Internationale organisaties en internationale betrekkingen studeren in binnen- en buitenland

 

Internationale organisaties en internationale betrekkingen in binnen- en buitenland: van studie, stage tot onderzoek doen

Inhoud o.a

 • Wat is een internationale organisatie?
 • Wat is politiek en internationale politiek?
 • Waar vind je samenvattingen en studiehulp voor politicologie, internationale studies en internationale betrekkingen?
 • Wat zijn de uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen voor mensenrechten en rechten van de mens?
 • In welke landen en met welk werk kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij overheden en bestuursorganisaties?
 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?
 • Hoe doe je juridische vaardigheden op?
 • Waar kan je je verzekeren als je gaat studeren of onderzoek doen in het buitenland?
 • Hoe kan je aan de slag als in je in het buitenland wilt werken?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat is politiek en wat is internationale politiek?

Wat is politiek en wat is internationale politiek?

Wat is politiek en internationale politiek

 • Politiek in de breedste zin van het woord is de activiteit waarmee een groep mensen algemene regels maakt, vormgeeft en invoert. Het is onlosmakelijk verbonden met begrippen als ‘conflict’ en ‘samenwerking’. Hoewel het vaak wordt gezien als een proces om conflicten op te lossen, is dit eigenlijk te beperkt. Het gaat meer om het proces van zoeken naar oplossingen, dan het vinden van een oplossing.
 • Politiek wordt op twee manieren uitgeoefend. Ten eerste is er politiek die specifiek plaats vindt op een bepaalde locatie. Hierdoor wordt een normaal debat op eens een ‘politiek’ debat. De tweede mogelijkheid is dat politiek een proces of mechanisme (zoals een discussie) met een politieke lading is, die dus niet zozeer aan een kwaliteit (zoals een locatie) is gekoppeld maar in elke context kan plaatsvinden.

Onderscheid tussen nationaal en internationaal?

 • In principe is politiek een aangelegenheid die wordt uitgevoerd binnen bepaalde fysieke grenzen als gevolg van soevereiniteit. Buitenlandse Zaken ziet meer toe op de relatie tussen landen. Politiek omtrent binnenlandse zaken wordt gekenmerkt door een hiërarchische verhouding, terwijl politiek tussen verschillende staten een anarchische verhouding heeft waarbij er geen hogere autoriteit is dan de soevereine staten.
 • Dit onderscheid is onder druk komen te staan door de recente ontwikkelingen op het gebied van globalisatie als gevolg waarvan er transnationale organisatie ontstaan waarbij de grenzen steeds meer vervagen. De mate van ‘interdependence’ (onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid) rechtvaardigt dan ook de vraag of het klassieke onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse politiek nog wel van deze tijd is. Met uitzondering van ‘hyperglobalizers’ is de algemeen gedragen mening wel dat de soevereiniteit misschien vervaagt maar nog wel in dusdanige mate aanwezig is om onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse politiek te rechtvaardigen.
Internationale betrekkingen: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen

Internationale betrekkingen: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen

Boeksamenvatting bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams

Boeksamenvatting bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams

Samenvattingen en studiehulp bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams

 • Boeksamenvatting bij Global Political Economy: Evolution and Dynamics van O'Brien & Williams is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What are the main theories on Global Political Economy (GPE)? - Chapter 1
 • What are the main methods and terms used within the International Political Economy? - Chapter 2
 • How did the world economy develop between 1400-1800? - Chapter 3
 • Industrial Revolution, Empire and War: How did the world economy develop between 1800-1945? - Chapter 4
 • How did the global economy develop between 1945-2015? - Chapter 5
 • How is the international trading system organised? - Chapter 6
 • How are the transnational production processes organised? - Chapter 7
 • How does the Global Financial System function? - Chapter 8
 • How does the Global Division of Labour work? - Chapter 9
 • Global Political Economy and gender - Chapter 10
 • What is (global) economic development? - Chapter 11

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance van Karns & Mingst

Boeksamenvatting bij International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance van Karns & Mingst

Samenvattingen en studiehulp bij International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance van Karns & Mingst

 • Boeksamenvatting bij International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance van Karns & Mingst is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat zijn de uitdagingen van Global Governance (GG)? - Chapter 1
 • Wat zijn de theoretische funderingen van Global Governance? - Chapter 2
 • Hoe hebben de intergouvermentele organisaties te maken met de funderingen van Global Governance? - Chapter 3
 • Hoe vormen de Verenigde Naties de centrale rol van Global Governance? - Chapter 4
 • Wat is de rol van regionale organisaties in kader van internationale politiek? - Chapter 5
 • Wat is de rol van niet-statelijke actoren in kader van internationale politiek? - Chapter 6
 • Waar leidt de zoektocht naar vrede en veiligheid naartoe? - Chapter 7
 • Wat houdt global economische governance in? - Chapter 8
 • Wat kan de menselijke ontwikkeling en economisch welzijn bevorderen? - Chapter 9
 • Hoe kunnen mensenrechten worden beschermd? - Chapter 10
 • Hoe zijn milieuproblemen,veiligheids- economische en mensenrechten met elkaar verwoven? - Chapter 11
 • Wat zijn de dilemma’s binnen global governance? - Chapter 12

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Law van Henriksen

Boeksamenvatting bij International Law van Henriksen

Samenvattingen en studiehulp bij International Law van Henriksen

 • Boeksamenvatting bij International Law van Henriksen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • What are the foundations and structure of international law? - Chapter 1
 • What are the sources of international law? - Chapter 2
 • How does the law of treaties work? - Chapter 3
 • Who are the actors in the international legal system? - Chapter 4
 • How is the issue of Jurisdiction organized under international law? - Chapter 5
 • What is the role of immunity from national jurisdiction and diplomatic protection in international law? - Chapter 6
 • What is the state’s responsibility under international law? - Chapter 7
 • What is the international law of the sea? - Chapter 8
 • What is the role of international human rights law? - Chapter 9
 • What is the role of international environmental law? - Chapter 10
 • What is international economic law? - Chapter 11
 • How are disputes handled in a peaceful manner under international law? - Chapter 12
 • What are the international regulation of the use of force? - Chapter 13
 • What are the laws on armed conflicts? - Chapter 14
 • What is international criminal law? - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij International Law van Klabbers

Boeksamenvatting bij International Law van Klabbers

Samenvattingen en studiehulp bij International Law van Klabbers

 • Boeksamenvatting bij International Law van Klabbers is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoe is het internationaal recht ontstaan? - Chapter 1
 • Hoe is internationaal recht gemaakt? - Chapter 2
 • Wat geldt ten aanzien van het verdragenrecht? - Chapter 3
 • Wie zijn de subjecten van internationaal recht? - Chapter 4
 • Wat zegt het internationaal recht over jurisdictie, bevoegdheden en immuniteiten? - Chapter 5
 • Wat is de positie van het individu in het internationaal recht? - Chapter 6
 • Wat houdt het internationaal aansprakelijkheidsrecht in? - Chapter 7
 • Welke gerechten en tribunalen kent het internationaal recht? - Chapter 8
 • Wat zegt het internationaal recht over sancties, tegenmaatregelen en collectieve veiligheid? - Chapter 9
 • Wat houdt het verbod op het gebruik van geweld in? - Chapter 10
 • Hoe luidt het recht met betrekking tot gewapende conflicten? - Chapter 11
 • Wat houdt het internationaal strafrecht in? - Chapter 12
 • Wat regelt het internationaal recht over zeeën, lucht en ruimte? - Chapter 13
 • Hoe beschermt internationaal recht het milieu? - Chapter 14
 • In hoeverre regelt internationaal recht de wereldeconomie? - Chapter 15
 • Wat is de verhouding tussen internationaal recht en nationale rechtsorde? - Chapter 16
 • Wat zijn de politieke en ethische aspecten van internationaal recht en ‘global governance’? - Chapter 17
 • Wat is het belang van internationaal recht en wat zijn de beperkingen? - Chapter 18

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal recht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Samenvattingen en studiehulp bij European Union Law van Barnard & Peers

 • Boeksamenvatting bij European Union Law van Barnard & Peers

Inhoudsopgave

 • What are the foundations and structure of international law? - Chapter 1
 • What are the sources of international law? - Chapter 2
 • How does the law of treaties work? - Chapter 3
 • Who are the actors in the international legal system? - Chapter 4
 • How is the issue of Jurisdiction organized under international law? - Chapter 5
 • What is the role of immunity from national jurisdiction and diplomatic protection in international law? - Chapter 6
 • What is the state’s responsibility under international law? - Chapter 7
 • What is the international law of the sea? - Chapter 8
 • What is the role of international human rights law? - Chapter 9
 • What is the role of international environmental law? - Chapter 10
 • What is international economic law? - Chapter 11
 • How are disputes handled in a peaceful manner under international law? - Chapter 12
 • What are the international regulation of the use of force? - Chapter 13
 • What are the laws on armed conflicts? - Chapter 14
 • What is international criminal law? - Chapter 15

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

Samenvattingen en studiehulp bij Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma

 • Boeksamenvatting bij Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht van Strikwerda & Schaafsma is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat omvat het internationaal privaatrecht? - Chapter 1
 • Wat omvat het internationaal bevoegdheidsrecht? - Chapter 2
 • Wat omvat het conflictenrecht? - Chapter 3
 • Wat omvat het recht inzake erkenning en tenuitvoerlegging? - Chapter 4

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationaal recht als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen de advocatuur of juridische advisering

 

Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Internationale studies en politiek: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Beleid, internationaal en politiek studeren: vak- en studiegebieden

Beleid, internationaal en politiek studeren: vak- en studiegebieden

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   China

   • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
   • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

   Ecuador

   • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
   • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

   Filipijnen

   • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
   • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
   • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

   Ghana

   • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
   • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

   India

   • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

   Malawi

   • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

   Mexico

   • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

   Singapore

   • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
   • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

   Zuid-Afrika

   • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
   • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
   • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Albanië

   • Assisteer kinderen en jongeren op een creatieve manier met huiswerk en activiteiten bij een gemeenschapscentrum. (v)

   Bolivia

   • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie met een stichting die werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

   Bonaire

   • Draag bij aan het behoud van de cultuur en geschiedenis van Bonaire door in een cultuurhistorisch museum op het eiland aan de slag te gaan. Je kan onder andere tours, culturele evenementen en uitwisselingsprojecten organiseren. (v)
   • Ga als stagiair dans of acrobatiek aan de slag met jongeren die op het eiland gaan performen tijdens festivals. (s)

   Canada

   • Ga als vrijwilliger aan de slag op een school in de Canadese indianengemeenschap in de provincie Ontario. Geef les op het gebied van muziek en drama en help bij een theateropvoering. (v)

   Chili

   • Doe ervaring op als media stagiair(e) bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de armste buurten van Santiago. (s)

   China

   • Loop stage bij een organisatie die mensen op zoveel mogelijk manieren kennis wil laten maken met Beijing. Van fietstochten door de hutongs, tot taalcursussen Chinees, en kookworkshops. (s)
   • Wil jij echt iets betekenen voor de Tibetaanse bevolking? Werk dan mee bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
   • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)

   Costa Rica

   • Oefen je Spaans door vrijwilligerswerk te gaan doen bij een liefdadigheidsinstelling. (v)

   Frankrijk

   • Werk mee in een opvangtehuis voor vluchtelingen. Ondersteun bij onderwijs, help in een vluchtelingencafé of bied ondersteuning bij asielaanvragen en alfabetiseringswerk in de buitenwijken van Parijs. (v)

   Gambia

   • Organiseer sportactiviteiten en/of help mee met het bedenken van creatieve activiteiten voor jongeren. (v)
   • Help mee met de dagelijkse activiteiten bij een jongerencentrum in een vissersdorp. (s)

   Ghana

   • Zet je met het hele gezin in voor een sociaal of educatief vrijwilligersproject. (v)
   • Fotografeer en film voor een non-profit organisatie de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen van projecten in de bouw en het onderwijs, zodat hun donateurs op de hoogte blijven. (v)

   Guatemala

   • Help bij een project dat kinderen met een hazenlip weer op gewicht wil brengen in een lokaal ziekenhuis. (v)
   • Zorg voor internationaal brand-awareness van handgemaakte producten door Maya-vrouwen met deze uitdagende marketing stage bij een fairtrade winkel. (s)
   • Ben je professioneel ontwerper en spreek je Spaans? Ontwerp als vrijwilliger een trendy collectie van sieraden en accessoires met een Latin-touch voor de internationale fairtrade markt. (v)

   Indonesië

   • Ga aan de slag in een kinderopvang of begeleid straatkinderen en vluchtelingen binnen een sociaal project. (v)
   • Help bij het verder ontwikkelen van de artistieke vaardigheden van de Papoea's. Het gaat om gedetailleerd houtsnijwerk, kleurige schilderijen en van boombast gemaakte beschilderde doeken. (v)

   Israel en de Palestijnse gebieden

   • Werk mee in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Je zult er onder andere eten geven, koffie/thee verzorgen, bedden opmaken, aankleden maar bovenal aandacht geven aan de bewoners. (b)
   • Doe mee met een programma in Jeruzalem dat probeert om Israëliërs en Palestijnen dichter bij elkaar te brengen. (v)

   Laos

   • Wil jij kinderen goed leren lezen? Lever je bijdrage aan een leesproject voor Laotiaanse kinderen en geef begeleiding en tools aan docenten. (v)

   Malawi

   • Help mee op een kinderspeelplaats en begeleid bij educatief spelen. (v)

   Myanmar (Burma)

   • Help de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid door te gaan werken voor een grote ontwikkelingsorganisatie. (b)

   Nicaragua

   • Wil je je op een creatieve manier inzetten voor kansarme kinderen in Ticuantepe? Ga dan aan de slag door lessen te geven in dans, circus en kunst en stimuleer zo hun ontwikkeling. (v)

   Pakistan

   • Ga werken bij een opvangtehuis voor gehandicapten en minder bedeelden in Karachi. (v)

   Peru

   • Draag een steentje bij aan de ontwikkeling van de leefomgeving van de lokale bevolking door aan de slag te gaan bij een liefdadigheidsinstelling. (v)
   • Kom kinderen helpen in lokale scholen, buurthuizen en opvangshuizen. (v)

   Roemenië

   • Met diverse projecten kan je hulp bieden aan kinderen uit arme gezinnen, ouderen of daklozen in Boekarest, Sibiu of Cluj-Napoca.

   Tanzania

   • Geef lessen Nederlandse Taal en Cultuur op verschillende locaties in Tanzania. (b)
   • Help mee bij een empowerment project voor vrouwen, die hun eigen inkomen genereren door het maken en verkopen van sieraden. (v)
   • Help bij een organisatie op Zanzibar die op een creatieve manier de problemen rondom afval en werkloosheid wil tegengaan. (v)

   Zuid-Afrika

   • Lever je bijdrage aan een wereld zonder armoede door te werken voor een ontwikkelingsorganisatie die de lokale bevolking ondersteunt op verschillende gebieden. (b)
   • Kom mee helpen bij een sociaal project waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen. (v)
   • Ondersteun een project in Kaapstad dat zich richt op het onwikkelen van sportprogramma's voor mensen met een handicap. (v)

   Verenigde Staten

   • Help bij sociale projecten met maatschappelijk achtergestelde groepen door de hele V.S. (v)

   Vietnam

   • Draag jouw steentje bij door het geven van (Engelse) lessen en het doen van spelletjes met de kinderen in een kindertehuis. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

   Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

   Wat is betrokken en betrokkenheid?

   Wat is betrokken en betrokkenheid?

   Wat is betrokken?

   • Betrokken zijn wil zeggen dat je trouw en eerlijk bent tegenover de ander, de groep waar je deel van uitmaakt of de organisatie waarin je werkt.
   • Hierbij zet je de belangen van een ander boven je eigen belangen, maar je houdt wel je eigen grenzen in de gaten.
   • Je kunt je betrokken voelen bij een doel, een organisatie of een persoon, en je inzetten om die doelen te behalen.

   Wat zijn aan betrokkenheid verbonden begrippen en competenties?

   • Handelen in het belang van je omgeving
   • Loyaal zijn
   • Trouw  zijn
   • Verantwoordelijkheid nemen
   • Verantwoordelijkheid dragen
   • Verbondenheid
   Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

   Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

   Wat is loyalititeit en wanneer ben je loyaal?

   • Loyaal ben je wanneer je trouw bent.
   • Loyaal zijn gaat over doen wat je beloofd hebt.
   • Het kan ook gaan over de belangen van de ander (persoon/organisatie) voor die van jezelf zetten.
   • Loyaliteit gaat vaak samen met een eerlijke, integere behandeling van de ander.

    

   “A friend is someone who walks into a room when everyone else is walking out.”

    

   - Gary Moore

   Wat is samenwerking?

   Wat is samenwerking?

   Wat is samenwerking?

   • Samenwerking is de bereidheid en het vermogen om samen te werken en mee te doen met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.. Ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

   Wat zijn aan samenwerken gerelateerde begrippen en competenties?

   • Collegiaal kunnen zijn
   • Kunnen werken in teamverband
   • Kunnen inleven
   • Over empatisch vermogen beschikken
   • Op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doe
   • Anderen kunnen informeren en stimuleren om samen te werken
   Wat is organisatiebewustzijn?

   Wat is organisatiebewustzijn?

   Wat betekent organisatiebewustzijn?

   • Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
   • Organisatiebewustzijn is het bewust zijn van je werk, de nut voor de organisatie, de verbetering van het bedrijf en jezelf verantwoordelijk voelen binnen het werk.
   • Je houdt rekening met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking.

   Wat zijn de aan organisatiebewustzijn gerelateerde competenties en subcompententies?

   • Draagvlak kunnen creëren
   • Over inlevingsvermogen  beschikken
   • Inzicht krijgen in je organisatie
   • Keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
   • Anderen organisatiebewust maken
   Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

   Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

   Wat wil ontzag zeggen?

   • Ontzag is wat je voelt wanneer je een ander bewondert.
   • Het is een vorm van waardering voor wat de ander kan en realiseert. Of voor hoe iemand is.
   • Je ervaart een groot respect voor de ander.
   • Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat iemand een organisatie of een land door een crisis leidt.
   • Ontzag kan ook een wat zuurdere smaak krijgen, bijvoorbeeld wanneer iemand in een machtspositie zit en daarmee een zekere angst inboezemd en het ontzag als het ware afdwingt.
   Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

   Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

   Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

   • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
   • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
   • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
   • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
   Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

   Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

   Wat wil onverschilligheid zeggen?

   • Onverschilligheid is aanwezig wanneer er een gebrek aan interesse is.
   • De verbinding is er niet of niet meer. Er is een soort van leegte ontstaan. Er is afwezigheid van energie en enthousiasme.
   • Onverschillig is wanneer het je niet uitmaakt wat het resultaat ergens van zal zijn of hoe een project aangepakt wordt.
   • Onverschilligheid gaat vaak ook samen met een bepaalde gelatenheid met de situatie.
   • De beweging die je kan herkennen bij onverschilligheid is het ophalen van de schouders. Uitspraken die bij onverschilligheid kunnen opkomen zijn: 'Het maakt me niet uit', 'Het maakt toch geen verschil wat ik nu zeg' of 'Doe maar wat je denkt dat goed is'.

    

   “Desire is half of life; indifference is half of death.”  - Khalil Gibran

   Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

   Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

   Wat is integer zijn?

   • je bent integer wanneer jouw handelen – in woord en gedrag – in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken.
   • Je bent hierop aanspreekbaar en het aanspreken van anderen hierop.
   • Integriteit gaat over doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.

   Wat zijn de met integriteit samenhangende begrippen en competenties?

   • Respectvol zijn
   • Eerlijk zijn
   • Betrouwbaar zijn
   • Verantwoordelijkheidsbesef tonen
   Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

   Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

   Wat wil verbondenheid zeggen?

   • Verbinding gaat over onderdeel zijn van.
   • Je verbonden voelen, gaat vaak samen met herkenning, het ervaren van een bepaalde gezamenlijkheid.
   • Je kan een connectie ervaren in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een ander persoon, met de organisatie, met de missie, met de wereld.
   • Verbondenheid gaat - in de relatie tussen personen - over het algemeen twee kanten op. Je zou kunnen zeggen dat je je verbonden voelt, wanneer je gezien, gehoort en gewaardeerd voelt, en wanneer de ander zich ook gezien, gehoort en gewaardeert voelt.
   • Het voelen van verbondenheid vanuit evolutionair oogpunt een heel belangrijke emotie. In de zin in de perioden dat de mens als jager/verzamelaar leefde, het uitgesloten worden van de groep gewoonlijk je dood betekende.
   • Een gevoel van onderdeel zijn van een groep, brengt bij veel mensen dan ook een bepaalde rust en geborgenheid met zich mee.
   Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

   Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

   Wat is recht?

   • "Het recht ontstaat in de samenleving. Je komt het tegen in het dagelijks leven, als je bijvoorbeeld studieboeken koopt in de boekhandel is er al sprake van een juridische betrekking. In de maatschappij zijn er ontelbaar veel van deze onderlinge interacties tussen mensen, daarom moeten er regels zijn. En dan nu het antwoord op de vraag wat recht is. Recht is een gehele eenheid van regels die wettelijk zijn vastgesteld. Het recht zorgt ervoor dat de betrekkingen tussen mensen zo soepel en eerlijk mogelijk verlopen. Als je bijvoorbeeld een bijbaantje hebt, bepaalt  het arbeidsrecht de rechten en plichten van jou als werknemer en de rechten en plichten van jouw werkgever"
   • Ook zorgt het recht voor de beste oplossing als er onderlinge problemen zijn. Het recht stelt bijvoorbeeld regels vast over geluidsoverlast van de buren.

   Wat zijn rechtsnormen en andere waarden en normen?

   • Behalve recht zijn er ook andere waarden en normen, denk bijvoorbeeld aan de godsdienstige normen. De vraag is of de definitie van recht ook geldt voor deze normen. Gedeeltelijk wel, maar toch zijn er verschillen.
   • In de eerste plaats zijn rechtsnormen bedoeld om niet gewenste resultaten van bijvoorbeeld diefstal te voorkomen. Rechtsnormen richten zich dus op het externe gedrag van mensen. Ook bij godsdienst geldt de norm dat je niet mag stelen. Het druist in tegen de moraal dat je iets van iemand anders steelt. Bij de godsdienst gaat het er echter wel om wat iemand van plan is, terwijl het bij het recht juist om de daad gaat. Anders gezegd: het recht is bedoeld om diefstal te voorkomen zonder dat de moraal van belang is. Het recht bemoeit zich dus niet met gedachten van mensen, maar het wordt pas gebruikt als mensen hun (slechte) gedachten daadwerkelijk uitvoeren.
   • In de tweede plaats is er een verschil wat betreft een eventuele sanctie. Bij het overtreden van een rechtsnorm is er meestal een wettelijke sanctie. Iedereen kent wel het bordje met ‘verboden toegang voor onbevoegden’. In artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht staat dat je bij overtreding van deze regel een boete krijgt. Je wordt als het ware gedwongen om deze regels na te leven. Het is de taak van de overheid, dus de staat, om deze regels te handhaven. Bij ethische normen zijn er geen officiële sancties. Wel bestaat er bijvoorbeeld uitsluiting door de gemeenschap. Deze sanctie raakt echter niet het wezen van een overtreding, terwijl dat bij het recht wel zo is. Verder is er bij het overtreden van een morele norm geen dwang, hooguit is er sprake van gewetensnood.

   Bronnen

   Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

   Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

   Wat zijn vormen waarop je kan samenwerken?

   • De competentie 'samenwerken' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals collegialiteit en werken in teamverband

   Wat is collegialiteit

   • Collegialiteit is het actief samenwerken binnen een team en teamleden helpen en ondersteunen om bij te dragen aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

   Wat is werken in teamverband

   • Werken in teamverband is het werken met collega's, studiegenoten of anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

   Wat is het nivo waarop je kan samenwerken?

   De mate waarin je de competentie 'samenwerken' kan beheersen, is oplopend:

   1. meewerken en anderen informeren
   2. op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doel
   3. anderen stimuleren om samen te werken

   Wat is meewerken en anderen informeren?

   • Je hebt aandacht voor anderen en biedt hulp aan indien nodig.
   • Je zorgt dat je afspraken na komt met betrekking tot het gemeenschappelijke doel.
   • Je deelt actief informatie en ervaringen met andere mensen.
   • Je wisselt meningen en manieren van aanpak uit met anderen en houdt hier rekening mee of past je werkzaamheden hierop aan

   Wat is op eigen initiatief samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken?

   • Je vraagt zelf om hulp en bied hulp aan anderen indien nodig (gevraagd en ongevraagd)
   • Je bent in staat om duidelijke en meetbare afspraken te maken.
   • Op eigen initatief wissel je informatie, kennis en ideeën uit met anderen met het oog op het gezamenlijke doel.
   • Je verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijzen om anderen in je team hier ook mee van dienst te zijn. 

   Wat is anderen stimuleren om samen te werken?

   • Je juicht anderen toe om te werken in teamverband en om ideeën uit te wisselen.
   • Je toont iniatief wat betreft ideeën om samen betere resultaten te bereiken.
   • Je zoekt actief naar manieren om de samenwerking te verbeteren en om effectiever te werk te gaan
   • Je moedigt de goede verstandhouding aan en deelt constructieve kritiek en feedback.

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

        

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen internationale en non-profit instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

   Werk, vrijwilligerswerk en stage binnen internationale en non-profit instellingen in binnen- en buitenland: startpagina's

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit selectie
   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken