Internationaal medewerker en non-profit werk in het buitenland via betaald werk, stage of vrijwilligerswerk

 

Werken en ontwikkelen bij non-profit organisaties, sociale ondernemingen en internationale organisaties

 

Baan, stage, vrijwilligerswerk of werkervaringsplaats als beleidsmedewerker, duurzaamheid coördinator, fondsenwerver, milieu medewerker, natuurbeschermer of projectmedewerker

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: werken bij een internationale of non-profit organisatie

Non-profit organisatie & Verkennen

 • Wat is een non-gouvernementele organisatie (NGO) en een gouvernementele organisatie?
 • Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden binnen fondsenwerving & acquisitie in de non-profit sector?
 • Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden van een projectmedewerker in de non-profit sector?
 • Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden van een communicatiemedewerker in de non-profit sector?
 • Welke organisaties doen onderzoek naar de effecten van vrijwilligerswerk in het buitenland?
 • Wat is de sollicitatieprocedure en welke sollicitatievragen worden gesteld bij non-profit organisaties?

Non-profit organisatie& Vacatures

 • Werken bij een internationale organisatie in het buitenland: wat is het, en waar kan je beste heen?
 • Maatschappelijk en sociaal werk in het buitenland: wat is het, en waar kan je het beste heen?
 • In welke landen en met welk werk kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij overheden en bestuursorganisaties?
 • In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de juridische sector en advocatuur?

Non-profit organisatie & Vaardigheden

 • Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heb je nodig als projectmanager?
 • Welke competenties heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?
 • Welke competenties heb je nodig voor communicatiein de non-proft sector?
 • Wat kan je doen om je netwerkvaardigheden te versterken of ontwikkelen?
 • Wat kan je doen om je organisatie- of omgevingsbewustzijn te versterken of ontwikkelen?
 • Wat zijn de 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werkomgeving?

Non-profit organisatie & Voorbereiden van vertrek

 • Wanneer vervalt je zorgverzekering als je betaald gaat werken in het buitenland?
 • Hoe kan je in het buitenland toch verzekerd blijven als je betaald gaat werken?
 • Hoe kan je in het buitenland goed verzekerd zijn als vrijwilligerswerk gaat doen of stagelopen?
 • Wat neem je wel en niet mee als je naar het buitenland vertrekt?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

  Wat is een non-gouvernementele organisatie?

  • Een on-gouvernementele organisatie (NGO) is een organisatie die niet tot doel heeft om de winst te maximaliseren.Een NGO is onafhankelijk van de overheid, heeft meestal een politiek of sociaal doel  en opereert zowel nationaal als internationaal. Voorbeelden zijn: UNICEF, Greenpeace, United Nations, stichtingen en verenigingen.

  Wat is een gouvernementele organisatie?

  • Voorbeelden van gouvernementele organisaties zijn: ministeries, politie, gevangenissen, universiteiten, veiligheidsinstanties, provincies en gouvernement agencies.
  Non-profit sector en internationale organisaties: vragen en antwoorden over werk, vrijwilligerswerk en stages

  Non-profit sector en internationale organisaties: vragen en antwoorden over werk, vrijwilligerswerk en stages

  Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden binnen fondsenwerving & acquisitie in de non-profit sector?
  Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden van een projectmedewerker in de non-profit sector?
  Wat zijn de taken en arbeidsvoorwaarden van een communicatiemedewerker in de non-profit sector?
  Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heb je nodig als projectmanager?

  Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heb je nodig als projectmanager?

  Wat zijn de competenties en vaardigheden die je nodig hebt als projectmedewerker?

  • Als projectmedewerker moet je goed georganiseerd en flexibel ingesteld zijn.
  • Het is hierbij belangrijk dat je zelf initiatief toont maar ook onder een baas kan werken.
  • Verder beschik je over goede communicatieve eigenschappen, ben je stressbestendig en een teamplayer.

  Plannen en organiseren

  • Het organiseren van een project is waar deze hele functie om draait. Het is dan ook essentieel dat je goed kan plannen en organiseren zodat alles op het juiste moment gebeurt en er geen deadlines worden gemist.

  Ondernemen

  • Het signaleren van kansen, deze omzetten in acties met veelal niet gebaande wegen, die bijdragen aan betere resultaten
  • Projecten opstarten en nieuwe mogelijkheden zien, proactief handelen, verantwoordelijkheid nemen of risico aangaan
  • Anticiperen: het vooruitlopen op en herkennen van situaties, van te voren rekening houden met wat kan gebeuren. 

  Durf hebben

  • Moed is op eigen verantwoordelijkheid (gecalculeerde) risicovolle beslissingen nemen in situaties die vragen om direct op te treden, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie.
  • Je pakt lastige situaties aan en loopt er niet omheen.

  Flexibel en stressbestendig

  •  Tijdens het organiseren van projecten gaat er altijd wel iets mis of anders dan gedacht. Op het laatste moment zegt iemand af, werkt het projectiescherm niet of is het draaiboek kwijt. Een projectmedewerker is dan in staat rustig te blijven en de situatie onder controle te krijgen.

  Communicatieve vaardigheden

  •  Werken in een team aan een project vraagt om goede communicatieve vaardigheden. Niet alleen moet je goed communiceren met het hele team en je Manager in het bijzonder, maar zul je ook contacten onderhouden met partnerorganisaties en het netwerk om het project heen. Jezelf duidelijk en professioneel kunnen uitdrukken, is dus erg belangrijk.

  Wat zijn goede eigenschappen voor een projectmedewerker?

  • Als ideale projectmedewerker ben je hardwerkend en weet je van aanpakken.
  • Daarnaast ben je betrouwbaar, communicatief en houd je het hoofd koel in stressvolle situaties.
  Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

  Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

  Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver?

   

  Organisatie en omgevingsbewustzijn

  • Als fondsenwerver is mensenkennis van groot belang.
  • Je moet niet alleen over mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken, maar ook kunnen aanvoelen tot hoever je kan gaan met donoren.
  • Het hebben van een groot netwerk is ook belangrijk, vaak wordt dit in de vacature al gevraagd.

  Communicatieve vaardigheden

  • Om je boodschap duidelijk over te brengen, is het van belang dat je zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig bent. Je moet mensen kunnen overtuigen van de waarde van jouw organisatie.

  Overtuigend zijn

  • Als fondsenwerver kom je met de juiste argumenten, op het juiste moment en met een passende stijl om donateurs te winnen.

  Doorzettingsvermogen

  • Je bent als fondsenwerver altijd bezig met geld.
  • Dit is altijd een gevoelig onderwerp en mensen denken goed na over waar ze hun geld aan uitgeven.
  • Je zal dus vaak geduld moeten hebben en moeten doorzetten voordat je daadwerkelijk fondsen binnen krijgt.
  • Je bent efficiënt en geeft niet op zodra er wat tegen zit.

  Cijfermatig

  • Affiniteit met financiën en getallen is belangrijk.
  • Je moet kunnen schatten wat je kan vragen van een fonds. Wat een hoog bedrag is voor het ene fonds, hoeft niet zo hoog te zijn voor het andere. Gevoel hiervoor is belangrijk.

  Sociaal & inleven

  • De ideale fondsenwerver is heel sociaal en kan zichzelf verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen.
  • Daarnaast handelt de ideale fondsenwerver tactisch, op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen, rekening houdend met de gevoelens en behoeften van andere mensen (donoren).

  Motiveren

  • De ideale fondsenwerver moet anderen kunnen inspireren en motiveren

  Welke eigenschappen heb je nodig bij fondsenwerving?

   

  • Je kunt je goed inleven in en je communiceert makkelijk met anderen
  • Je bent proactief en een echte doorzetter
  • Je werkt zelfstandig, inspirerend en uitermate doelgericht.
  Welke competenties, eigenschappen en vaardigheden heb je nodig voor communicatie werkzaamheden (in de non-proft sector)?
  Welke organisaties doen onderzoek naar de effecten van vrijwilligerswerk in het buitenland?

  Welke organisaties doen onderzoek naar de effecten van vrijwilligerswerk in het buitenland?

  Er zijn verschillende organisaties die zich bezig houden met het onderzoek naar (de effecten) van vrijwilligerswerk in het buitenland. Hieronder enkele organisaties die mogelijk kunnen helpen met informatie voor een onderzoek voor je school of studie.

  • Het lectoraat Internationale Samenwerking van de Haagse Hogeschool is actief op het vlak van onderzoek naar de effecten van bijvoorbeeld stage of vrijwilligerswerk in het buitenland door jongeren. ​
  • Een andere organisatie die actief is op dit vlak is Movisie, volgens wordt daar ook regelmatig onderzoek gedaan naar effecten van (internationale) stages en vrijwilligerswerk.​
  • Binnen het Europese Erasmus+ subsidieprogramma, gericht op mobiliteit om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren, worden regelmatig effectmetingen verricht. Het Nationaal Agentschap coördineert.
  • Het Nuffic, Nederlandse organisatie voor Internationalisering in het onderwijs, publiceert regelmatig over effecten van internationale mobiliteit van studenten en jongeren.
  • Stichting NCDO en het gelieerde Kaleidos Research verrichten onderzoek op het gebied van mondiale vraagstukken; o.a. naar global citizenship en de betrokkenheid van Nederlanders bij de wereld.
  • Ook veel Nederlandse organisaties die vrijwilligersreizen organiseren zorgen voor monitoring van hun projecten en publiceren regelmatig informatie en updates hiervan.
  Wat is de sollicitatieprocedure en welke sollicitatievragen worden gesteld bij non-profit organisaties?
  Wat is een voorbeeld van open sollicitatiebrief binnen de non-profit sector & internationale samenwerking?
  Democratie en politiek: basisvragen en antwoorden

  Democratie en politiek: basisvragen en antwoorden

  Wat is politiek en wat is internationale politiek?

  Wat is politiek en wat is internationale politiek?

  Wat is politiek en internationale politiek

  • Politiek in de breedste zin van het woord is de activiteit waarmee een groep mensen algemene regels maakt, vormgeeft en invoert. Het is onlosmakelijk verbonden met begrippen als ‘conflict’ en ‘samenwerking’. Hoewel het vaak wordt gezien als een proces om conflicten op te lossen, is dit eigenlijk te beperkt. Het gaat meer om het proces van zoeken naar oplossingen, dan het vinden van een oplossing.
  • Politiek wordt op twee manieren uitgeoefend. Ten eerste is er politiek die specifiek plaats vindt op een bepaalde locatie. Hierdoor wordt een normaal debat op eens een ‘politiek’ debat. De tweede mogelijkheid is dat politiek een proces of mechanisme (zoals een discussie) met een politieke lading is, die dus niet zozeer aan een kwaliteit (zoals een locatie) is gekoppeld maar in elke context kan plaatsvinden.

  Onderscheid tussen nationaal en internationaal?

  • In principe is politiek een aangelegenheid die wordt uitgevoerd binnen bepaalde fysieke grenzen als gevolg van soevereiniteit. Buitenlandse Zaken ziet meer toe op de relatie tussen landen. Politiek omtrent binnenlandse zaken wordt gekenmerkt door een hiërarchische verhouding, terwijl politiek tussen verschillende staten een anarchische verhouding heeft waarbij er geen hogere autoriteit is dan de soevereine staten.
  • Dit onderscheid is onder druk komen te staan door de recente ontwikkelingen op het gebied van globalisatie als gevolg waarvan er transnationale organisatie ontstaan waarbij de grenzen steeds meer vervagen. De mate van ‘interdependence’ (onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid) rechtvaardigt dan ook de vraag of het klassieke onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse politiek nog wel van deze tijd is. Met uitzondering van ‘hyperglobalizers’ is de algemeen gedragen mening wel dat de soevereiniteit misschien vervaagt maar nog wel in dusdanige mate aanwezig is om onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse politiek te rechtvaardigen.

  Lees meer

  Wat is democratie?

  Wat is democratie?

   

  • Een van de waarden waarop de meeste westerse staten berusten is die van de democratie. In Nederland is alleen de indirecte democratie in de grondwet vastgelegd: De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.
  • Het woord ‘democratie’ is een samentrekking van twee Griekse woorden: volk en heersen/regeren, dus ‘volksheerschappij’. Hieruit volgt het eerste kenmerk: in een democratische staatsvorm ligt de zeggenschap in enigerlei vorm bij de bevolking en niet bij een heerser of een (kleine) groep.
  • In de wereld zijn er staten met een democratische dan wel een totalitaire of autoritaire regeringsvorm. Deze regeringsvormen komen uiteraard ook in vele vormen en soorten voor; kenmerkend voor de tweede categorie is veelal het gebrek aan effectieve regelmatige vrije en open verkiezingen alsmede de concentratie van effectieve macht in een persoon dan wel een partij. In een democratisch systeem wordt macht verworven, gelegitimeerd en gecontroleerd door het toekennen van zeggenschap aan de bevolking.
  • In verschillende staten wordt een eigen invulling gegeven aan ‘democratie’. Maatschappelijke actoren spelen hierbij een aanzienlijke rol: politieke partijen, pers en media, vakbewegingen, tolerantie en respect. Democratie wordt ook wel de minst slechte manier van besluiten nemen genoemd, omdat de wisseling van machthebbers zo op een vreedzame manier verloopt.
  • Bronnen: Heringa e.a.
  Hoe ziet de politiek er in Nederland normaal gesproken uit?

  Hoe ziet de politiek er in Nederland normaal gesproken uit?

  Politiek in het kort

  • De Nederlandse politiek is weinig in het nieuws in de wereld, omdat het er doorgaans vreedzaam en stabiel aan toe gaat.
  • Dit is best een prestatie, gezien de drie bedreigingen van stabiel beleid in Nederland: een structureel gebrek aan een electorale meerderheid, het bestaan van twee te onderscheiden ideologieën in de Nederlandse politiek en de segmentatie van de Nederlandse samenleving.
  • Nederland is al jaren een land van minderheden. Niet alleen op het gebied van geloofsovertuigingen en politieke stromingen, er worden ook vaak minderheidsregeringen gevormd. Dit wordt mede duidelijk doordat er vanaf de invoering van het algemeen kiesrecht nog geen enkele partij is geweest die meerderheid van 50% heeft weten te halen. Er zijn wel dominante partijen geweest. Zo hebben de liberalen vrijwel alle verkiezingen tot het begin van de 20e eeuw gedomineerd of zijn in ieder geval duidelijk aanwezig geweest

   

  Bescherming van de Rechten van de Mens in Europa

  Bescherming van de Rechten van de Mens in Europa

  Ontstaan van het EVRM

  • Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is van groot belang. Dit verdrag is in 1950 gesloten. Na de Tweede Wereldoorlog werd opgeroepen tot een ‘Verenigde Staten van Europa.’ Dit plan ging niet door, maar in 1948 kwam er wel degelijk een plan voor een economische en politieke unie. Deze zou zich bezig houden met allerlei onderwerpen zoals mensenrechten, maar ook de veiligheid van burgers. Ook dit ging niet door, maar in 1949 werd de Raad van Europa opgericht. In het Statuut hier bij bevestigden de lidstaten de rule of law, namelijk dat zij de vrijheid van het individu en de beginselen van de democratie belangrijk vonden. Deze beginselen moeten door iedere lidstaat worden gecodificeerd. Ook moet iedereen binnen de rechtsmacht van die staten mensenrechten genieten. De Raad van Europa is inmiddels behoorlijk uitgebreid na de val van de Berlijnse Muur. Veel landen uit het voormalig Oostblok zijn nu toegevoegd.
  • Wat de Raad doet wordt voornamelijk bepaald door het Comité van Ministers. In tegenstelling tot de Raad van de Europese Unie heeft het Comité geen supranationale bevoegdheden. Besluiten worden bij consensus genomen en het Comité brengt aanbevelingen, resoluties en verklaringen uit om de samenwerking tussen overheden te stimuleren. Ook kan het Comité de tekst van verdragen vaststellen, maar deze verdragen zijn slechts bindend als zij door een staat geratificeerd zijn. De Parlementaire Vergadering neemt vaak het initiatief voor nieuwe verdragen en houdt ook toezicht op de mate waarin lidstaten hun verdragsrechtelijke verplichtingen nakomen. Het Comité en de Vergadering worden ondersteund door een onafhankelijk secretariaat dat wordt geleid door de Secretaris-Generaal. Als laatste is er de Commissaris voor de Mensenrechten, die toeziet op de naleving van mensenrechten door bijvoorbeeld voorlichting en het geven van adviezen.
  • Na de Tweede Wereldoorlog is het VN-Handvest opgesteld om verdere schendingen van de rechten van de mens te voorkomen. Het N-Handvest bevat echter nauwelijks concrete verwijzingen naar mensenrechten. Daarom is als aanvulling hierop de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) opgesteld. Het UVRM is een verklaring, wat inhoudt dat deze niet bindend is voor lidstaten. Het UVRM geeft een brede catalogus van mensenrechten, maar staten kunnen geen beroep doen op de schending er van.

  Rechten en vrijheden uit het EVRM

  • Het EVRM had oorspronkelijk tot doel om alleen de klassieke grondrechten te beschermen. Denk hierbij aan de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Als aanvulling op het EVRM zijn er Protocollen opgesteld. Deze zijn bindend voor staten die naast het EVRM ook het betreffende protocol hebben geratificeerd. Een protocol is als het ware een verdrag in een verdrag. Sommige protocollen bevatten echter geen nieuwe rechten maar alleen procedurele maatregelen. Het EVRM bevat overigens niet alleen maar negatieve verplichtingen, zoals in de jaren ’50 werd gedacht. Dit komt later nog aan bod.

  Toezicht op de naleving van het EVRM

  • Naast het EHRM bestaat er ook een klachtenprocedure. Een individu kan dan een klacht indienen tegen een staat die het EVRM schendt. Die staat moet dan wel het individuele klachtrecht hebben erkend en de rechtsmacht van het EHRM hebben aanvaard. Een belanghebbende kan een klacht indienen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Voorwaarde voor indiening is dat de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. De Commissie beoordeelt vervolgens de klacht. Niet-ontvankelijke klacht beëindigen de procedure en ontvankelijke klachten worden naar het EHRM gestuurd (mits de betrokken staat de rechtsmacht van het EHRM heeft aanvaard). Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van een minnelijke schikking, waarbij de staat een bepaalde geldsom betaalt aan de klager. Als de betrokken staat de rechtsmacht van het Hof niet heeft aanvaard dan doet het Comité van Ministers de zaak af. De uitspraken van het EHRM zijn bindend.
  • De Commissie en het Hof hebben ieder te maken met een stijgende werkdruk. Er zijn inmiddels meer landen tot het EVRM toegetreden en bovendien is de bekendheid van het verdrag flink vergroot. Hierdoor weten steeds meer mensen de weg naar het EHRM te vinden. Voor de stijgende werkdruk moet een oplossing worden gevonden om te voorkomen dat de situatie onhoudbaar wordt.
  • De procedure moest als gevolg van de stijgende werkdruk worden hervormd. Hiervoor is het Elfde Protocol ingevoerd. Dit hield een fusie van de Europese Commissie en het EHRM in. Iedere staat die partij is bij het EVRM erkent nu ook de rechtsmacht van het EHRM. Alle verdragspartijen hebben tevens het individuele klachtrecht aanvaard. Klachten worden behandeld door een Comité van drie rechters. Artikel 34 en 35 EVRM geven de voorwaarden waar een klacht aan moet voldoen. Zo heeft geen bijvoorbeeld geen zin om meerdere klachten over het zelfde onderwerp in te dienen en moeten de nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Ook is het mogelijk om op inhoudelijke gronden een klacht niet-ontvankelijk te verklaren. Denk bijvoorbeeld aan de kennelijk ongegrondverklaring van een klacht over abortus. Volgens klager zou abortus in strijd zijn met het recht op leven. Het Hof kan een zaak ook op deze grond afdoen.
  • Het Comité van Ministers ziet toe op een goede tenuitvoerlegging van de uitspraken van het EHRM. Als een zaak echt heel belangrijk is dan kan er een Grote Kamer van zeventien rechters worden ingesteld. Als een partij het oneens is met een bepaalde uitspraak dan is rehearing mogelijk. Dit is een soort intern hoger beroep waarbij een zaak binnen drie maanden naar de Grote Kamer kan worden verwezen. Vijf rechters beslissen dan of er echt reden is voor eenrehearing. Indien het Hof daadwerkelijk een arrest wijst kan dit wel vijf tot zes jaar op zich laten wachten.
  • Het Veertiende Protocol is bedoeld om het EHRM nog efficiënter te laten werken. Individuen kunnen nog steeds klagen en evident ongegronde zaken kunnen worden afgedaan door een enkelvoudige kamer. Dit heeft tot resultaat gehad dat eind 2011 de werkdruk voor het eerst bleek te zijn afgenomen. Kritiek op hervormingsmaatregelen was er ook. Veel landen vonden dat het EHRM zich te veel mengde in nationale aangelegenheden van staten. Hiernaast zijn ook Protocol 15 en 16 ingesteld. Het Vijftiende Protocol zorgt dat een klacht binnen vier in plaats van zes maanden moet worden ingediend. Het Zestiende Protocol ten slotte zorgt voor de mogelijkheid tot een bindend advies door het EHRM op verzoek van de hoogste nationale rechter. Ook de EU zelf is partij bij het EVRM. Hierin voorziet het Veertiende Protocol. De reden hier achter is dat de EU zo veel bevoegdheden heeft gekregen dat het ook aan de eisen van het EVRM moet voldoen.

  Ontwikkeling van het EVRM

  • De handhaving van de mensenrechten vormt een gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid. Helaas dienen veel staten geen klachten in als dat nodig is. Bij conflictsituaties zoals in Noord-Ierland en Turkije heeft het EHRM geen doorbraak kunnen forceren.
  • Door de waakzaamheid van burgers heeft het Hof allerlei staten er op gewezen dat hun wetgeving niet in lijn is met het EVRM. Omdat er zo veel arresten van het EHRM zijn gewezen is een nieuwe uitspraak inmiddels geen voorpaginanieuws meer. Het Hof verleent echter niet alleen rechtsbescherming, maar maakt ook duidelijk hoe de verplichtingen uit het verdrag moeten worden uitgelegd. Er zijn verschillende manieren om dit te interpreteren. Bij dynamische interpretatie wordt de uitleg van een begrip gekoppeld aan de tijd waarin geleefd wordt. Als gevolg hiervan moet steeds de recente jurisprudentie worden bestudeerd om een bepaald leerstuk uit te kunnen leggen. Ook moet de staat actief zijn en in actie komen bij de schending van mensenrechten. Dit kan door belanghebbenden van een advocaat te voorzien indien zij die niet kunnen betalen, maar ook door optreden tegen bijvoorbeeld kindermishandeling. De eerdere opmerking dat het EVRM alleen negatieve verplichtingen zou inhouden voor de staat is dus niet juist.
  • Het EVRM heeft minder rechtskracht dan het EU-recht. Bepalingen uit het EVRM hebben geen voorrang boven bepalingen uit het nationale recht Daarnaast moet niet worden vergeten dat het Hof geen vierde instantie is waar zomaar kan worden doorgeprocedeerd. Het EHRM krijgt de klagers vaak niet eens te zien en zal alleen beoordelen of het recht op de juiste manier is toegepast. Door de ruime margin of appreciation moet het EHRM zich terughoudend opstellen als er nationale instanties zijn die de zaak beter kunnen beoordelen. Bij een onderwerp waar consensus over bestaat zal het Hof een nieuwe margin laten zien aan de staat die zich niet aan de regels houdt. Echter, als een cruciaal recht voor de klager in het geding komt dan toetst het Hof vaak intensief of het recht juist is toegepast. DE bedoeling van het EVRM is ook niet om te harmoniseren. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen het recht van verschillende staten. De manier waarop staten de rechten invullen is ook geheel vrij.

  Nederland en het EVRM

  • In Nederland vervult het EVRM een belangrijke functie. De rechter in Nederland mag niet toetsen aan de grondwettigheid van wetgeving (art. 120 Gw). Daarnaast zorgt de jurisprudentie van het EHRM er voor dat het Verdrag bij de tijd blijft. Enkele bekende Nederlandse zaken zijn Kleyn, Baars, Steur en M.M. In al deze zaken werd een schending van de rechten uit het EVRM geconstateerd. Het vertrouwen dat het Nederlandse recht helemaal overeenstemt met het EVRM is dus onterecht gebleken. Ongeveer 80 keer heeft het EHRM een schending van het EVRM door de Nederlandse Staat geconcludeerd.

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de milieusector of bij natuurbeheer?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de milieusector of bij natuurbeheer?

  Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de milieusector of natuurbeheer in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

   

  Argentinië

  • Heb jij een passie voor de natuur? Werk mee in een ecologisch centrum voor walvissen. (v)

  ​​​​Armenië

  • Werken te midden van exotische planten in een botanische tuin. (v)

  Australië

  • Ondersteun campagnes en zet projecten op om sponsorgeld binnen te halen voor een milieuorganisatie die actief is op het gebied van natuurbescherming en -behoud. (s)
  • Zet je als vrijwilliger in voor een nationaal park in Nelson. Naast het planten van bomen of opknap werkzaamheden, doe je onderzoek naar nieuwe plant- en diersoorten. (v)

  Bahama's

  • Ga mee op onderzoeksexpeditie voor het behoud van het zeemilieu op het eiland Andros. (v)

  Botswana

  • Ga helpen bij korte projecten in de natuur, zoals het aanleggen van paden voor dieren, het tellen van diersoorten of helpen bij educatieve centra in natuurparken. (v)

  Brazilië

  • Zet jij je graag in voor duurzame landbouw? Promoot duurzaamheid en assisteer bij de dagelijkse werkzaamheden op een biologische boerderij. (v)
  • Zet je in voor een community project en draag zo een steentje bij aan het beschermen van het Braziliaanse regenwoud. (v)
  • Ga aan de slag in Monte Pascoal Nationaal Park. Je helpt de lokale bevolking een duurzame economie op te bouwen door middel van het geven van voorlichting en het organiseren van programma's over bijvoorbeeld duurzaam oogsten. (v)

  Canada

  •  Doe mee aan korte projecten op het gebied van milieubescherming, duurzaamheid en klimaat. (v)
  • Help lokale organisaties met het natuurbehoud in diverse nationale parken. (v) 

  Caribisch Gebied

  • Werk mee op een ecolodge in Saba en biedt ondersteuning bijde dagelijkse werkzaamheden of help in het restaurant. (v)

  Chili

  • Wil je tijdens het werken in een hostel ook wat goeds doen voor het milieu? In dit hostel ga je naast werken ook mee helpen met duurzame, milieuvriendelijke projecten. (b)
  • Help mee met het beschermen van de natuur in dit Zuid-Amerikaanse land. (v)

  China

  • Werk mee aan bewustwordingscampagnes over natuurbehoud via een natuurbeschermingsorganisatie. (v)

  Costa Rica

  • Zet je als vrijwilliger in voor een Nationaal Park. Je ondersteunt het lokale personeel en helpt mee met onderzoek doen zoals informatie verzamelen over dieren of het ontdekken van grotten. (v)

  Curaçao

  • Ga aan de slag als manusje van alles bij één van de natuurparken op Curaçao. (v)
  • Wil je een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur en het ecologisch systeem op Curaçao? Draag actief bij door met dieren aan de slag te gaan op dit tropische eiland. (v)

  Ecuador

  • Wil jij meehelpen met het herbebossen van de Galápagos eilanden? Geef je dan op voor dit project en draag je steentje bij aan de flora en fauna van deze bijzondere eilandengroep. (v)

  Filipijnen

  • Ondersteun een lokale koraalrifbeschermingsorganisatie. Er wordt een flinke eigen bijdrage gevraagd, maar het is een unieke ervaring met heel veel duiken (en een duikcursus als je nog geen ervaring hebt). (v)

  Frankrijk

  • Voel jij je verbonden met de natuur en ben je creatief ingesteld? Dan zal jij je vast op je gemak voelen bij dit ecologisch alternatief centrum. Zij zoeken verschillende medewerkers in o.a. de kruidentuinen en op de geitenboerderij. (b)
  • Doe vrijwilligerswerk bij een groot ecologisch project in de Dordogne. (v)

  Groenland

  • Werk aan kleine projecten op het gebied van milieubescherming, duurzaamheid en klimaat op deze bijzonder locatie. (v)

  Guatemala

  • Zet je in voor verschillende natuurprojecten. Je kan onder andere werken met dieren, in de landbouw of helpen met herbebossing. (v)
  • Ga aan de slag in een natuurpark en zet je in voor de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving. (v)

  Indonesië

  • Werk mee aan diverse natuurprojecten, onder andere gericht op landbouw of herbebossing. (v)

  Ierland

  •  Ben jij graag bezig met de natuur en met mensen? Kom dan werken in het agro-toerisme. (b)

  Kenia

  • Help als vrijwilliger mee voor de bescherming van regenwouden en het behoud van biodiversiteit. (v)

  Madagaskar

  • Combi-programma waarin je als vrijwilliger meewerkt aan dier- en natuurbehoud en milieu-educatie geeft aan de lokale bevolking. (v)

  Malawi

  • Kom werken in een wildlife park met olifanten, antilopen en apen en ondersteun het project dat zich inzet voor natuurbescherming. Je kan ondere andere helpen op het gebied van onderzoek, administratie, onderhoud van het park en educatie. (v)
  • Experience living in an African Wildlife Reserve amongst local Malawians and get involved in wildlife conservation projects, wildlife release programmes, community outreach and environmental education. (v)
  • Kom ervaring opdoen op het gebied van natuurbehoud in een beschermd natuurgebied. (s)

  Malediven

  • Haal je Padi Open water en ga aan de slag als ecoduiker om de koraalriffen rondom de Maldiven te bestuderen en te beschermen. (v)

  Namibië

  • Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan werken of onderzoek te doen op het gebied van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

  Nepal

  • Help bij een trekkingorganisatie of een ecoproject nabij de grens van Tibet. (v)

  Nicaragua

  • Leer op het gebied van milieu en onderwijs door aan de slag te gaan bij een Nederlandse stichting die meerdere ontwikkelingsprojecten heeft opgezet. (s)

  Nieuw-Zeeland

  • Ga aan de slag bij een van de vele natuurprojecten en leer alles over natuurbehoud en duurzaam ondernemen. (v)
  • Houd je bezig met het tellen van vogels, het aanleggen en onderhouden van paden of met ongediertebestrijding in een nationaal park in de regio Taranaki. (v)
  • Doe mee aan een onderzoek naar kiwi’s (de vogels) op het Zuidereiland. (v)
  • Help met natuurbehoud in een nationaal park op het Zuidereiland. Je kan onder andere bomen planten, onkruid verwijderen en werken aan het creëren van een betere leefomgeving voor de dieren. (v)

  Oman

  • Haal je Padi Open Water en ga aan de slag als ecoduiker in de wateren rondom Oman voor een organisatie die zich inzet voor het behoud van koraalriffen. (v)

  Panama

  • Meehelpen bij de opbouw van een botanische tuin en een tropisch bos in de buurt van een Nationaal Park. Je werkt dichtbij zee en houdt je bijvoorbeeld bezig met het planten van bomen, het aanleggen van paden en biologische inventarisatie. (v)

  Peru

  • Help mee met verschillende natuurprojecten, onder andere met dieren, in de landbouw of bij herbebossing. (v)

  Saint Vincent en de Grenadines

  • Volg een cursus klimaatverandering en zet je op deze tropische eilanden in voor ecotoerisme en biodiversiteit. (v)

  Servië

  • Werk mee aan natuurbehoud en de opbouw van ecologische projecten. (v)

  Tanzania

  • Draag bij aan natuurprojecten die zich onder andere richten op dieren, landbouw en herbebossing. (v)
  • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)

  Thailand

  • Werk met een internationaal team in een ecologische tuin en verzorg bijvoorbeeld de kippen, vissen en paarden. (v)
  • Geef voorlichting over dier- en natuurbehoud. (v)

  Verenigde Staten

  • Ben jij een echte natuurliefhebber? Help actief mee in natuurparken in de VS, bijvoorbeeld bij Catalina Island of het El Dorado National Forest. (v)
  • Geef trainingen en voorlichting over natuurbehoud via een natuurbeschermingsorganisatie. (v)

  Zambia

  • Ga de ontbossing rond Livingstone tegen. Plant bomen met uitzicht op de prachtige Victoria Falls, geef voorlichting aan kinderen en ga samen fruitbomen planten of geef workshops aan lokale boeren over het belang van milieuvriendelijk werken. (v)

  Zuid-Afrika (Lesotho & Swaziland)

  • Werk mee op een paardenranch in een wetland park en volg trainingen over paardenverzorging. (v)

  Legenda

  b = betaald werk

  v = vrijwilligerswerk

  s = stage

   

  Meer landen & regio's 

   

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

  In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

  Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

   

  Albanië

  • Assisteer kinderen en jongeren op een creatieve manier met huiswerk en activiteiten bij een gemeenschapscentrum. (v)

  Bolivia

  • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie met een stichting die werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

  Bonaire

  • Draag bij aan het behoud van de cultuur en geschiedenis van Bonaire door in een cultuurhistorisch museum op het eiland aan de slag te gaan. Je kan onder andere tours, culturele evenementen en uitwisselingsprojecten organiseren. (v)
  • Ga als stagiair dans of acrobatiek aan de slag met jongeren die op het eiland gaan performen tijdens festivals. (s)

  Canada

  • Ga als vrijwilliger aan de slag op een school in de Canadese indianengemeenschap in de provincie Ontario. Geef les op het gebied van muziek en drama en help bij een theateropvoering. (v)

  Chili

  • Doe ervaring op als media stagiair(e) bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de armste buurten van Santiago. (s)

  China

  • Loop stage bij een organisatie die mensen op zoveel mogelijk manieren kennis wil laten maken met Beijing. Van fietstochten door de hutongs, tot taalcursussen Chinees, en kookworkshops. (s)
  • Wil jij echt iets betekenen voor de Tibetaanse bevolking? Werk dan mee bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
  • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)

  Costa Rica

  • Oefen je Spaans door vrijwilligerswerk te gaan doen bij een liefdadigheidsinstelling. (v)

  Frankrijk

  • Werk mee in een opvangtehuis voor vluchtelingen. Ondersteun bij onderwijs, help in een vluchtelingencafé of bied ondersteuning bij asielaanvragen en alfabetiseringswerk in de buitenwijken van Parijs. (v)

  Gambia

  • Organiseer sportactiviteiten en/of help mee met het bedenken van creatieve activiteiten voor jongeren. (v)
  • Help mee met de dagelijkse activiteiten bij een jongerencentrum in een vissersdorp. (s)

  Ghana

  • Zet je met het hele gezin in voor een sociaal of educatief vrijwilligersproject. (v)
  • Fotografeer en film voor een non-profit organisatie de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen van projecten in de bouw en het onderwijs, zodat hun donateurs op de hoogte blijven. (v)

  Guatemala

  • Help bij een project dat kinderen met een hazenlip weer op gewicht wil brengen in een lokaal ziekenhuis. (v)
  • Zorg voor internationaal brand-awareness van handgemaakte producten door Maya-vrouwen met deze uitdagende marketing stage bij een fairtrade winkel. (s)
  • Ben je professioneel ontwerper en spreek je Spaans? Ontwerp als vrijwilliger een trendy collectie van sieraden en accessoires met een Latin-touch voor de internationale fairtrade markt. (v)

  Indonesië

  • Ga aan de slag in een kinderopvang of begeleid straatkinderen en vluchtelingen binnen een sociaal project. (v)
  • Help bij het verder ontwikkelen van de artistieke vaardigheden van de Papoea's. Het gaat om gedetailleerd houtsnijwerk, kleurige schilderijen en van boombast gemaakte beschilderde doeken. (v)

  Israel en de Palestijnse gebieden

  • Werk mee in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Je zult er onder andere eten geven, koffie/thee verzorgen, bedden opmaken, aankleden maar bovenal aandacht geven aan de bewoners. (b)
  • Doe mee met een programma in Jeruzalem dat probeert om Israëliërs en Palestijnen dichter bij elkaar te brengen. (v)

  Laos

  • Wil jij kinderen goed leren lezen? Lever je bijdrage aan een leesproject voor Laotiaanse kinderen en geef begeleiding en tools aan docenten. (v)

  Malawi

  • Help mee op een kinderspeelplaats en begeleid bij educatief spelen. (v)

  Myanmar (Burma)

  • Help de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid door te gaan werken voor een grote ontwikkelingsorganisatie. (b)

  Nicaragua

  • Wil je je op een creatieve manier inzetten voor kansarme kinderen in Ticuantepe? Ga dan aan de slag door lessen te geven in dans, circus en kunst en stimuleer zo hun ontwikkeling. (v)

  Pakistan

  • Ga werken bij een opvangtehuis voor gehandicapten en minder bedeelden in Karachi. (v)

  Peru

  • Draag een steentje bij aan de ontwikkeling van de leefomgeving van de lokale bevolking door aan de slag te gaan bij een liefdadigheidsinstelling. (v)
  • Kom kinderen helpen in lokale scholen, buurthuizen en opvangshuizen. (v)

  Roemenië

  • Met diverse projecten kan je hulp bieden aan kinderen uit arme gezinnen, ouderen of daklozen in Boekarest, Sibiu of Cluj-Napoca.

  Tanzania

  • Geef lessen Nederlandse Taal en Cultuur op verschillende locaties in Tanzania. (b)
  • Help mee bij een empowerment project voor vrouwen, die hun eigen inkomen genereren door het maken en verkopen van sieraden. (v)
  • Help bij een organisatie op Zanzibar die op een creatieve manier de problemen rondom afval en werkloosheid wil tegengaan. (v)

  Zuid-Afrika

  • Lever je bijdrage aan een wereld zonder armoede door te werken voor een ontwikkelingsorganisatie die de lokale bevolking ondersteunt op verschillende gebieden. (b)
  • Kom mee helpen bij een sociaal project waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen. (v)
  • Ondersteun een project in Kaapstad dat zich richt op het onwikkelen van sportprogramma's voor mensen met een handicap. (v)

  Verenigde Staten

  • Help bij sociale projecten met maatschappelijk achtergestelde groepen door de hele V.S. (v)

  Vietnam

  • Draag jouw steentje bij door het geven van (Engelse) lessen en het doen van spelletjes met de kinderen in een kindertehuis. (v)

  Legenda

  b = betaald werk

  v = vrijwilligerswerk

  s = stage

   

  Meer landen & regio's 

   

  Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

  Wat kan je doen om je inlevingsvermogen, empathie en tact te versterken of te ontwikkelen: vragen en antwoorden

  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?


   Hoe kan je je empathisch vermogen verbeteren?

   Luister

   • Je inlevingsvermogen begint bij het kunnen luisteren. Dit betekent niet alleen luisteren, maar het daadwerkelijk begrijpen wat wordt verteld en hoe iets wordt verteld. Hiernaast is het ook belangrijk om te luisteren naar wat er niet wordt verteld. De key hierbij is het letten op de lichaamstaal van de ander.

   Laat merken dat je luistert.

   • Zowel verbaal als non-verbaal. Let hierbij op dat je oogcontact houdt met de ander en dat je geen dingen doet die er op wijzen dat je aandacht ergens anders ligt. Ga dus bijvoorbeeld niet even je appjes checken op je telefoon, maar laat zien dat je honderd procent gefocust bent.

   Oordeel niet meteen

   • Hiermee wordt bedoeld dat je niet meteen je mening geeft, maar de informatie die je krijgt eerst verwerkt. Zo kun je hetgeen wat de ander je verteld heeft ook echt begrijpen, in plaats van meteen een ondoordachte mening te geven. De valkuil hiermee is namelijk dat je onbewust geen rekening houdt met de emoties, perspectief, boodschap etc. van de ander.

   Geef bevestiging

   • Nadat je de boodschap verwerkt en gehoord hebt is het van belang dat je de ander bevestiging geeft. Bevestig dat je hebt geluisterd en vraag vervolgens door om de drempel tot spreken verlaagd. Hierdoor zal de ander zich meer comfortabel voelen en dichter bij de kern komen van de boodschap.

   Geef erkenning

   • Zodra je de volledige boodschap hebt begrepen is het van belang dat je erkenning geeft. Op deze manier van inleven en luisteren vergroot je je inlevingsvermogen. De ander deelt zijn of haar verhaal, wordt naar geluisterd

   Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het verbeteren van je empathisch vermogen?

     

    Begrijp jezelf

    • Om je te kunnen in leven in anderen is het van belang dat je ook jezelf begrijpt. Hierdoor kun je makkelijker tactvol omgaan met anderen.

    Observeer

    • Leer om in te kunnen schatten wat voor soort de mens de ander is. Je kunt dit leren door middel van het observeren van anderen op zowel verbaal als non-verbaal gebied.

    Train jezelf

    • Je kunt trainingen volgen om deze competentie te ontwikkelen, zoals trainingen op het gebied van sociale vaardigheid, communicatie stijl en inter-persoonlijke effectiviteit, coachtechnieken etc. Daarnaast kun je jezelf natuurlijk ook steeds bewuster maken en stap voor stap je empathisch vermogen ontwikkelen
    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?


    Oefeningen bij inlevingsvermogen

    • Stel je zelf voor dat je in de schoenen van de ander staat. Met de hele situatie erbij. De achtergrond van de ander. De ervaringen. Hoe voelt dat?
    • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Wees je bewust van wanneer je denk dat de ander iets wilt of denkt. Voorkom dat je je eigen idee over wat prettig en onprettig is, projecteert op de ander. Houd een open en nieuwsgierige houding. Leg de vraag neer bij de ander.
    • Stel open vragen (wie/wat/wanneer/wat maakt dat/hoe): wie weet wordt je verrast door wat de ander zegt!

    Oefeningen om ook bij jezelf te blijven terwijl je je inlevingsvermogen oefent:

    • Blijf gegrond. Voetjes op de vloer. Bewust van je eigen ademhaling.
    • Leer herkennen of je kunt aanvoelen wanneer je een emotie voelt die van jezelf is en wanneer je de sfeer in een zaal of de emotie van de ander in je lichaam aanvoelt. Train je eigen herkenningsvermogen hierop.
    When you plant lettuce, if it doesn’t grow well, you don’t blame the lettuce. You look for reasosns it is not doing well. It may need more fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce. Yet, if we have problems with our friends or family, we blame the other person. But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce. Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument. That is my experience. No blame, no reasoning, no argument, just understanding. If you understand and you show that you understand, you can love and the situation will change – Thich Nath Hanh

    Oefeningen bij situatiebewust zijn

    • Als je een ruimte binnenkomt, wees je dan bewust van de sfeer, de mensen, de onderlinge verhoudingen
    • Verdiep je! In de wereld/de organisatie/de ander/jezelf. Je kunt je verdiepen door heel basaal door de krant te lezen, of een vakblad, relevante nieuwsbrieven te ontvangen of op jouw onderwerp gerichte podcasts te luisteren. Je kunt jezelf in de ander verdiepen door vragen te stellen, door goed te luisteren. Je kunt je in jezelf verdiepen via alle tools onder het kopje ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht’
    • Wees je bewust van wat je niet weet. Als iemand je een probleem voorlegt, bedenk je dan of je alle facetten van de situatie kent? De persoonlijke situatie, relationele verhoudingen, de financiële aspecten, de zingeving, de mate van aanwezige (zelf)kennis? Stel open vragen om je begrip van de situatie te begrijpen

    Oefeningen bij compassie

    • Metta meditatie (liefdevolle vriendelijkheid meditatie) is de meest basale vorm van het genereren van compassie voor jezelf, je omgeving en voor de wereld. Online kun je veel voorbeelden ervan vinden. Luister er eens naar, en maak er een paar keer per week tijd voor. Wellicht zal je merken dat je compassie kunt ervaren, op die momenten en ook kunt cultiveren in het dagelijks leven.
    • Binnen mindfulness cursussen wordt ook vaak aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfcompassie. Meevoelen met het lijden in jezelf, met je eigen menselijkheid.
    • De oefening van ‘Listening Deeply’ is een mooie oefening om compassie te beoefenen. In stilte en zonder dat een reactie gegeven, luister je naar de ander. Het is een oefening die compassie helpt naar de voorgrond te brengen, is met volledige aandacht te luisteren naar de ander. Door niet te hoeven reageren, kun je veel meer aanwezig zijn bij de ander, en meevoelen. Als luisteraar wordt geen goedbedoeld advies of helpende arm verwacht, enkel het met volledige aanwezigheid en een open hart een luisterend oor bieden. Hierdoor kun je aanwezig zijn bij de woorden en het gevoel van de ander, zonder bezig te zijn met je eigen reactie voorbereiden. Ook voor degene die spreekt is dit vaak een hele bevrijdende, helende oefening. Te spreken wetende dat er geen reactie komt, en echt gehoord te voelen.

    Oefeningen bij verbazing

    • Laat je jezelf verbazen? Wanneer was je voor het laatst verbaasd?
    • Door jezelf bewust te worden van al je verwachtingen, kun je die ook weer loslaten, waardoor je een openheid creëert om je te kunnen laten verbazen.
    • Schrijf zelf wel eens grappen of columns? Je leert dan veel over de werking van humor en je prikkelt jezelf om je eigen aannames over de samenleving, de wereld, het leven, de ander ter discussie te stellen.

    Oefeningen bij irritatie

    • Het kernkwadrant is een mooie tool die je kan helpen om vanuit je irritatie te kijken wat je leerpunt is. Het gaat uit van kwaliteiten, die als ze ‘te’ veel voorkomen een valkuil worden. Je irritatie zegt vaak iets over de kwaliteit van de ander (en vaak weer je eigen leerpunt). De tool staat uitgewerkt in deze blogpost op WorldSupporter.
    • Irritatie kan een goed ingangspunt zijn voor zelfonderzoek.
     • Wat is het dat irriteert? Welke verwachting zit daaronder?
     • Welke grens wijst je irritatie aan? Is het een grens om duidelijker aan te geven of is het wenselijk om begrip toe te voegen aan de situatie? Wat kun je concreet doen om dit te realiseren? Welke eerste stap zou je daarin kunnen zetten?
     • Een andere insteek in dit zelfonderzoek: Wat maakt dat je de situatie (nog) niet kan accepteren zoals die is?
    Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Inlevingsvermogen tijdens je reis    

    • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
    • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

    Inlevingsvermogen tijdens je studie

    • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
    • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

    Inlevingsvermogen tijdens je werk

    • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
    • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
    • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

    Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
    • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
    • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
    • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
    Wat kan je doen om je netwerkvaardigheden te verbeteren en contactuele eigenschappen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Wat kan je doen om je netwerkvaardigheden te verbeteren en contactuele eigenschappen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

    Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerk beter te kunnen inzetten of opbouwen?

    • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste deelnemen aan diverse events:

     • workshops, seminars, conferenties, trainingen, cursussen, (netwerk-)borrels, recepties, verjaardagen, etc.

    • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste verschillende kanalen effectief inzetten:

     • social media (up to date houden van verschillende profielen, nieuwe connecties toevoegen)

     • aan te sluiten bij een vak- of regionaal netwerk of een netwerk van (jonge) professionals.

    • Verzin een persoonlijke elevator pitch, die je op de goede momenten kunt gebruiken om reclame voor jezelf te maken (eigen verkooppraatje).

     • Presenteer jezelf in het kort! Zo'n pitch kan van pas komen in de meest uiteenlopende gelegenheden: tijdens een congres of seminar, feestjes, etc.

    Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Netwerken tijdens je reis

    • Een reis is een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen en je (internationale) netwerk uit te breiden. Sta open voor andere reizigers tijdens je reis; wie weet wat voor goede ideëen zij hebben, hoe je geinspireerd kunt raken, wat je van elkaar kunt leren en misschien kun je samen wat plekken gaan ontdekken.
    • De plaatselijke bevolking heeft vaak de beste tips voor je tijdens je reis; van bepaalde plekken om te bezoeken en lokale specialiteiten om te proberen. Of ze kunnen je wat bijscholen in hun eigen taal (in ruil voor wat Nederlands natuurlijk).
    • Tegenwoordig is het erg makkelijk om na je reis je contacten te behouden. Als je uiteindelijk meer mensen in verschillende landen hebt leren kennen, kunnen zij je weer in contact brengen met hun andere vrienden, die je dan zelfs kan bezoeken en voor je het weet heb je een breed wereldwijd netwerk.

    Netwerken tijdens je studie

    • Tijdens je studie zijn er enorm veel mogelijkheden tot het uitbereiden van je netwerk; studie- en studentenverenigingen, bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages en natuurlijk op je studie zelf. Wanneer je je buiten studeren op deze contacten richt, kun je mogelijkheden krijgen die je anders niet had gehad.
    • Vaak zijn er ook meer specifieke netwerkmogelijkheden, gericht op een bepaald doel. Denk hierbij aan carrièrebeurzen of open dagen, waar je mensen kunt leren kennen en je je kunt orënteren op vakgebieden. Hier krijg je vaak ook tips voor bijvoorbeeld solliciteren of je CV opbouwen.
    • Na je studietijd worden er vaak alumni-evenementen georganiseerd. Als je hieraan meedoet, kun je bepaalde contacten behouden of iemand anders een helpende hand bieden.

    Netwerken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Wanneer je vrijwilligerswerk doet, kom je vaak in een nieuwe omgeving terecht waar je misschien zowel het werk als de mensen als de locatie nog niet kent. Een ideale plek om te beginnen met netwerken en je voor te stellen.
    • Als het vakgebied waarin je vrijwilligerswerk doet je bevalt, kun je daar misschien zelfs een betaalde baan vinden op deze manier.
    • Een stage op zich is al een netwerk activiteit: vaak kom je uit je vertrouwde studieomgeving in een andere sfeer terecht waar je allemaal nieuwe mensen leert kennen. Maak hiervan gebruik door je te verdiepen in de werkwijze van je collega's. Hier heb je tijdens je stage en voor je toekomst veel aan.

    Netwerken tijdens je werk

    • Tijdens je werk kun je netwerken door goed contact met je collega's te onderhouden en naar bijvoorbeeld werkevents te gaan om meer mensen te leren kennen.
    • Deze contacten kunnen van pas komen wanneer je bijvoorbeeld een andere baan zoekt, maar helpen ook gewoon een fijne werksfeer te creëeren.
    • Wanneer je authentiek bent en open staat voor anderen, ontstaat er een netwerk waarin jij je kunt thuisvoelen. Binnen zo'n netwerk kun je hulp krijgen, en ook geven.
    Wat kan je doen om je omgevingsbewustzijn te vergroten en meer situatiegericht te handelen: vragen en antwoorden

    Wat kan je doen om je omgevingsbewustzijn te vergroten en meer situatiegericht te handelen: vragen en antwoorden

    Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Omgevingsbewustzijn tijdens je reis

    • Omgevingsbewustzijn is een essentiële vaardigheid wanneer je op reis gaat, al helemaal wanneer je een land gaat bezoeken waar de plaatselijke cultuur anders is dan jij gewend bent.
    • Door kennis te hebben van de geschiedenis, politiek en gebruiken van een land kun je je makkelijker bewegen en aansluiting vinden. Naast het voorbereiden van je reis, is het tijdens je reis zelf ook belangrijk om omgevingsbewust te blijven om je te kunnen blijven aanpassen waar nodig.
    • Op die manier maak je je reis ook een stuk bewuster mee dan wanneer je niet zo'n goed beeld hebt van waar je eigenlijk bent. Wanneer je je reis bewuster meemaakt, heb je er ook meer aan.

    Omgevingsbewustzijn tijdens je studie

    • Tijdens je studie kun je omgevingsbewust zijn door je bijvoorbeeld te verdiepen in je school of universiteit, je studie zelf en je medestudenten. Met deze drie factoren zul je (waarschijnlijk) een paar jaar bezig zijn. Bijkomend voordeel is wanneer je weet in wat voor omgeving je je bevindt, kun je beter meedraaien.
    • Dit hoeft niet te betekenen dat je met alles meedoet, maar alleen al een bewustzijn hebben van wat zich afspeelt in je omgeving geeft je studietijd een diepere ervaring.
    • Wees je daarnaast bewust van wat zich in de wereld afspeelt dat met jouw studie te maken heeft. Wat voor studie je ook doet, er zijn ongetwijfeld ontwikkelingen gaande, of dat nou in een bepaald land, een taal, een politieke omgeving of op een andere universiteit is. Zie je studiegebied ook als je omgeving om meer te leren en te ontwikkelen.

    Omgevingsbewustzijn tijdens je werk

    • Een werkvloer is vaak een dynamische plek waar veel tegelijkertijd gaande is; projecten, interacties met collega's, deadlines en ga zo maar door.
    • Door je bewust te zijn van je omgeving, kun je beter prioriteiten stellen, omdat je beter doorhebt wat belangrijk is. Als jij bijvoorbeeld met een langetermijn project bezig bent waar niet zo'n haast achter zit, maar je merkt dat een collega wel wat hulp kan gebruiken bij een deadline, komen je diensten daar waarschijnlijk beter van pas.
    • Door omgevingsbewust te zijn, kun je beter anticiperen op wat er nodig is, groeit je aanpassingsvermogen en kun je beter reageren op onverwachte situaties.

    Omgevingsbewustzijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Als je goed geïnformeerd bent over je toekomstige stage of je vrijwilligerswerk, en over de omgeving waar je dat gaat doen, kun je beter functioneren. Je kunt beter determineren wat jouw rol is en hoe je die het beste kunt uitvoeren, waardoor je effectiever en plezieriger te werk kunt gaan.
    • Mogelijk kom je bij een gastgezin terecht; wanneer je bewust bent van hun cultuur, gebruiken en taal zul je tot mooiere interacties komen die verdiepend kunnen werken voor jouw tijd als vrijwilliger.
    • Wanneer je stage gaat lopen, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Als je je verdiept in je nieuwe werkplek en je tijdens je werk bewust bent van de manier van doen en de sfeer, zul je eerder je plek vinden en goed kunnen meedraaien.
    Wat zijn tools en oefeningen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in je omgeving?
    De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

    De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

    Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

    Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

         

    Vrijwilligerswerk in het buitenland: uitgelichte organisaties

    Vrijwilligerswerk in het buitenland: uitgelichte organisaties

    Stagelopen in het buitenland: uitgelichte organisaties

    Stagelopen in het buitenland: uitgelichte organisaties

    Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

    JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

    Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

    JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

    Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

    Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

    Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

    Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
     

    Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: crossroads uit de bundels
    JoHo: crossroads uit selectie
    JoHo: paginawijzer

    Thema's

    Wat vind je op een JoHo Themapagina?

    • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
    • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

    Crossroad: volgen

    • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

    Crossroad: kiezen

    • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

    Footprints: bewaren

    • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
    • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

    Abonnement: nemen

    • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

    Hoe is de pagina op gebouwd

    • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
    • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
    • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
    • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
    • De statussen:
    1. Start
    2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
    3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
    4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
    5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
    6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
    7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
    8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
    9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
    10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
     JoHo: footprints achterlaten
     JoHo: pagina delen