Tijdelijk werk in het buitenland & Studentenbaan in Nederland

 

Inhoud: Tijdelijk werk in het buitenland en studentenbaan in Nederland

Tijdelijk werk & Verkenning

 • Wat is werken  en waarom zou je werken?
 • Hoe zit het met sollicitaties en procedure in buitenland en binnenland ?
 • Hoe zit het met sollicitatiegesprekken in buitenland en binnenland?
 • Hoe zit het me sollicitatiebrieven en mails in buitenland en binnenland
 • Hoe zit het met arbeidscontract en arbeidsovereenkomsten in binnen- en buitenland ?
 • Hoe zit het met curriculum vitae ( je cv) in binnen- en buitenland ?
 • Hoe zit het met loon- en arbeidsvoorwaarden in binnen- en buitenland ?
 • Hoe zit het met de psychologische test in binnen- en buitenland ?

Tijdelijk werk & Vacatures

 • Wat zijn de 7 vragen die je kunt stellen als je wilt gaan werken in het buitenland?
 • Hoe kan je je oriënteren en voorbereiden op werken in het buitenland
 • Hoe kun je de kans op werk of een baan in het buitenland vergroten?
 • Hoe regel je werk of een working holiday in Australië of Nieuw-Zeeland
 • Wanneer zoek je zelf een zomerbaan en wanneer maak je gebruik van een bemiddelingsorganisatie?
 • Bij welke organisaties regel je betaald werk in het buitenland tegen kost en inwoning?
 • Bij welke organisaties regel je betaald werk in het buitenland tegen een bescheiden salaris?
 • Bij welke organisaties kan je terecht als je nog nog geen 18 bent?
 • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland?

Tijdelijk werk & Vaardigheden

 • Wat zijn de 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werkomgeving?
 • Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?
 • Over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

Tijdelijk werk & Vertrek voorbereiden

 • Hoe ziet de voorbereiding van werken en werk zoeken in het buitenland er in het kort uit?
 • Welke zaken moet je regelen voor je gezondheid en veiligheid in het buitenland?
 • Wanneer vervalt je zorgverzekering als je betaald gaat werken in het buitenland?
 • Hoe kan je  in het buitenland toch verzekerd blijven als je betaald gaat werken?
 • Hoe kan je een working holiday in Australië, Amerika, Canada of Nieuw-Zeeland verzekeren?
 • Hoe kan je risicovolle werkzaamheden verzekeren in het buitenland?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Solliciteren naar een baan of stage: basisvragen en antwoorden

Solliciteren naar een baan of stage: basisvragen en antwoorden

Is er een succesformule voor een sollicitatiebrief voor een stage of baan?

Is er een succesformule voor een sollicitatiebrief voor een stage of baan?

 • Met name voor stagiairs of net-afgestudeerden kan het vinden van de juiste baan of stage een hele opgave zijn.
 • Een succesformule voor een goede brief is er helaas niet en een garantie dat je na het lezen van de JoHo tips altijd uitgenodigd zult worden, is niet te geven. Wel is alle mogelijke informatie & tips voor een goede sollicitatiebrief verzameld.

In welke vorm komt de sollicitatiebrief voor een stage of baan voor?

 • Dit is is de meest gangbare sollicitatiebrief. In deze brief reageer je op een uitstaande vacature en ga je in op je motivatie en vaardigheden voor die specifieke vacature.

De open sollicitatie

 • Een open sollicitatie is vooral gebruikelijk bij grote instellingen en bedrijven die hun personeelsbestand voortdurend moeten aanvullen.
 • Het is vaak niet onverstandig een open sollicitatie aan een klein bedrijf te richten, vooral wanneer de activiteiten van zo'n bedrijf goed aansluiten bij je belangstelling, kennis en ervaring.
 • Het voordeel van een open sollicitatie is dat je vaak één van de weinige bent die solliciteert. Hierdoor kan het bedrijf meer aandacht aan je brief besteden en kom je niet op de hoge stapel terecht die ontstaat als er een directe vacature zou zijn.
 • Het nadeel is dat er niet altijd plek is op het moment dat je de brief schrijft.

De netwerkcontactbrief

 • Het schrijven van een netwerkcontactbrief is een indirecte manier van solliciteren.

Het sollicitatieformulier

 • Op veel vacatures komen tientallen, zo niet honderden reacties binnen. Werkgevers maken daarom regelmatig gebruik van een sollicitatieformulier.
 • Met een sollicitatieformulier kan de werkgever een zekere standaardisering aanbrengen: vergelijken is zo gemakkelijker.
 • Relevante informatie kan niet worden verdoezeld of aangedikt.
 • Het sollicitatieformulier is eigenlijk een mix van de brief en het CV.
 • Men vraagt vaak naar je je personalia, welke opleidingen je hebt gevolgd en welke examens je hebt behaald.
 • De werkgever wil vaak weten of je werkervaring hebt, organisatorische ervaring hebt en wat je hobby's zijn.
 • Uit de hobby's die je vermeldt kan de werkgever bijvoorbeeld opmaken of je graag met mensen om gaat en of je in teamverband kunt werken (vergelijk: basketbal en atletiek, of volleybal en fotograferen).

Voorbeelden, inhoudelijke tips en adviezen

Lees en vind meer via de pagina's  over sollicitatiebrieven  en sollicitatiegesprekken   of de bijbehorende de donateur- & abonneebundels

 

Wat zijn de tips en trucs voor succesvolle sollicitatiebrief of sollicitatiemail?

Wat zijn de tips en trucs voor succesvolle sollicitatiebrief of sollicitatiemail?

Log in of lees meer over

 • Welke schrijfstijl kun je gebruiken bij het schrijven van een sollicitatiebrief?
 • Hoe ziet de opmaak van een sollicitatiebrief eruit?
 • Hoe zet je neer of geef je invulling aan :  Je eigen adres - De geadresseerde - De plaatsnaam en datum - Betreft / onderwerp - De aanhef - de Inleiding - Het Middenstuk - De slotzin  - De Afsluiting
 • Hoe en welke bijlagen voef je toe
 • Schema opbouw netwerkcontactbrief
 • Originaliteit

 

Solliciteren en sollicitatieprocedures: vragen en antwoorden over antecendentenonderzoek, keuringen en VOG

Solliciteren en sollicitatieprocedures: vragen en antwoorden over antecendentenonderzoek, keuringen en VOG

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), hoe kan het krijgen en waar heb je deze verklaring van goed gedrag voor nodig?

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), hoe kan het krijgen en waar heb je deze verklaring van goed gedrag voor nodig?

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

 • Werkgevers kunnen aan nieuw personeel vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • Vaak wordt deze verklaring simpelweg verklaring van goed gedrag genoemd.
 • Deze is aan te vragen bij het ministerie van Justitie. Voor de aanvraag dien je een formulier in te vullen, die je vaak krijgt van je werkgever.
 • Nadat je je aanvraag hebt ingediend, zal het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) je controleren op door jou begane strafbare feiten.
 • Er wordt hierbij rekening gehouden met de baan waar je naar solliciteert.
 • Als je bent betrapt op rijden onder invloed, zal dit ernstiger wegen als je taxichauffeur wilt worden dan als je solliciteert naar een baan als boekhouder.
 • De kosten voor de verklaring omtrent het gedrag bedragen in het algemeen niet meer dan enkele tientjes
 • De verklaring kan ook via het internet aangevraagd worden, mits de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever die om de VOG vraagt.
 • De kosten liggen bij een elektronische verklaring iets lager.
 • Het bedrag wordt vaak door de werkgever vergoed, maar dat is niet verplicht.
 • Het komt ook voor dat de werkgever hier een voorwaarde aan stelt. Je krijgt dit bedrag dan pas terug als je bijvoorbeeld een bepaald aantal uur voor het bedrijf hebt gewerkt.
 • Binnen vier weken na het invullen en inleveren van het aanvraagformulier krijg je de verklaring thuisgestuurd.
Wat is een antecendentenonderzoek?

Wat is een antecendentenonderzoek?

Wat houdt een antecedentenonderzoek in?

 • Bij aanstellingen bij de gemeentelijke of rijksoverheid wordt soms vooraf een 'verklaring van goed gedrag' gevraagd. Deze verklaring kun je afhalen bij het gemeentehuis. Wordt deze verklaring afgegeven, dan is daarmee verklaard dat de persoon in kwestie de laatste vijf jaar niet in aanraking is geweest met de rechter in verband met het plegen van een misdrijf. Soms volstaat men met een telefoontje met een vorige werkgever of met een bedrijf waarbij je stage hebt gelopen. Dit laatste gebeurt alleen wanneer je vooraf toestemming hebt gegeven. Ook worden je referenten gecheckt. Licht je referenten tijdig in.
 • Een diepgaander onderzoek, het antecedentenonderzoek, zal plaatsvinden voor functies waarbij veiligheidsaspecten een rol spelen, bijvoorbeeld wanneer je solliciteert bij de politie of voor een functie in het leger. In dit geval komt er iemand bij je thuis om informatie omtrent je persoon in te winnen. Bovendien wordt er informatie ingewonnen over je partner. Een en ander kan soms een behoorlijke inbreuk op je privacy opleveren. In ieder geval heeft de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) niets met dit onderzoek te maken, zoals nogal eens wordt beweerd.
Wat is een medische keuring voor je werk of sollicitatie, en wanneer vindt dit plaats?

Wat is een medische keuring voor je werk of sollicitatie, en wanneer vindt dit plaats?

Wanneer vindt een medische keuring plaats voor het verkrijgen van een baan?

 • In sommige gevallen mag de werkgever vragen om een medische keuring.
 • Het moet dan gaan om een functie waarbij het noodzakelijk is dat je voldoet aan speciale medische eisen.
 • Voor de meeste functies is dit echter niet het geval
 • De werkgever moet vooraf in de personeelsadvertentie melden dat een medische keuring vereist is.
 • De keuring vindt pas plaats na de sollicitatieprocedure, als je werkgever van plan is om je aan te nemen.
 • De keuring mag alleen uitgevoerd worden door een keuringsarts

 

Curriculum Vitae (CV): vragen en antwoorden over opstellen van je Nederlandse of buitenlandse cv

Curriculum Vitae (CV): vragen en antwoorden over opstellen van je Nederlandse of buitenlandse cv

Wat wil je laten zien met je Curriculum Vitae (CV)?
Wat is het belang van je CV en waar let je op?
Hoe check je je Curriculum Vitae of laat je je CV checken?

Hoe check je je Curriculum Vitae of laat je je CV checken?

Log in voor antwoorden op de vragen als

 • Je CV checken
 • Is je CV volledig?
 • Is je CV up-to-date?
 • Maakt je CV een goed verzorgde indruk?
 • Is je CV relevant voor deze baan of organisatie?
 • Weerspiegelt je CV wie je bent?
 • Maakt je CV duidelijk waarom jij geschikt bent voor deze functie?
Hoe en wanneer gebruik je een chronologisch Curriculum Vitae (CV) en niet-chronologisch CV?
Hoe stel je een internationaal goed bruikbaar curriculum vitae op?
Solliciteren in het Spaans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

Solliciteren in het Spaans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

DATOS PERSONALES

Nombre: Juan Maria Pintador
Domicilio: Calle de la hospital 332, 19. 28015 Madrid
Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1998
Teléfono: (91) 939 93 589
E-mail: J.pintador @ mail.com

FORMACIÓN ACADEMICA

2021-2022
Master en Tributación y Asesoría Fiscal en la Universidad de León

2016-2021
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad negocio Internacional. Universidad de Sevilla.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dic'18-Feb'19
Curso de Contabilidad orientada a empresa. Academia lbalondo
(León). 100h

Dic'17
Curso de Contabilidad orientada a empresa. 100h.

Nov'16
Curso intensivo de “Academic English”. Academia de Idiomas de Valladolid. 90h.

May'16
Curso Comercio Internacional por el Centro de Enseñanza Superior Luis Vives. 60h.

EXPERIENCIA LABORAL

Dic'20-Jun'21
Banco ING
Prácticas en el Departamento de Comercio Internacional
Funciones: Realización financiales con Bancos extranjeros y el Banco Hispano Central.

Enero'20
Contable en FERRO, Taller de Máquina Herramienta.
Funciones: lnventariado, balances, contabilidad general

INFORMATICA

Nivel Avanzado en Microsoft Office

IDIOMAS

lnglés oral y escrito Nivel alto
Francés Nociones básicas

Wat zijn voorbeelden van Curriculum Vitae (CV's) in het Nederlands?
Solliciteren in het Engels: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

Solliciteren in het Engels: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

Voorbeelden van een Curriculum Vitae in het Engels

CV - I

Personal information

Name: Andrew Fischer Lees
Address: Ponce the Leon Avenue 329
Telephone number: 06-123456
Place and date of birth: Liverpool, 05-11-1992
Marital status: Unmarried
Nationality: English
Sex: Male

Personal profile

I am an energetic and hard working person who approaches tasks in an organised and practical manner and who is very precise in his work. I am not affraid of making decisions and I have strong sense of responsibility. I like working with other people but I also work well independently. I consider myself an open minded person with good communication skills.

Career goals

Working in an intellectual environment, preferably in projects dealing with improvement of human rights, democracy and especially the rights and living standards of children. I hope to be able to be in a position to travel within my line of work.
I would like to have a career that is both challenging and diverse, requiring responsibility, as well as creative and strategic thinking.

Education

2010-2016
Law student, University of Leiden, I graduated August 31, 1998. Specialisation: International law.
As part of my graduate thesis I presented the introduction of a report to Members of the Dutch Parliament concerning International Hunamitarian Law on March 27, 1998. This report, which was published under authority of the Dutch Red Cross Society and the Tobias Asser Institute, can be obtained at the Assler Institute in the Hague under the title: “Humanitair oorlogsrecht in interne conflicten”. My doctoral thesis encompassed the rights of captured child soldiers during armed conflicts.

2004-2010
Atheneum, Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn (which is comparable with high school and the first two years of college in the United States of America).

Work Experience

2017- present
Branch manager at The JoHo Company, which is a publisher with activity for university students in several cities. This was initially a part-time job, but after my graduation I have been employed there full-time to run the Amsterdam office. As manager of this office I am responsible for recruiting, hiring and training new employees, evaluating and purchasing new study material, and carrying out final checks to ensure product quality. Furthermore, I take care of the financial administration and payroll of all four locations of the JoHo company.

2008-2017
Several Saturday and summer jobs.

 

CV - II

Personal information

Name: Roberto Sanders
Address: Utrechtse Straatweg 89
Telephone number: (0031)715338116
Place and date of birth: Marken, August 19th, 1997
Nationallity: Dutch
Sex: Male

Career Goals

Working in a multicultural environment, preferably in projects focused on improvement of human rights.

Education

2015-2020
University of Leiden, MS Law. Specialisation: international law.

Work experience

2018-2020
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (= Centre of Development aid, Dordrecht, The Netherlands). I helped to develop a study programme for primary schools dealing development aid in Latin America.

Extracurricular activities

2017
Organised the conference “Human Rights and International Standards” which was held in Amsterdam. There were about 500 participants from 20 different countries. I invited the lecturers, arranged their accommodation and looked after their general well-being during their stay in Amsterdam.

2015
Mentor of a small group of exchange students from several countries.

2014
Travel trough Latin America (6 months)

2016- present
Member of the Society for International Law

 

Languages

Proficient in English and Dutch. Reasonable command of German and French.

Voorzitter van dispuut Frivelle van de algemene studentenvereniging Augustina.

 

Solliciteren in het Duits: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

Solliciteren in het Duits: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

Voorbeeld van een Curriculum Vitae in het Duits

 

Lebenslauf

 

PERSÖNLICHE DATEN

Name: Armand Kaiser
Geboren: 24. Dezember 1994
In: Breda (die Niederlande)
Staatsangehörigkeit: Niederländisch
Familienstand: Ledig
Adresse: Prinsenkade 3, 5050AB Breda, die Niederlande
E-Mail: Anne@Krojon.nl

 

AUSBILDUNG

2016-2019
MA Mikrobiologie, Universität Bremen, Bremen

2012-2016
BA Biologie, Universität Munchen, Munchen

2008-2014
Gymnasium, voruniversitäre Bildung, Munchen

SPRACHKENNTNISSE

Latein (Latinum, grundkenisse)
Französisch (sehr gut)
Englisch (sehr gut)
Deutsch (sehr gut)

 

BERUFSERFAHRUNG

2016-2018
Schreibtisch Redakteur bei der Zeitschrift "das kleine Leben". Artikel über Biologie Lernen und die vollständige Kontrolle.

2017-2018
Aufsicht in einem Telekom-Shop .

HOBBIES

Russische Sprache und Reise durch Asien

Solliciteren in het Frans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

Solliciteren in het Frans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

voorbeeld van een Curriculum Vitae in het Frans

 

Maria Corica
Née le 20 Février 1992 à Lugano
Nationalité Suisse et Italienne
Célibataire
Via Sirana 80
6814 Lamone
091 6 22 64
0031 64 33 8014 (Mobile)
mariacorica@gmail.com

Formation

Septembre 2018 –
à présent Programme short-track pour obtenir le BA(Bachelor Degree) en Tourism Management
Stenden University, Leeuwarden, Pays-Bas

Septembre 2011 - Avril 2014
Ecole supérieure hôtelière et de tourisme (SSAT), Bellinzona
Diplôme fédéral comme spécialiste touristique IS

Septembre 2007 - Juin 2011
Lycée cantonal de Lugano, Section linguistique avec Latin comme sujet principal

Connaissances linguistiques

 •     Italien Langue maternelle
 •     Anglais Excellent, parlé et écrit, niveau C1 dans le portfolio européen des langues
 •     Français Excellent, parlé et écrit, niveau C1
 •     Allemand Très bon, parlé et écrit, niveau C1
 •     Espagnol Bon, parlé et écrit, niveau B2

Connaissances informatiques

Word, Excel, Powerpoint, CRS Galileo

Expériences professionnelles

Juin 2019 - Septembre 2019
Travail de recherche pour ma thèse universitaire, Ile de Holbox, Mexique
Sujet “Comment améliorer la qualité de vie de la population de Holbox à travers l’éducation”

Mai 2018 - Août 2018
Agent de voyage chez Mextreme Travel, Ile de Holbox, Mexique
Activités Vente de tours et excursions touristiquement soutenables, traductions du site internet Référence
Davide Rimoldi, fondateur et chef d’agence
Calle Plutarco Elias Calles s/n
77310 Isla Holbox - Quintana Roo - Mexico Tél: 0052 984 875 2358
Site internet: www.mextreme-travel.com

Mai 2014 - Mai 2018
Operateur touristique chez Kuoni Tours, Sales Office pour les Etats-Unis, Atlanta, USA
Activités Opérations de tours en Europe pour groupes américains et coordination entre les agences de voyage américaines et les filiales européennes Kuoni
Référence Zoe Franciscus, Directrice des Opérations
7000, Central Parkway Suite 1644
Atlanta, GA 30328 - USA
Tél: 001 770 394 38 48
E-mail: zoe.franciscus@us.kuoni.com

Janvier 2013 - Juillet 2013
Stage chez Kuoni Destination Management Vienne, Autriche
Activités Opération de tours en Autriche pour groupes provenant du Japon, USA, Chine
Référence Renate Trachtenberg, General Manager
IP. Two Buildings Lerchenfelder
Gürtel 43/4/1, A- 1160 Vienne - Autriche
Tél: 0043 1 319 76 90

Juin 2012 - Décembre 2012
Stage à la Centrale de Réservation de l’Officede tourisme et des Congrès de la ville de Saint Raphaël, Côte d’Azur - France
Activités Réservation des hôtels, appartements de vacances et campings dans la région par
téléphone, e-mail et front office

Référence Mireille Magnenat, Directrice des Réservations
72, Rue Waldeck Rousseau
 

Arbeidscontract en stage-overeenkomst: vragen en antwoorden over tekenen van je contract

Arbeidscontract en stage-overeenkomst: vragen en antwoorden over tekenen van je contract

Wat is een arbeidsovereenkomst of een arbeidscontract?

Wat is een arbeidsovereenkomst of een arbeidscontract?

Wat is een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract?

 • Er is pas sprake van een arbeidsovereenkomst als er in een gezagsverhouding tegen betaling arbeid wordt verricht (7:610 BW).
 • De arbeidsovereenkomst moet men onderscheiden van de opdrachtovereenkomst en de overeenkomst tot aanneming van werk. Kenmerked voor de opdrachtovereenkomst is dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Kenmerkend voor de overeenkomst tot aanneming van werk is dat het moet gaan om het maken van iets stoffelijks en dat de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht. De aannemer mag dus weer iemand anders inhuren als het eindresultaat maar goed is. In de praktijk van het arbeidsrecht speelt de overeenkomst tot aanneming van werk een minder grote rol.
 • De opdrachtovereenkomst speelt daarentegen wel een belangrijke rol, omdat het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en de opdrachtovereenkomst niet altijd gelijk duidelijk is. Dat komt bijvoorbeeld doordat vooral hoger geplaatste werknemers ook een hoge mate van zelfstandigheid hebben. Of er in die gevallen sprake is van een arbeidsovereenkomst (waarbij dus wel sprake is van een gezagsverhouding) of een opdrachtovereenkomst (waarbij dus geen sprake is van een gezagsverhouding) moet per geval worden beoordeeld.
 • Als de arbeid niet persoonlijk hoeft te worden verricht, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst maar van aanneming van werk.
 • De vraag of er sprake is van arbeid speelt vooral een rol bij au pairs of stages. Bij een stage wordt wel een stageovereenkomst getekend, maar doordat de stage vaak een uitvloeisel is van een opleiding, is de stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst. Bij een stage overheerst het leerelemenet, terwijl bij een arbeidsovereenkomst het productieve element overheerst. de praktijk kan het voorkomen dat na verloop van tijd het productieve element gaat overheersen en dat het leerelement op de achtergrond komt te staan. In het arrest Verhoef/Van Zuijlen oordeelde de Hoge Raad dat die stageovereenkomst in beginsel niet automatisch overgaat in een arbeidsovereenkomst. Dat kan anders zijn als de arbeid op een gegeven moment niet meer in het kader van de opleiding wordt uitgevoerd.
 • Bij arbeid door dominees, imams en rabbijnen is in het algemeen sprake van een arbeidsovereenkomst. In het arrest Jaeger oordeelde het HvJ EG dat het wachten op klanten of het verrichten van slaapdiensten op locatie ook arbeid is. Dat betekent overigens niet bij er bij zogenoemde slaapdiensten ook altijd recht is ok hetzelfde loon als voor 'gewone' arbeid. In het arrest Van der Male/Den Hoedt oordeelde de Hoge Raad dat er bij scheidende echtgenoten die een arbeidsovereenkomst aangaan (in plaats van het betalen van alimentatie) zonder dat er arbeid wordt verricht ook geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.
 • Als er voor niets wordt gewerkt, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. In zulke gevallen kan zich de vraag toch voordoen of er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst (en dat er daarom ook recht bestaat op loon) of dat er daadwerkelijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst (omdat er geen loon verschuldigd is). In zulke gevallen kijkt een rechter bijvoorbeeld of voor soortgelijke arbeid in die bedrijfstak wel loon wordt betaald. In het arrest Bethesda/Van der Vlies oordeelde de Hoge Raad dat er in dat geval wel sprake was van een arbeidsovereenkomst (omdat er in een gezagsverhouding persoonlijk arbeid werd verricht) en dat er daarom met terugwerkende kracht loon was verschuldigd. Omdat het loon door de werkgever moet worden betaald worden fooien niet als loon gezien. Fooien vallen onder bepaalde voorwaarden wel onder het loonbeleid uit de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag.
 • Of er sprake is van een gezagsverhouding is in de praktijk soms moeilijk te bepalen. Zo hebben managers bijvoorbeeld een grote mate van handelingsvrijheid. In de literatuur en jurisprudentie wordt vaak gekeken of er aanwijzingen kunnen worden gegeven. Of die aanwijzingen ook daadwerkelijk worden gegeven is minder relevant. In het arrest Groen/Schoevers oordeelde de Hoge Raad bij de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding moet worden gekeken naar wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en hoe zij vervolgens in de praktijk feitelijk uitvoering hebben gegeven aan die overeenkomst
 • Als een overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een (privaatrechtelijke) arbeidsovereenkomst (in de zin van art. 7:610 BW, dan heeft de werknemer bijvoorbeeld bij te late betaling van loon recht op vertragingsrente (art. 7:625 BW), als hij schade veroorzaakt dan is hij alleen aansprakelijk voor de in art. 7:661 BW genoemde situaties en wanneer de arbeidsovereenkomst is opgezegd dan kan die opzegging kennelijk onredelijk zijn. In sommige andere wetten geldt een andercriterium voor de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zo is het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen in sommige gevallen ook toepasselijk bij opdrachtovereenkomsten, terwijl deze weer niet geldt voor sommige groepen werknemers (zoals onderwijsgevend en huishoudelijk personeel). Bij geschillen met werknemers moet dus per wet worden bekeken of die wet ook op betrokkene toepasselijk is.

Hoe wordt de arbeidsovereenkomst bij wet geregeld?

 • De arbeidsovereenkomst is een bijzondere soort overeenkomst. Daardoor zijn Boek 3 en 6 BW slechts gedeeltelijk van toepassing.
 • Dat de arbeidsovereenkomst apart is geregeld komt vooral doordat er bij de arbeidsovereenkomst sprake is van ongelijkheidscompensatie. In het algemeen is de werknemer de zwakkere partij tegenover de in de praktijk sterkere werkgever. Om de zwakkere positie van werknemers te compenseren is de arbeidsovereenkomst dus apart geregeld.
 • Die aparte regeling heeft vooral betrekking op onderwerpen als loon(betaling), aansprakelijkheid, bescherming bij ongevallen, arbeidsomstandigheden en bescherming bij ontslag.
 • De arbeidsovereenkomst is vooral geregeld in Boek 7 BW, maar ook in aparte wetten zoals de Wet op het Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de Wet Aanpassing Arbeidsduur, de Wet Arbeid en Zorg, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de Medische Keuringen, de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Allocatie Vreemdelingen Door Intermediairs, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, de Wet Melding Collectief Ontslag, de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst en de Wet op de ondernemingsraden.
Wat is er in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst opgenomen?

Wat is er in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsovereenkomst opgenomen?

Salaris

 • In sommige gevallen is er geen onderhandeling mogelijk. De salarisschaal of klasse staat dan al vast. Het exact te verdienen salaris wordt in dergelijke gevallen berekend naar leeftijd, opleiding en ervaring. In het bedrijfsleven is meer ruimte tot onderhandelen. Probeer het zo te regelen dat de andere partij een bedrag noemt. Op deze manier schep je een onderhandelingspositie. De meeste bedrijfstakken kennen een voor het hele land geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waarin de salarissen zijn vastgelegd.
 • Ondanks de geregistreerde inkomensverschillen tussen de opleidingsniveaus heeft het weinig zin om automatisch op grond van een bul of een diploma salariseisen te stellen. Werknemers worden ingeschaald op basis van de functie die zij uitoefenen en dan doet het er weinig toe via welke opleiding zij daar zijn terechtgekomen. Starters moeten zich niet blind staren op het aanvangssalaris. Vraag wel om duidelijke functiebeoordelingscriteria en maak harde afspraken over je carrièreverloop. Bedenk daarbij dat de hoogte van een salaris niet altijd alles zegt: voordelige secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen ook heel waardevol zijn.

Functionering en beoordeling

 • In veel contracten is de 'functionering en beoordeling' opgenomen, een evaluatiegesprek met het hoofd Personeelszaken. Je promotiekansen en je salaris kunnen hier van afhangen. Het is verstandig te informeren naar het promotiebeleid.

Bruto en netto

 • Het salaris wordt meestal uitgedrukt in een bruto jaarsalaris of maandsalaris. Het netto salaris - na aftrek van belastingen - kan veel lager liggen. De uitbetaling geschiedt per twaalf maandelijkse termijnen of per dertien vierwekelijkse termijnen. Je hebt recht op vakantietoeslag (ongeveer acht procent). Van dit laatste bedrag moet het 'bijzondere tarief' (ongeveer veertig procent) worden afgetrokken.

Winstdeling

 • Veel bedrijven kennen een winstdeling, veelal uitgedrukt in de 'dertiende maand'. Uitkering geschiedt in de laatste maand van het jaar. Ook hier geldt het bijzondere tarief.

Bepaalde of onbepaalde tijd

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het beste dat je er uit kunt slepen. Meestal krijg je echter na een proeftijd van een maand een tijdelijk contract (bijvoorbeeld een jaarcontract) aangeboden, dit is als het ware een kunstmatige verlenging van de proeftijd. Een proeftijd (waar een aanstelling van minimaal twee jaar op volgt) mag nooit voor een langere termijn dan twee maanden worden aangegaan. Wanneer dit wel gebeurt, beschouwt men de proeftijd als niet geschreven. Wil de werkgever toch van je af, dan gaat hem dat veel geld kosten.

Concurrentiebeding

 • In het contract is meestal een concurrentiebeding opgenomen. Dit betekent dat je niet zonder meer naar een concurrent kunt overstappen.

Ziektekosten

 • De ziektekosten worden meestal vergoed door het ziekenfonds. De werkgever betaalt het werkgeversdeel. Spreek af of het werknemersdeel wel of niet op je salaris wordt ingehouden. De nominale premie betaal je zelf.

Pensioenpremie

 • De pensioenpremie wordt meestal (gedeeltelijk) door de werkgever betaald, met dien verstande dat bij een wisseling van baan pensioenbreuk moet worden voorkomen. Pensioenbreuk kan optreden wanneer je van werkgever verandert en je bij een ander pensioenfonds wordt aangesloten, met als risico een lager pensioen op de uitkeringsgerechtigde leeftijd.

Auto

 • Wanneer je de beschikking krijgt over een auto van de zaak, krijg je te maken met de 'fiscale bijtelling'. Dat wil zeggen dat er voor de inkomstenbelasting ieder jaar ongeveer twintig procent van de nieuwwaarde van je auto bij je inkomen wordt opgeteld.

Reiskostenvergoeding

 • Is er een reiskostenvergoeding? Zo ja, op welke basis (meestal op basis van openbaar vervoer tweede klas)?

Verhuizen

 • Wanneer je moet verhuizen vanwege je nieuwe baan, kan dat hoge kosten met zich meebrengen. Bespreek een verhuisregeling en herinrichtingskosten.
Wat betekenen onderwerpen die in een arbeidscontract zijn opgenomen en hoe ga je er mee om?
Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)?

 • In de Wet cao wordt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) omschreven als een overeenkomst waarbij arbeidsvoorwaarden worden afgesproken die bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten in acht moeten worden genomen. Een cao moet aangemeld worden bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in werking te kunnen treden.
 • Een cao wordt gewoonlijk gesloten voor een periode van één of twee jaar, de maximale duur is vijf jaar. Verlenging is mogelijk. Als opzegtermijn geldt een maand bij een cao voor een jaar, bij een langer durende cao evenredig langer. In de praktijk pleegt de vakbond de cao tijdig op te zeggen, om de werkgever te dwingen om te onderhandelen over loonsverhoging. Indien een vereniging die een cao heeft gesloten, ontbonden wordt of de statuten wijzigt, verandert dat niets aan de geldigheid van een lopende cao.

Wat is een cao in Nederland?

 • Nederland kent momenteel een kleine duizend cao’s. Deze cao’s bepalen de rechtspositie van driekwart van de Nederlandse werknemers en zijn daarmee een van de belangrijkste rechtsbronnen in het arbeidsrecht. Het belang van een cao voor werknemers is dat zij collectief sterker staan dan alleen. Bovendien zorgt een cao voor de werkgever voor efficiëntie en duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden.
 • Cao’s komen tot stand door een (meestal jaarlijks) overleg tussen werkgevers en vakbonden. De basis voor de onderhandelingen vormt de oude cao, waarbij beide partijen wijzigingen voorstellen. Voor en tijdens de onderhandelingen wordt overleg met de achterban gevoerd. Ook wordt met de regering over de gevolgen voor de economie gesproken.
 • Cao’s zijn privaatrechtelijke overeenkomsten en daarom geldt voor de totstandkoming van een cao dat partijen vrij zijn in wat zij overeen willen komen en met wie zij daarover onderhandelen. Er bestaan geen wettelijke regels over de vraag of er een recht op toelating tot het overleg bestaat. Wel kan het onredelijk zijn als bepaalde representatieve vakorganisaties geweigerd worden. Deze organisaties kunnen een actie uit onrechtmatige daad instellen om toelating tot het overleg af te dwingen.

Wat is een bedrijfstak- en ondernemings-cao?

 • Er zijn twee soorten cao’s: de bedrijfstak-cao en de ondernemings-cao.
 • Bedrijfstak-cao: Een bedrijfstak-cao wordt door werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties gesloten (bijvoorbeeld de metaal-cao). In de eerste plaats geldt zo’n cao dan voor de aangesloten werkgevers. Wanneer de cao echter algemeen verbindend is verklaard, geldt hij voor de hele sector, dus ook voor werkgevers die niet lid zijn van de cao-sluitende werkgeversorganisatie.
 • Ondernemings-cao: Een ondernemings-cao wordt door één werkgever gesloten met één of meer vakbonden (bijvoorbeeld Philips-cao). Een reden voor zo’n ondernemings-cao kan zijn dat een bedrijfstak-cao niet bestaat of niet voor het bedrijf voldoet.

Wat is individuele gebondenheid aan de cao?

 • Bij een cao is het de vraag wanneer partijen op individueel niveau hieraan gebonden zijn. Hierbij zijn twee criteria van belang:
  • lidmaatschap van een cao-partij
  • werkingssfeer van de cao zelf
 • Ten eerste is dus bepalend of de werkgever lid is van een cao-sluitende werkgeversorganisatie. Aan een ondernemings-cao is de werkgever hoe dan ook gebonden, omdat hij zelf partij is bij de cao. Aan een bedrijfstak-cao is de werkgever alleen gebonden als hij lid is van een werkgeversorganisatie die partij was bij de cao. De werknemer is alleen aan de cao gebonden als hij lid is van een vakorganisatie die partij is bij de cao.
 • Ten tweede is de werkingssfeer van belang. Elke cao heeft een eigen werkingssfeer. Hierbij gaat het om de materiële werkingssfeer (de onderwerpen waarop de cao betrekking heeft), de personele werkingssfeer (de ondernemingen en personeelsleden waarvoor de cao geldt) en de temporele werkingssfeer (de periode waarin de cao geldt).
Wat zijn voorbeelden van een arbeidscontract voor bepaalde tijd en van onbepaalde tijd?
Wat is een internationaal stagecontract, en wat staat er in een stagecontract van een buitenlandse stage?

Wat is een internationaal stagecontract, en wat staat er in een stagecontract van een buitenlandse stage?

internationaal stagecontract

 • Als je voor een stage naar het buitenland wordt gestuurd, teken je vaak een internationaal stagecontract.

In een internationaal stagecontract kunnen de volgende punten opgenomen worden:

 • I accept the internship that has been offered to me by … In consideration of my participation I hereby agree to the following:
 • I accept that … will not pay me for my internship and that all the expenses connected with it, including travel and related costs, must be borne by me or my sponsoring Government or institution.
 • I accept that there is no expectation of employment at the end of my internship.
 • I understand that … accepts no responsibility for costs arising from accidents and/or illness incurred during this internship.
 • Prior to travel, it is my responsibility to consult my/our family physician regarding immunizations or other precautions to protect against travel-related illnesses.
 • It is my responsibility to be sure I am covered by a policy of comprehensive health and accident insurance that provides coverage for any injuries or illnesses I may experience during my travel. I will not hold …, its directors or officers liable for any injuries, illnesses, claims, damages, charges, bills, and/or expenses I may incur related to health or accident issues while travelling through …
 • I understand that I am myself responsible for obtaining necessary visas relating to my internship service. …will only support the visa process should I encounter difficulties in making the arrangements or when this is required by the authorities concerned. It is further understood that upon my arrival in a … office, the Office will provide me with an internal "Attestation" for use with outside authorities.
 • I grant to … or any of its representatives full authorization to take any action deemed necessary to protect my health and safety at my expense, including, but not limited to, placing me under the care of a doctor or hospital for medical examinations and/or treatment, or returning me to … if such return is deemed necessary after consultation with medical authorities.
 • I understand that … reserves the right to make changes to the Internship at any time and for any reason, with or without notice, and … shall not be liable for any loss to me because of any such cancellation or change. Any additional expenses resulting from penalties assessed by airlines because of operational or itinerary changes are my responsibility. … reserves the right to substitute housing of a similar category at any time. Specific room and housing assignments are at the sole discretion of ….
 • I accept to conduct myself at all times in a manner compatible with my responsibilities as the holder of a … Internship. This includes becoming familiar with the … Code of Conduct and my signature below confirms that I shall abide by its principles.
 • I accept to keep confidential any and all unpublished information made known to me by … during the course of my internship and not to publish any reports or papers on the basis of information obtained during the internship, except with the prior authorisation of …
 • I accept to provide written notice in case of illness, absence or other unavoidable circumstances which might prevent me from participating in or completing the internship.
 • I accept to provide my address at the duty station to … as well as the name and address of the person to be contacted in case of emergency.
 • I agree that … may use video and/or photographs that may be taken of me during the period of my participation in the Internship for whatever purposes it wishes.
 • At the end of the internship period I will submit a report on my activities as an intern and to return all the items in my possession belonging to …(e.g. security passes, etc.);
 • I acknowledge that I have read, understand, and will abide by each of the terms and conditions of this agreement.
 • I realize that all deposits are non refundable and cannot be transferred to another person.
 • I understand that if any of the above is not adhered to, … may decline to issue a letter of reference regarding the internship.

 

Wat is loonbelasting?

Wat is loonbelasting?

 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de loonbelasting?

 • De Wet op de loonbelasting is een directe belasting die wordt geheven van werknemers (artikel 1 Wet LB). De loonbelasting is een werknemerslast. De loonbelasting wordt aan de bron geheven. De werkgever wordt aangewezen als inhoudingsplichtige. Als heffingstechniek geldt de systematiek van de afdrachtsbelastingen. Het door de werkgever op het loon van de werknemer in te houden bedrag aan loonbelasting wordt namens de werknemer bij de Belastingdienst afgedragen. De op deze wijze van de werknemer ingehouden loonbelasting is verrekenbaar met de aanslag inkomstenbelasting die de werknemer moet betalen. Daarom wordt de loonbelasting aangemerkt als een verrekenbare voorheffing van de inkomstenbelasting (artikel 9.2 IB 2001). Soms blijft een aanslag inkomstenbelasting achterwege, dan is de loonbelasting eindheffing.Naast de loonbelasting vinden we in de heffingswet ook een loonsomheffing over de zogeheten 'eindheffingsbestanddelen' (art. 31 e.v. Wet LB). De loonsomheffing (eindheffingsloon) dient nadrukkelijk van de reguliere loonbelasting te worden onderscheiden. Typerend voor de loonsomheffing is dat de over de wettelijk gedefinieerde eindheffingsbestanddelen verschuldigde loonbelasting geen werknemersbelasting is. De heffing is door de werkgever verschuldigd en vormt een werkgeverslast (art. 31 Wet LB). De werkgever draagt de belasting af die hij zelf verschuldigd is, en niet die van een ander. De loonsombelasting is dan ook geen verrekenbare voorheffing, maar een eindheffing. Dit is een belangrijk verschil met de reguliere loonbelasting.
 • Ingeval van de werkkostenregeling wordt een loonsomheffing van 80% geheven over vergoedingen en verstrekkingen voor zover die de onbelaste vrije loonruimte van 1,2% van de loonsom overschrijden.
 • De loonbelasting kent drie kernbegrippen: werknemer, inhoudingsplichtige en loon.
 • In de loonbelasting wordt de belasting geheven naar het belastbare loon (art. 9 Wet LB). Let wel, dit is niet hetzelfde als 'loon schoon in het handje'.

Wie is aan de loonbelasting onderworpen?

 • Volgens art. 1 Wet LB zijn alle werknemers aan de loonbelasting onderworpen. In art. 2 Wet LB staat wie er als werknemer kan worden aangemerkt. Een werknemer is een natuurlijk persoon die in een (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) dienstbetrekking staat tot een inhoudingsplichtige en daaruit loon geniet. Verder kan iemand als werknemer worden aangeduid wanneer diegene of een ander uit een vroegere dienstbetrekking loon geniet van een inhoudingsplichtige. Tenslotte kan iemand als werknemer worden beschouwd wanneer men uit een bestaande privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking van een ander loon geniet.
 • Voor de loonbelasting is er sprake van een ruim begrip 'werknemer'. Hieronder vallen personen die loon uit dienstbetrekking ontvangen, die een loonvervangende uitkering genieten (WW, WIA, ZW), die loon uit hun vroegere dienstbetrekking ontvangen (ouderdomspensioen, VUT), die loon uit een vroegere dienstbetrekking van een ander ontvangen (weduwepensioen en die loon uit de dienstbetrekking van een ander ontvangen (studiebeurs verstrekt door werkgever aan kinderen van zijn werknemers).
 • Voor de inhoudingsplicht gelden voor buitenlandse werknemers nadere voorwaarden. In art. 2, lid 3, Wet LB is aangegeven welke buitenlandse werknemers niet onder de inhoudingsplicht vallen. Wel onder de loonbelasting vallen de personen die hun dienstbetrekking in Nederland vervullen of loon genieten uit een vroeger in Nederland vervulde dienstbetrekking (grensarbeider), die in dienstbetrekking staan tot een Nederlands publiekrechtelijk rechtspersoon of anderszins van die rechtspersoon loon genieten (ambassadepersoneel in het buitenland) en die als bestuurder of commissaris loon genieten van een Nederlands lichaam.
 • Voor werknemers die in het buitenland werken of wonen, gelden meestal afwijkende regels aangaande de volksverzekeringen. De buitenlandse werknemer (werknemer die in het buitenland woont) is in beginsel voor zijn looninkomen buitenlands belastingplichtig voor de heffing van inkomensbelasting.

Wat is de heffingsgrondslag van loonbelasting?

 • Artikel 9 Wet LB geeft aan dat de loonbelasting wordt geheven naar het belastbare bron. Op basis van de tijdvaktabellen vindt de loonbelastingheffing plaats over het genoten loon in het kalenderjaar. In de tabellen zijn de heffingskortingen verwerkt die een algemeen karakter hebben. Voor aftrekposten en heffingskortingen met een persoonlijk karakter kan vooruitlopend op de inkomstenbelasting aan de inspecteur een voorlopige teruggaaf van te veel ingehouden loonbelasting worden gevraagd. Dit is een negatieve voorlopige aanslag (art. 13 AWR), waardoor de werknemer geen privacygevoelige gegevens aan zijn werkgever hoeft door te geven en toch zijn belastingvermindering ontvangt. Gevolg is wel dat de loonbelasting geen eindheffing meer kan zijn.
 • De Wet op de Loonbelasting gaat uit van een ruim loonbegrip. In artikel 10 lid 1 Wet LB staat dat loon al hetgeen is dat uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.
 • Tot het loon behoren betalingen in geld, betalingen in natura (zie art. 12 Wet LB), aanspraken (art. 10 en 13 Wet LB, loon in de vorm van een recht, denk aan een pensioenaanspraak), werknemersopties, gefacilieerde pensioenregelingen (art. 18, lid 1,Wet LB), objectieve vrijstellingen etc. Objectieve vrijstellingen houden in dat een bepaald gedeelte van het loon onbelast blijft. Vrijgesteld loon kan ingedeeld worden in gelegenheidsuitkeringen (art. 11, lid 1o, Wet LB, overlijdenskostenvergoedingen (art. 11, lid 1m, Wet LB) en overige uitkeringen (art. 11, lid 1k en n, Wet LB).
 • Vanwege de verrekenbaarheid van de loonbelasting met de inkomstenbelasting wordt voor beiden een gelijkluidend loonbegrip gehanteerd (art. 3.81 IB 2001). De inkomstenbelasting kent een aantal belangrijke uitbreidingen van het loonbegrip (zie art. 3.82 IB 2001). Eindheffingsbestanddelen worden niet in de grondslag van de inkomstenbelasting van de werknemer begrepen (art. 3.84 IB 2001).

Hoe is de premiestructuur opgebouwd?

 • Loonbelastingtabellen zorgen ervoor dat de loonbelasting wordt geheven. Deze tabellen hebben het schijventarief van box 1 van de inkomstenbelasting als uitgangspunt. Dit houdt in dat de loonbelasting ook dezelfde indeling in tarievengroepen kent als voor de inkomstenbelasting. Het schijventarief is afgestemd op het inkomen per jaar, terwijl de loonbelasting per loontijdvak wordt geheven. In artikel 25 Wet LB staan herleidingsvoorschriften weergegeven. De voor de tariefgroepindeling noodzakelijke informatie krijgt de werkgever via de loonbelastingverklaring.
 • Ter bevordering van de werkgelegenheid is aan de onderkant van het loongebouw een aantal belastingsubsidiemaatregelen ingebouwd. Deze maatregelen zijn in een vermindering van de af te dragen loonheffing gegoten. Het werkt in wezen hetzelfde als een loonkostensubsidie aan de werkgever. Zo bestaat sinds 1 januari 2015 de afdrachtsvermindering zeevaart.
Wat is loon ..als je er met een administratieve blik naar kijkt?

Wat is loon ..als je er met een administratieve blik naar kijkt?

Wat is loon?

 

Recht op loon

 • Loon zijn betalingen en verstrekkingen waar de medewerker recht op heeft, dat dient als tegenprestatie voor het werk dat de medewerker verricht en waar de werkgever zorg voor moet dragen. Het loon wordt doorgaans in een arbeidsovereenkomst en cao bepaald.
 • Of een werknemer recht heeft op loon is geregeld in art. 7:627 tot en met 7:629a BW. De hoogte van het loon wordt daarnaast bepaald door de toepasselijke CAO, de Wet op het Minimumloon en Minimumvakantiebijslag en de Wet Arbeid en Zorg. In de praktijk spelen CAO's een belangrijke rol, omdat ongeveer 70% van alle werknemers onder een CAO vallen.
 • De hoofdregel is dat een werknemer alleen recht heeft op loon als er arbeid is verricht (art. 7:616 en 7:627 BW), behalve als het niet-werken in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen (art. 7:628 BW). In het arrest Van der Gulik/Vissers oordeelde de Hoge Raad dat een schorsing of non-actiefstelling altijd voor rekening van de werkgever komt, ook als de werknemer zelf aanleiding heeft gegeven voor die maatregel. Ook in die gevallen moet het loon dus worden doorbetaald.
 • In de praktijk doen zich verschillende situaties van niet-werken voor waar al dan niet loon dient te worden betaald.
  • In de eerste situatie heeft de werkgever (tijdelijk) geen werk te bieden. In deze situatie heeft de werknemer gewoon recht op loon, omdat dit als economisch risico voor de werkgever wordt gezien.
  • In de tweede situatie laat de werkgever de werknemer niet toe om te werken, bijvoorbeeld omdat de werknemer is geschorst of op non-actief is gesteld. In het arrest Van der Gulik/Vissers oordeelde de Hoge Raad dat de werknemer gewoon recht heeft op loon (omdat het niet werken voor rekening van de werkgevr komt, art. 7:628 BW). In het arrest Hema/P oordeelde de Hoge Raad dat het daarbij niet noodzakelijk is dat de werknemer zich expliciet beschikbaar stelt voor werk.
  • In de derde situatie verschijnt de werknemer niet op het werk, bijvoorbeeld omdat hij te laat is of een ander vorm van ongeoorloofde afwezigheid. In die situatie is er geen recht op loon (art. 7:627 BW).
  • In de vierde situatie vindt de werknemer dat hij ziek is, terwijl dat (nog) niet vaststaat. Als de werknemer vindt dat hij ziek is terwijl de arbodienst vindt dat hij al beter is, dan komt het niet werken voor rekening van de werknemer. De werknemer heeft in dit geval dus geen recht op loon. In het arrest Thuiszorg/Van Ierland oordeelde de Hoge Raad dat, als de werknemer vindt dat hij al beter is terwijl de werkgever hem niet toelaat tot het werk (omdat die vindt dat de werknemer nog niet beter is), dan komt het niet werken voor rekening van de werkgever. De werknemer heeft in dit geval dus wel recht op loon.

Doorbetaling loon bij niet-werken

 • Als er geen werkzaamheden worden verricht door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt (art. 7:628 BW), dan heeft de werknemer toch recht op loon inclusief alle vaste loonbestanddelen (zoals een vaste dertiende maand). In art. 7:617 is geregeld welke andere vormen van loon nog meer geoorloofd zijn. In de praktijk is in veel arbeidsovereenkomsten geregeld dat het gebruik van de auto vervalt als de werknemer langer dan twee maanden ziek is.
 • Door de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever bij ziekte nog twee jaar verlicht loon door te betalen. Wanneer de werkgever de re-integratieverplichtingen niet nakomt, dan wordt die termijn met een jaar verlengd. Als de werknemer zijn ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of aangeboden passende arbeid weigert, dan verliest hij zijn recht door doorbetaling van loon. Wanneer hij zich niet houdt aan redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen over de ziekte, dan kan de loonbetaling worden opgeschort.
 • Bij arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op doorbetaling van 70% van het loon of in ieder geval het minimumloon. De maximale hoogte van het loon is vastgesteld op 70% van het zogenoemde maximum dagloon. Per 1 januari 2011 is het maximum dagloon vastgesteld op € 189,- per dag. Omgerekend heeft een werknemer dan recht op € 2.870,- bruto per maand.
 • In de praktijk is in veel arbeidsovereenkomsten geregeld dat werknemer gedurende het eerste jaar toch recht hebben op doorbetaling van het volledige loon. Voor het tweede jaar hebben veel werknemers op grond van de CAO vaak ook recht op meer dan 70% van het maximum dagloon.
 • Als werknemers hun loon niet op tijd ontvangen, dan kunnen zij in de problemen komen met het betalen van bijvoorbeeld de huur, energierekeningen en ziektekostenverzekeringen. Daarom is de werkgever naast de wettelijke verhoging ook wettelijke rente verschuldigd, als hij het loon niet op tijd betaald (art. 7:625 BW). Als de werkgever in betalingsonmacht verkeert, dan kan de werknemer het UWV verzoeken om een uitkering op grond van hoofdstuk 4 van de Werkloosheidswet.

Ziekte, verzuim en loon

 • Wanneer een werknemer ziek wordt dient een aantal zaken gedaan te worden op een vooraf bepaalde volgorde.
 • Op de eerste dag moet de werknemer zich ziek melden conform de voorschriften van de werkgever (bijvoorbeeld telefonisch voor 9:00 uur). Op de eerste en tweede dag is er, indien dat zo is bepaald in de arbeidsovereenkomst of de CAO, geen recht op loon.
 • Voor de vijftiende dag moet er een Plan van Aanpak te zijn opgesteld, indien de bedrijfsarts of de arbodienst van mening is dat er mogelijkheden zijn om de terugkeer naar arbeid te bevorderen.
 • Voor dag 43 moet de bedrijfsarts of de arbodienst oordelen of er sprake is van langdurig dreigend ziekteverzuim. Vanaf dag 43 moet de bedrijfsarts of de arbodienst onverwijld mededelen dat er sprake is van langdurig ziekteverzuim als hij tot dat oordeel komt. Gedurende de hele ziekte moet de bedrijfsarts of de arbodienst regelmatig contact hebben met de werknemer of het ziekteverloop.
 • Verder moet de werkgever voor week 42 bij het UWV aangifte doen van de arbeidsongeschiktheid.
 • Voor maand 20 moet het UWV de werknemer inlichten over een WIA-aanvraag.
 • Voor week 89 moet de werkgever een re-integratieverslag opstellen.
 • Voor week 91 dient de werknemer een WIA-uitkering aan te vragen.
 • Vanaf week 104 stopt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, behalve als het UWV een loondoorbetalingsplicht heeft opgelegd (art. 25 lid 9 WIA). De loondoorbetalingsplicht stopt ook als de werknemer zich beschikbaar heeft gesteld voor passend werk. In de arresten Roovers/De Toekomst, Van Haaren/Cehave, Goldsteen/Roeland en Bons/Ranzijn oordeelde de Hoge Raad dat de werkgever die beschikbaarstelling kan weigeren als dat in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

Vakantie, verlof en loon

 • Er zijn verschillende situaties waarbij een werknemer niet werkt of hoeft te werken. Die situaties kunnen geheel vrijwillig (vakantie), minder vrijwillig (zorgverlof) of helemaal niet vrijwillig (schorsing) zijn.
 • Bij vakantie gaat het om een doorbetaalde rustperiode. Per jaar heeft men recht op minimaal vier weken vakantie. Vakantie heeft een herstelfunctie, ook wel recuperatie genoemd.
 • Vakantie moet men onderscheiden van arbeidsduur- of arbeidstijdverkortingsuren (ADV-of ATV-uren).
 • De vakantieregeling is ook beschermingsrecht. Daardoor zijn de meeste bepalingen in afdeling 3 van titel 10 dwingend recht. Afwijkingen zijn dus alleen in het voordeel van de werknemer toegestaan.
 • Per 52 weken bouwt men vier weken vakantie op. In de meeste CAO's is echter geregeld dat men recht heeft op 25 vakantiedagen per jaar, dus vijf weken. De vakantiedagen die men boven de wettelijke vier weken heeft noemt men bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Daarnaast heeft men recht op doorbetaling tijdens officiële feestdagen, zoals eerste en tweede kerstdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, Hemelvaartsdag en Koningsdag.
 • In beginsel wordt vakantie opgebouwd over uren waarvoor loon wordt ontvangen. Dat betekent dat men over uren die men niet werkt, maar op grond van art. 7:628 BW toch loon ontvangt, ook vakantiedagen worden opgebouwd. Een belangrijke uitzondering op deze regel is te vinden in art. 7:635 lid 4 BW. In dat artikel is geregeld dat arbeidsongeschikten alleen vakantiedagen opbouwen over de laatste zes maanden van hun arbeidsongeschiktheid.
 • In beginsel moet de werkgever zelf bijhouden hoeveel vakantiedagen een werknemer heeft opgebouwd. Wanneer daarover een geschil ontstaat rust op de werkgever de bewijslast van het hebben opgenomen van de betreffende dagen.

Hoogte van het loon

 • In beginsel heeft de werknemer recht op loon en mogen werkgever en werknemer de hoogte van het loon samen bepalen. Op die regel bestaan allerlei uitzonderingen.
 • Een eerste uitzondering is dat als ondergrens het minimumloon geldt, zoals bepaald in de Wet op het Minimumloon en de Minimumvakantiebijslag. Voor jongeren vanaf 15 jaar geldt een voor het volwassenen geldende minimumloon. Voor jongeren van 14 jaar of jonger geldt geen minimumloon.
 • Een tweede uitzondering is dat de hoogte van het loon ook bepaald kan worden door een CAO waar de werknemer onder valt.
 • Een derde uitzondering is dat werkgevers op grond van gelijke behandelingswetgeving iedereen die hetzelfde werk verrichten ook hetzelfde salaris moet geven, omdat er anders sprake is van een verboden vorm van discriminatie. Voorbeelden van dergelijke vormen van discriminatie zijn een onderscheid tussen mannen en vrouwen, vaste en tijdelijke arbeidskrachten of voltijders en deeltijders. In het arrest Parallel Entry oordeelde de Hoge Raad dat onderscheid is toegestaan zolang het geen verboden vorm van onderscheid betreft en het onderscheid ook niet anderszins onaanvaardbaar is.
Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over oriënteren en voorbereiden

Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over oriënteren en voorbereiden

Wat zijn de 7 vragen die je kunt stellen als je wilt gaan werken in het buitenland?

Wat zijn de 7 vragen die je kunt stellen als je wilt gaan werken in het buitenland?

  • Bedenk goed wat je motivatie is om naar het buitenland te gaan. Je eigen motivatie heeft invloed op je zoektocht, de keuzes die je maakt en de uiteindelijke baan die je vindt. Het is voor jezelf en de mensen in je omgeving fijn om een open houding te hebben en klaar te staan voor de lokale bevolking. Ook als je gaat om de wereld te verbeteren, moet je goed bedenken dat je niet alle problemen op korte termijn kan oplossen.
  • Daarnaast is een goede voorbereiding essentieel wanneer je in het buitenland gaat werken.

  Wat zijn de 7 vragen die je kunt stellen voordat je gaat werken in het buitenland?

  • Onderstaande vragen helpen je om je wensen en eisen of mogelijkheden op een rijtje te zetten. Zo kun je ervoor zorgen dat het werk goed aansluit bij jouw wensen of dat jouw verwachtingen aansluiten bij de mogelijkheden.
  • Tip: Schrijf de antwoorden op, zodat je ze kunt blijven gebruiken als kompas tijdens je zoektocht, maar ook kunt bijstellen naar mate je plannen concreter worden. Je kunt deze vragen kopiëren en in een eigen document de antwoorden aanvullen, zodat je ze later ook kunt aanvullen. Op deze pagina kun je ook comments achter laten voor jezelf, zodat je ze zelf via je account kunt terugvinden.

  1. Wat zijn je vaardigheden en welke vaardigheden wil je nog opdoen?

  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan geleerde vaardigheden die je tijdens je opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk en in je interesses hebt opgedaan. Maar denk ook na over wat je wilt leren tijdens je werkervaring Zijn er specifieke skills die je graag wilt ontwikkelen?

  2. Wat voor soort werk past bij je?

  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillen tussen praktisch en uitvoerend of juist meer analytisch en beleidmatig. Ook kun je denken aan werk waarbij extern klantcontact centraal staat, of juist waar je meer voor de interne organisatie werkt. Daarnaast kun je denken aan voorkeuren op het gebied van zelfstandig werken, in een team werken of juist leidinggeven.

  3. Bij wat voor soort organisatie wil je werken?

  • Wil je werken bij een commercieel bedrijf, een non-profit organisatie of een overheidsinstelling? Welke sector(en) spreekt je het meeste aan? Er zitten vaak grote verschillen in werksfeer, prioriteiten en beleid. Vraag gerust eens rond bij vrienden, studiegenoten en familie over hun werkervaring om een beeld te krijgen van soorten organisaties en de verschillen per sector.

  4. Wil je in een lokale organisatie werken of liever voor een internationaal bedrijf?

  • Langdurig op één plek wonen en werken is iets anders dan reizen van de ene plek naar de andere om je business te doen. Je kunt je afvragen of jij iemand bent die makkelijk met hele diverse culturen kan omgaan of dat je je liever aanpast aan één cultuur en omgeving en je daarin verdiept.

  5. Hoe staat het met je gezondheid en met je emotionele behoeften?

  • De een houdt van de warmte van de tropen, de ander zoekt liever de Scandinavische winters op. Past de locatie die je op het oog hebt, bij jou gewenste temperatuur? Hoe zit het met je sociale contacten? Ga je samen met iemand naar je nieuwe stek of ga je alleen op pad? Wat is voor jou van belangrijk om je happy te voelen en kun je dat ook (gaan) vinden op de locatie die je op het oog hebt? Zijn er voldoende uitdaging binnen, maar ook buiten het werk, en met de mensen en mogelijkheden om je heen?

  6. Welke omstandigheden passen het best bij je?

  • Ben je op zoek naar een werkplek in een metropool als New York, New Delhi of Mexico Stad? Of ben je juist op zoek naar een werkplek midden in de natuur (zoals bijvoorbeeld bij een ecolodge). Iets er tussenin kan natuurlijk ook bijvoorbeeld in een provinciestad. Die zijn op veel plekken in de wereld vaak qua inwoners net zo groot als Den Haag of Rotterdam, en bieden veel voorzieningen, zonder direct een miljoenenstad te zijn. Wat voor accomodatie zoek je en heb je nog iets nodig qua vervoer (een lokale auto / toegang tot het OV)

  7-  Kan je tegen een culture shock of blijf je liever in je comfort zone?

  • Ben je op zoek naar een hele andere omgeving (zoals een sloppenwijk in Manila of wonen tussen de beren is Alaska)? Of zoek je liever een plek waar je een appartement kan huren met stromend water, elektriciteit en toegang tot het openbare vervoer?

  Wat zijn de 4 vragen om jezelf te stellen bij het selecteren van een werkomgeving?

  1. Waar wil je heen?

  • Heb je al een specifiek land in gedachten of weet je op zijn minst al of je in een westers of niet-westers gebied wilt werken? Hoe ver weg wil je gaan, enigszins dicht bij huis of het liefst ergens aan de andere kant van de aardbol?

  2. Ben je bereid een nieuwe taal te leren?

  • Wanneer je gaat wonen in een land waar Engels niet de voertaal is (niet alleen in native speaking countries is dat zo, maar in landen als India en de Filipijnen spreekt men vanwege de vele lokale talen ook veel Engels). Wanneer je naar een land vertrekt waar bijvoorbeeld Spaans of Frans de voertaal is, dan is het goed om je af te vragen of je bereid bent dit te leren op een zodanige wijze dat je ook kans maakt op de lokale arbeidsmarkt, een eigen onderneming kunt runnen of een breed sociaal leven op kunt bouwen.

  3. Wil je begeleid en bemiddeld worden bij het vinden van een baan of wil je het allemaal zelf uitzoeken?

  • Je kunt natuurlijk zelf allerlei vacaturebanken afstruinen en reageren op diverse vacatures die je aanspreken of lokale organisaties benaderen waar je graag zou willen werken. Wanneer je op zoekt naar een baan in een bepaald land of een bepaalde sector en voor een afgebakende tijd, dan kan het ook heel waardevol zijn om een bemiddelingsbureau in de hand te nemen. Zij hebben vaak een uitgebreid netwerk binnen een specifieke regio of een bepaalde sector, en kunnen je ondersteunen bij het sollicitatietraject en soms ook met verdere administratieve zaken. Ben je op een korte termijn op zoek, dan kan het zeker lonen om via een bemiddelingsorganisatie te zoeken. Heb je wat langer te tijd of kun je zelf ook lokaal langs gaan of heb je lokale contacten, dan kun je soms via via juist ook wat gerichter en vrijer zoeken.

  4. In hoeverre ben je beschikbaar en hoe lang ben je bereid te blijven?

  • Wat is je plan qua tijd? Ben je op korte termijn beschikbaar of pas over een jaar? Of wil je juist over een jaar weer terug zijn om een studie te vervolgen? Of heb je je huis voor een beperkte periode verhuurd? Ben je van plan voor enkele jaren te gaan of is je intentie om er niet meer weg te hoeven gaan? Heb je voldoende geld om de reis en de eerste periode van je verblijf te betalen?

  Wat zijn de vragen die je kunt stellen als je een werkgever op het oog hebt?

  • Wanneer je alles voor jezelf op een rijtje hebt en je hebt een organisatie gevonden, is het handig hier meer informatie over te zoeken.

  1. Wat voor ervaringen hebben andere werkzoekers in het buitenland bij deze organisatie of in dit land gehad?

  2. Hoe staat de organisatie / het bedrijf bekend?

  • Staan er bijvoorbeeld goede of slechte verhalen op internet? Voor jezelf en vaak ook voor de achterblijvers is het een hele geruststelling te weten dat je in goede handen bent.

  Wat zijn de vragen die je kunt stellen als je aan het werk bent in het buitenland?

  Wanneer je weet voor welk bedrijf je gaat werken, is het van belang afspraken te maken met je werkgever, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

  1. Spreek van te voren duidelijk af hoe en wanneer je wordt betaald, hoeveel dagen je gaat werken, welke dagen je gaat werken, wat je taken zijn en waar je verblijft.

  2. Check ook of je hulp krijgt bij het aanvragen van een werkvergunning. Natuurlijk moet je ook flexibel zijn en kan er ter plaatse nog het één en ander worden aangepast, maar op deze manier heb je in elk geval iets om op terug te vallen.

  Hoe ziet de voorbereiding van werken en werk zoeken in het buitenland er in het kort uit?

  Hoe ziet de voorbereiding van werken en werk zoeken in het buitenland er in het kort uit?

   

  Waar kan je allemaal werken in het buitenland?

  Waar is rekening mee te houden met betrekking tot de periode en de vertrektijd?

   Banen

   • Je tijdsplanning voor het regelen van een (betaalde) baan of baan met vergoeding in het buitenland hangt uiteraard erg af van wat voor soort baan je zoekt.
   • Ga je voor langere tijd naar het buitenland, plan dan zeker een aantal maanden in voor het regelwerk, de verkoop of onderhuur van je woning, het regelen van visa en werkvergunningsformaliteiten, etc.

   Werkvakanties

   • Ben je een zonaanbidder of heb je liever winterse temperaturen? Ga je seizoenswerk doen of een werkvakantie van een paar maanden? Houd bij je reisplanning rekening met het klimaat voor een optimale periode.
   • Afhankelijk van het werk dat je gaat doen, moet je bekijken in welke periode je kunt vertrekken.
   • De kortste werkvakanties duren minimaal vier tot acht weken en die kun je dan vaak nog een aantal weken of maanden verlengen.

   JoHo tools

   Hoe werkt het solliciteren bij een baan in het buitenland?

   • Als je naar het buitenland gaat en gaat solliciteren, merk je al snel dat ze in andere landen ook andere gewoontes hebben wat betreft solliciteren.
   • Omdat je graag de baan wilt krijgen die je op het oog hebt, is het handig om vooraf te weten wat je allemaal kunt verwachten als je in het buitenland gaat solliciteren.
   • Wat verschilt er nou eigenlijk vergeleken met de sollicitatieprocedure met Nederland en zal je sollicitatie in het Engels plaatsvinden, of toch in de lokale taal? Dit zijn voorbeelden van vragen die je toch graag beantwoord wilt hebben voordat je begint met solliciteren
   • JoHo tools:

   Welk visum en andere documenten regelen?

   Cursussen en diploma's

   • Voor sommige functies worden cursussen aangeraden of zijn ze zelfs verplicht.
   • Zoals bijvoorbeeld: een cursus reisbegeleider, een diploma als gediplomeerd duikinstructeur, de cursus voor gediplomeerd leraar 'Teaching English as a Foreign Language', een professionele 'raft guide training' of  bijvoorbeeld zakelijke taalcursussen Spaans/Engels,

   Visum

   • In veel landen moet je een speciaal visum hebben om werk te mogen verrichten. Vaak heb je een verklaring van je werkgever nodig om een zogenoemd werkvisum aan te kunnen vragen. De regelingen verschillen per land.

   Werkvergunning

   • Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) heb je meestal geen werkvergunning nodig. Daarbuiten vaak wel

   JoHo tools

   Hoe zorg je voor voldoende geld en lokale betaalmogelijkheden?

   • Geldzaken zijn niet altijd even leuk om bij stil te staan, maar wel belangrijk om goed voor elkaar te hebben.
   • Op populaire locaties zal je weinig problemen ondervinden met het verkrijgen van de juiste betalingsmiddelen.
   • Zit je in wat meer afgelegen gebieden dan is het meenemen van de juiste hoeveelheden geld en meerdere betaalmogelijkheden heel belangrijk.
   • JoHo tools:

   Hoe kies je het vervoer en transport naar je bestemming?

   Banen

   • Bij de meeste banen regel je je eigen vervoer naar je bestemming zelf.
   • Bij de beter betaalde banen komt het wel voor dat je vervoerskosten betaald kan krijgen, zodra je een bepaalde periode aan het werk bent geweest.

   Werkvakanties

   • Ook bij vrijwel alle werkvakanties regel je je eigen vervoer naar je bestemming.
   • Bij afgelegen projecten word je soms wel van het dichtstbijzijnde vliegveld of busstation afgehaald.
   • In het algemeen geldt dat als je kiest voor een bemiddelingsprogramma waarbij de kosten wat hoger liggen, dat dan ook het ophalen en wegbrengen veel beter geregeld is (soms zit er zelfs een binnenlandse vlucht inbegrepen).
   • Probeer er altijd vanuit te gaan dat je jezelf moet kunnen redden, ook als je met een groep gaat of gebruik maakt van de ophaalservice van het vliegveld. Er kan uiteraard altijd iets misgaan. Neem altijd de adressen en telefoonnummers mee van de plek waar je verblijft of de organisatie mee.

   Welke maatregelen kan je nemen om gezond te blijven?

   • Doe een medische check en denk eraan dat het advies anders kan zijn wanneer je meldt dat je een specifiek beroep gaat uitoefenen (denk bijvoorbeeld aan medisch werk) of op een specifieke locatie aan de slag gaat. Vraag dus altijd een medisch adviesgesprek aan en wees zo duidelijk mogelijk in wat je gaat doen of van plan bent te gaan doen
   • JoHo tools:

   Hoe kun je problemen voorkomen en zorgen dat je veilig blijft?

   Hoe kan je een verzekering kiezen die ook werk in het buitenland dekt?

   • Net als thuis, kun je in het buitenland natuurlijk in de problemen raken en hulp nodig hebben. Het is dan prettig om zeker te weten dat je goed verzekerd bent.
   • Zodra je vrijwillig of betaald gaat werken in het buitenland zullen je lopende (reis- en ziektekosten)verzekeringen vaak niet meer geldig zijn. Werk of vrijwilligerswerk wordt veelal uitgesloten en uitkeringen zijn beperkt. Soms werkt een verzekeraar met pittige toeslagen afhankelijk van het soort werk dat je gaat doen. Denk bijvoorbeeld aan werk gericht op wildlife, in de bouw, rondom Hiv/Aids of op afgelegen locaties. Maar bijvoorbeeld ook in weeshuizen, op scholen of bij natuurbeschermingsactiviteiten kunnen zich situaties voordoen die een hoger risico met zich meebrengen dan wanneer je bijvoorbeeld alleen aan het reizen bent.
   • Sommige werkgevers bieden je wellicht een verzekering (op basis van lokale voorwaarden) voor tijdens je werkzaamheden, maar denk ook aan een passende verzekering voor en na je werk, in je vrije tijd, als je tussentijds gaat reizen etc. Daarnaast bestaat de kans dat je terug naar Nederland moet (persoonlijke omstandigheden, situaties aan het thuisfront) waarvan de kosten vaak niet in een lokale verzekering worden gedekt.
   • Let dus goed op dat je een verzekering afsluit die wel blijft dekken tijdens je werkzaamheden en tijdens lang verblijf in het buitenland en die aansprakelijkheid tijdens je werk dekt. Check ook of je avontuurlijke sporten wilt meeverzekeren en je of tijdens een negatief reisadvies van gedekt wilt blijven.
   • JoHo tools:

   Welke vaardigheden en competenties kan je versterken of ontdekken bij werk in het buitenland?

   Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

   Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

   Welke competenties komen van pas bij werken in het buitenland?

   • Elk land en elke functie is anders, maar een aantal competenties kan helpen bij een groot aantal functies in het buitenland, zowel bij vrijwilligerswerk, stages als bij betaald werk.
   • Vraag jezelf van tevoren af of je over onderstaande competenties beschikt en aan welke competenties je wilt werken.

   Aanpassingsvermogen & sociale vaardigheden

   • Realiseer je dat er wel degelijk grote verschillen zullen zijn tussen werk of stages in Nederland en het werk of stages in je nieuwe bestemming in het buitenland. Je zal hoogstwaarschijnlijk worden geconfronteerd met situaties die nieuw voor je zijn. Dit zal zeker het geval zijn indien je kiest voor een baan of stageplek in een ontwikkelingsland.
   • Als je in staat bent om gemakkelijk te schakelen, helpt dit bij de aanpassing aan een andere cultuur. Ook scheelt het als je geen tot weinig problemen hebt om je te conformeren aan de regels en de omgangsvormen die gelden binnen een andere cultuur. Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van middelen en faciliteiten.
   • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het bieden van een zo’n goed mogelijke werkkwaliteit. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
   • Dat het enige aanpassing vergt om je in te stellen op de lokale omstandigheden is vanzelfsprekend.
   • Om je makkelijker te kunnen aanpassen, is het belangrijk om met een open houding je nieuwe werkplek en collega’s te benaderen.
   • Terug in Nederland, of bij een vervolgbaan in het buitenland, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

   Samenwerken binnen een multi-disciplinair team

   • Werken in een ontwikkelingsland betekent vaak werken in samenwerking met de lokale werknemers en bevolking. Dit betekent in veel gevallen ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering.
   • Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
   • Je kunt mogelijk betrokken worden bij het organiseren en het geven van trainingen aan de bevolking.
   • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is in veel vakgebieden van vitaal belang.
   • Of er voldoende personeel, materialen en financiële middelen beschikbaar zijn, verschilt per vakgebied.

   Meerdere talen spreken

   • In veel landen is Engels de voertaal binnen internationale organisaties, dit geldt zeker als Engels een officiële taal is binnen het land.
   • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet vereist maar wel gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je met zowel collega's als cliënten kunt communiceren.
   • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt enige kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in een land waarbij Frans, Portugees of Spaans de officiële taal is.
   • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of stage contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
   • Een andere goede optie om vooraf een idee te krijgen van de gewenste of vereiste taalbeheersing, is om je vóór vertrek aan te sluiten bij een zogenaamde ‘expat club’. De mensen van zo’n club wonen en werken vaak al langer in het land en kunnen je vaak relevante informatie aanreiken betreft het plannen van je werk in het buitenland. Daarnaast kunnen ze helpen om informatie te verschaffen over de culturele gebruiken, nuttig bij het vermijden van culturele blunders voor wanneer je daadwerkelijk aan het werk gaat.
   • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis 

   Hoe kun je competenties ontwikkelen?

   Wat kun je doen om jezelf voor te bereiden op taalproblemen en het cultuurverschil als je gaat werken in het buitenland?

   Wat kun je doen om jezelf voor te bereiden op taalproblemen en het cultuurverschil als je gaat werken in het buitenland?

   Vooraf

   • Om je tijd in het buitenland goed te laten verlopen, is het belangrijk goed te communiceren met de organisatie. Maak, als je nog in Nederland bent, duidelijke afspraken over je werkzaamheden, uren, slaapplek en zaken die je zelf moet regelen en/of betalen. Op die manier weet je wat je kunt verwachten en kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. In een ander land gaat het ook op de werkvloer vaak anders. Zo heb je niet bij alle projecten vrij op zaterdag, ook al is dat in Nederland heel normaal. Overleg ook hoe het zit met andere zaken als werktijden en de siësta.
   • Lees meer over communicatie en werken in het buitenland nadat je inlogt.

   De taal leren

   • Wil je optimaal voorbereid aan je baan in het buitenland beginnen, denk dan eens aan het volgen van een taalcursus van enkele weken voor je eerste werkdag. Op deze manier kun je je kennis nog eens opfrissen of de basiskennis krijgen. Dit kan in Nederland vóór vertrek of juist ter plaatse om alvast te wennen aan de lokale omstandigheden.
   • Voor een aantal werkzaamheden (fruit plukken, toeristische banen op campings en in hotels e.d.) is het niet noodzakelijk dat je de taal perfect beheerst, maar grosso modo geldt: naarmate de baan meer inhoud heeft of meer betaalt, je de lokale taal uitstekend zal moeten beheersen.
   • Uiteraard is het ook erg handig om de lokale taal te kunnen spreken en verstaan. Er zijn diverse mogelijkheden voor cursussen in lokale talen. Bij banen buiten Zuid- of Midden-Amerika zal de voertaal Engels zijn of Frans in de Franstalige gebieden. In Zuid- of Midden-Amerika zal overal Spaans en/of een lokale taal worden gesproken. Spreek je al Spaans dan kan die tijd worden verkort of is een cursus niet nodig. Bedenk bij jezelf hoe goed (en recent) je huidige kennis van de lokale taal is. Als je inhoudelijk gaat werken, worden er andere eisen gesteld aan je kennis dan wanneer je aan het reizen bent.
   • Als je Engelse les wilt gaan geven in het buitenland is een TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language) bijvoorbeeld een aanrader.
   • Lees meer over taalcursussen en taalorganisaties als je inlogt.

   Op de werkvloer

   • Wanneer je eenmaal aan de slag bent gegaan, kan er ook altijd nog iets misgaan. Ook dan is het belangrijk goed te communiceren. De meeste mensen krijgen na aankomst een cultuurschok. Dat is slechts een manier om te zeggen dat de dingen niet precies gaan zoals je thuis gewend bent. Het moeten wennen direct na aankomst in het buitenland is algemeen geaccepteerd.
   • Neem de tijd om aan de nieuwe omgeving te wennen maar ook met open vizier te starten in een project, zonder te snelle conclusies te trekken over wat anders, beter of efficiënter kan.
   • Lees meer over de werkvloer als je inlogt.
   Wat zijn de beste bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   Wat zijn de beste bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   Wat zijn de beste bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   • Engelstalige landen, zoals Canada, Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, blijven verreweg het meest populair als emigratiebestemming, als het gaat om het zoeken en vinden van werk.
   • Veel landen geven makkelijker werkvergunningen af wanneer je beschikt over werkvaardigheden en kennis die ter plaatse niet of weinig voorhanden zijn. Denk bijvoorbeeld aan verplegend personeel dat Nederlands spreekt, ter verzorging van de Nederlandse communities in het buitenland. Of specifieke technische of agrarische kennis. De Nederlandse meertaligheid doet het wereldwijd meestal goed in callcenters of bij human resources functies.
   • Landen waarbij een aanzienlijk percentage werkgevers dat aangeeft moeite te hebben met het invullen van vacatures: Canada, Zwitserland, Zweden, Japan, Taiwan, Hong Kong, Peru, India, Australië, Nieuw-Zeeland, China, Singapore, Brazilië, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Mexico.
   • Landen als Spanje, Griekenland, Italië en Frankrijk kennen vooral veel vraag binnen toerismegerelateerde functies, zoals op campings en in hotels.

   Wat zijn de populairste landen voor betaald werk in het buitenland?

   • Verenigde Staten
   • Canada
   • Australië
   • Verenigd Koninkrijk
   • Frankrijk
   • Duitsland
   • India
   • Italië
   • Spanje
   • Zwitserland

   Waar is vraag naar werk in het buitenland?

   • Wereldwijd is de vraag groot naar: technici, salesmedewerkers, ambachtslieden, ingenieurs, arbeiders, managers, boekhoudkundige en financiële medewerkers, ict-medewerkers, productieoperators en verplegend personeel
   • In de Australië heeft men bijvoorbeeld een tekort aan: verplegers, docenten, programmeurs, chauffeurs, electriciens, psychologen, metaalbewerkers, koks en fysiotherapeuten.

   Waar kan je meer lezen over bestemmingen voor betaald werk in het buitenland?

   Wat is de periode die je in het buitenland moet zijn om betaald werk te kunnen doen?

   Wat is de periode die je in het buitenland moet zijn om betaald werk te kunnen doen?

   Hoelang moet je in het buitenland zijn om betaald werk te kunnen doen?

   • Wanneer je op zoek bent naar een tijdelijke baan in het buitenland voor bijvoorbeeld de ervaring, om er even tussenuit te zijn of om je kost&inwoning te verdienen tijdens je (wereld-)reis, maak je de meeste kans bij seizoensgebonden werk (=agrarisch en toeristisch werk).
   • Houdt er, ook wanneer je een tijdelijke baan zoekt, wel rekening mee dat er in de meeste gevallen een minimale beschikbaarheid van een aantal maanden wordt gevraagd.
   • Als je van plan bent te emigreren of langdurig naar het buitenland te vertrekken, is het vinden van een baan met een salaris vaak één van de uitgangspunten. In de praktijk blijkt het echter bijzonder lastig om een betaalde baan in het buitenland te vinden en belanden de echte doorzetters vaak eerst in simpele banen met kost&inwoning of ze gaan vrijwilligerswerk doen om zo een begin te maken de lokale arbeidsmarkt te betreden.
   • Is het de eerste keer dat je in het buitenland wilt werken, begin dan eerst eens met een tijdelijke baan (zomer- of winterseizoen) om te kijken hoe je het ervaart.
   Wat zijn aandachtspunten om een goede start te maken in je werkomgeving bij lang verblijf in het buitenland?

   Wat zijn aandachtspunten om een goede start te maken in je werkomgeving bij lang verblijf in het buitenland?

   • verdiep je zo snel mogelijk in de lokale (zaken)cultuur: wat is de stijl van werken, hoe werken besluitvormingsprocessen, welke fasen in onderhandelingen zijn er en hoe worden relaties opgebouwd.
    • in veel werkculturen buiten Nederland is men niet gewend aan het forceren van beslissingen, de "zo gaan we het doen en niet anders" cultuur. Beslissingen worden in overleg genomen, rekening houdend met uiteenlopende meningen. Is een beslissing eenmaal volgens dat proces genomen, dan kan je (meer dan in Nederland) rekenen op loyaliteit.
   • passend c.q. netjes gekleed gaan, ongeacht de temperatuur buiten, is altijd verstandig.
   • zakendoen is altijd, maar zeker in het buitenland, people business: relatie, relatie en relatie.
   • visitekaartjes zijn onmisbaar bij zakelijke contacten; hou rekening met de gangbare afmetingen van kaartjes op je bestemming als je wilt dat jouw kaartje wordt bewaard.
   • de vaak 'easy going' manier van met elkaar omgaan betekent niet dat afspraken vervolgens niet gedetailleerd in contracten en formele afspraken worden vastgelegd en nageleefd.
   • wees voorzichtig met informele omgangsvormen met collega's; de losse amicale Nederlandse manier wordt in het buitenland lang niet altijd begrepen of zelfs volledig verkeerd geïnterpreteerd. In Nederland al gevoelige zaken als pesten op het werk of intimidatie liggen buiten Nederland vaak nog vele malen gevoeliger.
   • in veel landen los je eventuele problemen met collega's niet op door er zelf op af te stappen, maar benader je juist je leidinggevende die bepaalt in welke mate er corrigerend moet worden opgetreden.
   • de scheiding die we in Nederland vaak kennen tussen 'werk' en 'privé' is in landen buiten Nederland vaak niet zo strict. Hoe je met collega's omgaat in je vrije tijd kan sneller gevolgen hebben voor arbeidsverhoudingen. Gedragsregels zijn meestal veel explicieter vastgelegd, hetgeen door veel werknemers eerder als "helder" dan als "betuttelend" wordt beschouwd.

   Directe humor, ironie en sarcasme wordt in Duitsland vaak niet begrepen. Het is het buurland van Nederland, totaal anders. Een grap tijdens een vergadering komt vaak helemaal niet aan; ze staren je aan en hebben geen idee wat je bedoelt, denken dat je ze in de maling neemt. Ik heb een hekel aan mensen die zeggen dat Duitsers geen humor hebben want dat is absoluut niet zo, maar er zijn wel degelijk verschillen in type humor, ze zijn minder cynisch dan wij.

   Duitsland emigrant

   Formele uitingen geven aan welke plaats iemand in de samenleving inneemt, en of je een hogere of lagere plaats inneemt dan de ander. Daarvoor zijn visitekaartjes ook een must: aan de functie die daar op staat kan je afleiden hoe je hem of haar moet benaderen. Wie er dieper buigt, of hoe je elkaar moet aanspreken.

   Emigrant Japan

   Toen mijn eerste arbeidscontract in Nieuw-Zeeland onverwacht niet werd verlengd door de economische crisis, ontstond er bij ons allebei paniek. Wat nu? Om toch maar weer zo snel mogelijk inkomen te hebben, heb ik een baan aangenomen die niet bij me paste. Ik had het al snel niet goed naar zijn zin in die nieuwe baan. Ik sprak er niet echt over met mijn vrouw, was bang dat het voor ons allebei te moeilijk zou worden. Vooraf hadden we het ons nog zó voorgenomen: goed blijven praten als er moeilijke momenten zouden komen. Maar als je in zo’n situatie komt, is dat toch lastig.

   Nieuw-Zeeland emigrant

   Op mijn werk merk ik dat mensen in de VS anders met hiërarchie omgaan dan in Nederland. Als de hoofdonderzoeker de kamer binnen komt lopen, staan meerdere mensen direct op om hun stoel aan te bieden. Er heerst veel meer hiërarchie op de werkvloer. Ik leerde er mee omgaan door eerst af te wachten en de kat uit de boom te kijken. Op die manier kreeg ik inzicht in de situatie en weet ik inmiddels wanneer ik me wel en niet hoef aan te passen.

   USA emigrant

   Hoe kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als je gaat werken in het buitenland?

   Hoe kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als je gaat werken in het buitenland?

   • Indien je Nederland verlaat om te reizen, of om zonder inkomen uit werkzaamheden in het buitenland te gaan wonen, dan is er niets geregeld met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.
   • Om toch het financiële risico te beperken na een ongeval, kan eventueel een hoge ongevallen verzekering worden afgesloten. Dan volgt een eenmalige uitkering als het gevolg van invalide raken of overlijden. Dit is natuurlijk niet hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar geeft wel een buffer voor moeilijke tijden.
   • Een expat- of emigratieverzekering kan wél afgesloten worden met een arbeidsongeschiktheidsdekking.
   • Kijk voor meer informatie hierover op de gespecialiseerde JoHo Insurances website voor Expat- en emigratieverzekeringen
   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over selecteren van een organisatie of bedrijf

   Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over selecteren van een organisatie of bedrijf

   Hoe ga je om met de administratieve regels en de onzekerheden bij het werken in het buitenland en zoeken naar een baan?

   Hoe ga je om met de administratieve regels en de onzekerheden bij het werken in het buitenland en zoeken naar een baan?

   Hoe ga je om met alle regels bij werken en zoeken naar een baan in het buitenland?

   • wie wil gaan werken in het buitenland loopt, net als de buitenlandse werkzoeker in Nederland, niet zelden tegen een veelvoud van regels aan, bijvoorbeeld rondom het wel of niet moeten regelen van een werkvisum, het wel of niet tegen kost- en inwoning mogen werken, etc.
   • soms zijn de (formele) regels glashelder, maar vaker zijn ze vaag of “grijs” en soms spreken ze elkaar ronduit tegen
   • los van de helderheid van regels, lopen veel werkzoekers sowieso aan tegen de vele grensgebieden tussen betaald werk, vrijwilligerswerk, (on)betaalde stages, werk tegen onkostenvergoeding of gedeeltelijke vergoeding in natura (bv. gratis maaltijden, of gratis onderdak in een accommodatie waar ook betalende toeristen verblijven)
   • er zijn talloze verschillen tussen en binnen bestemmingen waar werk wordt aangeboden, mbt de strictheid waarmee regels worden toegepast (en gehandhaafd) en eventuele afspraken die werkaanbieders met lokale autoriteiten hebben gemaakt
   • daarnaast zijn bijvoorbeeld ook de hoogtes van vergoedingen multi-interpretabel; wat voor de één een “fooi” of “onkostenvergoeding” is, is voor de ander een aardig basissalaris, voor de derde persoon “vrijwilligerswerk” en voor de volgende “pure oplichterij”
   • het verzetten van (tijdelijk) werk wordt door veel buitenlandgangers ook gezien als “het ontdekken van nieuwe talenten”, “het opdoen van nieuwe inspiratie” of “een kans op culturele verdieping”. Niet zelden wordt daarbij door mensen eerst een bepaalde fee (of programmakosten, of bemiddelingsbijdrage, enz.) betaald om vervolgens, in ruil voor een vergoeding (in welke vorm dan ook), tijdelijk aan de slag te gaan.
   • zeker wanneer men maar voor een korte periode (tot enkele weken) ergens gaat mee“helpen” of mee“klussen”, maken velen de afweging om niet het formele “werkvergunning/visum”traject in te gaan. Het maakt het soms überhaupt mogelijk om deze ervaring op te doen en vergemakkelijkt afspraken tussen werkaanbieder en werkzoeker. De kosten van een werkvergunning liggen vaak ook erg hoog en niet elke werkgever heeft daar de middelen voor.

   Wat kan je doen als er nog veel onzeker is bij het werk in het buitenland?

   • maak het in ieder geval bespreekbaar. Het is aan de werkaanbieders en degenen die erheen gaan zelf hoe daarmee om te gaan of dit met elkaar even te overleggen. De afspraken die je hierover maakt kunnen ook van invloed zijn op de manier waarop je jezelf op je werkplek opstelt, of op mag stellen: als volwaardig werknemer, of als “tijdelijke hulp”, of als ander soort werknemer
   • laat je vooraf informeren over de lokale situatie en hoe over het algemeen met regels omgegaan wordt en bedenk goed wat je eigen insteek/doel van je periode in het buitenland is.
   • maak voor jezelf daarbij een afweging of je werk gaat doen dat minder makkelijk (of niet) ook door lokale arbeidskrachten gedaan kan worden. En, net als in Nederland, “gedaan kan worden” betekent nog niet dat het werk ook gedaan wórdt.
   • in een aantal gevallen heb je specifieke talenten of competenties (denk aan vakkennis, kennis van een bepaalde taal, “tijd” etc.) die ter plekke niet of nauwelijks voorhanden zijn.
   Hoe kan je werk in het buitenland vinden waarbij je in je eigen onderhoud kan voorzien?

   Hoe kan je werk in het buitenland vinden waarbij je in je eigen onderhoud kan voorzien?

   Met welk soort werk en baan kan je in het buitenland in je eigen onderhoud voorzien?

   • Naast werken als Engels docent op vrijwillige basis kun je ook betaalde banen vinden om Engelse les te geven, bijvoorbeeld in Azië en Latijns-Amerika. Over het algemeen kun je voor ongeveer 4 maanden aan de slag, maar dat kan ook langer zijn.

   • Kijk eens naar seizoensgebonden werk, bijvoorbeeld in de agrarische of toeristische sector (zowel zomerbestemmingen als wintersport).

   • Veel accommodatie-aanbieders zoeken tijdelijke werknemers die voor kost & inwoning willen werken.

   • Aan het einde van de zomer is er veel vraag naar fruitplukkers. Vaak haal je de oogst met een heel team binnen. Je deelt meestal gezamenlijk de maaltijden, soms ook de accommodatie, of staat met je eigen tentje op het erf van de boer of kweker.

   • Vooral binnen Europa vind je veel werkmogelijkheden in animatieteams bij hotels en resorts waar je de gasten vermaakt met bijvoorbeeld sport&spel-activiteiten, musicals en kinderdisco. Je accommodatie en maaltijden worden vaak voor je geregeld en je krijgt er ook nog een zakcentje bij.

   • In de wintersportgebieden kun je niet alleen terecht met een certificaat als ski- of snowboardinstructeur, maar horeca- en barpersoneel wordt in die periode ook veel gevraagd. Naast een salaris is de accommodatie (en soms de maaltijden) vaak ook geregeld.

   • Check de vele JoHo advieswijzers en tools voor betaald werk in het buitenland voor concrete voorbeelden.

   Hoe krijg je een baan in het buitenland?

   Hoe krijg je een baan in het buitenland?

   • Zoek je werk in het buitenland, dan beheers je (natuurlijk) minimaal de taal van het land, heb je goed grip op je eigen talenten, competenties en vaardigheden en heb je uiteraard oog voor culturele verschillen. Maar "kennis van de lokale taal" is een breed begrip, hoe toon je je Nederlandse kwalificaties nu internationaal aan en wat voor implicaties hebben die culturele verschillen eigenlijk?

   Hoe vind je een baan in het buitenland ?

   • Verdiep je in kansrijke sectoren en functies op jouw bestemming, verdiep je in je eigen vaardigheden en verwoord in hoeverre jouw talent(en) een meerwaarde bieden
   • inventariseer de bronnen (en raadpleeg die regelmatig) die gericht zijn op vacatures in je beoogde werkomgeving; denk ook aan openbare of besloten online groepen bv. op Facebook en Linkedin, vaak komen daar vacatures voorbij
   • Mobiliseer je netwerk, laat iedereen weten dat je een baan zoekt
   • Zoek het expatnetwerk ter plaatse op, meld je aan bij hun fora, leg veel contacten
   • Ook kun je natuurlijk niet-locatiegebonden werkzaamheden die je in Nederland verrichte vanuit het buitenland voortzetten; denk aan het maken van vertalingen, schrijven van teksten, webdesign opdrachten etc. Contact met opdrachtsgevers verloopt dan bijvoorbeeld digitaal, of je reist afhankelijk van je woonlocatie en de grootte van opdrachten periodiek naar Nederland voor voortgangsoverleg.

   Overwegingen

   • Overweeg een of meerdere verkenningsreizen; benader potentiële werkgevers vooraf en laat hen tijdig weten wanneer je terplaatse. Lees de werkgerelateerde tips bij het maken van een Verkenningsreis in de JoHo keuzehulp over wonen in het buitenland en verhuizen
   • Start een blog rondom je emigratie of werkzoektocht, laat op een positieve manier zien dat je gemotiveerd bent (en blijft) om werk te vinden, vertel over je eigen vaardigheden en talenten
   • Verdiep je in bedrijven die je aanspreken, verwoord in hoeverre jij kan bijdragen; richt je niet alleen op openstaande vacatures maar benader ook eens pro-actief

   Hoe maak je meer kans op werk in het buitenland?

   • Begin bijvoorbeeld eens met een stage of vrijwilligerswerk te doen
   • Leer de lokale taal van het land/de regio waar je naar toe wilt. Een taalcursus ter plekke is erg aan te raden.
   • Wees flexibel! Dit kan op heel veel zaken betrekking hebben (werktijden, taken, etc.), maar over het algemeen geldt: hoe flexibeler je je opstelt, hoe aantrekkelijker je bent voor een werkgever.
   • Wanneer je langdurig beschikbaar bent, vergroot je de kansen op een baan.
   • Kijk ook eens naar de sectoren waar in een land zelf weinig lokaal personeel voor beschikbaar is. Mocht je ervaring hebben in die specifieke sector, dan maak je meer kans.
   • Volg de TEFL-cursus om te beginnen met Engelse les geven in het buitenland. Wanneer je over een goed niveau Engels beschikt, kun je de online TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) volgen en kun je met je TEFL-certificaat gaan solliciteren op lesgeefbanen. Deze cursus is ook af te sluiten in combinatie met een baangarantieprogramma voor China.
   Hoe kom je aan een baan op een duurzame of biologische boerderij in het buitenland?

   Hoe kom je aan een baan op een duurzame of biologische boerderij in het buitenland?

   Hoe kom je aan werk op een biologische boerderij in het buitenland?

   • Biologische boerderijen (organic farms) op allerlei plaatsen nemen vrijwilligers aan om voor hulp bij het verminderen of zelfs stopzetten van het gebruik van allerlei chemicaliën en zware machinerie. Veel communes zijn zeer ontvankelijk naar bezoekers uit het buitenland en zijn vaak gewillig om hun gastvrijheid te bieden in ruil voor werk. Niet altijd, maar meestal is het landbouwwerk.
   • Sommige communes houden er nogal radicale en extreme praktijken op na, dus het is verstandig om zo veel mogelijk over een gemeenschap te weten te komen voor je er een bezoek brengt.
   • Er bestaan veel uitwisselingsprogramma’s voor werk en stages op het platteland, op allerlei plaatsen op de wereld voor periodes van een aantal maanden, en veel organisaties die zulke programma’s aanbieden. Veel informatie is te vinden op internet, op eigen websites van deze organisaties.

   Hoe regel je tijdelijk werk op een biologische boerderij via WOOFF?

   • Er zijn meerdere samenwerkende organen, die vallen onder de naam WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms). Elke nationale (WWOOF-)groep is autonoom, met eigen doelen, systemen, honoreringen en regels. De meeste organisaties hebben de voorkeur voor sollicitanten met ervaring op een biologische of biologisch-dynamische boerderij, maar het is niet essentieel.
   • WWOOF is een uitwisseling: in ruil voor je werk op biologische boerderijen, tuinen en landerijen ontvang je maaltijden, een slaapplaats en inzicht in biologische of biologisch-dynamische landbouw. Als je wilt deelnemen aan een uitwisseling van WWOOF in een land met een nationale WWOOF-organisatie moet je, voordat je adressen kunt krijgen, je eerst bij deze organisatie aansluiten.
   • Vraag jezelf, voordat je een lang verblijf op een biologische boerderij gaat regelen, wel goed af of het echt een omgeving is die je aanspreekt. Veel, met name biologisch-dynamische, boeren zijn niet-rokende vegetariërs en de leefomstandigheden waar je mee te maken krijgt zijn primitiever dan sommige mensen gewend zijn.

   Waar kan je meer lezen?

   In hoeverre kan je betaald werken in het buitenland als je de taal niet goed beheerst?

   In hoeverre kan je betaald werken in het buitenland als je de taal niet goed beheerst?

   Hoe kan je betaald werken in het buitenland als je de taal niet goed beheerst?

   • Bij tijdelijk werk in het buitenland kan je vaak zonder de lokale taal te beheersen ook prima een baan vinden. Uiteraard zijn het dan vaak banen en werkzaamheden waarbij de (lokale ) taal een ondergeschikte rol speelt.
   • Ga je werken in een land waarvan de je taal redelijk beheerst dan zijn de mogelijkheden uiteraard groter dan wanneer je de taal geheel niet machtig bent
   • In de regel geldt hoe vaster de baan hoe belangrijker het is dat je de taal goed beheerst
   • De ervaring leert dat je vaak in het land zelf de taal pas echt leert en het scheelt als je via een cursus de basis hebt gelegd. Je kunt je opgedane kennis dan bovendien meteen toepassen in de praktijk.
   • In veel landen vind je lokale taalscholen waar je een taalcursus kunt volgen
   Waar vind je de beste zomerbaan in het buitenland of tijdelijk werk in Europa?

   Waar vind je de beste zomerbaan in het buitenland of tijdelijk werk in Europa?

   Zomerbanen in het buitenland in Europa zijn het beste te vinden in het toerisme en de agrarische sector

   • Werk in het toerisme op campings en in hotels in o.a. Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland en Turkije.
   • Fruitplukken of ander agrarisch werk in Noorwegen, Frankrijk, Schotland en Denemarken.

   Tijdelijke werk in het buitenland in Europa zijn het beste te vinden in de volgende sectoren:

   • Werk op helpdesks in o.a. Frankrijk, Portugal, Tsjechië, Bulgarije en Ierland.
   • Werk in de wintersport in Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland. 
   • Check verder de mogelijkheden per werksector
   Wanneer starten organisaties met de werving voor werk en vacatures in het buitenland?

   Wanneer starten organisaties met de werving voor werk en vacatures in het buitenland?

   Wervingsperiodes voor het zoeken naar betaald werk in het buitenland

   • De aangegeven periodes betreffen de wervingsperiodes
   • De grotere organisaties besteden de werving soms uit aan lokale wervingsorganisaties

   Werk in het buitenland met werving in januari en februari

   Werk in het buitenland met werving in maart en april

   Werk in het buitenland met werving in mei en juni

   Werk in het buitenland met werving in juli en augustus

   Werk in het buitenland met werving in september en oktober

   Werk in het buitenland met werving in november en december

   Wanneer zoek je zelf een zomerbaan in het buitenland en wanneer maak je gebruik van een bemiddelingsorganisatie?

   Wanneer zoek je zelf een zomerbaan in het buitenland en wanneer maak je gebruik van een bemiddelingsorganisatie?

   Begeleid en bemiddeld worden bij het vinden van een zomer- of winterbaan of zelf alles uitzoeken?

   • Het voordeel van een bemiddelingsorganisatie is dat zij voor jou een baan gaan zoeken binnen het netwerk dat zij al hebben opgebouwd.

   • Daarnaast bieden bemiddelingsorganisaties vaak extra services aan die in de praktijk soms lastig zijn om zelf te regelen. Denk bijvoorbeeld aan: werkvergunning, voordelig ticket, transfer, accommodatie, verzekering, etc. Soms betaal je echter wel voor de bemiddeling.

   • Heb je zelf al contacten in het land waar je naartoe wilt, dan kun je er ook voor kiezen om zelfstandig een baan te zoeken en te regelen. Zet je contacten in om voor jou rond te kijken en laat je goed informeren over de lokale regelgeving.

   Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over bemiddelende organisaties en werkgevers*

   Werken in het buitenland: vragen en antwoorden over bemiddelende organisaties en werkgevers*

   *Tools voor wie bij JoHo aangemeld of verzekerd is

    

   Bij welke organisaties kan je het beste betaald werken in het buitenland: per sector, studiegebied of werkveld?

   Bij welke organisaties kan je het beste betaald werken in het buitenland: per sector, studiegebied of werkveld?

   Bij welke organisaties kan je het beste betaald werken in het buitenland: per sector, studiegebied of werkveld?

    Per land

    Per sector

    Uitgelichte organisaties

    Log in voor meer organisaties, tips en vacatures op het vlak van

    • accounting en financiele zaken -  administratie en secretariele werkzaamheden -  bouw en techniek – consultancy - creativiteit , design, kunst en cultuur - gezondheidszorg en medische werkzaamheden - horeca en hospitality- ICT en automatisering -juridische zaken- kinderzorg, opvang en jeugdwerk - landbouw, boerderijwerk en frutiplukkerij - management en organisatie - marketing en communicatie - natuur en milieu - non-profit (NGO) - onderwijs: Nederlandstalig - onderwijs: Engelse les - onderwijs: algemeen - internationale en ontwikkelingssamenwerking - personeelszaken en HRM -reclame en journalistiek - sales, helpdesks en call centers- watersport - wintersport - toerisme - campings -cruiseschepen in hostels - hotels- in safarilodges - op pretparken - op zomerkampen

    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland tegen kost en inwoning, of bescheiden salaris?
    Bij welke organisaties kan je goed betaald werk in het buitenland zoeken via vacaturebanken,of handige bemiddelingsactiviteiten?
    Bij welke organisaties kan je werken of vrijwilligerswerk doen in het buitenland als je nog nog geen 18 maar 14, 15, 16 of 17 jaar oud bent?

    Bij welke organisaties kan je werken of vrijwilligerswerk doen in het buitenland als je nog nog geen 18 maar 14, 15, 16 of 17 jaar oud bent?

    Vrijwilligerswerk doen of stagelopen in het buitenland

    • Er zijn vrijwilligersprojecten waar ook jongeren onder de 18 jaar aan mee kunnen doen.
    • Kies bijvoorbeeld voor een bestemming binnen Europa. Zo ben je dicht bij huis en kom je er op een veilige manier achter of je het leuk vindt om vrijwilligerswerk te doen.
    • Veel projecten worden geregeld via een bemiddelingsorganisatie waarbij je met meerdere jongeren vrijwilligerswerk gaat doen.
    • Taalcursus Spanje (Salamanca, Barcelona) is ook een prima optie.
    • Wil je toch verder van huis, kies dan in ieder geval voor een goede bemiddelingsorganisatie. Zo krijg je wat meer begeleiding en zekerheid.

    Organisaties die vrijwilligersprojecten in het buitenland aanbieden als je nog geen 18 jaar bent zijn o.a

    Nederlandse bemiddelaars:

    Organisaties die vrijwilligersprojecten in het buitenland aanbieden voor gezinnen met kinderen onder de 18:

    Nederlandse aanbieders:

    Organisaties die ook stageplekken bieden voor studenten onder de 18:

    Betaald werk zoeken in het buitenland als je nog geen 18 bent

    • Log in voor de mogelijkheden voor betaald werk in het buitenland als je nog geen 18 bent
    • Bij de meeste organisaties geldt dat je kan vertrekken in het jaar dat je 18 wordt, en bij een aantal kan het al van vanaf jongere leeftijd

     

    Log in voor meer tips, meer organisaties + de mogelijkheden voor betaald werk in het buitenland als je nog geen 18 bent

    Bij welke organisaties en bedrijven maak je de meeste kans op een baan in het buitenland?

    Bij welke organisaties en bedrijven maak je de meeste kans op een baan in het buitenland?

    Bij welke organisaties en bedrijven maak je de meeste kans op een baan in het buitenland

    Check de werken in het buitenland toolshop voor

    • Bij welke organisaties kan je het beste betaald werken in het buitenland : per sector
    • Bij welke organisaties kan je het beste werken in het buitenland tegen kost en inwoning, of beperkt salaris?
    • Bij welke organisaties kan je werken of vrijwilligerswerk doen in het buitenland als je nog nog geen 18 maar 14, 15, 16 of 17 jaar oud bent?
    • Bij welke organisaties kan je het beste werken op een ecolodge of safarilodge in het buitenland?
    • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland op een camping of zomerkamp?
    • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk bij hotel-, horeca-, hospitality- of entertainmentwerk in het buitenland?
    • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in de wintersport?
    • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk bij boerderijen, wijngaarden en in de agrische sector?
    • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in service centers en helpdesksi n het buitenland?
    • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in de non-profitsectorin het buitenland of bij een internationale organisatie?
    • Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het onderwijs in het buitenland of bij een internationale organisatie?
    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland bij campings en zomerkampen?
    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland bij ecolodges of safarilodges?

    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland bij ecolodges of safarilodges?

    Wat maak je kans op werk bij een ecolodge of safarilodge het buitenland?

    Sectoren & Functies

    Uitgelichte organisaties

     
    Log in of lees verder voor meer tips en organisaties
    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland in de hotel-, horeca-, hospitality- en entertainmentsector?

    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland in de hotel-, horeca-, hospitality- en entertainmentsector?

    Waar maak je de meeste kans op hotel-, horeca-, hospitality- of entertainmentwerk in het buitenland?

     

    Per sector

    Per land

    Uitgelichte organisaties

    Log in of lees verder voor meer organisaties en meer tips

    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland in de natuur, de agrarische sector en op een boerderij?

    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland in de natuur, de agrarische sector en op een boerderij?

    Waar maak je kans op werk in het buitenland in de natuur, de agrarische sector en op een boerderij?

     

    Per sector

    Per land

    Uitgelichte organisaties

     

    Log in of lees verder voor meer organisaties en tips

     

    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland in de wintersport?

    Bij welke organisaties maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland in de wintersport?

    Waar maak je de meeste kans op een baan in het buitenland in de wintersport

     

    Per sector

    Per land

    Uitgelichte organisaties

    • Snowminds : interne opleiding tot skileraar of snowboardinstructeur + werk in Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Spanje Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika

    Log in voor meer organisaties en tips

     

    Bij welke organisaties of bestemmingen maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland bij duikscholen en duikcentra?

    Bij welke organisaties of bestemmingen maak je de meeste kans op betaald werk in het buitenland bij duikscholen en duikcentra?

    Waar kan je beste heen als je divemaster wil worden, of duikles wilt geven

    Uitgelichte organisaties

    Log in voor meer organisaties en tips

    Activiteiten en vacatures in het buitenland: waarom, wat doen en waarheen?

    Activiteiten en vacatures in het buitenland: waarom, wat doen en waarheen?

    Welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland, of in je directe omgeving
    Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

    Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

    Wat is talent en wat zijn talenten?

    Wat is talent en wat zijn talenten?

    Wat is talent?

    • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
    • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
    • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
    • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
    • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.
    Wat zijn competenties of kwaliteiten?

    Wat zijn competenties of kwaliteiten?

    Wat zijn competenties of kwaliteiten?

    • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
    • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

    Talent en competentie

    • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen / ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!
    Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

    Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

       

    Eigenschappen ->  Vaardigheden -> Competenties

    Wat zijn eigenschappen?

    • Eigenschappen hebben te maken met je karakter, met hoe je in elkaar zit.
    • Karaktereigenschappen zijn (verder) te ontwikkelen, maar je kunt ze moeilijk aanleren als het er helemaal niet in zit.
    • Je kunt vaak groeien binnen een bepaalde functie/ een bepaald veld maar als je kerneigenschappen mist, dan zal je groei minder zijn dan bij de persoon die die eigenschappen wel heeft. Of dat erg is, moet je vervolgens zelf beoordelen (en helaas soms je baas...).

    Wat zijn dan waarden?

    • Een waarde is eigenlijk de voorkeur die een groep of samenleving heeft met betrekking tot specifiek gedrag of een specifiek doel. Vaak gebruikt men de term waarden in relatie met normen; 'normen en waarden': de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen (definitie Wikipedia).
    • Waarden zijn die 'eigenschappen' die waardevol gevonden worden door iemand zelf of door een groep mensen (bijvoorbeeld een samenleving of een bedrijf). Voorbeelden hiervan zijn tolerantie, respect en vrijheid.
    • Normen kun je zien als een handvat over hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Hoe je je zogenaamd hoort te gedragen in bepaalde omstandigheden, ongeschreven regels waar de meeste mensen zich aan houden (bijvoorbeeld opstaan voor ouderen in de tram). Men beseft bewust of onbewust dat je als samenleving, als groep of als organisatie het toch met elkaar zal moeten doen.
    • De norm geeft aan hoe je je hoort op te stellen, de waarde zegt wat meer over de motivatie die daar achter zit. In feite bepaalt de waarde de norm. Wat betekent dat nou? Als samenleving hebben we bijvoorbeeld met elkaar besloten dat we respect voor ouderen belangrijk vinden (we worden namelijk allemaal later ook oud, dan is het wel zo fijn als we zelf ook met respect behandeld worden). Deze waarde (respect) heeft ertoe geleid dat we de ongeschreven regel hebben ingevoerd dat we in de tram opstaan voor ouderen.

    Persoonlijke waarden

    • Persoonlijke waarden zou je kunnen zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
    • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.) maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid).
    • Hier zou je ook kunnen spreken van je eigen idealen.

    Wat zijn contenties?

    • Contenties zijn die waarden (elementen)  die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
    • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen worden komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

    Wat is talent?

    • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
    • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
    • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
    • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
    • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.

    Voorbeeld

    • Een erg goede voetballer moet vaak niet alleen intelligent genoeg zijn om de tactiek en strategie te begrijpen, maar moet ook over doorzettingsvermogen beschikken om voldoende conditie op te bouwen en zijn talenten verder te ontwikkelen.

    Wat zijn vaardigheden?

    • Een vaardigheid betekent dat je een handeling of actie goed kan uitvoeren of bijvoorbeeld een probleem goed op kan lossen.
    • Vaardigheden leer je door oefening, in de praktijk. Iemand die zijn rijbewijs heeft gehaald, leert pas echt rijden door veel auto te rijden.

    Wat zijn competenties of kwaliteiten?

    • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
    • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

    Talent en competentie

    • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen/ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!

    Wat is talentontwikkeling?

    • Iedereen is wel ergens goed in, maar het proces om erachter te komen waar je goed in bent, kan soms heel lang op zich laten wachten. Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is een tweede. Talenten komen pas tot bloei wanneer je competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet dan talentontwikkeling. 
    • Waarom zou je je talent ontwikkelen? Je talenten kennen en herkennen leidt in het algemeen tot betere keuzes en betere keuzes leiden weer tot een beter of prettiger bestaan voor jou en je omgeving.

    Talentontwikkeling kan je in het algemeen in een aantal fases opdelen:

    1. Kennis opdoen & ontdekken: eerst doe je kennis op en ga je op onderzoek uit.
    2. Verdiepen: dan verdiep je je steeds meer.
    3. Groeien: langzaam word je ergens steeds beter in.
    4. Profiteren: tot slot profiteer je van je resultaten.
    • Vaak kies je voor activiteiten die je ‘leuk’ vindt en waarmee je al bekend bent. Bij talentontwikkeling gaat het er juist om in aanraking te komen met nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en ervaringen.
    • Talent heeft een omgeving nodig waarbinnen het talent kan worden gebruikt of verder kan worden ontwikkeld. Kies je een goede omgeving, dan kan je een talent sneller ontwikkelen dan in een verkeerde omgeving.

    Talent & Werk

    • Talent komt in velerlei vormen en omstandigheiden tot uiting. Binnen een werkomgeving heb je niet alleen te maken met je collega’s, je leidinggevenden, je werkzaamheden of je organisatie maar ook nog met bijvoorbeeld de werkomgeving, de werktijden e.d.
    • Net zoals in de sport vaak is terug te zien, is alleen het hebben van talent niet voldoende. Ook in een werkomgeving is er meer nodig om een talent te ontwikkelen. De ruimte krijgen, doorzettingsvermogen hebben en je eigen instelling kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
    • Vaak heeft men het hier ook over passie. Het kan zeker helpen om ergens veel plezier in te hebben. Een talent zal sneller en misschien verder worden ontwikkeld wanneer dit samen gaat met een sterk gevoel van tevrendenheid, plezier en 'passie'. Toch moet je niet snel opgeven als je niet direct (of zelfs aan het eind) nog geen geen sterk gevoel van plezier of passie hebt ontwikkeld. Niet alleen kan dit later nog komen, ook komt een ontwikkeld talent meestal goed van pas bij de ontwikkeling van je volgende talent.

    Welke competenties, contenties, kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen zijn van belang voor mijn keuzes?

    Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

    Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

    Wat heb ik waar geleerd... en waar kan ik wat leren

    • Waardes kun je ontdekken, eigenschappen kun je ontwikkelen, competenties kun je opdoen, testen en verbeteren tijdens je studie, je baan of bijbaan maar ook tijdens je reis of je vrijwilligerswerk! 
    • Hieronder zie je de indeling van JoHo competenties waarin kernwaardes / eigenschappen zijn verwerkt en die je tijdens je verschillende activiteiten kunt opdoen.
    • Let op: het wil natuurlijk niet zeggen dat je een specifieke competentie niet ook tijdens een van de andere activiteiten zou kunnen opdoen of ergens ander voor nodig hebt!

    Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Betrokkenheid
    • Creativiteit
    • Inlevingsvermogen (empathisch vermogen)
    • Integer zijn
    • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
    • Organisatiebewustzijn
    • Professioneel handelen
    • Samenwerken
    • Vermogen tot aanpassen
    • Zelfvertrouwen hebben

    Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je studie

    • Analytisch vermogen (Structuren aanbrengen/Observeren)
    • Netwerken
    • Oordeel vormen
    • Overtuigen
    • Resultaatgerichtheid
    • Visie hebben

    Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens reizen en backpacken

    • Authenticiteit/Eigenheid 
    • Communiceren
    • Creativiteit
    • Durf hebben
    • Netwerken
    • Omgevingsbewust zijn
    • Ondernemen
    • Oordeel vormen
    • Plannen & Organiseren
    • Samenwerken
    • Stressbestendig zijn
    • Vermogen tot aanpassen
    • Zelfvertrouwen hebben

    Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je werk en carrière

    • Analytisch vermogen/structuren aanbrengen/observeren 
    • Betrokkenheid
    • Communiceren
    • Durf hebben
    • Klantgerichtheid (klanten helpen)
    • Leidinggeven (coördineren, stimuleren)
    • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
    • Organisatiebewustzijn
    • Overtuigen
    • Plannen & organiseren
    • Professioneel handelen
    • Resultaatgerichtheid (verkopen & resultaten boeken)
    • Samenwerken
    • Visie hebben

     

     Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

     Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

      Wat is de definitie van werk ?

      • Werken is het veranderen van een omgeving via lichamelijke inspanning of activiteiten van de menselijke geest . In principe gaat het om veranderingen die door jou of je omgeving zijn gewenst.

      Was is arbeid?

      • Zodra er sprake is van werken in een economisch verband, zoals werken voor een organisatie of betaald krijgen voor je werk dan spreekt men van arbeid.

      Wat is een werknemer?

      • Een werknemer is een persoon die betaald werk doet en daarvoor door een andere persoon, of een organisatie, wordt betaald.

      Wat is de definitie van een carrière?

      • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
      • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

      Waar bestaat werk uit?

      • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
      • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
      • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
      • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
      • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.

      Op welke manier kan je naar werk kijken?

      • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
      • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
      • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
      • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.

      Is er recht op werk?

      • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
      • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
      • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
      • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

      Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

      • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
      • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn

       

      Bronnen en verder lezen

      Wat zijn functies en werkvelden?

      Wat zijn functies en werkvelden?

      Wat is een functie?

      • Een functie is de verzameling van rollen, taken, rechten en plichten en rechten van iemand die werkzaam is voor een organisatie of binnen een bepaald werkveld
      • De mate mate van verantwoordelijkheid voor die rollen en taken geeft vaak het niveau aan van die functie.
      • Een functiegebied is de verzameling van een gerelateerde functies en rollen

      Wat is een werkveld of werkgebied?

      • Een werkveld of werkgebied is de sector, de branche, de bedrijfstak of de productgroep waarbinnen een organisatie of persoon actief is

      Wat is een JoHo themapagina rond een werkveld of functie?

      • ze geven inzicht in wat een vakgebied inhoudt, hoe je werk vindt binnen het vakgebied en wat daarvoor de beste plekken zijn.
      • ze zijn te gebruiken voor werk binnen Nederland en in het buitenland.
      • ze helpen je bij de beoordeling of een vakgebied bij je past, wat de mogelijkheden zijn en hoe je werk(ervaring) kunt vinden in het buitenland.
      Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

      Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

      Inhoud: Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden

      • Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kiezen voor een carrière of werkgever?
      • Hoe leer je jezelf kennen en hou je je eigen ontwikkeling bij?
      • Hoe kom je te weten wat er het beste bij je past?
      • Wel of geen carrièrekeuzetest doen?
      • Hoe kan je inzicht krijgen in functies, sectoren en bedrijfsculturen?
      • Waarom zou je in het buitenland ervaring opdoen of aan het werk gaan?

      Log in en lees verder

      Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

      Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

      Welke weg kies jij zelf, wat is jouw weg naar je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

        • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie en strategie.
        • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
        • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
        • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

        Log in en lees hieronder verder

         De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

         De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

         Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

         Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

         De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

         1 - je gaat betaald werken in het buitenland

         • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
         • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
         • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
         • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €190 (bruto) per maand of €1.900 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

         2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

         • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €190 per maand (of meer) of €1.900 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

         3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

         • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
         • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

         4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

         • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
         • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

         Wat kan jij doen?

          • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
          • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

          Waar moet je rekening mee houden?

          • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
          • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
          • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
          • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
          • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

          Meer lezen?

          Direct verzekeren?

          Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

          Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

          JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

          JoHo Sollicitaties: Tijdelijk werken bij JoHo - bijbanen en parttime vacatures

          Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

          JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

          Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

          JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

          Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

          Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

          Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

          Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
           

          Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

          The world of JoHo footer met landenkaart

          JoHo: crossroads uit selectie
          Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

          Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

          Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

          Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

          Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

          Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

          JoHo: paginawijzer

          Thema's

          Wat vind je op een JoHo Themapagina?

          • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
          • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

          Crossroad: volgen

          • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

          Crossroad: kiezen

          • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

          Footprints: bewaren

          • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
          • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

          Abonnement: nemen

          • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

          Hoe is de pagina op gebouwd

          • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
          • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
          • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
          • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
          • De statussen:
          1. Start
          2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
          3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
          4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
          5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
          6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
          7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
          8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
          9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
          10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
           JoHo: footprints achterlaten
           JoHo: pagina delen

           The world of JoHo footer met landenkaart

           JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken