van landbouwactiviteiten op het natuurlijk leefklimaat van apen. (s)

              IJsland

              • Werk mee aan onderzoeksactiviteiten van vulkanen op IJsland. Je zult metingen verrichten en onderzoek doen naar verschillende vulkanen en magma bronnen. (v)

              Kenia

              • Werk mee aan een onderzoeksproject in een natuurreservaat en help binnen het project met het vinden van de juiste balans tussen de natuur en de lokale bevolking. (v)

              Kroatië

              • Doe onderzoek naar het gedrag van dolfijnen. Registreer gegevens, en geef voorlichting aan bezoekers over deze bijzondere wezens. (v)

              Madagaskar

              • Verzamel samen met een lokaal team data over de biodiversiteit op het eiland. (b/s)

              Malawi

              • Toerisme heeft niet altijd een positief effect op een land. Doe daarom onderzoek naar het verduurzamen en het evalueren van de effecten van toerisme of naar mogelijkheden om een groter deel van de (arme) bevolking mee te laten profiteren van toerisme. (s)
              • Kom werken in een wildlife natuurpark met olifanten, antilopen en apen en doe onderzoek binnen een project dat zich inzet voor natuurbescherming. (v)

              Maleisië

              • Behoud de natuur van Borneo door de dichtbegroeide regenwouden in te trekken en onderzoek te doen naar de verschillende planten en bomen in het gebied. (v)

              Mexico

              • Duik in de onderwater wereld van Mexico. Doe onderzoek naar het koraal of de zeeschildpadden. (v)

              Mongolië

              • Werk mee om informatie te verzamelen over de leefwijze van wilde bergschapen op de uitgestrekte steppen van dit indrukwekkende land. (v)

              Mozambique

              • Help mee en doe onderzoek voor een lokale organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van educatie. (s)
              • Doe ervaring op als onderzoeker door data te verzamelen over het zeeleven. (s)

              Namibië

              • Loop stage of doe (afstudeer)onderzoek bij een opleidingscentrum voor jongeren. (s) 
              • Ga werken in de prachtige natuur van Damaraland. Je kan hier onder andere onderzoek doen naar olifanten om zo de balans tussen mens en dier te herstellen. (v)

              Nicaragua

              • Doe ervaring op als onderzoeker bij een natuurbeschermingsorganisatie en draag bij aan de ontwikkeling van private natuurreservaten. (s)

              Peru

              • Werk mee aan dit unieke Inca project. Onder begeleiding van Peruaanse deskundigen werk je samen met andere vrijwilligers aan de restauratie van de oude Inca ruïnes en aan het oplossen van een enorme archeologische puzzel. (v)

              Seychellen

              • Red de zeeschildpad door mee te helpen bij onderzoek naar zijn ecosysteem in de Indische oceaan. (v)

              Spanje

              • Help mee met het verbeteren van de klantenservice en doe onderzoek bij een internationaal bedrijf gericht op het online leren van talen. (s)
              • Zet je onderzoeksvaardigheden in bij een bedrijf in dit mediterrane land. Er zijn mogelijkheden binnen verschillende sectoren. (s)

              Sri Lanka

              • Help mee bij onderzoek in de watersector en geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust over duurzame landbouw en hoe te handelen bij overstromingen. (v)

              Tanzania

              • Vind jij natuurbehoud en het welzijn van dieren belangrijk? Doe onderzoek naar het gedrag van dolfijnen en help mee met het verzamelen van data voor een groot project. (v)

              Trinidad en Tobago

              • Onderzoek de lederschildpad op het tropische eiland Trinidad. Ga mee op patrouille en verzamel informatie over de broedwijze van deze bijzondere dieren. (v)

              Zambia

              • Verricht onderzoek bij een opleidingscentrum voor jongeren in zuidelijk Afrika. (s)
              • Bij een wildlifeproject kan je onderzoek doen naar leeuwen en meehelpen met het terugzetten van leeuwenwelpjes in de natuur. (v)

              Legenda

              b = betaald werk

              v = vrijwilligerswerk

              s = stage

               

              Meer landen & regio's 

               

              In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

              In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

               

              Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

               

              Afghanistan

              • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

              Argentinië

              •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

              Bangladesh

              • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

              Bolivia

              • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
              • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

              Cambodja

              • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

              China

              • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
              • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

              Canada

              • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
              • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

              Costa Rica

              • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
              • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

              Curaçao

              • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
              • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

              Dominicaanse Republiek

              • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

              Egypte

              • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

              Engeland- Verenigd Koninkrijk

              • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

              Ethiopië

              • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

              Filipijnen

              • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
              • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
              • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

              Ghana

              • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
              • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

              Guatemala

              • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

              India

              • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
              • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
              • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

              Indonesië

              • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
              • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
              • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

              Italië

              • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

              Laos

              • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

              Myanmar (Burma)

              • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

              Nigeria

              • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

              Oostenrijk

              • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

              Pakistan

              • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

              Peru

              • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
              • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

              Thailand

              • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

              Verenigde Staten van Amerika

              •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

              Zimbabwe

              • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

              Zuid-Soedan

              • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

              Legenda

              b = betaald werk

              v = vrijwilligerswerk

              s = stage

               

              Meer landen & regio's 

               

              In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij scholen en onderwijsinstellingen?

              In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij scholen en onderwijsinstellingen?

               Hieronder vind je een selectie uit de vacatureservices voor werk als leraar in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

                Selectie uit de mogelijkheden per land

               Argentinië

               • Geef les aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)

               Aruba

               • Wil jij leraar worden op een tropisch eiland? Ja kan aan de slag in het lager beroepsonderwijs, middelbaar onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. (b) 

               Australië

               • Nederlandse les geven in Perth in het basis of middelbaar onderwijs, op scholen of bij de leerlingen thuis. (b)
               • Geef Engelse les op een bijzondere manier. Een grote entertainment organisatie heeft zijn eigen leerprogramma opgezet en is op zoek naar enthousiaste docenten die Engels willen geven. (b)

               Bolivia

               • Geef les in Engels op een basisschool, middelbare school of eventueel op een universiteit. De mate van verantwoordelijk hangt af van je ervaring in lesgeven. Een TEFL-cursus kan je hierbij op weg helpen. (b)
               • Geef Nederlandse les bij taalinstituut in Zuid-Amerika. (b)
               • Als leerkracht werken op een Nederlandse (basis)school? Deze organisatie heeft een wereldwijd netwerk met Nederlandse en internationale scholen, waar regelmatig nieuwe leerkrachten nodig zijn. (b)

               Bonaire

               • Word leerkracht op een Nederlandse (basis)school op dit eiland. (b)
               • Op een school voor algemeen bijzonder onderwijs is het mogelijk om Nederlandse les te verzorgen. (b)

               Botswana

               • Geef Engelse les aan kinderen van expats en lokale kinderen op een internationale school in de hoofdstad. (b)

               Cambodja

               • Engelse les geven in Phnom Penh? Deze lokale school biedt zowel middelbaar onderwijs in het Engels als in het Khmer aan. Er worden leraren gezocht met lesgeef ervaring en minimaal een bachelor en TEFL-diploma. (b)
               • Ben jij geïnteresseerd in de boeddhistische levensovertuiging en cultuur of wil je een bijzondere ervaring opdoen? Geef dan Engelse les aan de monniken en kinderen in een boeddhistische tempel. (v)
               • Heb je een achtergrond in het onderwijs? Dan kan je lesgeven in het speciaal onderwijs aan bijvoorbeeld blinde of gehandicapte kinderen. (v)

               Chili

               • Nederlands onderwijs geven in het buitenland en daarnaast veel leren over de lokale cultuur? Dat kan via deze organisatie die Nederlandse leerkrachten de mogelijkheid biedt om als onderwijzer aan de slag te gaan in verschillende landen. (b)
               • Teach English to Chilean youth on public schools and contribute to a significant improvement of their English. (b)

               China

               • Er zijn tal van mogelijkheden als het gaat om Engelse les geven. Solliciteer nu naar een baan op een universiteit, middelbare school of basisschool. Je kan zowel in grote steden als in kleinere dorpen aan de slag. (b)
               • Teach Chinese children about theater, dance and music and help them to develop their English language skills. (b)
               • Geef Engelse les op een school speciaal voor migrantenkinderen. Deze kinderen van Chinese migranten (oorspronkelijk van het platteland van China) hebben in Beijing beperkte mogelijkheden om naar school te gaan. Jouw bijdrage wordt dan ook erg gewaardeerd. (v)

               Egypte

               • Heb jij een passie voor lesgeven en ben je een bevoegd docent met ervaring? Zet je dan in bij deze internationale school in Caïro. (b)

               Ethiopië

               • Docenten gezocht met lesgeefervaring op universitair/HBO niveau voor een hogeschool met honderd afdelingen door het hele land. (b)

               Gambia

               • Coördineer sportactiviteiten en geef les bij een onderwijsproject in Gambia. (v)

               Ghana

               • Ga lesgeven op het platteland van Ghana in onder andere Engels en wiskunde. (v)

               Guatemala

               • Help mee met lesgeven als drama docent in dit Latijns-Amerikaanse land. (v)

               India

               • Deze onderwijs organisatie heeft een wereldwijd netwerk met internationale scholen, waaronder in diverse regio's in India. Zij zoeken regelmatig nieuwe docenten om les te geven. (b)
               • Geef Engelse les volgens een bijzonder lesprogramma wat is opgezet door een grote entertainment organisatie. (v)
               • Geef les aan aan kinderen uit sloppenwijken of aan vrouwen en biedt hen op deze manier meer toekomstperspectief. (v)

               Indonesië

               • Wil jij Nederlands onderwijs geven in het buitenland? Er zijn verschillende mogelijkheden om als docent Nederlands aan de slag te gaan in bijvoorbeeld Jakarta, Yogyakarta of Bali. (b)
               • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime lesgeef ervaring? Ga dan werken op een internationale school in Bandung of Batam die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats. (b)

               Italië

               • Er is veel vraag naar docenten Engels in Italië. Volg de TEFL-cursus in Rome en ga direct betaald aan de slag als Engels docent. (b)

               Japan

               • Wil jij graag naar Japan voor een langere tijd? Met de juiste kwalificaties kan je lesgeven, assisteren bij sporttrainingen of activiteiten begeleiden. (b)
               • Ga werken bij een bij een uitwisseling- en leerprogramma in Japan. Er zijn verschillende functies te vervullen waaronder assistent taaldocent, coördinator internationale relaties of sportadviseur. (b)

               Kazachstan

               •  Op de lokale universiteit in Almaty kun je als onderwijzer terecht in het vakgebied van Architectuur of Engineering. (b)

               Kenia

               • Engelse les verzorgen op een internationale, christelijke school in Nairobi, waar Amerikaans onderwijs gegeven wordt. (b)
               • Geef Engelse les op een school en help daarnaast met constructiewerkzaamheden en het planten van bomen samen met de kinderen. (v)

               Madagaskar

               • Heb jij een TEFL-certificaat? Geef dan les bij een ngo aan zowel kinderen als volwassenen. (v)

               Marshall eilanden

               • Engelse les verzorgen op een privé-school in Majuro, de hoofdstad van de Marshall eilanden, die Amerikaans onderwijs aanbiedt aan kinderen van diverse nationaliteiten. (b)

               Nepal

               • Er zijn mogelijkheden voor meeloop- en onderzoeksstages op het gebied van lesgeven. (s)

               Nicaragua

               • Lijkt lesgeven je iets? Sluit je dan aan bij een lesgeefproject waarbij je kinderen een toekomst geeft vol kansen en eigen keuzes. (v)

               Roemenië

               • Je kan lesgeven op een grote internationale school voor basis- en middelbaar onderwijs middenin het levendige Boekarest. (b)

               Singapore

               • Van oorsprong Duitstalige school, die tegenwoordig ook Engelstalig onderwijs en Nederlandse les aanbiedt naast het reguliere onderwijs. Er is de mogelijkheid om Engelse en Nederlandse les te geven. (b)
               • Nederlandse les geven in het basis of middelbaar onderwijs, op de scholen of bij de leerlingen thuis. (b)

               Spanje

               • Ga aan de slag op een prestigieuze school in Marbella. Je geeft Engelse les aan internationale scholieren van over de hele wereld. (b)
               • Word docent Engels in Zuid-Spanje. Voltooi de TEFL-cursus in Spanje en ga aan de slag (90% van de graduates vindt een baan). (b)
               • Ga als docent Engels lesgeven aan Spanjaarden die hun kansen op arbeidsmarkt willen verbeteren. (b)

               Suriname

               • Ga aan de slag als docent in het binnenland van Suriname. Het dorpje ligt midden in het Surinaamse oerwoud aan de Gran Rio rivier, een zijrivier van de Suriname rivier. De functies verschillen van docent op een basisschool tot docent taal voor volwassenen. (b)

               Tanzania

               • Doe praktijkervaring op door les te geven op een school. Je kan docenten assisteren, buitenschoolse activiteiten organiseren of je collega's inspireren met methoden en technieken die je zelf tijdens je opleiding geleerd hebt. (s)
               • Help met het opzetten van Engelse lessen en TEFL-trainingen op Zanzibar. (v)

               Thailand

               • Er zijn diverse mogelijkheden om aan de slag te gaan als docent in Thailand. Denk bijvoorbeeld aan docent Engels of directeur/directrice van een internationale school. (b)
               • Er worden regelmatig Engelssprekende docenten gezocht voor een baan op een middelbare school in Thailand. Een lerarenopleiding is niet vereist, een TEFL-certificaat is wel aan te raden. (b)

               Verenigd Koninkrijk

               • Geef in de zomerperiode Engelse les op een internationaal zomerkamp. (v)

               Zambia

               • Are you an experienced teacher? Go work for a small school within a safarilodge. (b)

               Zuid-Afrika

               • Ga werken als onderwijzer op een Nederlandse (basis)school voor een organisatie die wereldwijd connecties heeft met Nederlandse- en internationale scholen. (b)
               • Geef sportles of help bij onderwijsprojecten in de townships rondom Kaapstad. (v)
               • Spreek je vloeiend Engels en ben je gediplomeerd docent of heb je ruime ervaring met lesgeven? Ga dan werken op een internationale school in Seoul, Pyongtaek of Uijongbu die Amerikaans onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats. (b)
                 

               Legenda

               b = betaald werk

               v = vrijwilligerswerk

               s = stage

                

               Meer landen & regio's 

                

               In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de sector ict, techniek, transport of bouw?

               In welke landen kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de sector ict, techniek, transport of bouw?

               Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de techniek of transportsector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

                

               Aruba

               • Ga werken bij een betonbouwbedrijf op dit zonnige eiland en verbreed zo je bouwkundige kennis. (s)

               Benin

               • Zet je kennis omtrent duurzame energie in bij een project dat lokale technieken wil verbeteren. (v)

               Australië

               • Een avontuurlijke reis maken, een tijdje in het buitenland wonen en ook nog een leuk zakcentje verdienen? Er zijn diverse "Working Holiday" opties mogelijk in de techniek en andere sectoren. (b)
               • Loop stage bij een bedrijf in Sydney dat bedrukkingen maakt voor allerlei stoffen, waaronder kleding en lifestyle producten. (s)

               Canada

               • Op zoek naar een baan als ingenieur in het buitenland? Grijp dan nu je kans en ga werken in de Oil & Gas industrie. (b)
               • Zet je in voor een project waarbij huizen worden heropgebouwd voor families met zeer lage inkomens, die vaak tot de inheemse bevolking behoren. (v)

               Chili

               • Doe ervaring op in de industriesector. (s)
               • Wil je bij een bedrijf aan de slag dat zowel bezig is met het delven van grondstoffen als duurzaam ondernemen? Ga dan aan de slag bij deze organisatie, die ook kansen biedt voor starters. (b)

               China

               • Ben jij schilder, elektricien, loodgieter of technicus? Ga dan aan de slag op een Chinees resort. (b)

               Curaçao

               • Ben jij een technisch talent? Ga dan aan de slag in de technische sector op de Nederlandse Antillen. (b)
               • Doe ervaring op met een afstudeer- of meeloopstage in de bouwkunde. (s)
               • Ga aan de slag bij een vastgoed investeringsbedrijf en help mee met de bouw, calculatie of real estate. (s)
               • Ben jij een student bouwkunde of architectuur? Word junior projectleider bij een projectontwikkelaar en werk mee in de architectuur, bouwbegeleiding en woninginrichting. (s) 

               Frankrijk

               • Voel jij je verbonden met rust, natuur, creativiteit, ruimte, ecologie en kunst? Dan zal jij je vast op je gemak voelen bij dit ecologisch alternatief centrum, waar je bijvoorbeeld aan de slag kan als terreinmedewerker. (b) 

               Ghana

               • Werk mee aan het bouwen of repareren van voorzieningen in Ghana. (v)

               Haïti

               • Werk mee aan het bouwen van watervoorzieningen op Haïti. Op deze manier zorg je voor schoon drinkwater voor de lokale bevolking. (v)

               India

               • Ben jij een deskundige in de textielindustrie, chemische industrie, recycling, houtbewerking of metaalindustrie? Deel jouw kennis en ervaring met lokale ondernemers en help met de ontwikkeling van het bedrijfsleven in dit land. (b)

               Madagaskar

               • Help mee bij een technisch project gericht op betaalbare drinkwater- en brandstofvoorziening. (v)

               Malta

               • Doe ervaring op in de bouwkunde bij een klein architectenbureau. (s)

               Nicaragua

               • Diverse mogelijkheden om een engineering stage te lopen bij grote waterkrachtcentrales of het ministerie van Energie en Landbouw. Er is een speciale interesse voor studenten met kennis van hydro, electro, electronica en controletechniek. (s)

               Nieuw-Zeeland

               • Wil je een avontuurlijke reis maken, een tijdje in het buitenland wonen en ook nog een leuk zakcentje verdienen? Er zijn diverse "Working Holiday" opties mogelijk in techniekgerelateerde sectoren. (b)

               Samoa

               • Bouw mee aan huizen voor de lokale bevolking op dit eiland. (v)

               Spanje

               • Loop stage op het gebied van transport of logistiek. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven in Madrid, Barcelona en Valencia. (s)

               Tanzania

               • Ben jij een deskundige in de textielindustrie, chemische industrie, recycling, houtbewerking of metaalindustrie? Deel jouw kennis en ervaring met lokale ondernemers en help met de ontwikkeling van het bedrijfsleven in dit Afrikaanse land. (b)

               Verenigde Staten

               • Ga werken bij een organisatie die halfgeleiders, sensors ICs en geprogrammeerde IC systemen fabriceert. (b)

               Zambia

               • Deel als bouwcoördinator je technische en planningscompetenties bij de afbouw van diverse accommodaties voor onderwijs en medische opvang. (b)

               Legenda

               b = betaald werk

               v = vrijwilligerswerk

               s = stage

                

               Meer landen & regio's 

                

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als therapeut (o.a fysio, ergo)?

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als therapeut (o.a fysio, ergo)?

               Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als therapeut in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

                

               Argentinië 

               • Heb je een sociale of medische achtergrond? Volg een cursus Spaans en help daarna mee bij HIV-preventie door bijvoorbeeld psychologisch advies te geven. (v)

               Bolivia

               • Loop mee met artsen in een ziekenhuis op het gebied van ergotherapie of fysiotherapie. Daarrnaast kan je meedoen aan bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes gericht op gezondheid en hygiëne. (v/s)
               • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie en draag zo bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

               Botswana

               • Loop stage bij een rehabilitatie centrum en doe ervaring op als fysiotherapeut. (s)

               Cambodja

               • Ben jij ergotherapeut of logopedist? Deze organisatie is regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. (b)
               • Heb je een medische achtergrond? Loop mee met artsen en verpleegkundigen op de afdelingen algemene geneeskunde of ergotherapie. (v)
               • Ben je minimaal 25 jaar en heb je al wat reis- en werkervaring? Dan kom je in aanmerking voor speciale opdrachten en kan je bijvoorbeeld aan de slag als fysiotherapeut. (v)

               Canada

               • Ga werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

               Costa Rica 

               • Diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, waaronder het bieden van psychologische therapie aan de lokale bevolking. (v)
               • Geef creatieve therapie aan kinderen en jongeren in achterstandswijken. (v)

               Curaçao

               • Loop stage in de pedagogiek of kinderpsychologie bij een stichting voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (s)

               Ethiopië

               • Studeer je fysiotherapie of heb je deze studie afgerond? Help mee met de verzorging van patiënten of geef advies en informatie aan betrokkenen. (v)

               Ghana

               • Mensen met een afgeronde opleiding in fysiotherapie, logopedie of ergotherapie gezocht. Zet jouw kennis in tijdens het werken met gehandicapte kinderen. (v)

               Guatemala

               • Er zijn diverse mogelikheden voor werk- en meeloopstages in de fysiotherapie en psychologie. (s)

               Honduras

               • Geef creatieve therapie of fysiotherapie in een familiehuis tegen kost en inwoning. (b)
               • Ben jij logopedist? Geef spraaktherapie aan thuisloze kinderen. (b)

               India

               • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)

               Indonesië

               • Geef therapie op scholen en in de gezondheidszorg. Je kan algemene therapie geven maar ook Mensendieck, Cesar en ergotherapie. (v)
               • Geef oefentherapie aan gehandicapte kinderen en draag je kennis over aan lokale hulpverleners. (s)
               • Enthousiaste fysiotherapeuten gezocht in Sintang. (v)

               Kenia 

               • Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan werken op het gebied van fysiotherapie of logopedie waarbij je veel kan leren over dit vakgebied in een andere culturele setting. (v)

               Malawi

               • Werk als fysiotherapeut mee in een klein ziekenhuis in het noorden van Malawi. (s)

               Mexico

               • Werk tegen kost en inwoning mee in een familiehuis waar je onder andere aan de slag kan als creatief therapeut of fysiotherapeut. (b)

               Nepal

               • Leer tijdens je fysiotherapie of ergotherapie stage te werken met de beperkte middelen die lokaal aanwezig zijn. (s)
               • Ga aan de slag in een revalidatiecentrum voor kinderen met een neurologische beperking. Je kunt ondersteuning bieden bij het geven van fysiotherapie en het organiseren van activiteiten. (v)

               Nicaragua

               • Doe ervaring op als fysiotherapeut bij een gezondheidscentrum in Nicaragua. (s)

               Oeganda

               • Wil je graag in de gezondheidszorg in Afrika werken? Er zijn verschillende plekken waar je je als fysiotherapeut erg nuttig kan maken. (v)

               Peru

               • Doe je een opleiding in de gezondheidszorg, sociaal werk of therapie? Kom dan stagelopen bij een vrijwilligersorganisatie. (s)
               • Geef als logopedist spraaktherapie aan thuisloze kinderen. (b)

               Roemenië

               • Doe een werk- en meeloopstage in de gezondheidszorg en ga bijvoorbeeld aan de slag als creatief therapeut bij één van de projecten die zich inzetten voor achtergestelde patiënten binnen ziekenhuizen, weeshuizen en opvangcentra voor gehandicapten. (s)

               Senegal

               • Wil jij je specialiseren in psychotherapie? Help dan mee in een ziekenhuis in st. Louis. (v)

               Sri Lanka

               • Ga aan de slag als fysiotherapeut en draag jouw kennis en ervaring over aan de lokale fysiotherapeuten. (v)

               Thailand

               • Ondersteun als fysiotherapeut de lokale bevolking in een klein dorp in Thailand bij hun revalidatieproces. (s)
               • Ben jij een gekwalificeerd fysiotherapeut of ergotherapeut? In een ziekenhuis in Surath Thani is jouw kennis en hulp hard nodig. (v)

               Zimbabwe

               • Bij een centrum voor kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn kan je aan de slag als fysiotherapeut, ergotherapeut of orthopedagoog. (v)

               Zuid-Afrika (Lesotho & Swaziland) 

               • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)

               Legenda

               b = betaald werk

               v = vrijwilligerswerk

               s = stage

                

               Meer landen & regio's 

                

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen met wildlife en dierenbescherming?

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen met wildlife en dierenbescherming?

               Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk met wildlife en dierenbescherming in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

               Albanië

               • Help als vrijwilliger of dierenarts mee bij een dierenopvang met onder andere de verzorging, schoonmaak en voeding van de dieren. (v)

               Argentinië

               • Heb jij een passie voor de natuur? Werk mee in een ecologisch centrum voor walvissen of assisteer op een paardrijschool. (v)
               • Assisteer een dierenarts of help mee in een hondenasiel om een baasje voor de honden te vinden. (v)

               Australië

               • Altijd al met buideldieren willen werken? Werk als vrijwilliger mee in het westen van Australië in een opvang voor zieke of gewonde buideldieren. (v)
               • Kan jij goed paardrijden? Train paarden op een boerderij in het zuiden van Tasmanië, waar de omgeving erg mooi is. Daarnaast help je met de verzorging van dieren, schoonmaken en tuinieren. (v)
               • Zet je in voor de koala; werk mee in een koala opvangcentrum in Port Macquarie en help onder andere bij de verzorging van deze dieren of het geven van voorlichting. (v)
               • Diverse werk- en meeloopstages bij farms en natuurparken verspreid over Australië, bijvoorbeeld bij een zoetwaterkrokodillenfarm, mangrovebossen en een biologisch onderzoeksstation. (s)

               Belize

               • Onderzoek de gedragspatronen en levenswijze van verschillende haaiensoorten in de Caribische zee. Je zult de haaien gaan traceren en onder andere weefselmonsters afnemen. (v)

               Bolivia

               • Werk mee in een dierenopvangcentrum in Bolivia. Hier kan je de dieren verzorgen, hun hokken verschonen of -als het kan- ze weer vrijlaten in de natuur. (v)

               Botswana

               •  Ga helpen bij korte projecten in de natuur, zoals het aanleggen van paden voor dieren, het tellen van diersoorten of helpen bij educatieve centra in natuurparken. (v) 

               China

               • Zet je in voor de reuzenpanda door mee te helpen in een natuurreservaat voor panda's. (v/s)
               • Ben jij een dierenvriend? Help mee met de dagelijkse verzorging van honden en katten in een asiel in Beijing. (v)

               Costa Rica

               • Zet je in voor een nationaal park. Je ondersteunt het lokale personeel en helpt mee met onderzoek doen, wat kan bestaan uit informatie verzamelen over dieren of het ontdekken van grotten​. (v)
               • Werk mee in een opvangcentrum in San Carlos voor wilde dieren. Help mee om hun natuurlijke omgeving na te bootsen zodat zij weer terug de natuur in kunnen. (v)

               Curaçao

               • De verzorging van dieren in de dierenopvang kost veel tijd, jouw hulp kan dan ook goed gebruikt worden. Help mee met het verzorgen van honden en katten, het schoonspuiten van hokken, voeren, ontteken, spelen op het veld en het socialiseren van de dieren. (v)
               • Wil je een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur en het ecologisch systeem op Curaçao? Draag actief bij door met dieren aan de slag te gaan op dit tropische eiland. (v)
               • Help voor een langere periode bij een ecologisch project met dieren op de Nederlandse Antillen. (v)

               Ecuador

               • Bied ondersteuning bij een opvangcentrum voor wilde dieren. Zo kun je bijvoorbeeld assisteren bij de dagelijkse verzorging van katachtigen, kapucijnapen en rolstaartberen. (v)
               • Werk als vrijwilliger mee in een opvangcentrum voor dieren in Baños. Help mee met de verzorging en het voeren van deze dieren. (v)

               Egypte

               • Help mee in een dierenopvangcentrum in Luxor met voornamelijk paarden en ezels. Afhankelijk van of je opgeleid bent in de diergeneeskunde verschilt het werk van het behandelen van zieke dieren tot dagelijkse werkzaamheden. (v)

               Filipijnen

               • Heb jij kennis van dierverzorging? Een opvangcentrum voor wilde dieren heeft mogelijkheden voor dierenartsen, marketingexperts, trainers en dierenliefhebbers. (v) 

               Ghana

               • Zet je in op het gebied van diergeneeskunde. Je kunt helpen met het vaccineren of opereren. Daarnaast kun je werkzaamheden verrichten in een laboratorium. (v)

               Griekenland

               • Bescherm de zeeschildpadden door naar nesten te zoeken en voorlichting te geven aan toeristen. (v)
               • Ben jij een echte hondenliefhebber? Zet je in voor een hondenasiel op een Grieks eiland via een Duitse organisatie. (v) 

               Guatemala

               • Ga aan de slag bij een project voor bescherming van bedreigde diersoorten in het noorden van het land. Help mee in een rehabilitatiecentrum voor onder andere katachtigen, een zeeschildpaddenproject, een asiel voor honden en katten of een reservaat in het Petén gebied. (v)

               India

               • Je kunt helpen met het vaccineren of opereren bij een dierenkliniek. Daarnaast kun je werkzaamheden verrichten in een laboratorium. (v) 
               • Help mee in een dierenkliniek en assisteer bij de dagelijkse verzorging van de dieren. (v)

               Indonesië

               • Kom werken bij een stichting die ondersteuning biedt bij het welzijn van primaten op West-Java. Je kunt je bijvoorbeeld bezig houden met het voeden van dieren, gedragsstudies, het schoonmaken van de kooien, het educatieprogramma of medische taken. (v/s)
               • Help mee in binnen een uniek project op Borneo bij het trainen van orang-oetans zodat ze weer vrij de natuur in kunnen. (v)
               • Houd jij van dieren? Zet je in voor een opvangcentrum voor wilde dieren op Sulawesi. (v)
               • Zet je in voor dierenprojecten in Jakarta. Help mee met de dagelijkse werkzaamheden zoals de ontvangst van buitenlandse bezoekers. Er zijn daarnaast ook veel andere mogelijkheden. (v)
               • Ga werken bij een opvangproject voor straathonden op Bali waar je kan helpen met de verzorging van de dieren en kan zorgen dat er niet meer straathonden komen. (v)
               • Zet je in voor een roofvogelproject. Dit project heeft als doel om roofvogels op te vangen en te rehabiliteren. (v)

               Italië

               • Kun jij goed zwemmen? Draag jouw steentje bij aan onderzoek en campagnes gericht op de onderwaterwereld en zet je zo in voor de dolfijnen en walvissen. (v) 

               Kameroen

               • Werk voor een langere periode bij een chimpansee opvangcentrum in dit West-Afrikaanse land waar je meehelpt met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

               Kenia

               • Zet je als vrijwilliger in voor een opvangcentrum voor Colobusapen in Diani. Je helpt met de verzorging van (zieke) dieren en daarnaast met schoonmaak- en opknapwerkzaamheden. (v)
               • Werk mee aan het behoud van de olifanten door bijvoorbeeld educatieve programma's voor de lokale bevolking te organiseren. (v)

               Kroatië

               • Werk als vrijwilliger met dolfijnen. Registreer gegevens van de dolfijnen, doe onderzoek of leid bezoekers rond. (v)

               Malawi

               • Kom werken in een wildlife natuurpark met olifanten, nijlpaarden, antilopen en apen en ondersteun een project dat zich inzet voor natuurbescherming. Werk mee op het gebied van onderzoek, administratie, onderhoud van het park, educatie en meer. (v/s)

               Malta

               • Word een 'bird guard' en leg migratie en illegale vangst van vogels in op Malta vast. (v)

               Mexico

               • Heb jij een PADI certificaat? Duik dan in de onderwaterwereld van Mexico en doe onderzoek naar zeeschildpadden. (v)
               • Werk als vrijwilliger mee in een dieropvangcentrum in Guadalajara. Je verzorgt mishandelde, gewonde of in de steek gelaten dieren. Je kunt het vrijwilligerswerk combineren met een taalcursus Spaans. (v)
               • Zet je in voor het behoud van de bedreigde Ridley reuzenschildpadden. Je werkt mee in het onderzoekscentrum aan de kustplaats Tecoman. Een unieke ervaring! (v)

               Mongolië

               • Werk mee om informatie te verzamelen over de leefwijze van wilde bergschapen op de prachtige steppen van dit land. (v)

               Namibië

               • Vrijwilligerswerk, stage en onderzoeksplekken met betrekking tot het behoud van de cheetah en op het gebied van voorlichting over natuurbehoud. (v/s)
               • Hou jij van paardrijden? Kom dan paarden trainen en verzorgen in Namibië. (v)
               • Help mee met het beschermen van wilde katten. (v)

               Nicaragua

               • Ga aan de slag in de nationale dierentuin en tevens rehabilitatiecentrum voor gewonde en verwaarloosde dieren. Je kan onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren: eten klaar maken, dieren voeren, hokken schoonmaken, onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in de dierentuin en meehelpen in de vlindertuin. (v)

               Nieuw-Zeeland

               • Ga aan de slag in een nationaal park in de regio Taranaki. Je houdt je bezig met het tellen van vogels, het aanleggen en onderhouden van paden en ongediertebestrijding. (v)
               • Ga onderzoek doen naar kiwi's (de vogels) op het Zuidereiland. Een interessant project op een prachtige locatie. (v)
               • Zet je in voor een nationaal park aan de westkust van het Zuidereiland. Help mee met het planten van bomen en het creëren van een leefomgeving voor de dieren. (v)

               Oeganda

               • Help bij het beschermen van het leefgebied van de met uitsterven bedreigde wilde neushoorns. (s)

               Peru

               • Combineer je stageopdracht of stageonderzoek met het verzorgen en rehabiliteren van illegaal verhandelde amazonedieren. (s)
               • Bescherm het regenwoud en help met het verzorgen en rehabiliteren van illegaal verhandelde amazonedieren. (v)

               Portugal

               • Zet je als vrijwilliger in voor de Iberische wolf en maak het behoud van deze dieren mogelijk. (v)

               Roemenië

               • Houd je bezig met de bescherming en verzorging van diverse diersoorten rondom Brasov. (v)

               Spanje

               • Help mee bij een kleinschalig project dat zich richt op dierenopvang van met name straathonden. (v)

               Sri Lanka

               • Steek je handen uit de mouwen in een opvangcentrum voor olifanten. Help mee met het voeden, wassen en verzorgen van de olifanten. (v)

               Suriname

               • Ben jij gek op dieren? Werk mee in een dierentuin in Paramaribo met bijvoorbeeld de verzorging van de dieren, het verbouwen van dierenverblijven, onderhoudsklusjes en nog veel meer. (v)
               • Loop stage bij de stichting dierenbescherming van Suriname. Je dagelijkse taken zijn hier onder andere de verzorging van de dieren, onderhoud van de dierenhokken, meerijden met de ambulance en re-socialisatie van de honden. (s)

               Thailand

               • Een opvangcentrum voor gibbons is op zoek naar vrijwilligers. Het project volgt de gibbons als ze zijn uitgezet om hun gedrag beter te begrijpen. Bovendien geven ze voorlichting aan de lokale bevolking over de gibbons en het regenwoud. Je zal onder andere helpen met de gibbons voeren, hun kooien schoonmaken, nieuwe kooien maken, gibbons observeren en gezondheidscontroles uitvoeren. (v)
               • Zet je in voor een olifantenkamp in Chiang Mai en help met diverse werkzaamheden. Het kamp biedt veel werkgelegenheid aan lokale gezinnen. (v)

               Trinidad en Tobago

               • Onderzoek de lederschildpad op het tropische eiland Trinidad. Ga mee op patrouille en verzamel informatie over de broedwijze van deze bijzondere dieren. (v)

               Uruguay

               • Help mee bij een kleinschalig project dat zich richt op de verzorging van gewonde of verwaarloosde zoogdieren. Het gaat hier voornamelijk om honden en trekpaarden. (v)

               Verenigd Koninkrijk

               • Help als vrijwilliger mee in een Schots opvangcentrum voor dieren. Verzorg zieke of gewonde dieren en zorg ervoor dat ze weer teruggezet kunnen worden in de natuur. (v)

               Verenigde Staten 

               • Werk met wolven bij een natuurcentrum in Colorado. (v)
               • Help mee bij een dierenopvang voor verwaarloosde of mishandelde dieren in Florida. (v)
               • Ben jij een echte paardenliefhebber? Help bij een paardrijschool nabij New York met het verzorgen van de dieren tegen kost & inwoning. (b)

               Zambia

               • Ga aan de slag in een opvangcentrum voor chimpansees. Je zal helpen met de dagelijkse werkzaamheden, zoals het eten geven, het verschonen van de hokken, het spelen met de dieren en het geven van voorlichting aan lokale kinderen over de chimpansee. (v)
               • Wildlifeprojecten in Zambia: doe onderzoek naar leeuwen en help mee leeuwenwelpjes weer terug te zetten in de natuur. Daarnaast geef je voorlichting over het belang van natuurbescherming. (v)

               Zimbabwe 

               • Help je mee met de terugkeer van de leeuw in de Afrikaanse wildernis? Assisteer de rangers bij hun dagelijkse werkzaamheden, assisteer bij onderzoek en het voorbereiden van de leeuwen op hun uitzetting in de vrije natuur en geef lokale kinderen les over het belang van goede zorg voor de natuur. (v)
               • Werk mee in een natuurpark in Zimbabwe. Je hebt de mogelijkheid om met leeuwen te werken, onderzoek te doen en wilde dieren te observeren. (v) 
               • Er zijn verschillende projecten in opvanghuizen en nationale parken waar je kan ondersteunen bij de verzorging van dieren. (v)

               Zuid-Afrika

               • Werk mee in een leeuwen fok- en onderzoeksprogramma met onder andere leeuwenwelpjes voeden en verzorgen, zieke leeuwen verzorgen, eten bereiden, hokken verschonen en voorlichting geven aan schoolkinderen. (v)
               • Werk mee aan een uitdagend project over de witte haai in Kaapstad. Je doet samen met de marine biologen onderzoek naar deze haaien. (v)
               • Help verwaarloosde dieren en ervaar hoe het is om te werken in de dierenopvang in Kaapstad. (v)
               • Ga werken bij een apenopvangcentrum. Leer over apen en hun gedrag, maak de hokken schoon en verzorg de apen. (v)
               • Ga aan de slag bij een opvang voor inheemse diersoorten.  Je kunt onder andere helpen met het rondleiden van bezoekers, en een studie doen naar deze dieren. (v)

               Zwitserland

               • Zet je als vrijwilliger in voor het behoud van de vogels en natuur. (v)

               Legenda

               b = betaald werk

               v = vrijwilligerswerk

               s = stage

                

               Meer landen & regio's 

                

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

                

               Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de zorg in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.


               Argentinië

               • Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen in Buenos Aires en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)
               • Wil jij werken bij een dynamisch ziekenhuis op vijf minuten afstand van mooie, witte stranden? In het ziekenhuis zijn 26 specialismen vertegenwoordigd en wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en geïntegreerde zorg. Je kunt onder andere aan de slag als SEH-arts, zaalarts of verpleegkundige. (b/s)

               Australië

               • Kom werken in de ouderenzorg voor Nederlanders in Australië. (b/v)
               • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
               • Gediplomeerde tandartsen gezocht voor verschillende locaties in Australië. (b)
                Help jij graag mensen? Deze organisatie zoekt verpleegkundigen en verzorgenden die ouderen willen helpen of op een andere manier willen bijdragen aan de samenleving. (b) 

               Canada

               • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
               • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

               Curacao

               • Meerdere stagemogelijkheden voor studenten pedagogische wetenschappen of psychologie, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een centrum voor kinderen met autisme. (s)

               Filipijnen

               • Heb jij een achtergrond in maatschappelijk werk of psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt vrijwilligers om hen een beschermde omgeving en geestelijke bijstand te bieden en hen te begeleiden. (s/v)
               • Steek je handen uit de mouwen door medische zorg te bieden op scholen. Samen met een groep vrijwilligers ga je mee met een missie waarbij je kinderen medisch gaat checken en behandelen. (v)

               Haïti

               • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
               • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (b)

               India

               • Ervaring als tandarts? Werk mee in een tandartsenkliniek in India. (v)
               • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag in India als psychosociaal medewerker en help mensen met conflict-gerelateerde problemen. (b)
               • Help kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)​

               Italië

               • Ga werken bij een organisatie die verstandelijk gehandicapte mensen begeleidt met als doel hen zo volledig mogelijk te laten meedraaien in de samenleving. (b)

               Jordanië

               • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
               • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

               Kenia

               • Vrijwilligers met een medische achtergrond gezocht. Werk mee in een medische kliniek of geef voorlichting over hygiëne. (v)
               • Assisteer een klein medisch team in een lokaal gezondheidscentrum. Help in het laboratorium, met de patiëntenregistratie, of met groepsactiviteiten. (v)
               • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
               • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

               Nepal

               • Help mee in de zorg; je kan bijvoorbeeld werken met gehandicapte kinderen of ouderen. (v)
               • Artsen gezocht voor het geven van medische training voor een internationale non-profit organisatie. (b)
               • Diverse projecten met gehandicapte kinderen in opvanghuizen, ziekenhuizen, rehabilitation centra en bij gezinnen thuis, o.a. lesgeven, fysiotherapie en logopedie. (v)
               • Bied medische hulpverlening aan skiërs in een prachtig skigebied op het Noordereiland. (b)
               • Ben jij een reddende engel met een medische achtergrond? Je kunt aan de slag als doktor, verpleegkundige of verloskundige bij een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

               Pakistan

               • Werken bij een lokaal opvang- en verzorgingstehuis, opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

               Soedan

               • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)
               • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

               Tanzania

               • Heb jij een HBO/WO opleiding in de zorg en minimaal 3 jaar werkervaring? Zet jouw vakkennis in en draag bij aan betere zorg terwijl je leeft en werkt midden in de lokale gemeenschap. (b)

               Uruguay

               • Een Brits privéziekenhuis in Montevideo heeft mogelijkheden voor medisch personeel met verschillende specialismen. (b)

               Verenigd Koninkrijk

               • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

               Verenigde Staten van Amerika

               • Werken als verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
               • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

               Zimbabwe

               • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

               Zuid-Afrika

               • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)
               • Help mee bij een medisch project rond St. Lucia. Je kunt bijvoorbeeld assisteren bij medische werkzaamheden, voorlichting geven over voeding of hygiëne en patiënten verzorgen. (v)

               Zweden

               • Word psycholoog bij een gezondheidscentrum voor kinderen en volwassenen. (b)

               Zwitserland

               • Ga aan het werk als verpleegkundige in een Zwitsers ziekenhuis. (b)
               • Werken als medisch specialist in de Zwitserse gezondheidszorg. (b)
               • Wil jij mensen redden te midden van de prachtige Zwitserse Alpen? Skischolen op verschillende locaties in Zwitserland zoeken verpleegkundig personeel voor de wintermaanden. (b)

               Legenda

               b = betaald werk

               v = vrijwilligerswerk

               s = stage

                

               Meer landen & regio's 

                

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo aan de slag binnen het toerisme en in de vrije tijd sector? - Bundel

               In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo aan de slag binnen het toerisme en in de vrije tijd sector? - Bundel

               Coaching: wat kan je doen om je competenties te verbeteren en je contenties te versterken?

               Coaching: wat kan je doen om je competenties te verbeteren en je contenties te versterken?

               De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

               De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

               Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

               Activiteiten in het buitenland verzekeren: studeren, stagelopen, vrijwillig werken, betaald werken of emigreren

               Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

               Activiteiten in het buitenland verzekeren: backpacken, reizen, sport, trips, tussenjaar en wereldreizen

                    

               Partnerselectie: Stage in het buitenland I

               Partnerselectie: Stage in het buitenland I

               Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

               Werkvakantie & Working Holiday met backpacken en betaald werken in het buitenland